bibliografia

WYBRANE UTWORY / Horacy

Książki:

1. Barwy epok : kultura i literatura, nauka o języku : scenariusze lekcji : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum. 1 / Dariusz Chętkowski, Michał Orczyk, Andrzej Tadus. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. – S. 48-50 : Poeta zapewnia sobie nieśmiertelność. Lektura “Pieśni” Horacego ; S. …

TRENY / Jan Kochanowski

Książki:

1. Barwy epok : kultura i literatura, nauka o języku : scenariusze lekcji : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum. 1 / Dariusz Chętkowski, Michał Orczyk, Andrzej Tadus. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. – S. 129-131 : Tren firmowy i niefirmowy : dlaczego powstają podrabiane utwory? …

BIBLIA

Książki:

1. Apokalipsa św. Jana w przekładzie Tomasza ze Zbrudzew / oprac., Irena Kwilecka . – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1976. – 152,[1] s.,[8] s.tabl. : faks. ; 24 cm. – ( Wydawnictwa Źródłowe / PAN Komitet Językoznawstwa )
M 099290 (Opole)

2. Apokalipsy – orędzia …

BOGURODZICA

Książki:

1. „Bogurodzica” / Ewa Ostrowska // W : Lektury polonistyczne : średniowiecze, renesans, barok. T. 1 / red. Andrzej Borowski, Janusz S. Gruchała. – Kraków : „Universitas”, 1992. – S. 7-35
C 047882/I M 062204/I (Kluczbork), 055742/I M 055741/I (Nysa), C 167820/I M 167835/I (Opole)

2. „Bogurodzica” i hymn …

KAZANIA SEJMOWE / Piotr Skarga

Książki:

1. Język kazań księdza Piotra Skargi : grafia i ortografia, fonetyka z fonologią, fleksja, składnia / Anna Paluszak-Bronka. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. – 192 s. ; 24 cm.

2. Kazania sejmowe / Piotr Skarga ; oprac. Janusz Tazbir ; przy współudz. Mirosław Korolko. …

PAMIĘTNIKI / Jan Chryzostom Pasek

Książki:

1. Jan Chryzostom Pasek „Pamiętniki” / oprac. Wiesław Solecki. – Warszawa : „Jota”, 1991. – 44, [3] s. ; 14 cm. – (Przewodnik po Lekturach ; 32)
M 55023 (Kędzierzyn-Koźle), M 046496 M 046497 (Kluczbork)

2. Lektury szkoły średniej : streszczenia, problematyka. [T. 1], Od starożytności do oświecenia / …

SUMMA TEOLOGICZNA / św. Tomasz z Akwinu

Książki:

 

1. Antropologia integralna w Sumie teologicznej św. Tomasza z Akwinu / Henryk Majkrzak. – Kraków : Wydawnictwo “Spes”, 2006. – 415 s. ; 21 cm.

2. Cnoty jako naturalna podstawa budowania duchowej wspólnoty społecznej i politycznej według Tomasza z Akwinu i Konfucjusza / Adam Machowski // W : …

BOSKA KOMEDIA / Dante Alighieri

Książki:

1. Dante romantyków : recepcja Boskiej Komedii u Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Norwida / Agnieszka Kuciak. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003. – 252, [1] s. ; 21 cm.

2. „Dantego któż się odważy tłumaczyć ?” : studia o recepcji Dantego w Polsce / Andrzej Litwornia // Warszawa …