Dawid (król biblijny)

Książki:

1. Biblia w twórczości Jacka Kaczmarskiego. T. 2, Potop, Wieża Babel, Sara, Morze Czerwone, Dawid, Hiob / Małgorzata Krzysztofik ; pod red. nauk. Wacława Waleckiego. – Kraków : Collegium Columbinum, © 2020. – 140, XXXV, [1] s. ; 24 cm.

2. Królestwo Saula, Dawida i Salomona : w świetle źródeł biblijnych i pozabiblijnych oraz danych archeologicznych / Alfred J. Palla. – Łomianki : Wydawnictwo Bogulandia, 2022. – 496 s. : il., fot. ; 22 cm.. – (Sekrety Biblii)

3. Muzyka w Starym Testamencie na przykładzie króla Dawida / Damian Jurczak // W : Psychologiczne, pedagogiczne i teologiczne oblicza twórczości muzycznej / pod red. nauk. Piotra Kierpala, Emilii Lichtenberg-Kokoszki. – Opole : P.Z. „Solpress”, 2018. – S. 91-106

4. Słownik symboli w sztuce : motywy, mity, legendy w malarstwie i rzeźbie / Sarah Carr-Gomm ; tł. [z ang.] Bożenna Stokłosa. – Wyd.2. – Warszawa : Wydawnictwo RM, 2005. – S. 57-58 : Dawid
C 192322 I 194696 M 199102 (Opole)

5. Starożytne podstawy zabawy i ludyczne konteksty epizodu opowieści o Dawidzie (2 Sm 6, 1-23) / Paweł Plichta // W : Pamięć i dziedzictwo kulturowe : studia i szkice in memoriam Profesor Andrzej Pankowicz (1950-2011) / red. Paweł Plichta. – Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2022. – S. 219-239

6. Wątek Dawida w dramacie pierwszej połowy XX wieku / Anna Podstawka // W : Biblia w dramacie / pod red. Edwarda Jakiela. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018. – S. 287-301

Artykuły w czasopismach:

7 „Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, za to, że cię wysłał dziś na spotkanie ze mną” (1 Sm 25,32) : kobiety w życiu króla Dawida = „Praised be the Lord, the God of Israel, who has sent you this day to meet me!” (1 Sam 25:32) : women in the life of king David / Wojciech Radomski // Lumen Bibliae. – R. 5, nr 5 (2015), s. 77-91

8. Cykl Dawida we wczesnogotyckich modlitewnikach franko-flamandzkich (1240-1320) / Joanna Ziętkiewicz-Kotz // Folia Historiae Artium. – T. 10 (2005), s. 35-57

9. Dawid i Abigail: biblijne postacie roztropnych / Patrizio Rota Scalabrini ; tł. Franciszek Mickiewicz // Communio. – 1998, nr 5, s. 13-22

10. Dawid i Goliat, czyli spór o to, jaki obraz Dawida prezentuje 1 Sm 17,1-18,5? / Janusz Lemański // Roczniki Biblijne. – T. 2 (2010), s. 77-121
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1051291 [dostęp: 21.05.2024 r.]

11. Dawid pokutujący w Biblii i w kantacie „Davidepenitente” Wolfganga Amadeusa Mozarta / Stanisław Wronka // Ruch Biblijny i Liturgiczny. – Vol. 70, nr 4 (2017), s. 309-340
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/950334 [dostęp: 21.05.2024 r.]

12. Dawid publiczny : 500 lat temu powstała najpiękniejsza rzeźba mężczyzny / Marek Ostrowski // Polityka. – 2002, nr 1, s. 78-79
* Dawid – rzeźba Michała Anioła, historia powstania

13. Imiona królów judzkich : kilka spostrzeżeń = Judahite royal names : some observations / Łukasz Toboła // Biblical Annals. – Vol. 6, nr 1/4 (2016), s. 601-610
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1053437 [21.05.2024 r.]

14. Król Dawid // Cogito 2005, nr 17, dod. „Ucz się z Cogito”, s. 69
* Dawid w sztuce: Michelangelo Buonarroti – „Dawid” (rzeźba), Julius Kronberg – „Dawid i Saul” (obraz), Hendrick ter Brugghen – „Dawid grający na harfie” (obraz), Peter Paul Rubens – „Król Dawid” (obraz)

15. Król Dawid i jego potomek jako zagadnienie katechetyczne / Beata Stypułkowska // Częstochowskie Studia Teologiczne. – [T.] 44 (2016), s. 161-186

16. Król i pasterz, grzesznik i wzór / Andrzej Kluczyński ; rozm. Ignacy Dudkiewicz // Tygodnik Powszechny. – 2019, nr 30, s. 39-42

17. Królewska miłość : biblijne universum i osobiste doświadczenie w „Pieśni o nadziei” Jerzego Zawieyskiego / Barbara Tyszkiewicz // Teksty Drugie. – 2012, nr 5, s. 163-185
* Dostępne w Internecie: http://rcin.org.pl/Content/48118/PDF/WA248_65691_P-I-2524_tyszkiewicz-krolew.pdf [dostęp: 21.05.2024 r.]

18. Mesjasz Dawidowy w tradycji starotestamentalnej = Davidic Messiah in the Old Testament’s tradition / Marcel Szymończyk // Scriptura Sacra. – R. 26 (2022), s. 187-330
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/19987040 [dostęp: 21.05.2024 r.]

19. Młody Dawid : postać pretendenta do tronu ukazana na tle konfliktu ze starym królem w krymskokaraimskim tłumaczeniu maskilskiego dramatu / Dorota Smętek // Almanach Karaimski. – T. 5 (2016), s. 137-146
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/440218 [dostęp: 21.05.2024 r.]

20. Nawiązania do antyku i Biblii / Cogito 2005, nr 11, dod. „Renesans Dzieła Sztuki”, s. III
* Donatello – „Dawid” (rzeźba), Michelangelo Buonarroti – „Dawid” (rzeźba)

21. Odważni jak Dawid / Stanisław Haręzga // Pastores. – 2022, [nr] 2, s. 21-29

22. Z historii niemożliwego: Dawid i sztuka poezjowania / Mirosław Dzień // Kresy. – 2000, nr 1, s. 9-14

23. Zwierciadło grzesznika prawdziwie skruszonego : król Dawid w nowożytnej grafice europejskiej i rodzimych realizacjach plastycznych tego czasu = Mirror of a truly repentant sinner : King David in Early Modern European print and in Polish painting of the time / Izabela Przepałkowska // Gdańskie Studia Muzealne. – T. 9 (2017), s. 60-66

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu