Lilia

Książki:

1. Leksykon symboli / oprac. Marianne Oesterreicher ; przeł. [z niem.] Jerzy Prokopiuk. – Warszawa : „ROK Corporation”, 1992. – S. 86 : Lilia
C 046827 (Kluczbork), I 165044 M 164920 (Opole)

2. Lilie na kielichu lędzkim Kazimierza Wielkiego : motyw heraldyczny czy symbol władzy? / Przemysław Mrozowski // W : Claritas et consonantia : funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza : księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci / pod red. Moniki Jakubek-Raczkowskiej i Juliusza Raczkowskiego. – Toruń : Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ; Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2017. – S. 103-118

3. Natura i jej symbole : rośliny i zwierzęta / Lucia Impelluso ; tł. z wł. Hanna Cieśla. – Warszawa : „Arkady”, 2006. – S. 85-89 : Lilia
C 203035 I 193821 M 203039 M 203057 M 204436 (Opole)

4. Słownik symboli : ilustrowany przewodnik po tradycyjnych wyrażeniach obrazowych, znakach ikonicznych i emblematach / Jack Tresidder ; tł. [z ang.] Bożenna Stokłosa. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo RM, 2005. – S. 111-112
C 192321 I 194695 (Opole)

5. Słownik symboli w sztuce : motywy, mity, legendy w malarstwie i rzeźbie / Sarah Carr-Gomm ; tł. [z ang.] Bożenna Stokłosa. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo RM, 2005. – S. 142 : Lilia
C 192322 I 194696 M 199102 (Opole)

6. Świat symboliki chrześcijańskiej / Dorothea Forstner ; przekł. z niem. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński. – Warszawa : „Pax”, 1990. – S. 187-189 Lilia ; S. 189-191 : Lilia wodna (lotos)
M 045171 (Brzeg), C 045648 (Kluczbork), C 064284 M 054190 (Nysa), C 162354 I 162374 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

7. Francuskie lilie w herbie biskupstwa wrocławskiego : przyczynek do sposobu recepcji wyobrażeń ikonograficznych w średniowieczu / Przemysław Wiszewski // Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia. – Nr 152 (2001), s. 92-99

8. Kaseta Stanisława Wyspiańskiego z motywem lilii w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego = Stanislaw Wyspianski’s casket with a lily motifs in the collection of the Jagiellonian University Museum / Anna Piskorz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opuscula Musealia. – Z. 25 (2018), s. 227-244

9. Lilie w twórczości mistycznej Juliusza Słowackiego / Bożena Adamkowicz-Iglińska // Wiek XIX. – R. 6 (2013), s. 285-301
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/69602/PDF/WA248_81375_P-I-1269_adamkowicz_o.pdf [dostęp: 22.05.2024 r.]

10. Maryjny zielnik / Magdalena Łanuszka // Tygodnik Powszechny. – 2018, nr 16, s. 38-40
* Kwiaty na obrazach przedstawiających Matkę Boża – symbolika, m.in. lilia

11. Znaczenie i funkcja motywu lilii w warmińsko-mazurskich pieśniach ludowych / Ewelina Lechocka // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. – [Nr] 11 (2016), s. 87-98
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/459553 [dostęp: 22.05.2024 r.]

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu