Sztuka

Książki:

1. „Asymetria” Adama Zagajewskiego – konteksty malarskie / Anna Czabanowska-Wróbel // W : Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki / pod red. Anny Pilch, Marty Rusek. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. – S. 59-70
M 214125 (Opole)

2. Bolesław Prus jako estetyk : sztuki piękne w dyskursie i praktyce prozatorskiej pisarza / Cezary Zalewski. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. – 380, [1] s., XXV s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

3. „Dziewczyna czytająca list przy otwartym oknie” Jana Vermeera van Delft jako inspiracja dla współczesnej poezji i fotografii : model czytania tekstów ikonicznych i literackich w szkole / Monika Pitek // W : Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki / pod red. Anny Pilch, Marty Rusek. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. – S. 217-228
M 214125 (Opole)

4. Fort-Da, czyli tam i z powrotem : (narodziny ekfrazy z niemożności opisywania) / Michał Mrugalski // W : Literackie obrazy nieobecności / red. Michał Mrugalski, Jan Potkański. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. – S. 135-151
M 194854 (Opole)

5. Gotyk i pisarze : topika opisu katedry / Małgorzata Czermińska. – Gdańsk : „Słowo/Obraz Terytoria”, 2005. – 423,[3] s.,[1] k. tabl. kolor. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
M 194794 (Opole)

6. Interakcje sztuk – literatura, malarstwo, ekfraza : studia i szkice / pod red. Doroty Heck ; przedm. opatrzyła Aneta Grodecka. – Wrocław : Wydawnictwo Gajt, 2008. – 208 s. : il. ; 21 cm.

7. Literackie fascynacje malarstwem : teksty, zadania, szkice interpretacyjne / Alicja Krawczyk . – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2006. – 238,[2] s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
C 197714 M 201166 M 201220 M 201221 (Opole)

8. Literackie obrazy nieobecności / red. Michał Mrugalski, Jan Potkański. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. – 384 s. : il. ; 24 cm.
M 194854 (Opole)

9. Literatura, muzyka, malarstwo : polifoniczność sztuki w opowiadaniu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego „Madrygał żałobny” / Dorota Hanna Zalewska // W : Tekst, kontekst, intertekst / red. Olga Kielak, Anna Kowalska, Joanna Szadura. – Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2013. – S. 151-168

10. Między obrazem i słowem : studia o poglądach estetycznych i twórczości literackiej Norwida / Dariusz Pniewski ; Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. – 341, [8] s. : il. ; 21 cm. – (Studia i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 11)
M 196425 (Opole)

11. O poetyckim przekładzie dzieła malarskiego : „Chagall” Joanny Kulmowej – między interpretacją a propozycją dydaktyczną / Alina Biała // W : Teksty kultury w edukacji polonistycznej i refleksji badawczej / pod red. Zofii Ożóg-Winiarskiej. – Kielce : Instytut Filologii Polskiej UJK, 2014. – S. 11-39

12. Obrazy i teksty / Adam Dziadek. – Katowice : „Gnome”, 2007. – 52, [1] s. ; 16 cm. – (Spotkania z Literaturą / Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Historycznoliteracka ; 36)
M 199278 M 199279 (Opole)

13. Plajta Mony Lizy : dwugłos Herberta i Różewicza o brzydocie / Michał Mrugalski // W : Literackie obrazy nieobecności / red. Michał Mrugalski, Jan Potkański. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. – S. 229-265
M 194854 (Opole)

14. Poeci patrzą… : obrazy, wiersze, komentarze / Aneta Grodecka. – Warszawa : Stentor, cop. 2008. – 249, [7] s. : il. ; 24 cm.
M 212025 (Opole)

15. Ruchome granice literatury : w kręgu teorii kulturowej / pod red. nauk. Seweryny Wysłouch, Beaty Przymuszały ; aut. Magdalena Bednarek [et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 298, [1] s. ; 21 cm.
M 202112 (Opole)

16. Słowem o obrazie : o malarstwie i malarzach we współczesnej literaturze dziecięcej / Magdalena Jonca // W : O tym, co Alicja odkryła… : w kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży / pod red. Alicji Ungeheuer-Gołąb, Małgorzaty Chrobak, Michała Rogoża. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015. – S. 273-287

17. Sygnały zmierzchu – albo o pewnym dialogu literatury i malarstwa / Aneta Mazur // W : Literackie zmierzchy dziewiętnastowieczności / red. Sabina Brzozowska, Aneta Mazur ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013. – S. 117-141
M 210328 (Opole)

18. Sztuka w „Faraonie” Bolesława Prusa / Magdalena Czachorowska // W : Język, estetyka, sztuka / pod red. Danuty Jastrzębskiej-Golonki i Agnieszki Rypel. – Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2014. – S. 43-52

19. Sztuka włoska w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza / Małgorzata Peroń // W : Polak we Włoszech, Włoch w Polsce : sztuka i historia / red. Małgorzata Wrześniak, Agnieszka Bender. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. – S. 197-218

20. Śladami ekfrazy : duńscy pisarze współcześni wobec sztuk wizualnych / Anna Estera Mrozewicz. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010. – 342, [1] s., [8] s. tabl. : il. kolor. ; 21 cm. – (Obszary Literatury i Sztuki)

21. Wiersze o obrazach : studium z dziejów ekfrazy / Aneta Grodecka. – Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009. – 319, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. – (Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 110)

22. Wizje sztuki w twórczości Zbigniewa Herberta / Maria Berkan-Jabłońska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. – 164, [1] s., [6] k. tabl. : il. ; 24 cm.

Artykuły w czasopismach:

23. Analiza i interpretacja utworów literackich w kontekście sztuki : („Lament świętokrzyski, Giovanni Bellini „Pieta”, Stanisław Grochowiak „Bellini „Pieta”) / Małgorzata Jadwiga Kowalczyk // Język Polski w Liceum. – 2002/2003, nr 1, s. 39-48

24. Balbec – percepcja i imaginacja : problemy widzenia dzieła sztuki we „W poszukiwaniu straconego czasu” Marcela Prousta // Rerum Artis. – Nr 6 (2011), s. 40-67

25. Barwy van Gogha w lustrze poetyckiej ekfrazy / Aneta Grodecka // Litteraria Copernicana. – 2012, nr 2, s. 42-51

26. Cienie w filmowej jaskini / Jan Topolski // Odra. – 2014, nr 5, s. 97-102
* Malarstwo w filmie

27. Cyprian Norwid o powadze sztuki / J[ózefa] Katarzyna Dadak-Kozicka // ISME. – 1995, nr 2, s. 1-7

28. Czytanie obrazów / Małgorzata Herzog // Między Nami Polonistami. – 2006, nr 3, s. 7-8
* Interpretacja dzieła sztuki

29. Dina Rubina o sztuce – z miłością i pasją / Agnieszka Lenart // Slavia Orientalis. – Nr 2 (2013), s. 257-273
* Sztuka w literaturze rosyjskiej
Dostępne w Internecie: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/96564/edition/83312/content [dostęp: 6.04.2024 r.]

30. Dyskretny urok szkła, czyli martwa natura z kieliszkiem / Krzysztof Mrowcewicz // Teksty Drugie. – 2014, nr 2, s. 203-217
* Tekst poświęcony jest jednej z barokowych ekfraz – opisom kielichów, szklanek, pucharów. Szczegółowej analizie zostają poddane trzy utwory (Miaskowskiego, Zbigniewa Morsztyna i Naborowskiego), na których podstawie można, zdaniem autora, zrekonstruować światopogląd całej epoki
Dostępne w Internecie: http://rcin.org.pl/Content/59785/PDF/WA248_79443_P-I-2524_mrowcew-dyskretny_o.pdf [dostęp: 6.04.2024 r.]

31. Dzieło sztuki : motyw dzieła sztuki w literaturze i filmie / Dorota Nosowska // Cogito. – 2012, nr 5, s. 46-47

32. Ekfraza jako bohater parodii : (o kilku wierszach Olgerda Dziechciarza) / Aneta Grodecka // Przestrzenie Teorii. – [Nr] 11 (2009), s. 83-96
* Dostępne w Internecie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/3476 [dostęp: 6.04.2024 r.]

33. Ekfraza jako dialog z innym : hipotetyczna natura rozumienia i porozumienia w wierszu „Bob” Tadeusza Różewicza / Michał Mrugalski // Przegląd Humanistyczny. – 2004, nr 5, s. 121-131

34. Ekfraza jako pytanie o prawo do zachwytu / Jan Zieliński// Colloquia Litteraria. – 2014, [nr] 1, s. 29-38
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/961487 [dostęp: 6.04.2024 r.]

35. Ekfraza kluczem do świata wyobraźni / Aneta Grodecka // Polski w Praktyce. – 2010, nr 2, s. 8-12

36. Ekfraza w powieści „Idiota” Fiodora M. Dostojewskiego jako sposób konstruowania kulturowej obcości / Małgorzata Świderska // Slavia Orientalis. – 2003, nr 2, s. 179-191

37. Ekfraza w tekstach użytkowych na przykładzie ofert turystycznych / Joanna Stanisławek // Rozprawy Komisji Językowej / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. – T. 59 (2013), s. 253-262
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-cbd5feb8-194a-45bd-b2f1-155a264de4eb [dostęp: 6.04.2024 r.]

38. Ekfraza w tekście użytkowym – w perspektywie genologicznej i dyskursywnej / Bożena Witosz // Teksty Drugie. – 2009, nr 1/2, s. 105-126
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/ibl/dlibra/publication/66083/edition/49753/content [dostęp: 6.04.2024 r.]

39. Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej / Małgorzata Czermińska // Teksty Drugie. – 2003, nr 2/3, s. 230-242
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=53814 [dostęp: 6.04.2024 r.]

40. „Energia” metafor w ekfrazach eseistycznych / Dobrawa Lisak-Gębala // Pamiętnik Literacki. – 2011, z. 3, s. 137-156
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/63652/PDF/WA248_80803_P-I-30_lisak-energia_o.pdf [dostęp: 6.04.2024 r.]

41. Esej i ekfraza : (Herbert-Bieńkowska-Bieńczyk) / Roma Sendyka // Przestrzenie Teorii. – [Nr] 11 (2009), s. 41-61
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pt_2009_11_3?q=31e99769-015f-4349-97d1-e60c1b736d89$1&qt=IN_PAGE [dostęp: 6.04.2024 r.]

42. „Filutka z filogranu”, czyli o przekładzie językowego naśladownictwa z ekfrastycznych wierszy Wisławy Szymborskiej / Agata Brajerska-Mazur // Pamiętnik Literacki. – 2012, z. 1, s. 187-219

43. „Gdzie doczesność przecina się z wiecznością” : sztuka włoska w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza / Małgorzata Peroń // Studia Teologiczne. – T. 41 (2023), s. 237-256
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/st/article/view/13205 [dostęp: 6.04.2024 r.]

44. Herling-Grudziński a sztuka / Dorota Kudelska // Kresy. – 1993, nr 14, s. 140-148

45. Herling-Grudziński i dzieła sztuki / Aleksandra Dębska-Kossakowska // Przegląd Humanistyczny. – 2007, nr 5, s. 23-41

46. Jak czytać rzeźbę? / Danuta Rajewicz // Język Polski w Liceum. – 2014/2015, nr 3, s. 43-57
* Zawiera przykład analizy instalacji „Nierozpoznani” Magdaleny Abakanowicz

47. Kłopoty z ekfrazą / Paweł Gogler // Przestrzenie Teorii. – Nr 3/4 (2004), s. 137-152

48. Kolce Grünewalda : „Róża” i Ołtarz z Isenheim / Katarzyna Szewczyk-Haake // Teksty Drugie. – 2015, nr 4, s. 307-325

49. Kolor w ekfrazach Jacka Kaczmarskiego / Małgorzata Lisecka // Litteraria Copernicana. – 2012, nr 2, s. 60-67
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.umk.pl/handle/item/1691 [dostęp: 6.04.2024 r.]

50. Koneser / Adam Kruk // Kino. – 2013, nr 9, s. 79
* Zawiera rec. filmu: Koneser / reż. Giuseppe Tornatore, 2013

51. Konferencja naukowa na temat „Dialog sztuk w literaturze rosyjskiej” zorganizowana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ / Magdalena Mossór // Przegląd Rusycystyczny. – 2000, nr 4, s. 107-109

52. Konwencja i autopsja w opisie dzieła sztuki : na przykładzie ekfraz kościoła Mądrości Bożej w poezji barokowej / Roman Krzywy // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – Nr 36 (1998), s. 25-47

53. Korespondencja sztuk w twórczości Juliusza Słowackiego : rekonesans badawczy / Ewelina Wyszyńska // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – Nr 47 (2007), s. 75-90
* Dostępne w Internecie: https://wuwr.pl/plit/article/view/3389 [dostęp: 6.04.2024 r.]

54. Kręcenie trybikami / Anita Piotrowska // Tygodnik Powszechny. – 2013, nr 31, s. 37
* Zawiera rec. filmu: Koneser / reż. Giuseppe Tornatore, 2013

55. „Kto chce malowac świat w barwnej postaci”? : malarstwo w „Świecie” Czesława Miłosza / Michał Mrugalski // Przegląd Humanistyczny. – 2005, nr 1, s. 27-45

56. Liberatura : o nowych aspektach dialogu między literaturą i sztuką / Ewa Hendryk // Rocznik Komparatystyczny. – R. 5 (2014), s. 395-411

57. Literackie fascynacje Rembrantem / Alina Biała // Polonistyka. – 2007, nr 6, s. 12-18

58. Literatura wobec sztuk plastycznych : wybrane przykłady ekfrazy w poezji ukraińskiej XX wieku / Karolina Pszczoła // Kultury Wschodniosłowiańskie Oblicza i Dialog. – T. 3 (2013), s. 89-96
* Dostępne w Internecie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kwod/article/view/14762 [dostęp: 6.04.2024 r.]

59. Malarstwo – inspiracja poetów : („Most Langlois w Arles” V. van Gogha i „Most” Z. Hanickiego) / Danuta Bula // Język Polski w Liceum. – 2015/2016, nr 1, s. 62-69

60. Modni i wyklęci artyści doby baroku w świetle XVII- i XVIII-wiecznej literatury podróżniczej i żywotów artystów : (na wybranych przykładach) / Małgorzata Wyrzykowska // Quart. – 2014, nr 3, s. 33-51
* Dostępne w Internecie: https://quart.uni.wroc.pl/pdf/33/q33_02_Wyrzykowska.pdf [dostęp: 6.04.2024 r.]

61. Muzyka i plastyka w twórczości literackiej Jarosława Iwaszkiewicza / Irena Chyła-Szypułowa // Studia Artystyczne Akademii Świętokrzyskiej. – T. 1 (2004), s. 13-26

62. „Najlepszy obraz świata” : ekfrazy „Zmartwychwstania” Piera della Francesca / Kornelia Binicewicz // Konteksty. – 2005, nr 3, s. 71-89

63. (Nie tylko) książki o sztuce dla młodego odbiorcy / Sylwia Borowik // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. – [Nr] 12 (2014), s. 120-132
* Sztuka w literaturze polskiej

64. Norwida droga do sztuki / Janusz Królik // W Kręgu Literatury. – 2003, nr 1, s. 5-11

65. Norwidowski sąd o sztuce na przykładzie aluzji do ostatnich obrazów Paula Delaroche’a / Dariusz Pniewski // Studia Norwidiana. – [R.] 22/23 (2004/2005), s. 27-47

66. O niewystarczalności ekfrazy / Magdalena Przybylska // Polonistyka. – 2009, nr 2, s. 55-59

67. O romantycznej idei korespondencji sztuk na podstawie „Tańca” Fryderyka Schillera / Alina Biała // Ruch Literacki. – 2015, z. 5, s. 461-477

68. O sensie ożywiania słowem wizerunków religijnych na przykładzie „Golgoty Jasnogórskiej” (Jerzy Duda-Gracz i Ernest Bryll) / Aneta Grodecka // Katecheta. – 2011, nr 7-8, s. 89-94

69. O spotkaniu Bruegla i Hakuina / Aneta Grodecka // Polonistyka. – 2012, nr 7, s. 32-37

70. Oddam wszystko za „Ukrzyżowanie” : sztuki piękne w pismach Jarosława Iwaszkiewicza / Andrzej Pałys // Opcje. – 2012, nr 1, s. 44-47

71. „Ogród sztuk” : kilka uwag o „Orkiestrze” Zbigniewa Rybczyńskiego / Iwona Grodź // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. – [T.] 22 (2013), s. 269-287
* Sztuka w filmie
Dostępne w Internecie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/2144 [dostęp: 8.04.2024 r.]

72. Pisać czy przeżyć? : sztuki plastyczne w biografii Norwida / Adela Kuik-Kalinowska // Topos. – 2001, nr 6, s. 133-142

73. Poeci Plejady o sztuce / Ewa Kociszewska // Rocznik Historii Sztuki. – T. 32 (2007), s. 35-68
* Poezja francuska – tematyka – 16 w.

74. Poetycka wizja obrazu Rembrandta w wierszu Stanisława Grochowiaka / Henryk Kurczab // Język Polski w Szkole Średniej. – 1992/1993, z. 4, s. 66-74

75. Poetyckie wyprawy Wisławy Szymborskiej w świat sztuki : o trzech wierszach: „Dwie małpy Bruegla”, „Kobiety Rubensa”, „Miniatura średniowieczna” / Alicja Krawczyk // Język Polski w Liceum. – 2005/2006, nr 4, s. 24-32

76. Poezja Zbigniewa Herberta w świecie sztuk pięknych / Paweł Gogler // Pamiętnik Literacki. – 2006, z. 1, s. 79-106
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/116600/WA248_88339_P-I-2524_gogler-poezja_o.pdf [dostęp: 8.04.2024 r.]

77. Prolegomana do ciała „Różewicza” i koniec ekfrazy / Michał Mrugalski // Przegląd Humanistyczny. – 2005, nr 4, s. 25-43

78. „Przed dziełami mistrzów…” : miejsce sztuki w poezji Kazimierza Tetmajera / Justyna Bajda // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – Nr 43 (2004), s. 81-100

79. Reguły ekfrastycznej gry / Grzegorz Jankowicz // Autoportret. – 2009, nr 2, s. 10-17

80. Rola i funkcje dzieł sztuki w utworach literackich / Joanna Krajewska // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2015, [nr] 3, s. 15-23

81. Różewicz i obrazy / Dorota Heck // Topos. – 2012, nr 6, s. 16-22

82. Specyfika poetyckich i eseistycznych ekfraz fotografii w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku / Dobrawa Lisak-Gębala // Pamiętnik Literacki. – 2013, z. 1, s. 83-109
* Dostępne w Internecie: http://rcin.org.pl/Content/63950/WA248_82140_P-I-30_lisak-specyfika_o.pdf [dostęp: 8.04.2024 r.]

83. Spotkania Józefa Ignacego Kraszewskiego z „Ostatnią Wieczerzą”, czyli trzy epizody z włoskiej podróży / Piotr Chlebowski // Quart. – 2015, nr 2, s. 40-55
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-c2ad0d0e-fe3d-4069-8e3b-8e443fbb66f8 [dostęp: 8.04.2024 r.]

84. Stając przed wierszem : („Złożenie Chrystusa do grobu”, olej, płótno Jakuba Ekiera) / Katarzyna Szewczyk-Haake // Polonistyka. – 2009, nr 3, s. 49-51

85. Syn marnotrawny : malarskie inspiracje utworów Różewicza i Brandstaettera / Alina Biała // Polonistyka. – 2006, nr 10, s. 18-24

86. Sztuka jako kształt rzeczywistości : o znaczeniu malarstwa w twórczości Adama Zagajewskiego / Ewa Dryglas-Komorowska // Topos. – 2012, nr 4, s. 38-57

87. Sztuka pisania o sztuce / Agnieszka Krzemińska // Polityka. – 2016, nr 23, s. 86-87
* Książki o sztuce dla dzieci

88. Sztuka współczesna w zwierciadle literatury popularnej (na przykładzie cyklu powieści o Dexterze Jeffa Lindsaya) / Ksenia Olkusz // Studia Slavica. – [Nr] 16 (2012), s. 263-272

89. Sztuki plastyczne (dwuwymiarowe) w poezji Józefa Czechowicza / Daria Chmielnicka // Świat i Słowo. – 2011, nr 1, s. 135-146

90. Sztukmistrz : kilka uwag o symbiozie sztuk w twórczości Cypriana Norwida / Aleksandra Melbechowska-Luty // Teksty Drugie. – 2000, nr 5, s. 43-57

91. Świadectwo obrazu : związki ekfrazy i pamięci w „Zobaczonym” Julii Hartwig / Marcin Telicki // Przestrzenie Teorii. – [Nr] 11 (2009), s. 63-82
* Dostępne w Internecie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/3474 [dostęp: 8.04.2024 r.]

92. Tajemnice artystów / Piotr Sarzyński // Polityka. – 2013, nr 33, s. 76-78
* Malarze jako motyw literacki

93. Trzy „martwe natury” – Przybosia, Herberta i Różewicza / Barbara Sienkiewicz // Polonistyka. – 2010, nr 1, s. 6-13

94. Utwór literacki jako dzieło sztuki : (na podstawie wybranych dyskusji publicznych, odnotowanych w polskich czasopismach po 1989 roku) / Bernadetta Kuczera-Chachulska // Colloquia Litteraria. – 2011, [nr] 1, s. 43-71
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_cl_2011_1_03 [dostęp: 8.04.2024 r.]

95. Wiersz ekfrastyczny : Jarosław Klejnocki „Vermeer maluje” / Alina Biała // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka. – Z. 9 (2014), s. 79-91
* Dostępne w Internecie: https://www.ur.edu.pl/files/ur/import/private/77/IPID/czasopisma/dydaktyka/dydaktyka_9/Alina_Biala_D9.pdf [dostęp: 8.04.2024 r.]

96. Z perspektywy siedemnastowiecznych mistrzów holenderskich / Alina Biała. – (Pędzlem i piórem) // Język Polski w Liceum. – 2005/2006, nr 4, s. 33-45
* Analiza i interpretacja literatury w kontekście malarstwa

97. „Zwycięstwo ducha nad materią”, czyli rola sztuki w prozie Alice Parizeau : na przykładzie powieści „Nata et le professeur” / Anna Żurawska // Archiwum Emigracji. – 2020, z. 28, s. 46-58
* Dostępne w Internecie: https://apcz.umk.pl/AE/article/view/AE.2020.003 [dostęp: 8.04.2024 r.]

98. Zygmunt Krasiński wobec sztuk pięknych / Olga Płaszczewska // Ruch Literacki. – 2013, z. 2, s. 145-160
* Dostępne w Internecie: https://journals.pan.pl/publication/96183/edition/82931/ruch-literacki-2013-no-2-zygmunt-krasinski-wobec-sztuk-pieknych-zygmunt-krasinski-and-the-fine-arts-plaszczewska-olga?language=pl [dostęp: 8.04.2024 r.]

Zob. też hasła: Architektura; Artysta; Malarstwo; Muzyka; Plakat

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu