“Balladyna”

BALLADYNA / Juliusz Słowacki

Książki:

 

1. Balladyna / Juliusz Słowacki ; red. Mieczysław Inglot. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999. – 242,[1] s. ; 21 cm.
M 181121 (Opole)

2. „Balladyna” Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. – 135, [4] s. …