BALLADY I ROMANSE / Adam Mickiewicz

Bibliografia “Ballady i romanse” Adama Mickiewicza opracowana zostało na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej oraz innych bibliotek zgromadzonych w KaRo – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich. Zestawienie bibliograficzne gromadzi 81 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny został uporządkowany alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem na wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism. Książki znajdujące się w zbiorach PBW i jej filii oznaczone zostały sygnaturami. Bibliografia zawiera publikacje dotyczące „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, w tym ballady jako gatunku literackiego, powstania dzieła, opracowania, analizy interpretacje, propozycje metodyczne, scenariusze lekcji i zajęć edukacyjnych., a także przykłady wydań dzieła wraz z komentarzami. Bibliografia adresowana jest zarówno do nauczycieli, jak i uczniów, a także studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Wydawnictwa zwarte :

1. Adam Mickiewicz – Ballady i romanse / oprac. Stanisław Rzepczyński. – Warszawa : Fabryka Pomocy Naukowych, [1991]. – 26, [2] s. ; 20 cm.

2. Adam Mickiewicz „Ballady i romanse”: geneza, streszczenie, charakterystyka / oprac. Edward Marwicki. – [Łódź] : A. F. Mittler, [1932]. – 32 s. ; 18 cm

3. Adam Mickiewicz w szkole: próba umiaru /Henryk Gradkowski.-Jelenia Góra: Wydawnictwo Nauczycielskie, 1998. – 241,[2] s. : fot. (w tym kolor.) ; 21 cm.

C 179270, M 179271, M 186730 (Opole)

4. Ballada w literaturze niemieckiej i polskiej: oraz znaczenie jej dla celów szkoły średniej / [Jan Ew. Rembacz]. – [s.l. : s.n., 1890]. – S. [1], 4-59 ; 23 cm.

5. Ballady i romanse / Adam Mickiewicz ; oprac. Wojciech Rzehak, Mirosława Muniak ; [il. Lucjan Ławnicki]. – Wyd. 3. popr. – Kraków : Wydawnictwo Greg, cop. 2017. – 95 s. : il. ; 21 cm

6. Ballady i romanse – Adam Mickiewicz / Krzysztof Sieniawski. – Warszawa : Arkadia Press Nowe Wydawnictwo Edukacyjne, 1999. – 28 s. ; 17 cm

7. „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza / Magdalena Cykowska. -Gdańsk: Wydawnictwo Marek Rożak, 1994. – 59, [4] s. ; 21 cm.

M 169081, M 169082- M 169082-3 (Opole)

8. Ballady i romanse Adama Mickiewicza / Krzysztof Sieniawski. – Warszawa: „Arkadia”, [1994]. – 31, [1] s. ; 15 cm.

9. „Ballady i romanse” jako ilustracja stosunku Mickiewicza do języka ludowego: niektóre analogie składniowe między „Balladami i romansami” a poezją ludową / Anna Miłkowska. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński, [po 1948]. – S. 32, 45-53 ; 30 cm.

10. Ballady i romanse Mickiewicza / oprac. J. Mann. – Warszawa : „Pomoc Szkolna” H. Wajnera, [ca 1930]. – 35, [1] s. ; 17 cm.

11. Ballady i romanse ogłoszone w I tomie “Poezyj” (1822) / Adam Mickiewicz. – Warszawa : „Czytelnik”, 1977. – 101, [3] s. : il. 1 portr. ; 19 cm.

12. Ballady i romanse =Pierwiosnek = Romantyczność = Świteź = Świtezianka = Rybka = Powrót taty = Kurhanek Maryli = To lubię = Rękawiczka (z Szyllera) Pani Twardowska Tukaj albo Proby przyjaźni Lilije Dudarz /Adam Mickiewicz. – Wyd. 3. – Warszawa :”Czytelnik”, 1984. – 77, [4] s. ; 21 cm.

13. Debiuty Mickiewicza, debiuty romantyków: studia w 200. rocznicę debiutu wieszcza: 1818-2018 / red. nauk. Jarosław Ławski i Łukasz. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2021. – 601 s. ; 24 cm

14. Dośpiew : o twórczości wielkich romantyków polskich (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński) z sędziwym klasykiem (Koźmian) w tle / Marek Piechota. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021. – 228, [4] s. ; 22 cm

15. Język opisów natury w „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza (obrazy wody, nieba, księżyca, nocy i dnia) / Urszula Sokólska // W: Noc : symbol, temat, metafora. T. 2, Noce polskie, noce niemieckie Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2012. – S. [835]-848

16. Językowy obraz żywiołu ognia w „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza / Urszula Sokólska // W: Światło w dolinie: prace ofiarowane profesor Halinie Krukowskiej Białystok : Uniwersytet w Białymstoku : [Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana], 2007. – S. [627]-639

17. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa: w 200. rocznicę debiutu poetyckiego Adama Mickiewicza: 1818-2018: Debiuty Mickiewicza, debiuty Romantyków: tradycje-strategie-idee-język: program Białystok 9-10 listopada 2018 / Polska Akademia Umiejętności. Wydział I Filologiczny, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Badań Filologicznych “Wschód-Zachód”, Dział Naukowy Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku. – Białystok: Wydawnictwo „Prymat”, 2018. – 19, [1] s. : il. ; 29 cm.

18. Komentarz do Ballad i Romansów wraz z genezą, ocena i treścią / opracował Prof. Dr Zbigniew Zaturski. – Lwów: Spółka Wydawnicza “Vita”, 1927. – 32 s. ; 16 cm

19. O „Balladach i romansach” Mickiewicza : interpretacje / Kazimierz Cysewski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. – Słupsk : WSP, 1987. – 235, [3] s. ; 20 cm.

20. Pierwsza recepcja Mickiewicza w czeskiej literaturze (zagadnienie ballady) = (La première réception de Mickiewicz dans la littérature tchèque [le problème de la ballade]) : séance du 27 février 1939 / M. Szyjkowski. – [Cracovie : s .n., 1939]. – S. 63-67 ; 24 cm.

21. Podstawowe cechy Mickiewiczowskiej ballady / Maria Żmigrodzka. – Warszawa: [s.n.], 1955. – 89 s. ; 29 cm.

22. Poetyka: zarys encyklopedyczny. Dział 1, Gatunki literackie. T. 7, Nowożytne gatunki fabularne. Cz. 1, Gatunki wierszowane. Z. 1, Ballada / Ireneusz Opacki, Czesław Zgorzelski ; zeszyt pod red. Marii Renaty Mayenowej i Zdzisławy Kopczyńskiej ; red. nacz. Maria Renata Mayenowa ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970. – 180, [1] s. ; 24 cm.

23. Poetyka: zarys encyklopedyczny. Dział 1, Gatunki literackie. T. 10, Literatura ludowa. Z. 1, Polska ballada ludowa / Jadwiga Jagiełło ; zeszyt pod red. Marii Renaty Mayenowej ; kom. red. Lucylla Pszczołowska (red. nacz.) [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. – 156, [1] s. : il., ; 24 cm.

24. Poezja romantyczna z opracowaniem, czyli Co poeta miał na myśli / Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid. – Wyd. II zaktual. – Kraków : Wydawnictwo Greg, 2017. – 96 s. ; 24 cm.

25. Przypis do ballady Tukaj / Jarosław Marek Rymkiewicz // W: Głowa owinięta koszulą /Jarosław Marek Rymkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2012. – S. 45-62

26. Romantyczne nowatorstwo i tradycja: o „Balladach i romansach” Mickiewicza / Kazimierz Cysewski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Jarosław Marek Rynkiewicz . – Słupsk: WSP, 1994. – 281, [1] s. ; 24 cm. cm

M 62136 KK (Kędzierzyn-Koźle)

27. Romantyczne nowatorstwo i tradycja: o „Balladach i romansach” Mickiewicza /Kazimierz Cysewski . – Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2018. – 512, [1] s. ; 21 cm

28. Ściąga: liceum, technikum nowa szkoła średnia: odpowiedzi na pytania z testów i sprawdzianów, wszystkie lektury obowiązkowe. 2, Romantyzm, pozytywizm / [wykorzystano materiały: Katarzyny Ćwiękały, Katarzyny Dudy-Kaptur, Anny Popławskiej, Wojciecha Rzehaka, Doroty Stopki, Barbary Włodarczyk]. – Kraków: Wydawnictwo Greg, [2020]. – 149, [3] s. : il. ; 24 cm

29. Świtezianka / Adam Mickiewicz ; oprac. zespół redakcyjny Wydawnictwa Greg®. – Kraków : Wydawnictwo Greg®, 2021. – 22, [2] s. : il., portr. ; 21 cm.

30. Świteź : projekt edukacyjny realizowany w oparciu o grę karcianą i zintegrowaną z nią internetową platformę wiedzy na podstawie Ballad i romansów Adama Mickiewicza : materiały promocyjno-edukacyjne / [opracowanie merytoryczne i teksty dr hab. Paweł Bukowiec, prof. UJ ; opracowanie metodyczne Biserka Cejović ; ilustracje i opracowanie graficzne Anna Pałosz]. – Kraków : Agencja Promocyjna OKO, [2022]. – 79, [1] strona : ilustracje ; 15 cm.

31. Treść i charakterystyka osób w poematach A. Mickiewicza Konrad Wallenrod, Grażyna, Farys i Oda do młodości, Ballady i Romanse / skreślił Gustaw Milian. – dla użytku młodzieży szkolnej / skreślił Gustaw Milian. – Wyd. 7. – Lwów : Spadkobiercy S. Köhlera, 1923. – 31 s. ; 23 cm.

32. Wczesnoromantyczna „balladomania” w Polsce: zjawisko, historia, oddziaływanie / Agnieszka Sienicka. – Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2021. – 377 s. ; 21 cm.

33. Wiersze najwcześniejsze : Ballady i romanse ; Inne wiersze ; Wiersze przypisywane Mickiewiczowi / Adam Mickiewicz. – Lwów : nakł. Towarzystwa, 1896. – [4], 304, [3] s., [2] s. tabl., [2] k. tabl. ; 24 cm.

Artykuły z czasopism :

34. Bają o tym starce… – czyn heroiny i inne opowieści w Świtezi Mickiewicza / Aleksandra Francuz // Polonistyka. – 2014, nr 2, s. 29-32

35. Ballada i dramat w romantyzmie polskim i rosyjskim / Hans Rothe // Ruch Literacki. – 1988, z. 1-2, s. 15-25

36. Ballada i suspens („Powrót taty”) / Michał Larek // Polonistyka. – 2018, nr 4, s. 38-39

37. Ballada romantyczna : przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego / Marzena Tyl // Polonistyka. – 2020, nr 3-4, s. 42-45

38. Ballada w edukacji polonistycznej – cudowna różnorodność / Barbara Matusiak // Polonistyka. – 2020, nr 3-4, s. 10-17

39. Ballady i romanse / Marta Piwińska // Teksty Drugie. – 1995, nr 6, s. 32-43.

40. Ballady i romanse / Joanna Zajkowska // Cogito. – 1997, nr 17, s. 57-61.

41. „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza w rosyjskich przekładach i krytyce (do roku 1917) /Helena Cybienko // Przegląd Humanistyczny. – 1998, nr 5-6, s. 111-115

42. 43. „Ballady i romanse” czy ballado-romanse? / Tomasz Jędrzejewski (Uniwersytet Warszawski) // Tekstualia : palimpsesty literackie, artystyczne, naukowe. – 2021, nr 3, s. 19-31

44. Ballady i romanse: referat / Marta Piwińska // Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja. – 1995, nr 6, s. 32-43

45. Ballady i romanse wyrazem buntu przeciw racjonalizmowi oświecenia // Cogito. – 2003, nr 16, dod. Edukacja w liceum, s. 89-91.

46. Epitafia dla romantyzmu polskiego na przełomie lat 80. i 90. XX wieku / Kinga Siatkowska-Callebat // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. – [T.] 37 (2020), s. 186-210

Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pspsl_2020_37_12  [Dostęp: 09.05.2023 r.]

47. Historia niezwykłego napadu. „Powrót taty” Adama Mickiewicz w klasie czwartej szkoły podstawowej / Paweł Sporek // Nowa Polszczyzna. – 2005, nr 5, s. 25-30

48. Język opisów natury w “Balladach i romansach” Adama Mickiewicza (obrazy wody, nieba, księżyca, nocy i dnia) / Urszula Sokólska // Białostockie Archiwum Językowe Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2001-. Nr 6/2006, s. 111-124

49. 50. Ludowe czucie i wiara w balladach Adama Mickiewicza i spektaklu Karela Brožka / Magdalena Czerny // Fragile : pismo kulturalne. – 2012, nr 2, s. 76-81

51. Mickiewicz mistrza Karela / Bogdan Widera. – Zawiera rec. przedstawienia: Ballady i romanse / Adam Mickiewicz ; reż. Karel Brožek ; Śląski Teatr Lalki i Aktora “Ateneum”, Katowice // Śląsk : miesięcznik społeczno-kulturalny. – 2009, nr 5, s. 68

52. Nadniemeńskie wzgórze w „Balladach i romansach” / Jerzy Winiarski // Pamiętnik Literacki. – R. 96, z. 4 (2005), s. 5-18

Dostępne w Internecie : https://rcin.org.pl/ibl/Content/118547/PDF/WA248_74618_P-I-30_winiarski-nadniemen_o.pdf  [Dostęp: 09.05.2023 r.]

53. Narodziny romantycznej pamięci : komentarz do lektury „Ballad i romansów” / Krzysztof Trybuś // Pamiętnik Literacki. – 2022, z. 3, s. 45-57

Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/236239/WA248_272803_P-I-30_trybus-narodziny_o.pdf  [Dostęp: 09.05.2023 r.]

54. „Nie masz zbrodni bez kary” – Adama Mickiewicza “Lilie” : (propozycja metodyczna do klasy I) / Małgorzata Kraska // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2001/2002, nr 3, s. 58-62

55. „Nie masz zbrodni bez kary”. Mickiewiczowskie rośliny sprawiedliwości / Wioleta Wenerska // Ruch Literacki. – 2004, z. 4-5, s. 391-405

56. Nocna strona świata. “Romantyczność” i “Ucieczka” Adama Mickiewicz: próba lektury nieantropocentrycznej /Katarzyna Buszkowska // Teksty Drugie. – 2013, nr 1/2, s. 185-200

56. O kreacjach bohaterek „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza : próba lektury feministycznej / Jakub Rawski ; Uniwersytet Zielonogórski // Filologia Polska: roczniki naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. – R. 2 (2016), s. 233-247

Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1400618  Dostęp: 09.05.2023 r.

57. O poszukiwaniu tożsamości podmiotu romantycznego: między pamięcią indywidualną a zbiorową „Lyrical Ballads” Williama Wordswortha oraz „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza / Piotr Lewicz // Pamiętnik Literacki. – R. 105, z. 2 (2014), s. 47-73

Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2014-t105-n2/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2014-t105-n2-s47-73/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2014-t105-n2-s47-73.pdf  [Dostęp: 09.05.2023 r.]

58. Poezja Adama Mickiewicza przed maturą // Cogito. – 2002, nr 20, dod. Zeszyt maturzysty, s. 30-32.

59. Procent romantyzmu w romantyzmie / Urszula Makowska (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk) // Kwartalnik Filmowy. – R. 42, nr 110 (2020), s. 219-229

60. Przekoczyć styl własnego istnienia /Kamil Suskiewicz. – Zawiera rec. książki: Romantyczność 2022. Współczesne ballady i romanse inspirowane twórczością Adama Mickiewicza. – Stronie Śląskie, 2022 // Twórczość. – 2023, nr 5, s. 95-104

61. Przestrzenie romantyczne w balladach / Teresa Kosyra-Cieślak // Polonistyka. – 1998, nr 7, s. 446-452

62. Romantycy w inscenizacjach podziemnego Teatru Rapsodycznego / Stanisław Dziedzic // Dialog Dwóch Kultur. R. 13, z. 1 (2018), s. 83-96

63. Romantyczność w pięciu metodycznych smakach / Małgorzata Wiśniewska-Olejnik // Polonistyka. – 2020, nr 3-4, s. 24-25

64. Romantyczny szyfr zaklęty w animacji Świteź Kamila Polaka / Iwona Grodź. – Biblioggr.  // Polonistyka. – 2023, nr 5, s. 6-11

65. Romantyzm. Cz. 2 /Witold Głowacki // Cogito. – 2005, nr 3, s.22-23

66. Słownik prezentacji : B jak… ballada // Cogito. – 2005, nr 2, dod. “Nowa Matura”, s.4

67. Starzec z romantycznej ballady /Agnieszka Kwiatkowska // Polonistyka. – 2002, nr 3, s. 157-161

68. Subtelny urok epoki : rozmowa z dr. hab. Marcinem Maronem z Katedry sztuki Mediów Cyfrowych UMCS / rozm. Aneta Zawadzka // Forum Akademickie: dwutygodnik ogólnopolski. – R. 28, nr 1 (2021), s. 68-70

Dostępne w Internecie: https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/fa-1-2021/subtelny-urok-epoki/ [Dostęp: 09.05.2023 r.]

69. Swoisty kabaret literacki : premiera „Ballad i romansów Adama Mickiewicza” / Romuald Wicza-Pokojski ; rozm. Beata Waś. – Zawiera rec. przedstawienia: Ballady i romanse Adama Mickiewicza / Norbert Okoń ; reż Romuald Wicza-Pokojski ; Olsztyński Teatr Lalek // Gazeta Olsztyńska. – 2002, nr 289, s. 6.

70. Synkretyczny charakter „Powrotu taty” Adama Mickiewicza : cykl scenariuszy lekcji języka polskiego w szkole podstawowej dotyczący omówienia tekstu pod katem przynależności gatunkowej / Dorota Bąk // Polonistyka. – 2020, nr 3-4, s. 59-64

71. „Świtezianka” w różnych odsłonach, czyli jak ciekawie podejść do tematu ballad / Izabella Bartol // Polonistyka. – 2020, nr 3-4, s. 27-31

72. Tajemne kody w balladach. Scenariusz lekcji języka polskiego dla uczniów gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej / Danuta Salamon // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, s. 25-26

73. „W środku niebokręga”: o „Balladach i romansach” Mickiewicza / Ireneusz Opacki // Pamiętnik Literacki. – 1980, nr 3, s. 69-85

74. Wczesnoromantyczna transpozycja świata nadnaturalnego w „Balladach i Romansach” Mickiewicza / Monika Stankiewicz-Kopeć // Ruch Literacki. – 2002, z. 4-5, s. 333-365.

75. Wczesnoromantyczny rdzeń Mickiewiczowej poezji. Próba ujęcia poetologicznego / Leszek Zwierzyński // Pamiętnik Literacki. – 2022, z. 3, s. 5-21

76. „Wiem, bo czytałem”: turniej „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza / Bernardyna Banaś // Poradnik Bibliotekarza. – 2022, nr 6, s. 36-40

77. Wsparcie dla maturzystów: powtórka z romantyzmu / Anna Konarzewska // Biblioteka w Szkole. – 2021, [nr] 3, s.26-27

78. Z dziejów polskiej ballady poromantycznej / Czesław Zgorzelski // Pamiętnik Literacki. – 1961, z. 2, s. 339-368

79. Z problemów odbioru klasyki w gimnazjum na przykładzie rozważań o ludowości ballad Adama Mickiewicza / Jolanta Fiszbak // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. (Kraków). – T. 71 1 (2010), s. 100-112

Dostępne w Internecie: https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/6887/AF071–10–Z-problemow-odbioru–Fiszbak.pdf?sequence=1&isAllowed=y  [Dostęp: 09.05.2023 r.]

80. Zdradzona miłość w Świteziance Adama Mickiewicza: (scenariusz lekcji w szkole podstawowej) / Joanna Kostrzewa // Polonistyka. – 2020, nr 1, s. 33-35

81. Zdrobnienia i motyw starości w tekstach kultury: („Romantyczność” Adama Mickiewicza) // Cogito. – 2020, nr 2, s. 52-54

 

Elżbieta Trojan – Opolskie Centrum Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Aktualizacja : październik 2023 r.