Muzyka

Książki:

1. Chopin i Szymanowski w literaturze dwudziestolecia międzywojennego / Józef Opalski. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1980. – 223, [1] s. ; 20 cm.
M 027037 (Brzeg), M 032837 (Kluczbork), 036330 (Nysa), M 119986 M 126449 (Opole)

2. Czy (mit) Beethovena daje się obronić? : muzyka w poezji Herberta / Aleksandra Wojda // W : Zbigniew Herbert i poetyka daru / pod red. Brigitte Gautier i Macieja Urbanowskiego. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020. – S. 157-172

3. Czym jest muzyka? : filozofia muzyki w powieści Doktor Faustus Tomasza Manna / Maria Fogler. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Auriga, 2009. – 108 s. : il. ; 21 cm.

4. Doktor Faustus versus Żywot rozpustnika : wybrane zagadnienia z filozofii nowej muzyki na podstawie opery Igora Strawińskiego, powieści Tomasza Manna i rozprawy Theodora Wiesengrund-Adorna / Dorota Bywalec ; Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. – Katowice : AM, 2004. – 115 s. : nuty ; 24 cm.

5. Dźwięk, świałto, obraz w sztuce polskiej XX wieku : studia i materiały / pod red. Teresy Grzybkowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, cop. 2008. – 258, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

6. Fortepian ze Sławska : muzyka w prozie fabularnej Jarosława Iwaszkiewicza / Grzegorz Piotrowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. – 279 s. ; 21 cm.

7. Gałczyński i muzyka : od struktury melicznej, poprzez libretta – do kompozytorskiej inspiracji / Jolanta Maria Żurawska ; red. nauk. Wacław Walecki. – Napoli ; Kraków : Collegium Columbinum, 2009. – 257 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm. – (Biblioteka Tradycji, 1895-6076 ; nr 72)

8. Ku harmonii? : poetyckie style słuchania muzyki w wierszach polskich autorów po 1945 roku / Jerzy Wiśniewski. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. – 217, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm.

9. Literacki koncert polski / Jerzy Skarbowski. – Rzeszów : „Fosze”, cop. 1997. – 200 s. : nuty ; 21 cm.

10. Literatura i muzyka / Alina Biała. – Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2011. – 592 s. : il. kolor. ; 28 cm + 1 dysk optyczny (CD). – (Korespondencja Sztuk)

11. Literatura – muzyka : zbliżenia i dialogi / Jerzy Skarbowski. – Warszawa : „Czytelnik”, 1981. – 310, [2] s. : nuty ; 20 cm.
M 029249 (Brzeg), M 39949 M 39950 (Kędzierzyn-Koźle), M 033951 (Kluczbork),
M 124100 M 124205 (Opole)

12. Ludowa kultura muzyczna XVII [siedemnasto]-wiecznej Polski w świetle twórczości Wacława Potockiego / Jadwiga Romana Bobrowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. – 230, [1] s. : faks., fot., nuty ; 24 cm. – (Prace Habilitacyjne / Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki)

13. Między status quaestionis a licentia poetica : obraz muzyki tradycyjnej w polskiej literaturze pięknej / Zbigniew Jerzy Przerembski // W : Kultura ludowa źródłem działań artystycznych, badawczych i naukowych / pod red. Magdaleny Szyndler. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – S. 15-41

14. Mikołaj Rej o muzyce ludowej w XVI-wiecznej Polsce / Jadwiga Romana Bobrowska. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk : Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 2005. – 192 s. : il. ; 24 cm.

15. Miron Białoszewski i muzyka / Jerzy Wiśniewski. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. – 108 s. ; 24 cm.

16. Motyw muzyki w powieści „Con amore” Krystyny Berwińskiej i „Tarantella” Leszka Proroka / Justyna Szlachta-Ignatowicz // W : Muzyczne i taneczne źródła kultury / pod red. Krzysztofa D. Szatrawskiego. – Barczewo : Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie ; Olsztyn : Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 2023. – S. 45-54

17. Musica inter artes : muzyka, sztuki plastyczne, teatr, literatura, filozofia / [red. Stanisław Kosz, Marcin Trzęsiok ; współpr. Zbigniew Białas] ; Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. – Katowice : Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego ; Bytom : Frodo, 2013. – 193 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

18. Muzyczność dzieła literackiego / Andrzej Hejmej. – Wyd. 3. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. – 269 s. : il. ; 22 cm. – (Res Humanae)

19. Muzyczność poezji Juliana Tuwima / Milena Osiurak // W : Julian Tuwim : tradycja, recepcja, perspektywy badawcze / pod red. nauk. Ewy Gorlewskiej, Moniki Jurkowskiej, Krzysztofa Korotkicha. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej. Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku, 2017. – S. 63-75
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8058/1/Julian_Tuwim_tradycja_recepcja_perspektywy_badawcze.pdf [dostęp: 12.04.2024 r.]

20. Muzyczność w dramacie i teatrze / pod red. Elżbiety Rzewuskiej, Jarosława Cymermana. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 281 s. : il. ; 24 cm.

21. Muzyczny styl odbioru tekstów literackich : Iwaszkiewicz, Barańczak, Rymkiewicz, Grochowiak / Aleksandra Reimann. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2013. – 244, [1] s. : il. ; 21 cm.

22. Muzyka bohaterem filmu? : rozmowa o filmie „Whiplash” w reż. Damiena Chazelle’a oraz o muzyce jazzowej / Dorota Gołębiowska // W : Zoom 8 : kino w zbliżeniu : scenariusze zajęć filmowych / red. Dorota Gołębiowska, Anna Kołodziejczak, Ewa Kanownik, Jadwiga Mostowska. – Łódź : Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”, 2017. – S. 73-85
* Adresat zajęć: uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej
M 054723 (Brzeg), M 65349 KK, M 055000 (Kluczbork), M 068918 (Nysa), C 217567 M 217617 (Opole)

23. Muzyka i dźwięk w „Widnokręgu” Wiesława Myśliwskiego / Monika Cieślik. – Bibliogr. // W : Czy są jakieś pytania? : szkice o najnowszej literaturze polskiej / pod red. Justyny Pyzi i Józefa M. Ruszara. – Kraków; Warszawa : Instytut Literatury ; Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019. – S. 343-363
M 055140 (Brzeg), M 057230 (Kluczbork), M 069479 (Nysa), M 220213 M 224025 F (Opole)

24. Muzyka i literatura / Mieczysław Tomaszewski // W: Słownik literatury polskiej XIX wieku / pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – S. 579-588
C 045459 (Brzeg), C 53522 (Kędzierzyn-Koźle), C 046686 (Kluczbork), C 164484 I 164487 (Opole), C 061105 M 056812 (Nysa)

25. Muzyka i literatura : o muzyce w krytyce literackiej XIX wieku / Elżbieta Nowicka // W : Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa : z estetyki dzieła epoki oświecenia i romantyzmu / pod red. Agnieszki Ziołowicz i Romana Dąbrowskiego. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014. – S. 371-388

26. Muzyka w dialogu ze słowem : próby, szkice, interpretacje / Mieczysław Tomaszewski. – Kraków : Akademia Muzyczna, 2003. – 189 s. : il., fot. kolor., nuty ; 24 cm.

27. Muzyka w literaturze : antologia polskich studiów powojennych / red. Andrzej Hejmej. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2002. – 385 s. ; 21 cm.

28. Muzyka w literaturze : perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej / Andrzej Hejmej. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2008. – 351 s. ; 21 cm. . – (Horyzonty Nowoczesności : teoria, literatura, kultura ; 65)

29. Muzyka w miniaturze polskiej / Zofia Rozanow. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, [1965]. – 154, [2] s. : il. ; 19 cm.
M 047967 (Opole)

30. Muzyka w obrazach Jacka Malczewskiego : materiały z konferencji zorganizowanej przez Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 150. rocznicę urodzin malarza / pod red. Teresy Grzybkowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2005. – 181 s. : il. ; 25 cm + dysk optyczny (CD).

31. Muzyka w ogrodzie – ogród w muzyce / studia pod red. Sławomiry Żerańskiej-Kominek. – Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, cop. 2010. – 441, [4] s. : il. (gł. kolor.) ; 22 cm.

32. Muzyka w okolicznościach lirycznych : zapisy słuchania muzyki w poezji polskiej XX i XXI wieku / Iwona Puchalska. – Kraków : Księgarnia Akademicka, cop. 2017. – 305, [1] s. ; 24 cm.

33. Muzyka w poezji wieszczów / Irena Chyła-Szypułowa. – Kielce : Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego. Wydawnictwo, 2000. – 177, [3] s. : il., nuty ; 21 cm.

34. Muzyka w Starym Testamencie na przykładzie króla Dawida / Damian Jurczak // W : Psychologiczne, pedagogiczne i teologiczne oblicza twórczości muzycznej / pod red. nauk. Piotra Kierpala, Emilii Lichtenberg-Kokoszki. – Opole : P.Z. „Solpress”, 2018. – S. 91-106
* Dostępne w Internecie: https://repo.uni.opole.pl/info/book/UO240a570e03414d818792ad045c4e2da4/Publikacja%2B%25E2%2580%2593%2BPsychologiczne%252C%2Bpedagogiczne%2Bi%2Bteologiczne%2Boblicza%2Btw%25C3%25B3rczo%25C5%259Bci%2Bmuzycznej%2B%25E2%2580%2593%2BUniwersytet%2BOpolski?affil=FMPCS&r=publication&ps=20&tab=&lang=pl [dostęp: 12.04.2024 r.]

35. Muzyka w twórczości Adama Mickiewicza / Maria Wyporska ; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział w Częstochowie. – Częstochowa : TLAM. OC, 1992. – 28 s. ; 21 cm.

36. Muzyka w twórczości Wyspiańskiego / Tadeusz Makowiecki ; [przedm. Konrad Górski]. – Toruń : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. – VII, [1], 106, [1] s. ; 26 cm. – (Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; t. 4, z. 2)
M 082694 (Opole)

37. Muzyka w „Żywych kamieniach” Wacława Berenta / Paulina Kierzek. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2004. – 232 s. ; 24 cm. – (Modernizm w Polsce : studia nad nowoczesną polską literaturą, sztuką, kulturą i myślą humanistyczną ; t. 3)

38. O inspiracjach operowych w „Irydionie” Zygmunta Krasińskiego / Małgorzata Sokalska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2004. – 145, [2] s. : il. ; 21 cm.

39. O muzyce / Cyprian Norwid ; oprac. Władysław Stróżewski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 1997. – 288, [2] s., [11] k. tabl. : 3 faks., 3 nuty., 2 portr., rys. ; 30 cm.

40. Opera a dramat romantyczny : Mickiewicz, Krasiński, Słowacki / Małgorzata Sokalska. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. – 394, [6] s., [8] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Komparatystyka Polska : tradycja i współczesność)
M 204789 (Opole)

41. „ Pieśń na fundum wiary anielskiego pełna jęku” : o motywach muzycznych w „Księdzu Marku” Juliusza Słowackiego / Małgorzata Lisecka // W : Symbolika mistyczna w poezji romantycznej : Słowacki i inni / pod red. Grażyny Halkiewicz-Sojak, Bogny Paprockiej-Podlasiak. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. – S. 147-160
M 201811 (Opole)

42. Poezja „nutami niesiona” : o muzycznej recepcji twórczości Juliusza Słowackiego / Agata Seweryn ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2008. – 338 s. : il. ; 21 cm. – (Rozprawy Literackie 0208-4007 86)

43. Próba (anty)komparatystycznej analizy muzyczności wiersza Jarosława Marka Rymkiewicza Arietta zimowa (na temat z sonaty f-moll na skrzypce i fortepian Sergiusza Prokofiewa) / Michał Koza // W : (Od)czytane : wiersze mniej znane : interpretacje / [red. Łukasz Grajewski, Jakub Osiński, Aleksandra Szwagrzyk]. – Toruń : „ProLog. Interdyscyplinarne Czasopismo Humanistyczne” : Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej. Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – Plik tekstowy PDF 1,43 MB. – S. 83-91

44. Przestrzeń intermedialna literatury i muzyki : muzyka jako model i tworzywo w szwedzkiej poezji późnego modernizmu i neoawangardy / Magdalena Wasilewska-Chmura. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. – 402, [2] s. ; 24 cm.
M 206397 (Opole)

45. Romantyczne sfery muzykalne : literackie konteksty idei musica instrumentalis / Mirosław Strzyżewski. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. – 192, [1] s., [6] k. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 22 cm.

46. Sergiusz Rachmaninow w literaturze / Jacek Gębski aut. wyboru, oprac. i tł. z j. ros. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. – 360 s. : il. ; 24 cm.

47. Słyszalny krajobraz : szkice o powiązaniach muzyki i literatury od Abelarda do Rilkego / Krzysztof Lipka. – Warszawa : „Nowy Świat”, 2005. – 360 s. ; 21 cm.
M 195527 (Opole)

48. „Taka pieśń jest siła, dzielność – Taka pieśń jest nieśmiertelność!” : rola muzyki w życiu i twórczości Adama Mickiewicza / Jerzy Skarbowski. – Kraków : „Fall”, 2003. – 214, [2] s. : il., nuty ; 21 cm.

49. Tematy muzyczne w plastyce polskiej. T. 1, Malarstwo ; Rzeźba / Jerzy Banach. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1956. – 126, [3] s. : il. ; 30 cm.
M 032353/I (Opole)

50. Tematy muzyczne w plastyce polskiej. T. 2, Grafika i rysunek / Jerzy Banach. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1962. – 193, [3] s. : il. ; 30 cm.
S 032353/II (Opole)

51. Tematyka muzyczna w sztuce : malarskie interpretacje muzyki / Marta Złotnicka-Goderecka ; [recenzja Iwona Szuro]. – Kielce : Wydawnictwo Coriolanus, 2019. – 78, [1] s. : il. ; 21 cm.

52. Tolkien – barwy pieśni : opisanie muzycznego świata Śródziemia / Artur Kawiński. – Gdańsk : Gdański Klub Fantastyki, 2001. – 82 s. : il. ; 21 cm. – (Anatomia Fantastyki, 1505-845X ; 12)

53. Wiersze o Chopinie : antologia / oprac. Teresa Konieczna ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu. Dział Informacyjno-Bibliograficzny. – Opole : WBP, 1989. – 105 s. : il. ; 21 cm.
M 163727 (Opole)

54. Wiersze o Chopinie : antologia i bibliografia / zebrał i oprac. Edmund Słuszkiewicz ; przedm. Julian Przyboś. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, [1964]. – 158, [4] s., [14] k. tabl. : il. ; 20 cm. – (Biblioteka Chopinowska ; t. 7)
M 044339 (Opole), M 008502 (Brzeg)

55. Z badań nad ikonografią muzyczną do 1800 : źródła, problemy, interpretacje : studia / pod red. Pawła Gancarczyka. – Warszawa : Stowarzyszenie Liber Pro Arte : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2012. – 232 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Ikonografia Muzyczna. Studia i Materiały ; t. 1)

56. Związki muzyki ze słowem : z zagadnień analizy muzycznej / Michał Bristiger. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1986. – 318,[1] s. : il., nuty ; 21 cm.
M 49132 (Kędzierzyn-Koźle), M 144707 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

57. „Barkarola o zmierzchu” : muzyczny język w prozie fabularnej Jarosława Iwaszkiewicza / Grzegorz Piotrowski // Przegląd Filozoficzno-Literacki. – 2005, nr 1/2, s. 173-188

58. Barok. Cz. 1 / Bohdan Pociej. – (O muzyczności poezji polskiej ; cz. 2) // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2000, nr 2/3, s. 51-56

59. Barok. Cz. 2 / Bohdan Pociej. – (O muzyczności poezji polskiej ; cz. 3) // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2001, nr 2, s. 62-66

60. Barok. Cz. 3 / Bohdan Pociej. – (O muzyczności poezji polskiej ; cz. 4) // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2002, nr 1, s. 3-6

61. Baśnie braci Grimm i muzyka / Michał Błażejewski // Literatura Ludowa. – 2000, nr 4/5, s. 3-10

62. Beetoven i jego muzyka w dramaturgii Gerta Jonkego / Joanna Firaza // Tekstualia. – 2015, nr 3, s. 63-71

63. Beethoven Różewicza i Herberta / Joanna Adamowska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2019, [nr] 1, s. 119-137
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/article/view/5658 [dostęp: 18.03.2024 r.]

64. Biografia baśniowego muzyka według polskich bajek o wątkach muzycznych / Anna Kierkosz-Lewandowska // Przegląd Muzykologiczny. – Nr 3 (2003), s. 23-67

65. „Byle w karczmie dudy albo grały serby” : ludowe instrumentarium muzyczne XVII-wiecznej Polski w świetle twórczości Wacława Potockiego / Jadwiga Romana Bobrowska // Literatura Ludowa. – 2002, nr 3, s. 3-14

66. Castiglionego i Górnickiego pochwała muzyki : (na podstawie pierwszych ksiąg „Il Cortigiano” i „Dworzanina polskiego” / Marta Wojtkowska-Maksymik // Roczniki Humanistyczne. – T. 56, z. 1 (2008), s. 109-128

67. Chopin malowany / Jacek Szerszenowicz // Tygiel Kultury. – 2010, nr 7/9, s. 181-186

68. Chopin w powieści Marcela Prousta „W poszukiwaniu straconego czasu” / Joanna Żurowska // Rocznik Chopinowski. – R. 29 (2021), s. 71-93

69. Chopinowi Duda Gracz / Wiesława Konopelska // Śląsk. – 2010, nr 10, s. 65

70. Chopinowski impuls : „Dzienniki” Stefana Żeromskiego wobec twórczości Fryderyka Chopina / Karolina Karpińska // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. – [T.] 27 (2016), s. 87-101
* Dostępne w Internecie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/6579 [dostęp: 18.03.2024 r.]

71. Ciało, dusza i sztuka : Stendhal o muzyce i malarstwie / Anna Opiela // Ruch Muzyczny. – 2010, nr 2, s. 26-29

72. Cichsza orkiestra – instrumenty muzyczne w poezji Wiesława Kulikowskiego / Ewelina Radion // Nowa Okolica Poetów. – 2006, nr 1, s. 30-38

73. Co wyraża i zawiera muzyka Fryderyka Chopina w ujęciu C. K. Norwida? / Ewa Pietruszka // Polski w Praktyce. – 2010, nr 5, s. 18-19

74. „Cudzoziemka” : Marii Kuncewiczowej literacko-muzyczny dialog z przeszłością / Katarzyna Michałkiewicz, Kamila Hawryszków // Mêlée. – 2011, nr 1, s. 70-76

75. Czytanie partytur : w stronę partyturowego stylu odbioru tekstów literackich / Piotr Bogalecki // Ruch Literacki. – 2015, z. 6, s. 543-557
* Dostępne w Internecie: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/14897/1/Bogalecki_czytanie_partytur_w_strone.pdf [dostęp: 16.03.2024 r.]

76. „Danse moriendi” : o muzyczno-tanatologicznych aspektach późnej twórczości lirycznej Jarosława Marka Rymkiewicza / Joanna Dembińska-Pawelec // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2012, [nr] 1, s. 230-245
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-d30ad998-a8d2-4e3a-802c-6bc8cea9a468 [dostęp: 12.04.2024 r.]

77. „Deux ex machina”, czyli o doświadczeniu fonografii w poezji Stanisława Barańczaka / Iwona Puchalska // Ruch Literacki. – 2013, z. 4-5, s. 477-494
* Dostępne w Internecie: https://journals.pan.pl/publication/96215/edition/82963/ruch-literacki-2013-no-4-5-deus-ex-machina-czyli-o-doswiadczeniu-fonografii-w-poezji-stanislawa-baranczaka-deus-ex-machina-or-the-experience-of-phonography-in-the-poetry-of-stanislaw-baranczak-puchalska-iwona?language=pl [dostęp: 16.03.2024 r.]

78. Do Liszta / Bogdan Zeler // Ruch Literacki. – 1980, z. 6, s. 439-450

79. „Dramma per musica” początku XX wieku : muzyczność powieści „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa w nawiązaniu do filozofii nowej muzyki Theodora Adorno / Aleksandra Szramek // Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – [T.] 5 (2010), s. 133-151
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2084-3933-year-2010-volume-5-issue-1-article-1200 [dostęp: 16.03.2024 r.]

80. Dynamika jako element muzyki w poezji XX wieku : (na przykładzie wybranych wierszy Stanisława Barańczaka)/ Katarzyna Cudzich-Budniak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2012, [nr] 1, s. 246-256
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-2fbd4507-b6ab-494a-a563-3ba69b2255a0 [dostęp: 16.03.2024 r.]

81. Fortepian w krainie niedopowiedzianej miłości : muzyczne konteksty życia emocjonalnego zamężnych bohaterek „Buddenbrooków” Thomasa Manna i „Żaru” Sándora Máraiego / Agnieszka Roguska // Notes Muzyczny. – 2021, nr 1, s. 125-139
* Dostępne w Internecie: https://notesmuzyczny.pl/resources/html/article/details?id=216957&language=pl [dostęp: 16.03.2024 r.]

82. Franz Liszt i jego muzyka fortepianowa w ujęciu Jarosława Iwaszkiewicza oraz Pawła Kubisza / Małgorzata Gamrat // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2012, [nr] 1, s. 163-179
* Dostępne w Internecie: https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-050a4345-a1b9-459b-a02f-c9aa81918a9b [dostęp: 16.03.2024 r.]

83. Fryderyk Chopin w poezji rosyjskiej / Jan Orłowski // Przegląd Humanistyczny. – 1999, nr 6, s. 47-60

84. Fryderyk Chopin w twórczości Borysa Pasternaka / Wiktor Choriew ; przeł. Katarzyna Bortnowska // Przegląd Humanistyczny. – 2011, nr 4, s. 15-21

85. „Gdzie kończy się muzyka” w literaturze? / Anna Tenczyńska // Muzyka. – 2012, nr 1, s. 73-95

86. „Głos istnienia, co tajemnie śpiewa” czyli o muzyce jako zasadzie istnienia w poezji Leśmiana / Anna Sobieska // Topos. – 2003, nr 6, s. 92-103

87. Gombrowicz i muzyczność / Janusz Margański // Teksty Drugie. – 2005, nr 3, s. 58-65
* Dostępne w Internecie: http://rcin.org.pl/ibl/Content/52244/PDF/WA248_68711_P-I-2524_margan-gombro.pdf [dostęp: 16.03.2024 r.]

88. Gombrowicz i muzyka / Piotr Millati // Opcje. – 1999, nr 3, s. 14-17

89. Granie słowami / Bronisław Tumiłowicz // Argumenty. – 1984, nr 35, s. 14
* Muzyka w literaturze

90. Gusła i inkantacje : muzyczność Dziadów części II / Wojciech Kruszewski // Nowy Napis. – Nr 16 (2022), s. 153-164

91. Hans Christian Andersen a muzyka / Eva Maria Jensen // Ruch Muzyczny. – 2005, nr 5, s. 34-37

92. Harfy, trąby i anioły / Dorota Matyaszczyk // Kronika Miasta Poznania. – 2010, nr 2, s. 83-103
* Tematy muzyczne w sztukach plastycznych

93. Ikona Beethovena i korespondencja sztuk : kilka interpretacji literackich / Małgorzata Łoboz // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 6 (2016), s. 93-108
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2012649 [dostęp: 18.03.2024 r.]

94. Ikoniczny wizerunek Beethovena w polskiej poezji / Irena Poniatowska // Res Facta Nova. – Nr 12 (2011), s. 139-148

95. Integracyjna rola muzyki w twórczości Władysława Stanisława Reymonta / Kazimiera Zdzisława Szymańska // Kwartalnik Opolski. – 2004, nr 4, s. 17-32

96. Jan Kochanowski / Bohdan Pociej. – (O muzyczności poezji polskiej ; cz. 1) // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2000, nr 1, s. 3-7

97. Julia Hartwig słucha dzieł luterańskich kompozytorów : o wierszach: „Kantata Schütza” i „Kantata Bacha” / Jerzy Wiśniewski // Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 60, z. 4 (2017), s. 97-109
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-5db8c67c-796a-4bb9-8059-cd27d3f2af59 [dostęp: 16.03.2024 r.]

98. Juliusz Słowacki w kręgu wczesnoromantycznej filozofii egzystencji : o antropologii muzycznej w twórczości poety / Michał Kuziak // Pamiętnik Literacki. – 2001, z. 3, s. 43-64
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/ibl/dlibra/publication/86556/edition/123735/content [dostęp: 16.03.2024 r.]

99. „Kapela dziecięca” / Dorota Nosowska // Cogito. – 2006, nr 20, s. 82-83

100. Karol Szymanowski jako bohater utworów Jarosława Iwaszkiewicza / Radosław Romaniuk // Polski Rocznik Muzykologiczny. – T. 18 (2020), s. 210-224
* Dostępne w Internecie: https://www.polskirocznikmuzykologiczny.pl/pdfy/PRM%202020_Romaniuk.pdf [dostęp: 18.03.2024 r.]

101. Karola Szymanowskiego portret poetycki : postać i dzieło kompozytora w poezji polskiej XX stulecia / Tomasz Baranowski // Polski Rocznik Muzykologiczny. – T. 18 (2020), s. 180-198
* Dostępne w Internecie: https://www.polskirocznikmuzykologiczny.pl/pdfy/PRM%202020_Baranowski.pdf [dostęp: 12.04.2024 r.]

102. Kategoria muzyczności w wierszu „Szopen” Kazimierza Wierzyńskiego / Michał Sadowski // Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne. Numer Specjalny. – 2016, nr 1, s. 131-142

103. Kinnōr : lira w świetle Księgi Psalmów / Michał Waśkiewicz // Studia Teologiczne. – T. 27 (2009), s. 231-253
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Teologiczne_Bialystok_Drohiczyn_Lomza/Studia_Teologiczne_Bialystok_Drohiczyn_Lomza-r2009-t27/Studia_Teologiczne_Bialystok_Drohiczyn_Lomza-r2009-t27-s231-253/Studia_Teologiczne_Bialystok_Drohiczyn_Lomza-r2009-t27-s231-253.pdf [dostęp: 12.04.2024 r.]

104. Klęska muzyki-triumf pisarki : o muzycznych motywach prozy Marii Kuncewiczowej / Jerzy Skarbowski // Literatura. – 1985, nr 3, s. 23-25

105. Konsekwencje sporu o (nie)muzyczność literatury : (wokół „Muzyki w dziele literackim” Tadeusza Szulca) / Andrzej Hejmej // Ruch Literacki. – 2000, z. 1, s. 63-77

106. Książki dla dzieci o tematyce muzycznej : opowiadania i opowieści Anny Czerwińskiej-Rydel / Danuta Pietraszewska // Wychowanie Muzyczne. – 2017, nr 5, s. 18-28

107. Książki dla dzieci o tematyce muzycznej : wierszem pisane Izabelli Klebańskiej / Danuta Pietraszewska // Wychowanie Muzyczne. – 2017, nr 4, s. s. 16-23

108. Leksyka muzyczna w Traktacie o łuskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego / Wojciech Kuska // Język, Religia, Tożsamość. – 2022, nr 2, [cz.] A, s. 39-53
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/11543521 [dostęp: 18.03.2024 r.]

109. Lira i struna w poezji Zbigniewa Herberta / Jerzy Wiśniewski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 1998, z. 1, s. 109-126
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r1998-t1/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r1998-t1-s109-126/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r1998-t1-s109-126.pdf [dostęp: 16.03.2024 r.]

110. Liryczna muzyczność „Chamber music” Jamesa Joyce’a / Michalina Kmiecik // Topos. – 2012, nr 1-2, s. 31-39

111. Literackie portrety Karola Szymanowskiego / Danuta Gwizdalanka // Polski Rocznik Muzykologiczny. – T. 18 (2020), s. 163-179
* Dostępne w Internecie: https://www.polskirocznikmuzykologiczny.pl/pdfy/PRM%202020_Gwizdalanka.pdf [dostęp: 18.03.2024 r.]

112. Magiczny krąg „Doktora Faustusa” – muzyka w powieści o muzyce / Mirosław Bujko // Przegląd Humanistyczny. – 1983, nr 8, s. 93-115

113. Maria Konopnicka i jej poezja pełna muzyki / Beatrix Podolska . – Fot., nuty // Wychowanie Muzyczne. – 2013, nr 1, s. 4-9

114. Metaforyka muzyczna w prozatorskich utworach Ewy Szelburg-Zarembiny dla dzieci i młodzieży / Edyta Bobryk // ISME. – 2001/2002, nr 3/1, s. 35-41

115. Mickiewicz a muzyka / Leon Markiewicz // ISME. – 1999, nr 1, s. 1-6

116. Miejsce i rola muzyki w twórczości Leopolda Buczkowskiego / Adam Wiedemann // Teksty Drugie. – 1997, nr 1/2, s. 233-244
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/ibl/Content/65214/PDF/WA248_72549_P-I-2524_wiedemann-miejsce_o.pdf [dostęp: 12.04.2024 r.]

117. Mikołaj Rej z Nagłowic i jego wypowiedzi o muzyce ludowej w XVI-wiecznej Polsce / Jadwiga Roman Bobrowska // Literatura Ludowa. – 2005, nr 4-5, s. 3-10

118. Mit i muzyka w funkcji ekspresji „niewypowiadalnego” pożądania : o „Psyche” Jarosława Iwaszkiewicza / Wojciech Śmieja // Pamiętnik Literacki. – 2006, z. 1, s. 43-64
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/88337/edition/116598/content?ref=struct [dostęp: 16.03.2024 r.]

119. Moderniści o muzyce : „Kamienna muzyka” Tymoteusza Karpowicza i fragmenty „The Pisan Cantos” Ezry Pounda / Karolina Górniak // Ruch Literacki. – 2016, z. 3, s. 301-317
* Dostępne w Internecie: https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.oai-journals-pan-pl-83069?q=bwmeta1.element.pan-importer-publisher-issn-0035-9602-year-2015-no-3;6&qt=CHILDREN-STATELESS [dostęp: 12.04.2024 r.]

120. „Moim zadaniem jest śpiewać” : muzyka w poezji Emily Dickinson i jej poezja w muzyce / Krystyna Jedynak // Vivo. – 1995, nr 2, s. 13-15

121. Motywy muzyczne w charakterystyce „czułego” bohatera rosyjskich opowieści sentymentalnych / Magdalena Dąbrowska // Studia Rossica. – 1998, [t.] 6, s. 7-18

122. Motywy muzyczne w ikonach kanonicznych / Karol Klauza // Białostockie Studia Pedagogiczno-Muzyczne. – [T.] 2 (2019), s. 181-196

123. Motywy muzyczne w pisarstwie Mirona Białoszewskiego / Adam Poprawa // Teksty Drugie. – 2004, nr 3, s. 47-58
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/52760/WA248_68635_P-I-2524_poprawa-motywy.pdf [dostęp: 16.03.2024 r.]

124. Motywy muzyczne w prozie tatrzańskiej Stanisława Witkiewicza / Jakub Żmidziński // Góry, Literatura, Kultura. – T. 10 (2016), s. 155-172

125. Motywy muzyczne w twórczości Brunona Schulza / Aleksandra Skrzypczyk // Pamiętnik Literacki. – 2023, z. 1, s. 163-191
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/ibl/Content/238270/WA248_274571_P-I-30_skrzypczyk-motywy_o.pdf [dostęp: 16.03.2024 r.]

126. Motywy muzyczne w „Uczcie” Platona / Alicja Tokarczyk // Meander. – 1996, nr 9/10, s. 465-473.

127. „Musica non grata?” : motywy i obrazy muzyczne w Księdze Izajasza / Grzegorz Kubies // Ruch Biblijny i Liturgiczny. – R. 67, nr 4 (2014), s. 293-316
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_21906_rbl_49 [dostęp: 16.03.2024 r.]

128. Muzyczne aspekty twórczości literackiej Jarosława Iwaszkiewicza / Irena Chyła-Szypułowa // ISME. – 1997, nr 4, s. 37-46

129. Muzyczne inspiracje i powinowactwa poezji Reinera Kunzego / Piotr W[iktor] Lorkowski // Studia Germanica Gedanensia. – Nr 9 (2001), s. 85-107

130. Muzyczne inspiracje w Prawdzie starowieku – pierwszej częsci teatrologii Stanisłąwa Vincenza / Tamara Tkaczuk. – Bibliogr. // Poradnik Językowy. – 2022, z. 1 [specjalny], s. 289-299
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_33896_PorJ_2022_1_15 [dostęp: 16.03.2024 r.]

131. Muzyczne komponenty dramatu mimicznego „Skrzypek opętany” Bolesława Leśmiana / Renata Suchowiejko // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2012, [nr] 1, s. 77-91
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-64faa606-3f15-4207-9094-5fea0cf009f3 [dostęp: 16.03.2024 r.]

132. Muzyczność a obrzędowość w powieści Wita Szostaka „Oberki do końca świata” : korespondencja literatury z muzyką i sztukami wizualnymi / Aneta Kozyra // Zeszyty Artystyczne. – R. 25, nr 29 (2016), s. 26-42
* Dostępne w Internecie: http://za.uap.edu.pl/wp-content/uploads/2017/02/Muzycznosc-_a_obrz%C4%99dowosc_29.pdf [dostęp: 16.03.2024 r.]

133. Muzyczność literatury : Leśmian i inni… / Jan Sochoń // Studia Philosophiae Christianae. – R. 47, nr 1 (2011), s. 167-184
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-71160bd1-58de-49d6-b240-aa29e92f539b [dostęp: 16.03.2024 r.]

134. Muzyczne organizacje warstwy brzmieniowej w opowiadaniach Brunona Schulza / Aleksandra Skrzypczyk. – Bibliogr. // Przegląd Humanistyczny. – 2020, nr 1, s. 33-48
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ceon.element-0cbd7c23-39c5-3c9c-924f-23fe63ab1175 [dostęp: 16.03.2024 r.]

135. Muzyczne wizerunki miasta w dziecięcych filmach animowanych wyprodukowanych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1948-1983 / Katarzyna Babulewicz // Polski Rocznik Muzykologiczny. – T. 16 (2018), s. 149-172
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_4467_23537094KMMUJ_20_012_12854 [dostęp: 16.03.2024 r.]

136. Muzyczne wyzwolenie z języka? : filozoficzne aspekty muzycznych inspiracji w poezji Mirona Białoszewskiego / Agata Bochyńska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2012, [nr] 1, s. 200-211
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-68547149-0a05-4134-aa72-bd29082c2e19 [dostęp: 16.03.2024 r.]

137. Muzyczność w baśni mimicznej „Skrzypek Opętany” Bolesława Leśmiana / Agnieszka Okupska. – Fragm. pracy // Przegląd Muzykologiczny. – Nr 7 (2007), s. 41-74

138. Muzyczność w nocnej scenerii wierszy Wandy Chotomskiej / Renata Griegoriew // Biblioterapeuta. – 2012, nr 1, s. 1-3

139. Muzyczność (w) poezji : w kręgu Mickiewiczowskim i Moniuszkowskim / Anna Tryksza // Studia Wschodniosłowiańskie. – T. 22 (2022), s. 131-150

140. Muzyczność „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego / Iwona Nowak // Przegląd Muzykologiczny. – Nr 5 (2005), s. 99-128

141. Muzyka / Dorota Nosowska // Cogito. – 2012, nr 2, s. 46-47

142. Muzyka a świat wewnętrzny bohaterów powieści Jarosława Iwaszkiewicza „Sława i chwała” / Izabela Hajduk-Czypionka // ISME. – 2000, nr 2, s. 29-41

143. Muzyka aniołów w dziełach malarstwa europejskiego / Małgorzata U. Mazurczak // Ethos. – 2006, nr 73-74, s. 118-134
* Dostępne w Internecie: http://cw.kul.lublin.pl/Content/32084/37634__Mazurczak–Malgorzat_0000.pdf [dostęp: 16.03.2024 r.]

144. Muzyka i malarstwo : poszukiwanie wspólnego gruntu na marginesie „Partytur do baletu Sokrates” Włodzimierza Pawlaka = Music and painting : the search for common ground on the sidelines of „The scores for the ballet Socrates” by Włodzimierz Pawlak / Piotr Majewski // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes. – Vol. 14, [z.] 1 (2016), s. 73-89
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/634237 [dostęp: 16.03.2024 r.]

145. Muzyka i muzyczność w utworach Vladimira Nabokova / Anna Ginter // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2019, [nr] 1, s. 313-324
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/649292 [dostęp: 16.03.2024 r.]

146. Muzyka i obraz w poezji Sępa Szarzyńskiego / Michał Fostowicz // Poezja. – 1980, nr 3, s. 90-96

147. Muzyka i plastyka w twórczości literackiej Jarosława Iwaszkiewicza / Irena Chyła-Szypułowa // Studia Artystyczne Akademii Świętokrzyskiej. – T. 1 (2004), s. 13-26

148. Muzyka : motyw w tekstach kultury / Dorota Nosowska // Cogito. – 2015, nr 16, s. 32-33

149. Muzyka na lekcjach języka polskiego : coraz większa nieobecność? / Anna Podemska-Kałuża // Polonistyka. – 2019, nr 2, s. 10-15

150. Muzyka, poetyka i stylistyka : nazwy muzyczne w tytułach wierszy młodopolskich i ich wpływ na językową organizację tekstu / Ewa Biłas // Poradnik Językowy. – 2000, z. 4, s. 40-49 ; z. 5, s. 11-18 ; z. 6, s. 41-45

151. Muzyka w dramatach Tadeusza Micińskiego / Iwona Nowak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2012, [nr] 1, s. 45-57
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/649884 [dostęp: 16.03.2024 r.]

152. Muzyka w dramatach Tadeusza Micińskiego na przykładzie „Termopili polskich. Misterium na tle życia i śmierci Księcia Józefa Poniatowskiego” / Martyna Jastrząbek // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2012, [nr] 1, s. 58-76
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-990c3465-8d0b-4370-94cf-497df1f0756b [dostęp: 16.03.2024 r.]

153. Muzyka w „Dworzaninie polskim” Łukasza Górnickiego : porównanie z „Il Libro del Cortegiano” Baltazara Castiglioniego / Zbigniew Skowron // Przegląd Muzykologiczny. – Nr 1 (2001), s. 7-28

154. Muzyka w dziełach literackich dla dzieci / Maria Bogacka-Bobik // Studia Artystyczne Akademii Świętokrzyskiej. – T. 1 (2004), s. 27-34

155. Muzyka : w jaki sposób motywy muzyczne są obecne w literaturze, sztuce i filmie? / Dorota Nosowska // Cogito. – 2012, nr 2, s. 46-47

156. Muzyka w liryce Cypriana Kamila Norwida / Julian Maliszewski // Opole. – 1983, nr 10, s. 11-13, 27

157. Muzyka w literaturze / Agata Zakrzewska-Okrojek // Polonistyka. – 2019, nr 2, s. 44-47
* Propozycja lekcji w klasie VIII szkoły podstawowej. Temat: Muzyka dobra na wszystko? – na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza

158. Muzyka w literaturze mieszczańskiej XVII wieku / Jadwiga Bobrowska // Literatura Ludowa. – 1973, nr 1, s. 14-28

159. Muzyka w literaturze : (perspektywy współczesnych badań) / Andrzej Hejman // Teksty Drugie. – 2000, nr 4, s. 28-36
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2000-t-n4_(63)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2000-t-n4_(63)-s28-36/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2000-t-n4_(63)-s28-36.pdf [dostęp: 18.03.2024 r.]

160. Muzyka w obraz zamieniona / Wilma Duda-Gracz ; rozm. przepr. Wiesława Konopelska // Śląsk. – 2010, nr 10, s. 64
* O cyklu obrazów J. Dudy-Gracza poświęconych F. Chopinowi

161. Muzyka w opowiadaniach Tomasza Manna i Jarosława Iwaszkiewicza / Anna Szlagowska // Opcje. – 2005, nr 1, s. 104-107

162. Muzyka w „Panu Tadeuszu” / Elżbieta Bock. – Fragm. pracy // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – T. 29 (1991), s. 89-114

163. Muzyka w perspektywie biblijnej / Waldemar Chrostowski // Thesaurus Musicae Sacrae. – [T.] 1 (2017), s. 73-88

164. „Muzyka” w poezji grupy „Kontynentów”. Cz. 1 / Jerzy Sikora // Studia Teologiczne. – [T.] 16 (1998), s. 259-282

165. „Muzyka” w poezji grupy „Kontynentów”. Cz. 2 / Jerzy Sikora // Studia Teologiczne. – [T.] 17 (1999), s. 331-345

166. Muzyka w poezji Jana Lechonia / Irena Chyła-Szypułowa // Studia Artystyczne Akademii Świętokrzyskiej. – T. 4 (2007), s. 13-23

167. Muzyka poezji Novalisa / Wiesław Trzeciakowski // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. – 1998, nr 9, s. 48-51

168. Muzyka w poezji wieszczów / Anna Kalita // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2005, nr 5, s. 39-46

169. Muzyka w powieściach Carlosa Fuentesa i Alejo Carpentiera / Monika Przystalska // Ameryka Łacińska. – 2005, nr 2, s. 44-50

170. Muzyka w przedwojennej twórczości poetyckiej Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego / Anna Tenczyńska // Świat Tekstów Rocznik Słupski. – Nr 9 (2011), s. 129-149
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-8a0ea40c-3abc-4b38-9851-212edac9038d [dostęp: 12.04.2024 r.]

171. Muzyka w Starym Testamencie / Adalbert Rebić ; tł. Emil Mendyk // Communio. – 2001, nr 2, s. 11-19

172. Muzyka w świecie poezji Juliana Tuwima dla dzieci / Irena Chyła-Szypułowa // ISME. – 2001/2002, nr 3/1, s. 23-34

173. Muzyka w twórczości Wacława Berenta / Paulina Kierzek // Pamiętnik Literacki. – 2006, z. 1, s. 7-41
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/116597/PDF/WA248_88335_P-I-2524_kierzek-muzyka_o.pdf [dostęp: 18.03.2024 r.]

174. Muzyka w twórczości Zbigniewa Herberta / Jerzy Wiśniewski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – Z. 6 (2003), s. 353-380

175. Muzyka w utworach Mirona Białoszewskiego / Aleksandra Skrzypczyk // Topos. – 2015, nr 4, s. 90-101

176. Między Bogiem a Kościołem i Synagogą : muzykujący aniołowie w obrazie „Fontanna życia” z kręgów Jana van Eycka / Grzegorz Kubies // Polski Rocznik Muzykologiczny. – [T. 11] (2013), s. 37-59

177. Na początku był bigbit / Andrzej Dorobek // Kino. – 2004, nr 11, s. 68-70
* Rock jako temat filmowy

178. „Najsubtelniejszy muzyk w poezji”? : Juliusz Słowacki a muzyka / Agata Seweryn // Roczniki Humanistyczne. – T. 54, z. 1 (2006), s. 149-235
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1945546 [dostęp: 18.03.2024 r.]

179. Narodowy geniusz, czyli Portret Fryderyka Chopina w „Ostatnim koncercie” Stanisławy Fleszarowej-Muskat / Maria Jolanta Olszewska // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. – Nr 41 (2021), s. 301-326
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2038297 [dostęp: 18.03.2024 r.]

180. Nomadyczna muzyczność wczesnej poezji Josipa Severa, czyli o spotkaniach dźwięku z kulturą / Anna Ruttar // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. – Nr 143 cz. 2 (2007), s. 159-166

181. Norwid i Czechowicz – poszukiwanie „czystego tonu” / Józef Fert // Ethos. – 2006, nr 73-74, s. 231-247
* Dostępne w Internecie: http://dlibra.kul.pl/Content/32414/37788__Fert–Jozef—-Norwi_0000.pdf [dostęp: 18.03.2024 r.]

182. Nowe układy akustyczne – czyli o muzyczności w poezji / Milena Matuszewska // Język Polski w Liceum. – 2012/2013, nr 4, s. 73-82

183. O duszy polskiej : Fryderyk Chopin w twórczości poetyckiej Stanisława Balińskiego i ks. Jerzego Szymika / Małgorzata Juda-Mieloch. – Bibliogr. // Topos. – 2018, nr 6, s. 10-24

184. O inspirującej roli muzyki w utworze poetyckim Cypriana Kamila Norwida „Fortepian Szopena” : analiza i interpretacja utworu w klasie II liceum / Małgorzata Kowalczyk // Język Polski w Szkole Średniej. – 1993/1994, z. 2, s. 74-84

185. O muzyce w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza : (uchem profana) / Elżbieta Morawiec // Arcana. – 2015, nr 4, s. 31-37

186. O muzyczności literatury / Tomasz Nakoneczny // Polonistyka. – 2008, nr 4, s. 46-49

187. O muzyczności „Wirów” Henryka Sienkiewicza / Dorota Samborska-Kukuć // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2019, [nr] 1, s. 13-24
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/article/view/5652 [dostęp: 18.03.2024 r.]

188. Ocalić pamięć, ocalić duszę, ocalić sztukę : o zbawiennej roli muzyki „Fryderyka Chopina” w „Pianiście” Romana Polańskiego / Piotr Pomostowski // Images. – Vol. 17, nr 26 (2015), s. 119-127
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/920903 [dostęp: 18.03.2024 r.]

189. Od Beethovena do Dahlen-Gorskiego : konteksty muzyczne w twórczości literackiej Stanisława Lema / Sławomir Zamuszko // Aspekty Muzyki. – T. 5 (2015), s. 155-173

190. Od liry do kołatki : o związkach motywów muzycznych z zagadnieniami metapoetyckimi w wierszach Zbigniewa Herberta / Jerzy Wiśniewski // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne. – T. 11 (2009), s. 313-339

191. Od Orfeusza do Arijona : pieśń i muzyka w świecie poetyckim Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak // Pamiętnik Literacki. – 2002, z. 2, s. 137-151
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/ibl/dlibra/publication/86302/edition/121832/content [dostęp: 18.03.2024 r.]

192. „Oto jesteś dla nich jak ten, co śpiewa o miłości, ma piękny głos i doskonały instrument” (EZ 33, 32) : motywy muzyczne w Księdze Ezechiela / Grzegorz Kubies // Collectanea Theologica. – R. 84, nr 2 (2014), s. 5-18

193. Pasma śmiertelnej melodii : Krzysztof Kamil Baczyński i muzyka / Bartosz Małczyński // Topos. – 2018, nr 1, s. 38-48

194. Pisarz o muzyce – kompozytor o literaturze : związki muzyki i literatury w felietonach Stefana Kisielewskeigo / Kamila Hawryszków // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2012, [nr] 2, s. 173-181
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-bc399007-a6fb-4e24-8ba8-9ee735f2e779 [dostęp: 18.03.2024 r.]

195. Poeci o słuchaniu muzyki : trzy wybrane lektury / Jerzy Wiśniewski // Ethos. – R. 32, nr 2 (2019), s. 167-197
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.kul.pl/ethos/article/view/5152 [dostęp: 18.03.2024 r.]

196. Poetyckie podziękowanie „za muzykę Szopena” / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. – 2007, nr 5, s. 35-37
* Twórczość Teofila Lenartowicza

197. „Pokrzywione bemole” : o inspiracjach muzycznych w twórczości poetyckiej Brunona Jasieńskiego : (jak również o autorach, dla których twórczość ta stała się muzyczną inspiracją) słów kilka / Krzysztof Jaworski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2012, [nr] 1, s. 114-120
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-9fc49569-9079-48dc-9191-50e7e629c3bc [dostęp: 18.03.2024 r.]

198. Polskie XX-wieczne badania nad muzycznością dzieła literackiego / Aleksandra Antczak-Zajdel // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – [Z.] 9 (2007), s. 235-244
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2007-t9/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2007-t9-s235-244/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2007-t9-s235-244.pdf [dostęp: 18.03.2024 r.]

199. Portret tyrana : o dyrygencie w filmie / Marcin Bogucki // Ruch Muzyczny. – R. 67, [nr] 23 (2023), s. 11-13

200. Problem „muzyczności” dzieła malarskiego w polskim malarstwie i krytyce sztuki przełomu XIX i XX w. / Anna Krężałek // Biuletyn Historii Sztuki. – 2007, nr 3/4, s. 259-281

201. Przez wielką szybę : o muzycznych i malarskich nieporozumieniach w twórczości Zbigniewa Herberta / Jacek Rozmus // Ruch Literacki. – 2000, z. 4, s. 433-457

202. Rock i literatura / Marcin Rychlewski // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2008, nr 3, s. 13-20

203. Rockowe portrety / Jakub Socha // Kino. – 2008, nr 3, s. 30-32

204. Rodzaje związków literatury z muzyką na przykładzie wierszy „Das ist ein Flöten und Geigen” Henryka Heinego w umuzycznieniu Roberta Schumanna oraz „Pause” Wilhelma Müllera w umuzycznieniu Franciszka Schuberta / Ewa Anna Piasta // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia. – T. 15 (2009), s. 203-209

205. Rola muzyki w życiu i dziełach Gabriele D’Annunzio / Agnieszka Muszyńska // Musica Sacra Nova. – R. 1, nr 1 (2007), s. 375-393

206. Sienkiewicz i muzyka / Tomasz Sobieraj // Ruch Literacki. – 2004, z. 6, s. 591-608

207. Słownictwo muzyczne w lirykach Wespazjana Kochowskiego / Halina Wiśniewska // Przegląd Humanistyczny. – 1995, nr 1, s. 97-107

208. Sonata śmierci : słowo o muzyczności „Sérénité” Jarosława Iwaszkiewicza / Józef Majewski // Twórczość. – 2013, nr 2, s. 46-57

209. „Staccato” czy asyndeton? : kilka uwag o „umuzycznionej” prozie powieściowej (na marginesie „Syren” Joyce’a) / Joanna Barska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2012, [nr] 2, s. 7-33
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-40bdbb66-4437-4866-9d56-1f723262bb4d [dostęp: 18.03.2024 r.]

210. Stereotyp(y) muzyki w literaturze : ref. / Andrzej Hejmej // Przestrzenie Teorii. – Nr 2 (2003), s. 35-48

211. Studium dymu : muzyka w twórczości Zbigniewa Herberta / Marcin Trzęsiok // Ruch Muzyczny. – 2003, nr 17/18, s. 10-15

212. Symbolika i funkcja motywów muzycznych w poezji Owidiusza / Kamila Wysłucha // Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia. – Nr 30 (2010), s. 157-169
* Dostępne w Internecie: https://wuwr.pl/cwr/article/view/8566 [dostęp: 18.032024 r.]

213. „Syreny” : kilka słów o muzycznym potencjale prozy Joyce’a / Joanna Barska // Topos. – 2012, nr 1-2, s. 40-49

214. Świat karnawału – karnawał świata : wizja rzeczywistości skarnawalizowanej w filmie Miloša Formana „Amadeusz” / Joanna Tereszczuk // Kwartalnik Filmowy. – R. 25, nr 45 (2004), s. 146-162

215. Świat muzyki i plastyki w „Nocach i dniach” Marii Dąbrowskiej / Cecylia Winczek-Langier // Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. – Z. 4 (1994), s. 99-108
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Naukowe_Filologia_Polska_Historia_i_Teoria_Literatury/Prace_Naukowe_Filologia_Polska_Historia_i_Teoria_Literatury-r1994-t4/Prace_Naukowe_Filologia_Polska_Historia_i_Teoria_Literatury-r1994-t4-s99-108/Prace_Naukowe_Filologia_Polska_Historia_i_Teoria_Literatury-r1994-t4-s99-108.pdf [dostęp: 18.03.2024 r.]

216. Świat muzyki w „Cudzoziemce” Kuncewiczowej / Ewa Lewandowska // Argumenty. – 1977, nr 11, s. 10-11

217. Tajemnice kochanków muzyki : muzyk w kadrze / Tomasz Jopkiewicz // Kino. – 2016, nr 9, s. 40-42

218. Temat muzyki we współczesnej literaturze litewskiej / Audinga Peluritytė-Tikuišienė // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2012, [nr] 2, s. 68-76

219. Towarzysz radości, lekarstwo na smutek / Jakub Puchalski // Tygodnik Powszechny. – 2013, nr 35, s. 36-37
* Tematyka muzyczna w twórczości malarskiej Vermeera

220. Transformacje wizerunku Fryderyka Chopina w „Lecie w Nohant” / Karol Samsel // Przegląd Humanistyczny. – 2021, nr 4, s. 23-31

221. „Tryumf tonów, co stały się wszystkiem” : wpływ muzyki programowej na opisy muzyki w literaturze Młodej Polski / Adam Wiedemann // Vivo. – 1995, nr 2, s. 9-12

222. Trzy „pieśni dla zmarłego kompozytora” : kontrafaktura Jarosława Iwaszkiewicza / Anna Tenczyńska // Muzyka. – 2009, nr 3/4, s. 205-217

223. Trzynaście taktów muzyki wierszem? : „Źródło Aretuzy” Jarosława Iwaszkiewicza / Anna Tenczyńska // Polski Rocznik Muzykologiczny. – T. 18 (2020), s. 199-209
* Dostępne w Internecie: https://www.polskirocznikmuzykologiczny.pl/pdfy/PRM%202020_Tenczynska.pdf [dostęp: 18.03.2024 r.]

224. „Tyle w tych lasach śpiewu” : muzyka w poetyckim krajobrazie Jana Pocka / Katarzyna Smyk // Literatura Ludowa. – 2011, nr 3, s. 23-32

225. U jednej z granic literatury : (uwagi o „muzycznych” uwikłaniach) / Andrzej Hejmej // Ruch Literacki. – 1998, z. 2, s. 217-234
* Związki literatury i muzyki

226. „Użyczą mu słuchu, czasu, cierpienia, wszystkiego, co przewidziała” : muzyka w twórczości Stanisława Barańczaka / Karolina Cicha // Pamiętnik Literacki. – 2006, z. 1, s. 65-77
* Dostępne w Internecie: http://rcin.org.pl/Content/116599/PDF/WA248_88338_P-I-2524_cicha-uzycza_o.pdf [dostęp: 18.03.2024 r.]

227. W „Czarnych kwiatach” Norwida ideał muzyczności Chopina / Mariola Kokowska // Ciechanowskie Zeszyty Literackie. – Nr 23 (2021), s. 101-115
* Dostępne w Internecie: https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-42/artykul/norwid-o-chopinie [dostęp: 18.03.2024 r.]

228. Walory muzyczne wierszy Hanny Januszewskiej dla dzieci / Władysława Borys, Tadeusz Zawadzki // Polonistyka. – 1988, nr 2, s. 126-135

229. Wokół zmysłowej wrażliwości pozytywistów elementy muzyczne w wyobraźni Henryka Sienkiewicza / Alicja Dąbrowska // Literaturoznawstwo. – Nr 11 (2017), s. 35-65
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/5577/Wok%c3%b3%c5%82%20zmys%c5%82owej%20wra%c5%bcliwo%c5%9bci%20pozytywist%c3%b3w%20Elementy%20muzyczne%20w%20wyobra%c5%bani%20Henryka%20Sienkiewicza.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 18.03.2024 r.]

230. Wolfgang Amadeusz Mozart / Alicja Helman // Kino. – 2015, nr 5, s. 61-65

231. „Z okna na którymś piętrze ta aria Mozarta” – wiersz z muzycznym akcentem / Aleksandra Reimann // Pamiętnik Literacki. – 2011, z. 3, s. 113-136
* Stanisław Barańczak
Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2011-t102-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2011-t102-n3-s113-136/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2011-t102-n3-s113-136.pdf [dostęp: 18.03.2024 r.]

232. „Zadziwiająca towarzyszka naszych dni na ziemi” : rola muzyki w świecie prozy Iwaszkiewicza / Barbara Prasał // Orbis Linguarum. – Vol. 18 (2001), s. 83-96

233. Zbigniewa Herberta przygody z muzyką / Aneta Wiatr // Twórczość. – 2001, nr 1, s. 44-78

234. Związki literatury z muzyką w okresie Młodej Polski / Dorota Karkut // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Dydaktyka. – Z. 3 (1996), s. 55-72

235. Związki literatury z muzyką w okresie romantyzmu / Agata Kucharska-Babula // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka. – Z. 1 (2002), s. 91-104

236. Związki muzyki, literatury i filmu na przykładzie „Amadeusza” M. Formana / Zofia Massowa // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2006, nr 1, s. 37-43

237. Związki prozy z muzyką w okresie Młodej Polski / Dorota Karkut // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Dydaktyka. – Z. 5 (1998), s. 23-36

238. Związki z muzyką i „muzycznością” w poezji Haliny Poświatowskiej / Anna Wenglarzy // Pamiętnik Literacki. – 2012, z. 4, s. 147-173
* Dostępne w Internecie: http://rcin.org.pl/Content/63905/PDF/WA248_81754_P-I-30_wenglarzy-zwiazki_o.pdf [dostęp: 18.03.2024 r.]

239. Zygmunt Krasiński o muzyce / Beatrix Podolska // Wychowanie Muzyczne. – 2013, nr 3, s. 4-8

Zob. też hasło: Chopin Fryderyk; Disco polo; Instrumenty muzyczne; Jazz; Rock

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu