zestawienie bibliograficzne

Lis

Książki:

1. Figura gracza w bajce zwierzęcej / Ewa Serafin // W : Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. – S. 129-137

2. Kariera lisa w średniowiecznej Francji / Maciej Abramowicz // …

Szczur

Książki:

1. Bunt zwierząt : od szczura ambiwalentnego do szczura-anarchisty / Renata Makarska // W : Historie i narracje : od historii lokalnej do opowieści postantropocentrycznej / pod red. Renaty Makarskiej. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2019. – S. 189-203

2. „Człowiek – szczur” …

Świnia

Książki:

1. Bestiarium chrześcijańskie : zwierzęta w symbolice i interpretacji : starożytność i średniowiecze / Stanisław Kobielus. – Warszawa : „Pax”, 2002. – S. 318-322 : Świnia
C 196239 (Opole)

2. Brud i ambiwalencja : szkic o społecznej semiotyce świni / Wojciech Kędzierzawski // W : Brud : idee, dylematy, …

Rolnictwo

Książki:

1. Frazematyka gwarowa motywowana pracą rolnika / Anna Tyrpa // W : Dialog pokoleń : język zwierciadłem kultury : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2020. – S. 19-33

2. Gospodarstwo soplicowskie : rolnictwo w „Panu Tadeuszu” / Marian Wachowski ; Poznańskie …

Eutanazja

Książki:

1. Etyka eutanazji : studium filozoficzno-aksjolingwistyczne / Jan Wawrzyniak. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – 646, [2] s. ; 24 cm. – (Badania Interdyscyplinarne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 1895-376X ; nr 39)
M 214767 (Opole)

2. Eutanazja – słowo (od)tabuizowane …

WAŃKOWICZ Melchior (1892-1974)

 

W 2024 roku przypada 50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza, prozaika, reportażysty, jednego z najwybitniejszych polskich dziennikarzy w historii. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu zasług niepokornego pisarza i reportażysty, będącego wzorem i symbolem polskiego dziennikarstwa, postanowił oddać hołd i ustanowić rok 2024 Rokiem Melchiora Wańkowicza. W uchwale czytamy, że pisarz …

Tajemnica, sekret

Książki:

1. Alegoria sekretu w sztuce ikonograficznej / Magdalena Koźluk // W : Dawne literatury romańskie w świecie tolerancji i nietolerancji, zagadek i tajemnic / red. Maja Pawłowska, Tomasz Wysłobocki. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2018. – S. 89-100

2. Dawne literatury romańskie w …

Sens życia

Książki:

1. Czesław Miłosz w poszukiwaniu sensu / Agnieszka Rydz // W : Religijność Czesława Miłosza / pod red. Zbigniewa Kaźmierczyka ; przy współpr. Katarzyny Wojan. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. – S. 336-347

2. Czy sens sie zgubił? / Małgorzata Krakowiak // W : Zobaczyć …

Telewizja

1. „Akumulator 1” Jana Svěráka : od pochwały kina do krytycznego spojrzenia na telewizję / Jacek Nowakowski // Slavia Occidentalis. – T. 66 (2009), s. 223-232

2. Beneficjenci splendoru / Piotr Dobry // Kino. – 2020, nr 3, s. 20-22
* Media (szczególnie telewizja) jako motyw filmowy

3. Dziennikarze i …

Radio

Książki:

1. Audycje religijne w Polskim Radiu / Krzysztof Górski // W : Polskie radio – historia, program, technika : 90 lat Polskiego Radia / pod red. Andrzeja Ossibach-Budzyńskiego ; Polskie Radio, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Polskie Radio : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2015. – S. 285-305

2. …