Klimat, zmiany klimatyczne

Książki:

1. Architektura krajobrazu wobec zmian klimatycznych / redaktor naukowy: prof. dr habil. Marek Kosmala ; recenzenci: prof. dr habil. Marek Kosmala, prof. dr habil. Krzysztof Młynarczyk, dr habil. Barbara Szulczewska, prof. nadzw. – Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2020. – 182 strony : fotografie, mapy, wykresy ; 24 cm.

2. Film dokumentalny wobec kryzysu ekologicznego : Jezioro Aralskie / Bożena Bolesta-Wrona // W : The crisis of imagination : obrazowanie przyrody w literaturze i filmie / pod redakcją naukową Patrycji Austin i Barbary Niedzieli. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. – S. 81-87

3. Imagining the unimaginable : climate change in “Two years, eight months and twenty-eight days” / Magdalena Złoczewska // W : The crisis of imagination : obrazowanie przyrody w literaturze i filmie / pod redakcją naukową Patrycji Austin i Barbary Niedzieli. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. – S. 40-49

4. Klimat jako przedmiot refleksji humanistycznej w Polsce XV-XVII wieku : zarys problemu / Waldemar Chorążyczewski // W : Historia, klimat, przyroda : perspektywa antropocentryczna / [pod redakcją Piotra Olińskiego i Wojciecha Piaska]. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. – S. 25-34

5. Opis klimatu Hiszpanii XVII-XVIII wieku w świetle relacji mieszkańców północnej Europy / Paweł Miszczuk // W : Historia i kultura Hiszpanii z perspektywy młodych hispanistów / redakcja Marcin Karkut ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych. – Lublin : Wydawnictwo Werset, 2017. – S. 67-78

Artykuły w czasopismach:

6. Globalne ocieplenie jako fenomen kulturowy / Mirosław Rutkowski // Przegląd Geologiczny. – T. 64, nr 1 (2016), s. 66-69

7. Greta, kosmici i równowaga ekologiczna / Justyna Czarnota // Teatr. – 2020, nr 5, s. 51-53

8. Katalog wypadków / Tomasz Jopkiewicz // Kino. – 2020, nr 7, s. 21-24
* Kataklizmy (w tym klimatyczne) w kinie

9. Katastrofa klimatyczna „non-fiction” / Magdalena Ochwat // Kultura Współczesna. – 2020, nr 2, s. 204-218

10. Klimat i jego pole leksykalne jako słowa klucze współczesnego dyskursu publicznego / Marek Łaziński // Poradnik Językowy. – 2021, z. 3, s. 7-16

11. Klimat – konflikty – migracje : scenariusz przyszłości / Magdalena Ochwat // Postscriptum Polonistyczne. – 2019, nr 2, s. 51-71

12. Kto uratuje klimat : norweski pisarz o pisaniu kryminału i zmianach klimatycznych / rozmowa z Carlem Frode Tillerem pisarzem ; Jedrzej Słodkowski // Gazeta Wyborcza. – 2019, nr 198, s. 16-17

13. Nowe znaczenia wyrazów „klimat” i „klimatyczny” / Joanna Senderska // Język Polski. – 2009, z. 1, s. 32-37

14. Pokolenie zmiany / przygotowała: Joanna Guszta // Znak. – 2021, nr 4, s. 32-33

15. Przyszłość przez zielone okulary : rola literatury w dobie wyzwań klimatycznych / Dawid Juraszek // Fragile. – 2017, nr 3/4, s. 94-97

16. Świat, który musi nauczyć się umierać / Barbara Sadkowska // Opcje. – 2019, nr 1/2, s. 38-43

17. Tam, gdzie pustka obficie porasta roślinnością : projekt malarstwa zaangażowanego / Ewelina Jarosz // Czas Kultury. – 2020, nr 3, s. 169-176

18. Usłyszeć antropocen : o dźwiękowych reprezentacjach zmiany klimatu / Renata Tańczuk // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze. – [T.] 22, nr 1/2 (2018), s. 69-82

19. „Ziemia kontratakuje. Jak zmiana klimatu zmienia nasze życie” : przykład niemieckiej powieści ekologicznej / Monika Barwińska // Fragile. – 2010, nr 3, s. 11-14

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu