zestawienie bibliograficzne

Powstanie styczniowe w nauczaniu

Zestawienie bibliograficzne w wyborze „Powstanie styczniowe w nauczaniu” liczy 23 opisy bibliograficzne, zawierające m.in. materiały metodyczne (np. scenariusze zajęć). Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w …

Przyjemność

Książki:

1. Autokreacyjna roz(g)ryw(k)a, czyli przyjemność przywdziewania masek : o bohaterce powieści Gai Grzegorzewskiej / Martyna Okrajni // W : Literatura i przyjemności : szkice o literaturze XX i XXI wieku / redaktorzy Barbara Gutkowska, Agnieszka Nęcka. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. – S. 143-166

2. Czy przyjemność …

Sycylia

Książki:

1. Architektura śródziemnomorska w rysunkach Ryszarda Natusiewicza. [Cz. 1], Egipt, Grecja, Sycylia / Ryszard Natusiewicz, Marek Natusiewicz. – Wrocław : „Urbanistyka”, 1992. – [40] s. : il. ; 21 cm.

2. Książka o Sycylii / Jarosław Iwaszkiewicz. – Wyd. 2. – Warszawa : „Czytelnik’, 2000. – 228, [3] s. …

Zdrowie

Książki:

1. Edukacja zdrowotna a książki jako źródło wiedzy o zdrowiu / Ewa Kasperek-Golimowska // W : Książka w życiu człowieka : w poszukiwaniu (u)traconej wartości / redakcja naukowa Katarzyna Segiet, Kamila Słupska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017. – S. 313-327

2. Edukacja zdrowotna w …

Porządek, pracowitość i hojność jako wartość w wychowaniu

Zestawienie bibliograficzne „Porządek, pracowitość i hojność jako wartość w wychowaniu” sporządzone zostało na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej, KaRo – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich. Niniejsza bibliografia gromadzi 80 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie według tytułów …

Noc

Książki:

1. „Bacz o człowiecze, co głęboka noc rzecze” : z rozważań nad literackim przeżywaniem nocy / Maria Podraza-Kwiatkowska // W : Literatura – punkty widzenia – światopoglądy : prace ofiarowane Marcie Wyce / pod red. Doroty Kozickiej, Macieja Urbanowskiego. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, …

Wierzba

Książki:

1. Arboretum młodopolskie : z badań nad liryką okresu / Ireneusz Sikora // W: Las w kulturze polskiej. 2 / red. Wojciech Łysiak ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. – Poznań : „Eco”, 2002. – S. 311-329
* …

Sosna

Książki:

1. Arboretum młodopolskie : z badań nad liryką okresu / Ireneusz Sikora // W: Las w kulturze polskiej. 2 / red. Wojciech Łysiak ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. – Poznań : „Eco”, 2002. – S. 311-329
* …

Dąb

Książki:

1. Arboretum młodopolskie : z badań nad liryką okresu / Ireneusz Sikora // W: Las w kulturze polskiej. 2 / red. Wojciech Łysiak ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. – Poznań : “Eco”, 2002. – S. 311-329
* …