BALLADYNA / Juliusz Słowacki

Książki:

 

1. Balladyna / Juliusz Słowacki ; red. Mieczysław Inglot. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999. – 242,[1] s. ; 21 cm.
M 181121 (Opole)

2. „Balladyna” Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. – 135, [4] s. : ; fot. ; 16 cm. – ( Biblioteka Analiz Literackich ; nr 56 )
M 040786 M 040787 M 040788 M 040789 M 040790 M 052630 M 052631 (Brzeg), M 49835 M 59616 (Kędzierzyn-Koźle), M 041572 M 041955 (Kluczbork), M 055713 (Nysa), M 150178 (Opole)

3. „Gorzkie dzieło” Juliusza Słowackiego – „Balladyna” / Julian Maślanka // W : Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 1 / red. Stanisław Grzeszczuk ; red. Anna Niewolak-Krzywda. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. – S. 126-145
M 49045/I M 49046/I M 51091 (Kędzierzyn-Koźle), M 041508/I M 041509/I M 041510/I M 041511/I M 041512/I M 059382/I M 059561/I (Kluczbork) C 149818/I M 149839/I M 150273/I M 150274/I M 224278/I F (Opole)

4. Interpretacja stylistyczna „Balladyny” / Teresa Skubalanka // Dramat polski XIX i XX wieku : interpretacje i analizy / red. nauk. Lech Ludorowski ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Humanistyczny. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1987. – S. 25-51
M 158718 M 158719 (Opole)

5. Juliusz Słowacki / Stanisław Makowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. – 395, [1] s. : il., 4 mapy, portr. ; 22 cm. – (Biblioteka “Polonistyki”). – S. 37-[52] : Balladyna
M 028217(Brzeg), M 39320 (Kędzierzyn-Koźle), M 033369 (Kluczbork), M 037084 (Nysa), M 122503 M 122504 M 122505 M 122600 (Opole)

6. Juliusz Słowacki – „Balladyna” / Julian Maślanka // Lektury polonistyczne : oświecenie, romantyzm. T.1. / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza S[tanisława]. – Gruchały. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 1997. – S. 241-[265]
C 178037/I M 178043/I (Opole)

7. Juliusz Słowacki „Balladyna” / Włodzimierz Szturc // Dramat polski : interpretacje. Cz. 1 : od wieku XVI do Młodej Polski / pod red. Jana Ciechowicza i Zbigniewa Majchrowskiego ; wstęp i posłowie Dobrochna Ratajczakowa. – Gdańsk : słowo/obraz/terytoria, 2001. – S. 232-254

8. Motywy biblijne w „Balladynie” Juliusza Słowackiego : rekonesans / Emilia Świderska // W : Biblia w literaturze polskiej : romantyzm – pozytywizm – Młoda Polska : Stary Testament / pod. red. Edwarda Jakiela i Janusza Mosakowskiego. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014. – S. 193-207
M 213258 (Opole)

9. Nowe wymiary baśni : metamorfoza baśni w „Balladynie” Słowackiego i jej wpływ na groteskę dwudziestowieczną / Katia Vandenborre // W : Polonistyka bez granic. T. 1, Wiedza o literaturze i kulturze / red. Ryszard Nycz, Władysław Miodunka, Tomasz Kunz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2011. – S. 669-680
M 206006/I M 206036/I (Opole)

10. Wstęp / Mieczysław Inglot // W: Balladyna / Juliusz Słowacki. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – (Lektura Szkolna). – S. [3]-37
M 054358 (Nysa)

 

Artykuły w czasopismach:

 

11. „Balladyna” // Cogito. – 2003, nr 19, s. 99

12. Balladyna : „cudny, chociaż trujący kwiat” / Anna Gemra // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – Nr 49 (2009), s. 101-114
* Dostępne w Internecie: https://wuwr.pl/plit/article/view/3364 [dostęp: 2023.12.21]

13. Balladyna, czyli o próbie karnawalizacji literatury romantycznej / Anna Kurska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2015, nr 1, s. 59-77
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_11924 [dostęp: 2023.12.21]

14. „Balladyna”, czyli „z chłopa król” / Janusz Skuczyński // Ruch Literacki. – 1987, z. 2, s. 99-110

15. Balladyna” czyli zabawa w Szekspira / Wiktor Witrub // Pamiętnik Literacki. – 1970, z. 4, s. 45-89

16. Balladyna i e-maile / Beata Surdej // Język Polski w Gimnazjum. – 2010/2011, nr 1, s. 68-77

17. „Balladyna” jako odzew na „Pana Tadeusza” / Stanisław Makowski // Przegląd Humanistyczny. – 1986, nr 3-4, s. 71-82

18. „Balladyna” Juliusza Słowackiego : cykl lekcji / Zuzann Krótki. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2018/2019, nr 4, s. 40-77
* Zawiera scenariusze lekcji: 1. Synkretyzm rodzajowy i gatunkowy w „Balladynie” Juliusza Słowackiego. 2. Ile ballady jest w „Balladynie” Juliusza Słowackiego. 3. Który bohater lektury zasługuje na koronę Lecha?

19. „Balladyna” w obrazach / Urszula Makowska // Teksty Drugie. – 2014, nr 2, s. 218-238

20. Barokowość „Balladyny” Juliusz Słowackiego / Marta Niedźwiecka // Ojczyzna-Polszczyzna. – 1997, nr 2, s. 21-23

21. Dobro i zło istnieje w nas : scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum na podstawie fragmentów „Balladyny” Juliusza Słowackiego / Alina Dorsz // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 2, s. 4-5

22. Dramaty Juliusza Słowackiego / Julia Hołda. – (Lektury do matury ; [cz.] 12) //Cogito. – 2002, nr 8, s. 60-72

23. Dwie najpiękniejsze Balladyny Słowackiego / Agata Wójcik // Roczniki Humanistyczne. – T. 58, z. 1 (2010), s. 37-54
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1944036 [dostęp: 2023.12.21]

24. Każdy ma osobowość / Teresa Zawisza-Chlebowska // Polski w Praktyce. – 2012, nr 2, s. 4-12

25. Kobieta ambitna czy zbrodniarka? : plan metodyczny lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum / Anna Chody // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 3, s. 5
* Temat: Kobieta ambitna czy zbrodniarka? Przygotowujemy sąd nad Balladyną – bohaterką dramatu Juliusza Słowackiego

26. Koncept roli w dramatach Słowackiego / Michał Masłowski // Pamiętnik Literacki. – 2001, z. 3, s. 65-75

27. Marzenia o szczęściu czyli o „Balladynie” Juliusza Słowackiego / Anna Kurska // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2001/2002, nr 4, s. 21-30

28. Metamorfozy „Balladyny” / Henryk Markiewicz // Pamiętnik Literacki. – 1989, z. 2, s. 47-86

29. Model bohatera romantycznego w wybranych utworach Juliusza Słowackiego („Arab”, „Balladyna”, „Lambro, „Mazepa”) / Mirosława Sielewońko // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. – Vol. 33 (2015), s. 215-228
* Dostępne w Internecie: http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/29735/edition/26751?language=pl [dostęp: 2023.12.15]

30. Niesfornego wieszcza roześmiana Muza – komizm w wybranych dramatach Juliusza Słowackiego (Balladyna, Fantazy) / Judyta Stępień // Ruch Literacki. – 2015, z. 1, s. 1-18

31. O „Balladynie” po raz kolejny / Roman Magryś // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury. – 1998, z. 4, s. 83-94

32. Od elementów fantastycznych w Balladynie po wartości ludzkie u Niemena : scenariusz lekcji języka polskiego / Izabella Bartol // Polonistyka. – 2021, nr 6, s. 45-47

33. Problematyka teatralna „Balladyny” Juliusza Słowackiego / Katarzyna Bartos // Język Polski w Gimnazjum. – 2002/2003, nr 4, s. 17-25

34. Różne style i odmiany języka : (na przykładzie „Balladyny” Juliusza Słowackiego) / Agnieszka Bal // Polonistyka. – 2009, nr 3, s. 52-57

35. Straszno i śmieszno : „Balladyna” Juliusza Słowackiego i jej lektura w szkole / Krzysztof Biedrzycki // Postscriptum Polonistyczne. – 2012, nr 2, s. 241-250
* Dostępne w Internecie: https://www.postscriptum.us.edu.pl/pdf/ps2012_2.pdf [dostęp: 2023.12.15]

36. Teatr śmierci w „Balladynie”. Glosy do rozważań o wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego / Jarosław Ławski // Prace Polonistyczne. – Seria 52 (1997), s. 45-98
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1997-t52/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1997-t52-s45-98/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1997-t52-s45-98.pdf [dostęp: 2023.12.21]

37. Twarz czy maska? Oceniamy postępowanie Balladyny (scenariusz lekcji w klasie VI) / Katarzyna Wrembel // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2009/20010, nr 2, s. 73-76

38. Uwagi o semantyce nazw kolorów-bieli i czerwieni-w „Balladynie” / Paweł Paziak // Poradnik Językowy. – 1997, z. 2, s. 18-24

39. W Roku Juliusza Słowackiego – „Balladyna” jako lektura szkolna / Edyta Bukowska // Język Polski w Gimnazjum. – 2009/2010, nr 1, s. 9-24

 

Netografia:

Juliusz Słowacki „Balladyna” – konspekt lekcji jako narzędzie do analizy postaci / Marta Knopik
https://teatrotekaszkolna.pl/konspekt/detal/juliusz-slowacki-balladyna-konspekt-lekcji-jako-narzedzie-do-analizy-postaci [dostęp: 2023.12.22]

 

Zob. też: Słowacki Juliusz (1809-1849) / Bibliograficzne Centrum Informacji Pedagogicznej / Bibliografie osobowe

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu