motyw literacki

Grzeczność

Książki:

1. Formy adresatywne w powieści „Druga żona” Józefa Korzeniowskiego / Jowita Żurawska-Chaszczewska. – Bibliogr. // W : Fizyczne aspekty ludzkiego życia i ich odzwierciedlenie w języku i literaturze / red. nauk. Leonarda Mariak. – Szczecin : Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020. – S. 271-282
M 221061 (Opole)

2. Grzecznościowe obowiązki …

Getto warszawskie

Książki:

1. Co czytałem umarłym : wiersze getta warszawskiego / Władysław Szlengel ; zebrała i oprac. Irena Maciejewska. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. – 170, [2] s. ; 19 cm
M 109509 (Opole)

2. Codzienność w getcie warszawskim w „Pustej wodzie” Krystyny Żywulskiej oraz „Bombach i myszach” Miny …

Pan Twardowski

Książki:

1. Bunt i współczucie : „Mistrz Twardowski” Leopolda Staffa / Barbara Sawicka-Lewczuk // W : Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Białystok 23-26 października 1997 r. T. 2 / pod redakcją Haliny Krukowskiej i Jarosława Ławskiego. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu …

Skóra

Książki:

1. Antropologia biblijna ciała i cielesności / Franciszek M. Rosiński // W : Ciało cielesne / pod red. Katarzyny Konarskiej. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. – S. 61-82
M 206606 (Opole)

2. Body art : „mowa obrazu na skórze” / Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Konopielko, Paulina Rosińska …

Okrucieństwo

Książki:

1. Anna Dziembowska: Zagadnienie zła u Słowackiego : przyczynek do ekspilacji okrucieństwa w „Królu-Duchu” / Małgorzata Burzka-Janik // W : Studia o „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego / wstęp Jarosław Ławski ; redakcja naukowa Michał Kuziak, Jarosław Ławski. – Kraków : Collegium Columbinum SJ ; Białystok : Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”. …

Przyjemność

Książki:

1. Autokreacyjna roz(g)ryw(k)a, czyli przyjemność przywdziewania masek : o bohaterce powieści Gai Grzegorzewskiej / Martyna Okrajni // W : Literatura i przyjemności : szkice o literaturze XX i XXI wieku / redaktorzy Barbara Gutkowska, Agnieszka Nęcka. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. – S. 143-166

2. Czy przyjemność …

Mafia

Książki:

1. Mafia jako symbol small business / Jakub Majmurek // W : Seriale : przewodnik Krytyki Politycznej / [red. Zespół Krytyki Politycznej]. – Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2011. – S. 154-167
M 205723 (Opole)

2. Życie codzienne mafii od roku 1950 do naszych dni / Fabrizio Calvi ; …

Sycylia

Książki:

1. Architektura śródziemnomorska w rysunkach Ryszarda Natusiewicza. [Cz. 1], Egipt, Grecja, Sycylia / Ryszard Natusiewicz, Marek Natusiewicz. – Wrocław : „Urbanistyka”, 1992. – [40] s. : il. ; 21 cm.

2. Książka o Sycylii / Jarosław Iwaszkiewicz. – Wyd. 2. – Warszawa : „Czytelnik’, 2000. – 228, [3] s. …

Noc

Książki:

1. „Bacz o człowiecze, co głęboka noc rzecze” : z rozważań nad literackim przeżywaniem nocy / Maria Podraza-Kwiatkowska // W : Literatura – punkty widzenia – światopoglądy : prace ofiarowane Marcie Wyce / pod red. Doroty Kozickiej, Macieja Urbanowskiego. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, …