ŚWITEZIANKA / Adam Mickiewicz

Książki:

1. Adam Mickiewicz w szkole : próba umiaru / Henryk Gradkowski. – Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1998. – S. 29-41 : „Ballady i romanse”
C 179270 M 179271 M 186730 (Opole)

2. „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza / Magdalena Cykowska. – Gdańsk: Wydawnictwo Marek Rożak, 1994. – S. 30-38 : „Świtezianka”
M 169081 M 169082 M 169083 (Opole)

3. Czas na polski : scenariusze lekcji : gimnazjum : klasa II : interpretacje i komentarze do utworów literackich i zagadnień gramatycznych / Izabela Muszyńska, Elżbieta Błachowicz. -Warszawa : Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro, 2010. – S.183-188 : Scenariusz nr 44. Temat: Ballady romantyczne i współczesne
C 207246 (Opole)

4. Integrować! Integrować? Integrować… : scenariusze lekcji integrujących język polski z historią, plastyką i muzyką do cyklu podręczników Hanny Dobrowolskiej dla klas 4-6 szkoły podstawowej „Jutro pójdę w świat” / Elżbieta Pełzowska. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2001. – S. 115-116 : „Świtezianka”
M 184432 (Opole)

5. Opracowania lektur i wierszy dla wszystkich klas gimnazjum : [praca zbiorowa / pod redakcją Jerzego Jagodzińskiego i Ewy Rudnickiej ; oprac.: Anna Bukowska et al.]. Warszawa : “Adamantan”, 2012. – S. 310-313 : Adam Mickiewicz – „Świtezianka”
M 224507 (Opole)

6. Przewodnik po lekturach ze słownikiem środków stylistycznych : szkoła podstawowa / Janusz Kowal. – Kielce : Gens, 1993. – S. 110-121 : Adam Mickiewicz „Świteź”, „Świtezianka”

7. Świtezianka” : ballada literacka Mickiewicza i ballada muzyczna Loewego / Aleksandra Wojda // W : Retoryka a tekst literacki. 2 / pod redakcją Michała Hanczakowskiego i Jakuba Niedźwiedzia. – Kraków : Universitas, 2003. – S. 135-151
064255/II (Nysa), M 191070/II (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

 

8. Antyczne „Przemiany” i romantyczne metamorfozy : tropami „Metamorfoz” Owidiusza w „Świteziance” Adama Mickiewicza / Joanna Klausa-Wartacz // Symbole Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae. – Vol. 20, fasc. 1 (2010), s. 109-127
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/server/api/core/bitstreams/a1a22b2a-24a7-4f02-9f0a-94f0b0e75cfc/content [dostęp: 2024.01.08]

9. Ballada romantyczna : przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego / Marzena Tyl // Polonistyka. – 2020, nr 3-4, s. 42-45

10. Ballady Adama Mickiewicz i aktywności na miarę gimnazjalisty / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. – 2017/2018, nr 4, s. 98-107

11. Ballady Adama Mickiewicza w klasie VI – propozycje metodyczne / Barbara Stworowa // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1984/85, z.3, s. 62-75.

12. „Chciał ostrzec chłopów przed babami” : („Świtezianka” Adama Mickiewicza w lekturze dziewięciolatków) / Beata Nowogórska // Ojczyzna-Polszczyzna. – 1997, nr 1, s. 39-40

13. „Film” na motywach „Świtezianki” : lekcja w kl. IV / Krystyna Jagoszewska // Warsztaty Polonistyczne. – 1998, nr 1, s. 33-35

14. Jak kształtuję umiejętność rozmowy i „stawiania pytań” przez uczniów? : lekcje w kl. V i VI / Agata Bielak // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1998/1999, z. 4, s. 45-50
* Ćwiczenia w zadawaniu pytań przez uczniów i wykorzystanie tej umiejętności przy omawianiu „Świtezianki”

15. Motyw rusałki w trzech balladach Adama Mickiewicza i jego dalsze realizacje w wybranych utworach poetów romantycznych / Diana Gawinecka // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – 2003, nr 42 (2520), s. 45-62

16. Nie ma winy bez kary : o próbie wierności w ,,Świteziance’’ Adama Mickiewicza (propozycja lekcji w kl.VI) / Izabela Bańczerowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1997/1998, z. 1, s. 68-73

17. O kreacjach bohaterek Ballad i romansów Adama Mickiewicza. Próba lektury feministycznej / Jakub Rawski // Filologia Polska : roczniki naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. – R. 2 (2016), s. 233-247
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1400618 [dostęp: 2024.01.08]

18. Propozycja metodycznego opracowania ballad A. Mickiewicza ,,Świtezianka’’ i ,,Trzech budrysów’’ / Ewa Jaskółowa // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. -1984/1985, z. 4, s. 65-77

19. Przestrzenie romantyczne w balladach / Teresa Kosyra Cieślak // Polonistyka. – 1998, nr 7, s. 446-452
* Interpretacja utworów: „Lilie” ,,Romantyczność’’, ,,Świtezianka’’, ,,Świteź’’

20. Scenariusz lekcji języka polskiego dla uczniów szkół polskich poza granicami kraju : A. Mickiewicz, „Świtezianka” / Urszula Drahny // Dydaktyka Polonistyczna. – 2018, nr 4, s. 297-301
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.ur.edu.pl/server/api/core/bitstreams/e49fafc7-0c8b-4e44-a51c-83230253558b/content [dostęp: 2024.01.09]

21. „Świtezianka” – parafrazy ballady ludowej / Leszek Libera // Almanach Historycznoliteracki. – T. 1 (1998), s. 37-41

22. „Świtezianka” w różnych odsłonach, czyli jak ciekawie podejść do tematu ballad / Izabella Bartol // Polonistyka. – 2020, nr 3-4, s. 27-31

23. Zdradzona miłość w Świteziance Adama Mickiewicza / Joanna Kostrzewa // Polonistyka. – 2020, nr 1, s. 33-35
* Scenariusz lekcji języka polskiego w szkole podstawowej

 

Zob. też: Ballady i romanse / Bibliograficzne Centrum Informacji Pedagogicznej / Lektury Szkolne

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu