telewizja

Telewizja

1. „Akumulator 1” Jana Svěráka : od pochwały kina do krytycznego spojrzenia na telewizję / Jacek Nowakowski // Slavia Occidentalis. – T. 66 (2009), s. 223-232

2. Beneficjenci splendoru / Piotr Dobry // Kino. – 2020, nr 3, s. 20-22
* Media (szczególnie telewizja) jako motyw filmowy

3. Dziennikarze i …