bibliografia

Nadopiekuńczość

Bibliografia „Nadopiekuńczość” opracowana została na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej oraz innych bibliotek występujących w Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich (KaRo). Zawiera 50 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism. Książki dostępne w …

Rodzina wielopokoleniowa

Bibliografia „Rodzina wielopokoleniowa” opracowana została na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej oraz innych bibliotek występujących w Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich (KaRo). Zawiera 75 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism. Książki dostępne …

Dewocjonalia

Książki:

1. Figuralne pojemniki na wodę święconą : znaczenia i konteksty / Małgorzata Oleszkiewicz // W : Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej / pod red. nauk. Jana Adamowskiego i Marioli Tymochowicz. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. – S. 67-75

2. …

Dedykacja

Książki:

1. Alfabet z dedykacji / Wiesław Paweł Szymański. – Kraków : “Księgarnia Akademicka”, 2007. – 160, [2] s., [1] k. tabl. : ; il. ; 21 cm.
M 196900 (Opole)

2. Dedykacje w książce dawnej i współczesnej / pod red. Renardy Ocieczek i Anny Sitkowej ; Polska Akademia Nauk. …

Życzenia

Książki :

1. Benefaktywność i malefaktywność aktu mowy w przemówieniach parlamentarnych : (na przykładzie życzeń wygłaszanych przez posłów w polskim Sejmie i niemieckim Bundestagu) / Magdalena Jurewicz ; [recenzent: prof. Barbara Kryk-Kastovsky] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019. – 270 stron : …

Toast

Książki:

1. Księga toastów / zebrał i ułożył Zbigniew Podgórzec ; [opracowanie graficzne Krzysztof Tur]. – Białystok : Wydawnictwo “Łuk”, 1996. – 144 strony, [8] stron tablic : rysunki ; 21 cm.

2. Księga toastów i powiedzeń biesiadnych / [red., wybór i oprac. Bogusław Skowron]. – Warszawa ; Jabłonna : …

Szkolnictwo polonijne

Zestawienie bibliograficzne „Szkolnictwo polonijne” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2019 i składa się ze 180 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Bibliografię uzupełnia …

Piwo

Książki:

1. Gawędy o piwie / Robert Primke, Maciej Szczerepa, Wojciech Szczerepa. – Warszawa : Agencja Wydawnicza “Egros”, [2007]. – 55, [1] s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.

2. Napój chłopów, mieszczan, duchownych i władców : produkcja i rola piwa w okresie piastowskim / Małgorzata Romankiewicz-Częścik …

Edukacja domowa w Polsce i na świecie

Bibliografia w wyborze “Edukacja domowa w Polsce i na świecie” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2019 i zawiera 74 opisy bibliograficzne. Została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne …

Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży

Każdy uczeń powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarowania własnymi zasobami. Dotyczy to podejmowania decyzji i planowania działań, wyznaczania priorytetów, przewidywania skutków na podstawie dostępnych informacji, a przede wszystkim gospodarowania swoimi finansami. Służy temu edukacja ekonomiczna, która odgrywa istotną rolę w nowoczesnej szkole. Zestawienie bibliograficzne „Edukacja ekonomiczna dzieci …