Henryk Sienkiewicz

POTOP / Henryk Sienkiewicz

Książki:

1. „Baśń na tle dziejowym…” czy stricte powieść historyczna? : „Potop” Henryka Sienkiewicza jako gatunek literacki / Agata Kuźmiek // W : Henryk Sienkiewicz znany i nieznany : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Dybek i Stanisława Stępnia ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. – Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut …