zestawienie bibliograficzne

Mapa myśli w edukacji

Bibliografia „Mapa myśli w edukacji” opracowana została na podstawie baz Biblioteki Narodowej, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich (KaRo). Zawiera 61 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w Pedagogicznej …

Myślografia. Myślenie wizualne. Infografika

Bibliografia “Myślenie wizualne. Myślografia. Infografika” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 1999-2019 i zawiera 71 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny, opracowany na podstawie baz PBW w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej, uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w Pedagogicznej …

Samotność dzieci i młodzieży

„Wśród ludzi jest się także samotnym”. Antoine de Saint-Exupéry

Bibliografia „ Samotność dzieci i młodzieży” została opracowana na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej oraz Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich (KaRo). Zawiera 85 opisów bibliograficznych. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w …

Sukces edukacyjny

Bibliografia “Sukces edukacyjny” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2019 i zawiera 86 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Zestawienie zostało opracowane na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w …

Storytelling

Storytelling – umiejętność opowiadania ciekawych historii, psychologia narracji, technika oddziaływania na wyobraźnię i emocje odbiorców za pomocą opowieści lub metafory. Ma zastosowanie w marketingu, biznesie, a także w edukacji. Zamiast suchych faktów, teorii, definicji oraz schematów warto wpleść w lekcję narrację i emocje. Dobrze opowiedziane historie są odpowiedzią na potrzeby …

Edukacja tanatologiczna

Śmierci tak potrzeba uczyć jak życia. Leopold Staff

Bibliografia „Edukacja tanatologiczna” opracowana została na podstawie baz Biblioteki Narodowej, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich (KaRo). Zawiera 118 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły …

Opór w edukacji

Bibliografia “Opór w edukacji” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2019 i zawiera 49 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Zestawienie zostało opracowane na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne …

Płeć w edukacji

Bibliografia “Płeć w edukacji” gromadzi piśmiennictwo z lat 1990-2019 i zawiera 163 opisy bibliograficzne książek i artykułów z czasopism. Zestawienie zostało opracowane na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne …

Start zawodowy i adaptacja zawodowa nauczyciela

Zestawienie bibliograficzne w wyborze „Start zawodowy i adaptacja zawodowa nauczyciela” gromadzi piśmiennictwo z lat 1990-2019 i zawiera 78 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Bibliografia adresowana jest do szerokiego grona nauczycieli i wychowawców, a także studentów przygotowujących …

Anna Walentynowicz (1929-2010)

Anna Walentynowicz z domu Lubczyk (ur. 15 sierpnia 1929 w Siennem, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polska działaczka społeczna, opozycjonistka w PRL, działaczka Wolnych Związków Zawodowych, Dama Orderu Orła Białego.
Niniejsza bibliografia poświęcona życiu i działalności Anny Walentowicz (1929-2010),  zawiera 58 opisów bibliograficznych i opracowana została na podstawie …