QUO VADIS / Henryk Sienkiewicz

Książki:

1. Artyści na bacie i małpi królowie : elementy cyrkowe w prozie Sienkiewicza / Krystyna Berkan // W : Sienkiewicz i teatr / red. nauk. Anna Kuligowska-Korzeniewska. – Warszawa : Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, 2019. – S. 283-291

2. Czy słowa Jana Twardowskiego „jest miłość trudna jak sól czy po prostu kamień do zjedzenia…” obrazują uczucie Ligii i Winicjusza z powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza? / Agata Kuźmiek // W : Henryk Sienkiewicz znany i nieznany : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Dybek i Stanisława Stępnia ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. – Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu ; Warszawa : Fundacja Wolność i Demokracja, 2021. – S. 237-246
* Dostępne w Internecie: https://wid.org.pl/wp-content/uploads/Henryk-Sienkiewicz_-znany-i-nieznany_www.pdf [dostęp: 5.01.2024 r.]

3. Dokąd podążasz, antyku? : antyk w filmie Quo vadis Jerzego Kawalerowicza / Ewa Skwara // W : Antyk w zwierciadle literatury i kultury popularnej / pod red. Aleksandra W. Mikołajczaka, Konrada Dominasa, Rafała Dymczyka. – Poznań : Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych, 2015. – S. 150-157

4. Dwuznaczność „Quo vadis” / Luigi Marinelli ; tł. Wojciech Jekiel // W : Sienkiewicz dzisiaj : eseje o twórczości autora „Trylogii” / [wybór tekstów Kajus Augustyniak]. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2016. – S. 201-215

5. Henryk Sienkiewicz „Quo vadis” / oprac. Marek Pieczara. – Warszawa : „Jota”, 1990. – 46, [2] s. ; 14 cm. – (Przewodnik po Lekturach, ISSN 0867-1893 ; 24)
M 53063 (Kędzierzyn-Koźle), M 045915 M 045916 M 045917 (Kluczbork)

6. Henryk Sienkiewicz – „Quo vadis?” / Tadeusz Bujnicki // W : Lektury polonistyczne : pozytywizm, Młoda Polska. T. 1 / red. Stanisław Grzeszczuk. – Kraków : „Universitas”, cop. 1998. – S. 61-88
C 178765/I M 178766/I (Opole)

7. Henryka Sienkiewicza dzieło uniwersalne / Anna Nowakowska // W : Motywy sakralne w twórczości Henryka Sienkiewicza : VIII Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie [Zamość, 14-15 października 1992 r.] / [red. nauk. Lech Ludorowski]. – Zamość : [Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna], 1992 – S. 85-95
M 172652 M 172653 (Opole)

8. Ikonografia „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza / Anna Sprawka // W : Motywy sakralne w twórczości Henryka Sienkiewicza : VIII Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie [Zamość, 14-15 października 1992 r.] / [red. nauk. Lech Ludorowski]. – Zamość : [Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna], 1992 – S. 119-130
M 172652 M 172653 (Opole)

9. Lektury szkoły średniej : streszczenia, problematyka. [T. 2b], Pozytywizm / Teresa Nowacka. – [Wyd. 2]. – Warszawa : „NRT”, 1995. – S. 207-224 : Henryk Sienkiewicz „Quo vadis”
C 168257/II 2 M 168265/II 2 (Opole)

10. Opracowania lektur i wierszy dla wszystkich klas gimnazjum : [praca zbiorowa / pod redakcją Jerzego Jagodzińskiego i Ewy Rudnickiej]. – Warszawa : „Adamantan”, 2012. – S. 185-198 : Henryk Sienkiewicz „Quo vadis”
M 224507 (Opole)

11. „Quo vadis, Domine?” : o religii i religijności w chrześcijańskim eposie Henryka Sienkiewicza // W : Motywy sakralne w twórczości Henryka Sienkiewicza : VIII Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie [Zamość, 14-15 października 1992 r.] / [red. nauk. Lech Ludorowski]. – Zamość : [Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna], 1992 – S. 65-84
M 172652 M 172653 (Opole)

12. „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza / Lesław Eustachiewicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. – 149, [3] s. : il., faks., 1 mapa ; 17 cm. – (Biblioteka Analiz Literackich, ISSN 0519-7929 ; 59)
M 033723 M 033724 M 033725 M 033726 M 033727 (Brzeg), M 43539 M 43546 M 43554 M 43555 M 43556 M 43587 (Kędzierzyn-Koźle), M 037298 M 037299 M 037300 (Kluczbork), M 042965 M 042966 M 042967 M 042968 M 042969 (Nysa), M 133512 M 133513 M 133514 M 133515 M 133516 M 133553 M 133554 M 133555 (Opole)

13. „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza : od intencji do tekstu / Adrianna Adamek-Świechowska. – Kraków ; Nowy Wiśnicz : Collegium Columbinum, cop. 2018. – 308, [1] s. ; 24 cm.

14. Quo vadis? Henryka Sienkiewicza : od legendy do arcydzieła / Teresa Świętosławska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 294, [1] s. : il. ; 21 cm.

15. „Quo vadis?” : od pomysłu do realizacji / Marceli Kosman // W : Spotkanie Sienkiewiczowskie, Opole, 24-25 X.1996 : w sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin i osiemdziesiątą rocznicę śmierci pisarza[…] : praca zbiorowa / red. Zdzisław Piasecki. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1997. – 141-167
M 053453 (Kluczbork), M 177674 (Opole)

16. Quo vadis : prawda i legenda / Marceli Kosman. – Poznań : Oficyna Wydawnicza G&P Gościański, Prętnicki, cop. 2000. – 256, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.

17. Zachować piękno : kreacja przestrzeni dekadenta w powieściach Henryka Sienkiewicza / Ewa Górecka. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. – 266 s. ; 21 cm.
* Dot. m.in. powieści „Quo vadis?”
M 201703

Artykuły w czasopismach:

18. Bohaterowie powieści Henryka Sienkiewicza wobec religii na przykładzie Leona Płoszowskiego z „Bez dogmatu” i Petroniusza z „Quo vadis” / Katarzyna Mróz // Język, Szkoła, Religia. – R. 13, nr 3 (2018), s. 48-63
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/627109 [dostęp: 5.01.2024 r.]

19. Bohaterowie Quo vadis – wizerunek literacki a prawda historyczna // Cogito. – 2002, nr 12, dod. „Język polski w Liceum”, nr 1, s. 27-29

20. Cykl lekcji filozoficznych w kontekście omawianej lektury „Quo vadis” / Krystyna Rotnicka // Język Polski w Gimnazjum. – 2002/2003, nr 3, s. 42-55

21. Czy znasz „Quo vadis” i jego ekranizację? : konkurs czytelniczy / Barbara Tomaszewska, Elżbieta Wilczewska // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 2, s. 24

22. Dlaczego chrześcijaństwo rozwinęło „triumfalny sztandar Krzyża na ruinach Kapitolu”? – na podstawie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza / Jadwiga Chomacka // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2002/2003, nr 1, s. 70-75

23. Do literackiej genezy „Quo vadis” / Jerzy Starnawski // Meander. – 1990, nr 10-12, s. 311-315

24. Dokąd wędrują bohaterowie powieści H. Sienkiewicza „Quo vadis”? / Anna Chodyń // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 12, s. 9-10
* Scenariusz lekcji języka polskiego

25. Filmowe igrzyska Sienkiewiczem podszyte, czyli „Quo vadis” na dużym ekranie / Anna Miller-Klejsa // Kwartalnik Filmowy. – R. 39, nr 97/98 (2017), s. 113-128

26. Iluzje kuszenia : (uwagi na marginesie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza) / Urszula M. Benka // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – Nr 32 (1992), s. 45-72

27. Konfrontacja antynomicznych systemów wartości w konstrukcji postaci Chilona z powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza / Agnieszka Kowalkiewicz // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – [Z.] 9 (2007), s. 117-126

28. Kunszt historyczno-literackiej kreacji : Chilon Chilonides i wątki żydowskie w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza / Krzysztof Zajączkowski // Arcana. – 2021, nr 6, s. 128-147

29. Motywy roślinne jako środek ekspresji językowej w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza / Anna Serwicka-Kapała // Linguodidactica. – T. 11 (2007), s. 131-137

30. O języku Rzymian w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza / Małgorzata Wilgucka // Nowy Filomata. – R. 23, nr 2 (2019), s. 99-111

31. Obraz chrześcijan w powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza a źródła antyczne / Beata Bawej-Lisiecka // Wiadomości Historyczne. – 2014, nr 1, s. 16-22

32. Obrazy upadku Rzymu pogańskiego w „Irydionie” i w „Quo vadis” / Anna Rzepecka // Zeszyty Naukowe WSP Opole. Filologia Polska. – Z. 27 (1989), s. 73-81

33. Od tabu i prewencji do romantyzmu i permisywności : samobójstwo w historii języka polskiego i powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza / Radosław Pawelec // Przegląd Humanistyczny. – 2022, nr 1, s. 7-27
* Artykuł dot. historii słów z gniazda ‘samobójstwo’ w języku polskim, ich znaczenia i kontekstów. W drugiej części – historyczno-literackiego wymiaru prewencji samobójstw i złożoności samego pojęcia: omówiono wątek samobójczej śmierci w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza („Trylogii” i „Quo vadis”)

34. Pomysł na rozprawkę z „Quo vadis” / Dorota Nosowska // Cogito. – 2017, nr 3, s. 50-51

35. Przemiana bohatera : inspiracje do przygotowania lekcji na podstawie Quo vadis Henryka Sienkiewicza / Marzena Tyl // Polonistyka. – 2018, nr 6, s. 46-48

36. Porównania w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza – nierocznicowe uwagi w stulecie wydania / Bożena Mikołajczakowa, Stanisław Mikołajczak // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. – T. 3 (1996), s. 67-90

37. Portret kobiety w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza – leksykalne i stylistyczne środki opisu postaci / Anna Serwicka-Kapała // Linguodidactica. – T. 10 (2006), s. 189-194

38. „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza // Cogito. – 2003, nr 17, dod. „Edukacja w liceum”, s. 90-93

39. „Quo vadis?” Henryka Sienkiewicza : powieść historyczna czy epos? / Teresa Świętosławska // Prace Polonistyczne. – Ser. 50 (1995), s. 103-122
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1995-t50/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1995-t50-s103-122/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1995-t50-s103-122.pdf [dostęp: 5.01.2024 r.]

40. „Quo vadis” : konkurs czytelniczy / Ewa Karulska // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 3, s. 30-32
* Konkurs dotyczy głównie adaptacji filmowej

41. Rozprawka na poziom podstawowy / Dorota Nosowska // Cogito. – 2016, nr 8, s. 28-29
* Wypracowanie z „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza

42. Samobójstwo estetyczne : na marginesie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza / Ireneusz Ziemiński // Analiza i Egzystencja. – Nr 4 (2006), s. 65-134
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Analiza_i_Egzystencja/Analiza_i_Egzystencja-r2006-t4/Analiza_i_Egzystencja-r2006-t4-s65-134/Analiza_i_Egzystencja-r2006-t4-s65-134.pdf [dostęp: 5.01.2024 r.]

43. Serial telewizyjny i powieść w potocznym odbiorze (na przykładzie „Quo vadis”) / Mieczysław Gałuszka // Kultura i Społeczeństwo. – 1993, nr 1, s. 73-82

44. Spór o wartość historyczną „Quo vadis” / Maria Jaczynowska // Mówią Wieki. – 1988, nr 12, s. 2-6

45. U źródeł wizerunku Wiecznego Miasta w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza / Adrianna Adamek-Świechowska // Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. – [T.] 10 (2011), s. 11-23

46. Zabawa z memami podczas omawiania lektury (na przykładzie Quo vadis?) / Marzena Tyl // Polonistyka. – 2019, nr 4, s. 22-23
* Temat lekcji: Kiedy nauczyciel zadał lekturę, a ty… Piszemy artykuł i tworzymy memy na podstawie „Quo vadis”

Netografia:

„Quo vadis” – cykl lekcji ; dostępne w Internecie: http://bdp.ibe.edu.pl/practice-page/91 [dostęp: 5.01.2024 r.]

Zob. też: Adaptacje filmowe N-Q

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu