zestawienie bibliograficzne

WYBRANE WIERSZE / Jan Polkowski

Książki:

1. Język właściwie użyty : szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku / Jan Błoński. – Kraków : Instytut Literatury ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, 2019. – S. 387-399 : Jan Polkowski. Głos dobrze ustawiony
M 055138 (Brzeg), M 057185 (Kluczbork), M 069497 M 069498 (Nysa), M

ENEIDA / Wergiliusz

Książki:

1. „Debellare superbos” : kilka uwag na temat Wergiliańskiej formuły oraz jej antycznych i nowożytnych zastosowań / Radosław Piętka // W : Superbia : aspekty, efekty, obrzeża / pod red. Włodzimierza Szturca, Elżbiety Wesołowskiej, Marleny Puk ; słowo wstępne Anna Gawarecka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – …

WYBRANE WIERSZE / Marcin Świetlicki

Książki:

 

1. Antypiosenka poetycka. (Nie)śpiewający poeci / Krzysztof Gajda // W : Przechadzki po polskiej literaturze najnowszej /red. nauk. Joanna Grądziel-Wójcik, Joanna Jastrzębska, Zbigniew Kopeć ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014. – S. 39-50
M 213652 (Opole)

2. Mężczyzna i kobiety …

WYBRANE UTWORY / Wojciech Młynarski

Książki:

1. „Dwanaście godzina z życia kobiety” : wokół piosenkowego mitu kobiety z sąsiedztwa / Izolda Kiec // W : Nowe słowa w piosence : źródła, rozlewiska / pod red. Magdaleny Budzyńskiej-Łazarewicz i Krzysztofa Gajdy. – Poznań : Instytut Kultury Popularnej, 2017. – S. 121-142

M 216489 (Opole)

2. „Felietonem …

PODRÓŻE Z HERODOTEM / Ryszard Kapuściński

Książki:

1. Dialogi z Herodotem(i nie tylko) / Małgorzata Czermińska // W : Zapisywanie historii : literaturoznawstwo i historiografia / pod red. Włodzimierza Boleckiego i Jerzego Madejskiego. Warszawa : Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych” : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2010. – S. 261-276

2. Dorastanie reportera : Ryszarda Kapuścińskiego …

DROGA DONIKĄD / Józef Mackiewicz

Książki:

1. Józefa Mackiewicza „Droga donikąd” / Kazimierz Maciąg // W : Dzieje najnowsze w literaturze polskiej : szkice o współczesnej poezji i prozie / red. Antoni Buchała. – Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji : Instytut Pamięci Narodowej, 2019. – S. 144-169
M 058334 (Kluczbork), M 069703 (Nysa), M