zmiany klimatyczne

Klimat, zmiany klimatyczne

Książki:

1. Architektura krajobrazu wobec zmian klimatycznych / redaktor naukowy: prof. dr habil. Marek Kosmala ; recenzenci: prof. dr habil. Marek Kosmala, prof. dr habil. Krzysztof Młynarczyk, dr habil. Barbara Szulczewska, prof. nadzw. – Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2020. – 182 strony : fotografie, mapy, wykresy ; 24 …