Telewizja

1. „Akumulator 1” Jana Svěráka : od pochwały kina do krytycznego spojrzenia na telewizję / Jacek Nowakowski // Slavia Occidentalis. – T. 66 (2009), s. 223-232

2. Beneficjenci splendoru / Piotr Dobry // Kino. – 2020, nr 3, s. 20-22
* Media (szczególnie telewizja) jako motyw filmowy

3. Dziennikarze i media w „Newsroomie” : gdy telewizja odbija samą siebie / Rafał Wietoszko. – Bibliogr. // Zeszyty Prasoznawcze. – 2016, nr 1, s. 150-165
* Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/server/api/core/bitstreams/5dcd646b-f23e-43ad-a82b-3d8b6005bd3e/content [dostęp: 17.04.2024 r.]

4. Film i telewizja w twórczości Jana Marcina Szancera / Joanna Stacewicz // Kwartalnik Filmowy. – R. 29, nr 57/58 (2007), s. 332-354

5. Film o telewizji : …przemawia do nas sztuka niska, głupia… / Jan Kłossowicz // Przegląd Powszechny. – R. 125, nr 12 (2008), s. 138-141

6. Językowe środki kreowania rzeczywistości informacyjnej w wybranych telewizyjnych serwisach informacyjnych / Julia Piotrowska. – Bibliogr. // Poradnik Językowy. – 2019, z. 7, s. 49-61
* Dostępne w Internecie: https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_33896_PorJ_2019_7_4 [dostęp: 17.04.2024 r.]

7. Kilka uwag na temat dalszego ciągu ewolucji, albo o mniejszościach, które nie mają telewizora / Michał Noszczyk // Teksty z Ulicy. – Nr 13 (2011), s. 89-95

8. Matka Loska działająca : o fenomenie prezenterek telewizyjnych w perspektywie antropologii słowa / Jacek Kozłowski // Kultura Popularna. – 2008, nr 3, s. 5-16

9. Przez pryzmat kineskopu / Jakub Demiańczuk // Kino. – 2021, nr 5, s. 32-36
* Telewizja w filmie

10. Teatralne i performatywne korzenie telewizji / Artur Duda // Pamiętnik Teatralny. – R. 59, z. 1/2 (2010), s. 172-197

11. W akwarium z rekinami / Jakub Majmurek // Tygodnik Powszechny. – 2021, nr 38, s. 80-82
* Serial „The Morning Show”

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu