REDUTA ORDONA / Adam Mickiewicz

Książki:

 

1. Adam Mickiewicz : Reduta Ordona : opowiadanie adiutanta : antologia interpretacji / opracowanie i wprowadzenie do antologii Magdalena Woźniewska-Działak. – Kielce : Pewne Wydawnictwo, 2023. – 334, [2] s. : faksym., il., portr. ; 22 cm.

2. Adam Mickiewicz w szkole : próba umiaru / Henryk Gradkowski. – Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1998. – S. 109-126 : „Reduta Ordona” czyli „opowiadanie adiutanta”
C 179270 M 179271 M 186730 (Opole)

3. Gimnazjalista czyta „Redutę Ordona” : o utworach z kontekstem historycznym w kształceniu polonistycznym / Ewa Horwath // W : Nowe odsłony klasyki w szkole : literatura XIX wieku / pod red. nauk. Ewy Jaskółowej i Karoliny Jędrych. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. – S. 135-143

4. Opracowania lektur i wierszy dla wszystkich klas gimnazjum : [praca zbiorowa / pod redakcją Jerzego Jagodzińskiego i Ewy Rudnickiej ; oprac.: Anna Bukowska et al.]. Warszawa : “Adamantan”, 2012. – S. 317-321 : Adam Mickiewicz „Reduta Ordona, Opowiadanie adiutanta”
M 224507 (Opole)

5. „Reduta Ordona” : rzeczywistość – historiozofia – mit / Andrzej Fabianowski // W : Liryka Mickiewicza : uczucia, świadectwa, ekspresje / red nauk. Andrzej Fabianowski, Ewa Hoffmann-Piotrowska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. – S. 219-249

6. Reduta Ordona w życiu i poezji : gawęda historyczno-literacka / Samuel Sandler. – Warszawa : “Errata”, 1998. – 147, [3] s. : fot., portr., rys.
M 58975 (Kędzierzyn-Koźle), M 050204 (Kluczbork), 060901 (Nysa), M 184019 (Opole)

7. Ulubieńcy pamięci umierają młodo : o czytaniu Reduty Ordona / Małgorzata Wójcik-Dudek // W : Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży / red. nauk. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. – S. 365-374
* Dostępne w Internecie: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/4018/1/Wojcik-Dudek_Ulubiency_pamieci_umieraja_mlodo.pdf [dostęp: 2024.01.08]

 

Artykuły w czasopismach:

 

8. Armaty Mickiewicza / Jerzy Axer, Zofia Stefanowska // Pamiętnik Literacki. – 1998, z. 3, s. 15-29
* „Reduta Ordona”, „Pan Tadeusz”

9. (…) ,,Bo dzieło zniszczenia w dobrej sprawie jest święte, jak dzieło tworzenia” : Adam Mickiewicz ,,Reduta Ordona” – Machulska Halina, Pruszkowska Alicja // Drama. – 1995, z. 14, s. 16-18

10. Ironia historii nauczycielką literatury? / Małgorzata Wójcik-Dudek // Polonistyka. – 2013, nr 4, s. 26-29
* Analiza „Reduty Ordona” w gimnazjum

11. Jak omawiać Redutę Ordona w kl. VII? / Ewa Jaskóła // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. – 1985/86, z.6, s.120-123

12. Mickiewiczowska wizja historii w ,,Reducie Ordona” : (propozycja lekcji w kl. VII) / Jadwiga Plichta // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. – 1998/99, z. 6, s. 49-51

13. „Patron szańców”? – o literackiej kreacji postaci Juliana Konstantego Ordona w wierszu Adama Mickiewicza / Teresa Kosyra-Cieślak // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 3, s. 22-25
* Scenariusz lekcji

14. Poemat bitewny Adama Mickiewicza w nowej “Podstawie programowej” : próba analizy kontekstualnej / Henryk Gradkowski // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. [Nr] 9 (2018), s. 76-86
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/782808 [dostęp: 2024.01.08]

15. Reduta Ordona Adama Mickiewicza, czyli jak powstała legenda [online]
https://zpe.gov.pl/b/reduta-ordona-adama-mickiewicza-czyli-jak-powstala-legenda/P1BGymCYZ [dostęp: 2024.01.08]

16. „Reduta Ordona” : kilka uwag o stylu batalistycznym / Nils Åke Nilsson // Pamiętnik Literacki. – 1968, nr 4, s. 57-163
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n4-s157-163/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n4-s157-163.pdf [dostęp: 2024.01.08]

17. Reduta Ordona : o pomyłkach, mitach i manipulacjach / Małgorzata Karpińska // Mówią Wieki. – 2012, nr 1, s. 20-24

18. Reduta Ordona w legendzie i rzeczywistości / Napoleon Nowosielski // Kultura. – 1998, nr 7/8, s. 124-137

19. „Reduta Ordona” wobec III części „Dziadów”. Zagadki i znaki zapytania / Jerzy Fiećko // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. – T. 6 (1999), s. 201-215

20. Szarpajmy klasyka na sztuki czyli ostatni raz o Mickiewiczu / Anna Janus-Sitarz // Język Polski w Szkole Średniej. – 1999/2000, nr 3, s. 84-94
*„Reduta Ordona” A. Mickiewicza, mit o sławnym bohaterze na lekcjach języka polskiego w kl. II, lub w kl. IV jako powtórka maturalna połączona z poznawaniem twórczości Sławomira Mrożka

21. W obronie Reduty Ordona. Historia i mit / Marcin Napiórkowski // Rocznik Antropologii Historii. – 2012, nr 1(2), s. 70–71
* Dostępne w Internecie: http://rah.pth.net.pl/uploads/2012_1_Wsp%C3%B3%C5%82czesno%C5%9B%C4%87/Napiorkowski.pdf [dostęp: 2024.01.08]

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu