LATARNIK / Henryk Sienkiewicz

Książki:

1. ABC semantyki tekstu „Latarnika” /Jerzy Paszek // W : „Latarnik” Henryka Sienkiewicza – interpretacje / red. Tadeusz Bujnicki, Halina Bursztyńska. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 1984. – S. 120-137
M 049733 M 049734 (Nysa), M 140202 (Opole)

2. Albatros w „Latarniku” Henryka Sienkiewicza / Dominika Dolata // W : Ptaki : przeploty / red. Beata Mytych-Forajter, Kalina Jaglarz. – Katowice : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2015. – S. 29-39

3. Henryk Sienkiewicz – „Latarnik” / Tadeusz Bujnicki // W : Lektury polonistyczne : pozytywizm, Młoda Polska. T. 1 / red. Stanisław Grzeszczuk. – Kraków : „Universitas”, cop. 1998. – S. 5-25
C 178765/I M 178766/I (Opole)

4. Konteksty fabuły o latarniku z Aspinwall / Krzysztof Kłosiński // W : „Latarnik” Henryka Sienkiewicza – interpretacje / red. Tadeusz Bujnicki, Halina Bursztyńska. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 1984. – S. 88-107
M 049733 M 049734 (Nysa), M 140202 (Opole)

5. „Latarnik” – „danina” na rzecz romantyzmu / Halina Bursztyńska // W : „Latarnik” Henryka Sienkiewicza – interpretacje / red. Tadeusz Bujnicki, Halina Bursztyńska. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 1984. – S. 59-69
M 049733 M 049734 (Nysa), M 140202 (Opole)

6. „Latarnik” Henryka Sienkiewicza – interpretacje / red. Tadeusz Bujnicki, Halina Bursztyńska. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 1984. – 161 s. : err. ; 24 cm.
M 049733 M 049734 (Nysa), M 140202 (Opole)

7. „Latarnik” jako arcydzieło aluzji literackiej / Andrzej Stoff // W : Aluzja literacka : teoria, interpretacje, konteksty : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stoffa i Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. – S. 145-163
M 198094 (Opole)

8. „Latarnik” – odczytania na nowo ciąg dalszy / Zdzisława Mokranowska, Irena Skwarek // W : „Latarnik” Henryka Sienkiewicza – interpretacje / red. Tadeusz Bujnicki, Halina Bursztyńska. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 1984. – S. 138-161
M 049733 M 049734 (Nysa), M 140202 (Opole)

9. „Latarnik” – próba analizy aksjologicznej / Ewa Kosowska // W : „Latarnik” Henryka Sienkiewicza – interpretacje / red. Tadeusz Bujnicki, Halina Bursztyńska. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 1984. – S. 40-58
M 049733 M 049734 (Nysa), M 140202 (Opole)

10. „Latarnik” : tożsamość, wygnanie, religia : od literackiej figury do globalnej metafory / Zdzisław Kunicki // W : Wielokulturowość, religia, tolerancja : stan obecny i wyzwania na przyszłość : praca zbiorowa / pod red. Karola Jasińskiego, Romana Kordonskyy’ego. – Olsztyn : Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014. – S. 145-156

11. Nota historycznoliteracka o „Latarniku” / Tadeusz Bujnicki // W : „Latarnik” Henryka Sienkiewicza – interpretacje / red. Tadeusz Bujnicki, Halina Bursztyńska. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 1984. – S. 7-39
M 049733 M 049734 (Nysa), M 140202 (Opole)

12. Opracowania lektur i wierszy dla wszystkich klas gimnazjum : [praca zbiorowa / pod redakcją Jerzego Jagodzińskiego i Ewy Rudnickiej]. – Warszawa : „Adamantan”, 2012. – S. 168-171 : Henryk Sienkiewicz „Latarnik”
M 224507 (Opole)

13. Problematyka czasoprzestrzenna w „Latarniku” / Urszula Kowalska // W : „Latarnik” Henryka Sienkiewicza – interpretacje / red. Tadeusz Bujnicki, Halina Bursztyńska. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 1984. – S. 108-119
M 049733 M 049734 (Nysa), M 140202 (Opole)

14. Święto rozumienia w „Latarniku” Henryka Sienkiewicza / Marian Wańczowski // W : Spotkanie Sienkiewiczowskie, Opole, 24-25 X.1996 : w sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin i osiemdziesiątą rocznicę śmierci pisarza[…] : praca zbiorowa / red. Zdzisław Piasecki. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1997. – 89-104
M 053453 (Kluczbork), M 177674 (Opole)

15. W poszukiwaniu „axis mundi” : „Latarnik” Henryka Sienkiewicza w perspektywie antropologii przestrzeni / Adam Regiewicz // W : Czytanie językami : praktyki interpretacyjne dla nauczycieli i studentów / [red. nauk. Marian Kisiel, Wojciech Kudyba, Józef Maria Ruszar]. – Kraków : Instytut Literatury, 2022. – S. 39-54
M 055628 (Brzeg), M 060861 (Kluczbork), M 070726 (Nysa), M 223088 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

16. Czuły narrator w noweli Latarnik Henryka Sienkiewicza : scenariusz lekcji do pracy z tekstem wykładu noblowskiego Olgi Tokarczuk / Joanna Kostrzewa // Polonistyka. – 2022, nr 2, s. 32-34

17. „Ezopowe” konotacje ojczyzny w „Latarniku” Sienkiewicza / Zbigniew Przybyła // Przegląd Humanistyczny. – 1992, nr 6, s. 161-164

18. „Latarnik” Henryka Sienkiewicza / Zofia Lisiecka // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1993/1994, nr 5, s. 123-128

19. Latarnik Henryka Sienkiewicza – od diagnozy do propozycji ożywienia lektury / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum. – 2018/2019, nr 2, s. 7-24

20. Lekcje z „Latarnikiem” H. Sienkiewicza w klasie VIII / Edward Klein // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1986/1987, z. 1, s. 95-106

21. O noweli Latarnik : powtórki przed egzaminem ósmoklasisty z Sienkiewiczem / Marzena Tyl // Polonistyka. – 2020, nr 6, s. 40-43

22. „Panem Tadeuszem” odczytywanie „Latarnika” / Joanna Warońska // Prace Naukowe – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury. – Z. 9 (2003), s. 31-37
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Naukowe_Filologia_Polska_Historia_i_Teoria_Literatury/Prace_Naukowe_Filologia_Polska_Historia_i_Teoria_Literatury-r2003-t9/Prace_Naukowe_Filologia_Polska_Historia_i_Teoria_Literatury-r2003-t9-s31-37/Prace_Naukowe_Filologia_Polska_Historia_i_Teoria_Literatury-r2003-t9-s31-37.pdf [dostęp: 5.01.2024 r.]

23. Śladami Skawińskiego (propozycja metodyczna) / Grażyna Kamionka // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 3, s. 92-94

24. Transfery literackie między „peryferiami” : „Latarnik” Henryka Sienkiewicza i mediacyjna rola centrum w cyrkulacji dzieł literackich / Thomas Starky // Tekstualia. – 2021, nr 2, s. 49-56

25. W czarodziejskiej wieży : (motywy magiczne w „Latarniku”) / Stanisław Falkowski // Polonistyka. – 1991, nr 7, s. 458-461

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu