FRASZKI / Jan Kochanowski

Książki:

 

1. Barwy epok : kultura i literatura, nauka o języku : scenariusze lekcji : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum. 1 / Michał Orczyk, Andrzej Tadus. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, copyright 2004. – S. 118-121 : Pochwała „złotej mierności”. IdeaŁ szlachcica-ziemianina – na podstawie „Żywota człowieka poczciwego” Mikołaja Reja i fraszki Jana Kochanowskiego „Na dom w Czarnolesie”
M 196725 M 196726 M 196727 C 188223 (Opole)

2. Fraszka poważna Jana Kochanowskiego / Jan Trzynadlowski // W : Kochanowski : z dziejów badań i recepcji twórczości / wybór tekstów, oprac. i wstęp Mirosław Korolko. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – S. 406-411
M 028163 (Brzeg), M 39820 (Kędzierzyn-Koźle), C 033442 (Kluczbork), M 037134 (Nysa), M 122567 M 122568 M 122569 M 122570 M 224557 F (Opole)

3. Fraszki / Jan Kochanowski ; oprac., Janusz Pelc.– Wyd.2 zm. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – CX,198 s. : il., faks., fot., portr., err.
M 046584 (Brzeg), M 165144 M 165159 M 165160 (Opole)

4. Fraszki / Krzysztof Koehler // W : Lektury polonistyczne : Jan Kochanowski / pod red. Alberta Gorzkowskiego. – Kraków : Wydawnictwo „Universitas”, 2001. – S. 179-203
M 186992 (Opole)

5. Fraszki Jana Kochanowskiego – poeta w teatrze światła / Aleksander Wit-Labuda // W : Glosariusz od starożytności do pozytywizmu : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / pod red. Tadeusza Patrzałka. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. – S. 90-97
C 045832 (Brzeg), M 047225 M 047226 (Kluczbork), M 055308 (Nysa), M 166154/I M 166155/I M 166158/I M 166159/I M 225544/I F (Opole)

6. Jan Kochanowski „Fraszki”, „Pieśń” i / oprac. Maciej Krassowski. – Warszawa : “Jota”, 1991. – 41,[4] s. ; 15 cm. – ( Przewodnik po Lekturach / Kuncewicz Piotr )
M 55026 (Kędzierzyn-Koźle), M 050239 (Kluczbork), M 060959 M 060960 (Nysa), M 184223 M 184224 M 184225 M 184226 M 184227 (Opole)

7. Opracowania lektur i wierszy : liceum : [wszystkie lektury z podstawy programowej, zgodne ze standardami wymaga n egzaminacyjnych] / Dariusz Pietrzyk, Robert Rychlicki, Anna Marzec. Kraków : “Greg”, [2008?]. – S. 395-397 : Jan Kochanowski – Fraszki
M 208956 (Opole)
* ”Do fraszek. Fraszki moje”, „Do gór i lasów”, „O żywocie ludzkim”, „O kaznodziei”, „Na nabożną”, „Na dom w Czarnolesie”

8. Pochwała „złotej mierności”. Ideał szlachcica-ziemianina – na podstawie „Żywota człowieka poczciwego” Mikołaja Reja i fraszki Jana Kochanowskiego „Na dom w Czarnolesie”

9. Poeta czarnoleski : studia literackie / Julian Krzyżanowski; wybór i oprac. Maria Bokszczanin i Helena Kapełuś; wstępem poprzedził Tadeusz Ulewicz. – Warszawa : Państwowy Instytut. – Wydawniczy, 1984. – S. 159-186 : O paru fraszkach Jana Kochanowskiego
M 034961 (Brzeg), M 44405 (Kędzierzyn-Koźle), M 038082 (Kluczbork), M 044172 (Nysa), M 136406 M 136496 M 224566 F (Opole)

10. W labiryncie : o układzie Fraszek / Jerzy Kroczak // W : Wiązanie sobótkowe : studia o Janie Kochanowskim / pod redakcją Estery Lasocińskiej i Wiesława Pawlaka. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN : Stowarzyszenie “Pro Cultura Litteraria”, 2015. – S. 108-117

 

Artykuły w czasopismach:

 

11. Aspekt genologiczny „Fraszek” Jana Kochanowskiego / Stefania Skwarczyńska // Prace Polonistyczne. – T. 41 (1985), s. 53-86

12. Co zrobić, aby być szczęśliwym? Renesansowy (i nie tylko) przepis na szczęście ukryty w poezji. Scenariusz lekcji do fraszek Jana Kochanowskiego / Joanna Kostrzewa // Polonistyka. – 2019, nr 3, s. 28-30

13. „Coć wymyślili ci heretykowie?” : nowe źródła do fraszki „O Łazarzowych księgach” (II 52) Jana Kochanowskiego / Jörge Schulte ; tł. Michał Mrugalski. // Prace Filologiczne. – T. 57 (2009), s. 49-66

14. Ćwiczenia na przykładzie fraszki Jana Kochanowskiego i obrazu „Babie lato” Józefa Chełmońskiego / Dorota Nosowska // Cogito. – 2014, nr 22, s. 35-37
* 1. Motyw lalki, marionetki i jego funkcja. Omów na przykładzie fraszki Jana Kochanowskiego “O żywocie ludzkim” i innego wybranego utworu literackiego; 2. Jak ukazywano wieś? Odpowiedz na przykładzie podanego tekstu kultury (obrazu Józefa Chełmońskiego „Babie lato” oraz wybranych utworów literackich

15. Dwie fraszki Jana Kochanowskiego / Ewa Ostrowska // Język Polski. – 1974, nr 3, s. 161-171

16. Epigram grecki we „Fraszkach” Kochanowskiego / Jerzy Łanowski, Danuta Łowicka // Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia. – 1991, nr 15, s. 103-119

17. Eskulap i Priap : fraszka “O starym” (II 42) Jana Kochanowskiego w kontekstach medycznych i literackich / Tomasz Lawenda // Ruch Literacki. – 2021, z. 5, s. 587-629

18. „Fortuna radzi…” czyli uwagi o dwóch fraszkach Jana Kochanowskiego / Jacek Sokolski // Pamiętnik Literacki. – 1995, z. 2, s. 133-137
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1995-t86-n2/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1995-t86-n2-s133-137/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1995-t86-n2-s133-137.pdf [dostęp: 2024.01.11]

19. Fraszka „Na Barbarę” czyli o „szlachetnej nierządnicy” / Władysław Magnuszewski // Litteraria. – T 24 (1993), ts. 5-35

20. Fraszki dawniej i dziś / Halina Machulska, Alicja Pruszkowska // Drama. – 1995, z. 13, s. 26-27

21. „Fraszki” Jana Kochanowskiego : propozycje lekcji w klasie VII / Grażyna Koralewska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1998/1999, z. 2, s. 40-44

22. „Fraszki” Jana Kochanowskiego szczyptą antyku doprawione / Teresa Szostek // Studia Classica et Neolatina. – [T.] 14 (2016), s. 76-83

23. „Fraszki nieprzepłacone…”. Kilka uwag o dowcipie językowym „Fraszek” Jana Kochanowskiego / Maria Foltman // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie]. Filologia Polska. – R. 72, z. 2 (1990), s. 149-170

24. Fraszki – zwierciadło epoki i pamiętnik liryczny poety // Cogito. – 2003, nr 1, dod. Język polski w liceum, nr 11, s. 4-5

25. Interpretacja porównawcza: Jan Kochanowski „Na dom w Czarnolesie” i Wespazjan Kochowski, „Budynek” / Renata Zambrzycka // Polonistyka. – 1995, nr 10, s. 673-675

26. Jak czytać i omawiać teksty staropolskie w szkole podstawowej? Gotowy arkusz z ćwiczeniami egzaminacyjnymi / Marzena Tyl // Polonistyka. – 2022, nr 1, s. 48-53

27. Jak przybliżać uczniom poezję Jana Kochanowskiego?: „Na dom w Czarnolesie” w klasie VII / Krystyna Jagoszewska // Warsztaty Polonistyczne. – 1997, nr 2, 13-16

28. Jan Kochanowski i Agostino Steuco. Uwagi na marginesie fraszki „O Łazarzowych księgach” / Jacek Sokolski // Pamiętnik Literacki. – 2003, z. 4, s. 225-229
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2003-t94-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2003-t94-n4-s225-229/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2003-t94-n4-s225-229.pdf [dostęp: 2024.01.11]

29. Jasna strona renesansu. (O „Fraszkach” Jana Kochanowskiego) / Norbert Korniłłowicz // Ruch Literacki. – 2003, z. 4, s. 361-374

30. Język polski w liceum: klasa 1: renesans 3 // Cogito. – 2003, nr 1, wkł., s. 1-30
* Między innymi temat: „Fraszki” – zwierciadło epoki i pamiętnik liryczny poety

31. Katullus czy Safona? Czyli jeszcze raz fraszka Jana Kochanowskiego „Do Anny” / Alicja Szastyńska-Siemion // Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia. – 1996, nr 20, s. 137-142

32. Nad „Fraszkami” Jana Kochanowskiego / Jacek Sokolski // Pamiętnik Literacki. – 1997, z. 2, s. 162-172
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1997-t88-n2/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1997-t88-n2-s161-172/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1997-t88-n2-s161-172.pdf [dostęp: 2024.01.11]

33. Niespodzianka humanistyczna : „Fraszki” Kochanowskiego w przekładzie włoskim / Tadeusz Ulewicz // Ruch Literacki. – 1996, z. 4, s. 389-396

34. O kilku fraszkach Jana Kochanowskiego / Zofia Głombiowska // Wratislaviensium Studia Classica. – [Z.] 4 (2015), s. 281-302
* Dostępne w Internecie:http://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/79989/PDF/25_Z_Glombiowska_O_kilku_fraszkach_Jana_Kochanowskiego.pdf [dostęp: 2024.01.11]

35. Obraz świata we “Fraszkach” Jana Kochanowskiego / Stefan Głowacki // Cogito. – 2005, nr 3, s. 46-47

36. Pieśni i fraszki Jana Kochanowskiego / Agnieszka Krasnodębska // Cogito. – 2006, nr 3, s. 76-81

37. Semantyka nazwy „fraszka” a konteksty kulturowe / Jarosław Bedyniak // Pamiętnik Literacki. – 2018, z. 1, s. 5-25
* Dostępne w Internecie: http://rcin.org.pl/ibl/Content/66451/PDF/WA248_84426_P-I-30_bedyniak-semantyka_o.pdf [dostęp: 2024.01.11]

38. „Sybilla prorokuje…” O fraszce „Do Stanisława” (I 63) Jana Kochanowskiego / Jacek Sokolski // Pamiętnik Literacki. – 1999, z. 3, s. 149-152
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1999-t90-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1999-t90-n3-s149-152/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1999-t90-n3-s149-152.pdf [dostęp: 2024.01.11]

39. To, co jest nam bliskie (na przykładzie fraszki Jana Kochanowskiego „Na lipę”) / Halina Machulska, Alicja Pruszkowska // Drama. – 1995, z. 14, s. 12-13

40. W labiryncie „Fraszek” Jana Kochanowskiego / Agata Szczepańska // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 4, s. 32-39

41. Warunki interpretacji tekstu literackiego w szkole ponadgimnazjalnej : na przykładzie fraszki Jana Kochanowskiego „Do gór i lasów” / Janusz Waligóra // Polonistyka. – 2007, nr 2, s. 40-45

42. Zagadka leksykograficzna we „Fraszkach” Jana Kochanowskiego / Ireneusz Bobrowski // Język Polski. – 1989, nr 3/5, s. 120-123

43. Zagadkowe „źwierzę o jednym oku”, czyli o fraszce III 78 Kochanowskiego / Maciej Eder // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo . – 2017, nr 7, s. 17-31
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2012754 [dostęp: 2024.01.11]

 

Netografia:

 

Co to znaczy być młodym? Na podstawie fraszki Jana Kochanowskiego „Na młodość” / Marta Knopik
https://teatrotekaszkolna.pl/konspekt/detal/co-to-znaczy-byc-mlodym-na-podstawie-fraszki-jana-kochanowskiego-na-mlodosc

Kochanowski – teatralny życiorys na podstawie fraszki „Do gór i lasów” / Marta Knopik
https://teatrotekaszkolna.pl/konspekt/detal/kochanowski-teatralny-zyciorys-na-podstawie-fraszki-do-gor-i-lasow

Sennik współczesny (na podstawie fraszki Jana Kochanowskiego „Do snu”) / Marta Knopik
https://teatrotekaszkolna.pl/konspekt/detal/sennik-wspolczesny-na-podstawie-fraszki-jana-kochanowskiego-do-snu

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu