Malarstwo

Książki:

1. Baśń miłości albo rybak i syrena : wiersz Zofii Gordziałkowskiej Zdobycz Pana wobec obrazu Arnolda Böcklina Zwei fischende Pane / Grzegorz Igliński // W : Naukowcy w poszukiwania magicznego pierwiastka / pod red. Magdaleny Zaorskiej i Adama Grabowskiego. – Olsztyn : Katedra UNESCO Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : Centrum Badań Społecznych UWM : na zlec. Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2016. – S. 106-121

2. „Cienie wielkich artystów” : Gustaw Herling Grudziński i dawne malarstwo europejskie / pod red. Agaty Stankowskiej, Magdaleny Śniedziewskiej i Marcina Telickiego. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013. – 239, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.

3. Eseje Joanny Pollakówny o malarstwie – otwarcie na doświadczenie mistyczne / Daria Mazur // W : Strony Joanny Pollakówny / pod red. Anny Kozłowskiej, Jana Zielińskiego. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017. – S. 295-312

4. Impresjonistyczny świat wyobraźni : poetycka i malarska kreacja pejzażu : studium wybranych motywów / Anna Rossa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2003. – 262 s., [33] k. tabl. kolor. : il. ; 25 cm .

5. Literatura i malarstwo : korespondencja sztuk / Alina Biała. – Warszawa ; Bielsko-Biała : ParkEdukacja : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009. – 574 s. : il. ; 28 cm.
C 050559 (Brzeg), C 052559 (Kluczbork), I 200986 (Opole)

6. Malarskie adaptacje w kinie hiszpańskim / Joanna Aleksandrowicz // W : Adaptacje. 1, Język, literatura, sztuka / pod red. Wioletty Hajduk-Gawron i Agnieszki Madei. – Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach. Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich : Wydawnictwo Gnome, 2013. – S. 233-245
* Dostępne w Internecie: https://www.sjikp.us.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/T.-1.-J%C4%99zyk-%E2%80%93-Literatura-%E2%80%93-Sztuka16.pdf [dostęp: 11.04.2024 r.]

7. Malarstwo jako kontekst literatury i języka polskiego w doświadczeniach uczniowskiego odbioru / Dorota Karkut. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. – 181 s. ; 24 cm.

8. Malarstwo różnych kultur jako inspiracja twórczości Ingmara Bergmana / Monika Samsel-Chojnacka // W : Obrazy dookoła świata : postrzeganie i prezentowanie kultur w dobie transkulturowości / pod red. Joanny Bielskiej-Krawczyk, Sylwii Kołos, Magdaleny Matei. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. – S. 49-59

9. Mądra astronomia widzialnego światła : lekcja Cézanne’a według Herberta / Magdalena Śniedziewska // W : Nagła wyspa : studia i szkice o pisarstwie Zbigniewa Herberta / pod red. Pawła Próchniaka. – Lublin : Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, 2015. – S. 137-149

10. Między obrazem i słowem : studia o poglądach estetycznych i twórczości literackiej Norwida / Dariusz Pniewski ; Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. – 341, [8] s. : il. ; 21 cm.

11. Nazwy związane z malarstwem jako element językowej kreacji w powieści „Garbaty” Józefa Korzeniowskiego = Terms connected with the art of painting as an element of the language creation in Jozef Korzeniowski’ novel „Garbaty” / Jowita Żurawska-Chaszczewska // W : Słowo, dźwięk, obraz / red. nauk. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rutkowska ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. – Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2016. – S. 195-211

12. Obrazy i wiersze : z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej / Adam Dziadek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. – 237, [3] s., [10] k. tabl. : il. kolor. ; 21 cm.

13. Siedemnastowieczne malarstwo holenderskie w literaturze polskiej po 1918 roku / Magdalena Śniedziewska. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. – 508 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

14. Słowem o obrazie : o malarstwie i malarzach we współczesnej literaturze dziecięcej / Magdalena Jonca // W : O tym, co Alicja odkryła… : w kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży / pod red. Alicji Ungeheuer-Gołąb, Małgorzaty Chrobak, Michała Rogoża. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015. – S. 273-287

15. Wizualne odskocznie : wokół współczesnej polskiej eseistyki o malarstwie i fotografii / Dobrawa Lisak-Gębala. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2016. – 374 s. ; 21 cm.

16. Z pozytywistycznych zbliżeń literatury i malarstwa : studia i szkice / Wiesław Olkusz ; Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej. – Opole : Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej, 1998. – 223, [2] s. : il. ; 21 cm.
M 179380 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

17. Barwy van Gogha w lustrze poetyckiej ekfrazy / Aneta Grodecka // Litteraria Copernicana. – 2012, nr 2, s. 42-51

18. Ciało, dusza i sztuka : Stendhal o muzyce i malarstwie / Anna Opiela // Ruch Muzyczny. – R. 54, nr 2 (2010), s. 26-29

19. Co widzi wędrowiec przed morzem mgieł? : malarstwo Caspara Davida Friedricha w twórczości Stefana Chwina / Paulina Wojtowicz-Maryjka // Świat Tekstów Rocznik Słupski. -Nr 12 (2014), s. 23-33
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/955675 [dostęp: 10.04.2024 r.]

20. Dawni mistrzowie i ich dzieła w światowej literaturze popularnej : (rekonesans) / Ksenia Olkusz, Wiesław Olkusz // Zbliżenia Interkulturowe. – [T.] 6 (2009), s. 80-88
* Dostępne w Internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6435/Ksenia%20Olkusz%2c%20Wies%c5%82aw%20Olkusz%2c%20Dawni%20mistrzowie%20i%20ich%20dzie%c5%82a%20w%20%c5%9bwiatowej%20literaturze%20popularnej%20%28rekonesans%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 10.04.2024 r.]

21. Dostojewski a malarstwo / Katarzyna Rutkiewicz // Przegląd Humanistyczny. – 2011, nr 4, s. 55-61

22. „Dziewczyna z perłą” : malarstwo Johannesa Vermeera w powieści Tracy Chevalier i filmie Petera Webbera / Justyna Bajda // Studia Filmoznawcze. – [T.] 27 (2006), s. 31-42

23. Galeria Miłosza / Agnieszka Czajkowska // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury. – Z. 12 (2011), s. 63-73

24. „Idę gorący po tłach pokostniałych” – czyli malarstwo w poezji Stanisława Grochowiaka / Bożena Kowszewicz // Poezja. – 1986, nr 10-11, s. 39-55

25. Impresjonistyczne pejzaże akwatyczne w poezji młodopolskiej / Anna Rossa // Przegląd Humanistyczny. – 2001, nr 1, s. 33-47

26. Interpretacje „Szału” Władysława Podkowińskiego w poezji młodopolskiej / Justyna Bajda // Quart. – 2007, nr 3, s. 38-51
* Dostępne w Internecie: https://quart.uni.wroc.pl/pdf/05/quart05_Bajda.pdf [dostęp: 10.04.2024 r.]

27. Literacki ślad malarstwa Caspara Davida Friedricha w listach Juliusza Słowackiego do matki / Barbara Zwolińska // Litteraria Copernicana. – 2012, nr 2, s. 34-41

28. Malarstwo a poezja epoki baroku / Urszula Kopeć // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna. Dydaktyka. – 1992, z. 9 (2), s. 27-37

29. Malarstwo i kolor w poezji Aleksandra Wata / Marek Wojdyło // Ruch Literacki. – 1985, z. 2, s. [109]-125

30. Malarstwo w twórczości literackiej Gabrieli Zapolskiej / Wiesław Olkusz // Pamiętnik Literacki. – Z. 4 (1983), s. [1], 130-160
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1983-t74-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1983-t74-n4-s129-160/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1983-t74-n4-s129-160.pdf [dostęp: 10.04.2024 r.]

31. Malarz uchodźca : poetyckie spotkanie z Caravaggiem w twórczości ks. Janusza St. Pasierba / Małgorzata Peroń // Roczniki Humanistyczne. – T. 62, z. 1 (2014), s. 113-128

32. „Malarz wielkiej proustowskiej melancholii” : Willem Duyster w Archiwum Zbigniewa Herberta / Magdalena Śniedziewska // Roczniki Humanistyczne. – T. 61, z. 1 (2013), s. 93-116

33. Martwa natura w wędzidle stereotypu : wizje sztuki holenderskiej Zbigniewa Herberta i problem z ich recepcją / Piotr Oczko // Biuletyn Historii Sztuki. – R. 78, nr 1 (2016), s. 93-116

34. Metafora „statku głupców” oraz inne inspiracje Boschowskie w pismach Stanisława Lema / Anna Baranowa // Quart. – 2015, nr 3/4, s. 105-111
* Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/server/api/core/bitstreams/c315aefe-7c6b-4084-8736-7b2c8fcef413/content [dostęp: 10.04.2024 r.]

35. Obrazy na wygnaniu? : literackie reinterpretacje dzieł malarskich / Marek Śnieckiński // Dyskurs. – Nr 20 (2015), s. 140-157
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-3e11f29d-96e9-414c-ad67-72711f658e04 [dostęp: 10.04.2024 r.]

36. Podwójne życie dzieła : dialog poezji z malarstwem w twórczości Dantego Gabriela Rossettiego = The double life of a work : the dialogue between poetry and painting in the oeuvre of Dante Gabriel Rossetti / Sławomir Kozioł // Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura. – 2014, s. 135-148

37. Polska eseistyka o malarstwie i fotografii od 2. połowy XX wieku w świetle rozważań nad esejem jako formą (pisarstwa, poznania, doświadczania …) / Dobrawa Lisak-Gębala // Przestrzenie Teorii. – Nr 22 (2014), s. 55-69

38. Relacje malarstwa i muzyki w polskiej twórczości instrumentalnej drugiej połowy XX wieku / Katarzyna Kaczmarczyk // Teoria Muzyki. – R. 2, [nr] 4 (2014), s. 153-157

39. Sztuka jako kształt rzeczywistości : o znaczeniu malarstwa w twórczości Adama Zagajewskiego / Ewa Dryglas-Komorowska // Topos. – 2012, nr 4, s. 38-57

40. Śladami siedemnastowiecznych pejzażystów holenderskich (i Fromentina) / Magdalena Śniedziewska // Rocznik Komparatystyczny. – R. 3 (2012), s. 71-96

41. To, co ukryte : o relacji malarstwa i fotografii w twórczości Ewy Kuryluk / Marika Kuźmicz // Opcje. – 2011, nr 1/2, s. 118-125

42. Współczesna polska eseistyka w poszukiwaniu aury obrazów malarskich i fotograficznych / Dobrawa Lisak-Gębala // Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 56, z. 2 (2013), s. 223-237

43. Znaczenie wybranych scen w obrazach Paola Veronesego : związek malarstwa z architekturą w twórczości Veronesego / Dorota Winnicka-Jasłowska // Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska. Z. 36 (1997), s. 55-75

44. Związki poezji Młodej Polski z malarstwem / Elżbieta Hurnikowa // Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. – Z. 4 (1994), s. 57-74

Zob. też hasło: Sztuka

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu