bibliografia

FERDYDURKE / Witold Gombrowicz

Książki:

1. „Czemu miałbym wstydzić się tego”? : na co wstyd nie pozwala w „Ferdydurke” Gombrowicza / Barbara Sienkiewicz // W : Literatura i literackość (według) Edwarda Balcerzana : konteksty „niewszystkie” / red. nauk. Joanna Grądziel-Wójcik, Tomasz Mizerkiewicz. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017. – S. …

WYBRANE WIERSZE / Kazimiera Iłłakowiczówna

Książki:

 

1. Artystyczne i kulturowe pierwiastki poezji Kazimiery Iłłakowiczówny w procesie edukacji literackiej dzieci i młodzieży : (studia z pogranicza historii i teorii literatury oraz pedagogiki) / Zbigniew Baran. – Wałbrzych : Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2014. – 256 s. ; 24 cm.

2. Językowy obraz …

WYBRANE WIERSZE / Halina Poświatowska

Książki:

 

1. Anegdota o istnieniu : o twórczości Haliny Poświatowskiej / Bartosz Suwiński. – Wydanie I. – Kraków : Instytut Literatury, 2020. – 105, [15] stron ; 24 cm. – (Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika “Nowy Napis” )
M 055284 (Brzeg), M 058354 (Kluczbork), M 069731 M 069732 (Nysa), M

ROZDZIOBIĄ NAS KRUKI, WRONY / Stefan Żeromski

Książki:

1. Lektury szkoły średniej : streszczenia, problematyka. [T. 3], Młoda Polska / Teresa Nowacka. – Warszawa : „NRT”, 1995. – S. 31-36 : Stefan Żeromski „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
C 168257/III M 168265/III M 170285/III (Opole)

2. Nad kartami noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…” / Irena Mendykowa // W …

Z LEGEND DAWNEGO EGIPTU / Bolesław Prus

Książki:

1. Bolesław Prus „Z legend dawnego Egiptu” / Ireneusz Opacki // W : Nowela, opowiadanie, gawęda : interpretacje małych form narracyjnych / pod red. Kazimierza Bartoszyńskiego, Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej, Stefana Sawickiego. – Wyd. 2 poszerz. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. – S. 131-156
M 025811 (Brzeg), M 36910

CHŁOPI / Władysław Stanisław Reymont

Książki:

1. Adaptacja „Chłopów” W.S. Reymonta w reż. Jana Rybkowskiego jako punkt wyjścia do rozważań na temat kultury i obyczajowości mieszkańców polskiej wsi przełomu XIX i XX w. / Anna Ryłek // W : Filmowe małe ojczyzny / red. Anna Kołodziejczak, Jadwiga Mostowska, Dorota Gołębiowska, Ewa Kanownik. – Łódź : …

WYBRANE UTWORY OKRESU STANU WOJENNEGO W POLSCE

Książki:

1. Poezja stanu wojennego / Monika Stankiewicz-Kopeć // W : Ruch Solidarności wobec stanu wojennego : antynomia wartości : praca zbiorowa / pod red. Mariusza Jabłońskiego i Jerzego Sadowskiego. – Kraków : Akademia Ignatianum, 2012. – S. 11-30

2. Poezja stanu wojennego : antologia wierszy, piosenek, kontrafaktur, parafraz i …

ROMEO I JULIA / William Szekspir

Książki:

1. Czas na polski : scenariusze lekcji : gimnazjum : klasa II : interpretacje i komentarze do utworów literackich i zagadnień gramatycznych / Izabela Muszyńska, Elżbieta Błachowicz. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro, 2010. – S. 60-61 : „Romeo i Julia” jako tragedia szekspirowska
M 066495 (Nysa), C

WYBRANE WIERSZE / Wojciech Wencel

Książki:

 

1. Doznawanie polskości w wierszach Marcina Świetlickiego i Wojciecha Wencla / Krzysztof Biedrzycki // W : Lekcja POLSKI(ego) : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku. T. 2, Praktyki edukacyjne. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021. – S. 61-74

2. Historia i transcendencja : o poezji Wojciecha Wencla …