eutanazja

Eutanazja

Książki:

1. Etyka eutanazji : studium filozoficzno-aksjolingwistyczne / Jan Wawrzyniak. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – 646, [2] s. ; 24 cm. – (Badania Interdyscyplinarne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 1895-376X ; nr 39)
M 214767 (Opole)

2. Eutanazja – słowo (od)tabuizowane …