POTOP / Henryk Sienkiewicz

Książki:

1. „Baśń na tle dziejowym…” czy stricte powieść historyczna? : „Potop” Henryka Sienkiewicza jako gatunek literacki / Agata Kuźmiek // W : Henryk Sienkiewicz znany i nieznany : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Dybek i Stanisława Stępnia ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. – Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu ; Warszawa : Fundacja Wolność i Demokracja, 2021. – S. 223-230

2. Bohaterowie naszych czasów : Wiedźmin czy Kmicic? / Irena Pospiszyl // W : Kmicic czy Wiedźmin? : o dialogu międzypokoleniowym / red. Włodzimierz Karol Pessel. – Łomża : Stopka, cop. 2019. – S. 27-37

3. „Dla pokrzepienia serc” : sienkiewiczowska wizja potopu szwedzkiego a prawda historyczna / Marceli Kosman // W : Społeczne aspekty bezpieczeństwa / Krzysztof Rokiciński, Stanisław Mikołajczak, Oksana Oszowska (red. nauk.). – Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016. – S. 505-513

4. Glosa do Trylogii / Władysław Czapliński. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. – 179,[4] s. : il., portr. ; 18 cm.
M 015483 (Brzeg), M 27101 M 35472 (Kędzierzyn-Koźle), M 024173 (Kluczbork), M 021637 (Nysa), M 088693 M 088694 (Opole)

5. Henryk Sienkiewicz „Potop” / oprac. Stanisław Tomala. – Warszawa : „Jota”, 1990. – 54, [2] s. ; 14 cm. – (Przewodnik po Lekturach / Kuncewicz Piotr ; 4)
M 044994 M 044995 M 044996 (Brzeg), M 52808 (Kędzierzyn-Koźle)

6. Henryk Sienkiewicz – „Potop” / Tadeusz Bujnicki // W : Lektury polonistyczne : pozytywizm, Młoda Polska. T. 1 / red. Stanisław Grzeszczuk. – Kraków : „Universitas”, cop. 1998. – S. 27-59
C 178765/I M 178766/I (Opole)

7. Henryk Sienkiewicz „Potop” : szczegółowe opracowanie lektury / oprac. Barbara Pytlakowska. -Warszawa : „College”, 1993. – 48 s.

8. Kilka refleksji nad filmową realizacją „Potopu” / Adam Kersten // W : Trylogia Henryka Sienkiewicza – historia, dzieło, recepcja : materiały z sesji naukowej „W dziewięćdziesiątą rocznicę Trylogii Henryka Sienkiewicza”, [Zielona Góra 2-3 maja 1973 / red. nauk. Lech Ludorowski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – S. 29-39
M 023542 (Brzeg), M 34244 (Kędzierzyn-Koźle), M 030279 M 030281 (Kluczbork), M 109771 (Opole)

9. Kmicic, czyli wszystko… / Wojciech Kaute // W : Kmicic czy Wiedźmin? : o dialogu międzypokoleniowym / red. Włodzimierz Karol Pessel. – Łomża : Stopka, cop. 2019. – S. 283-303

10. Kmicic w trójwymiarze : o „Potopie” Jerzego Hoffmana jako adaptacji powieści historycznej / Sebastian Drzewiński // W : Film a historia : szkice z dziejów wizualnych / pod red. Małgorzaty Ewy Kowalczyk i Jacka Szymali. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019. – S. 119-134

11. Między wschodem a zachodem Europy : nowożytne obyczaje rodzime i cudzoziemskie w świetle „Potopu” i „Pana Wołodyjowskiego” / Magdalena Ujma // W : Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej / red. Krzysztof Stępnik, Tadeusz Bujnicki. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. – 491, [4] s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm. – S. 203-213
M 198137 (Opole)

12. Motywy sakralne w twórczości Henryka Sienkiewicza : VIII Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie [Zamość, 14-15 października 1992 r.] / [red. nauk. Lech Ludorowski]. – Zamość : [Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna], 1992 – 130 s. ; 26 cm.
M 172652 M 172653 (Opole)

13. Na tropach bohaterów „Trylogii” / Marceli Kosman. – Wyd. 4 uzup. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1986. – 445, [3] s., [16] s. fot. : il., faks., portr., rys. ; 17 cm.
M 048513 (Nysa), M 149332 (Opole)

14. O postawie epickiej w Trylogii Henryka Sienkiewicza / Lech Ludorowski ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. – 224, [4] s. ; 22 cm. – (Historia i Teoria Literatury : studia ; 25 cm)
M 17950 (Kędzierzyn-Koźle), M 018422 (Kluczbork), M 015050 (Nysa), M 067221 M 067222 (Opole)

15. Obraz bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej w „Potopie” Henryka Sienkiewicza / Marceli Kosman // W : Bezpieczeństwo Polski w Europie : aspekty polityczne i społeczno-kulturowe / pod red. Zbigniewa Danielewicza, Jacka Knopka i Michała Polaka ; Politechnika Koszalińska. – Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2015. – S. 241-258

16. 535 [Pięćset trzydzieści pięć] dni Potopu / Maria Oleksiewicz ; [oprac. graf. Anna Tworkowska-Barankiewicz]. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975. – 139, [1] s., [96] s. tabl. : il. (w tym kolor.), fot., portr., rys. ; 21 cm.
M 018364 (Brzeg), M 28645 (Kędzierzyn-Koźle), M 024371 (Nysa), M 095742 (Opole)

17. Postać literacka jako tekst kultury : rekonstrukcja antropologicznego modelu szlachcianki na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza / Ewa Kosowska. – Katowice : „Śląsk”, [1990]. – 285, [3] s. ; 20 cm.

18. „Potop” Henryka Sienkiewicza / Tadeusz Bujnicki, Alicja Helman. – Wyd. 3 zm. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. – 138,[6] s. : il., fot., portr., rys. ; 17 cm. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 52)
M 55069 (Kędzierzyn-Koźle), M 169873 (Opole)

19. „Potop” Henryka Sienkiewicza : powieść i film / Tadeusz Bujnicki, Alicja Helman. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. – 175, [1] s. : il., fot., portr., rys. ; 17 cm. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 52)
M 042369 M 042370 M 042371 M 042372 M 042373 M 051457, M 051458 (Brzeg), M 50928 M 50929 (Kędzierzyn-Koźle), M 155343 M 155344 (Opole)

20. „Potop” Henryka Sienkiewicza : streszczenie : wielka powieść pozytywistyczna / oprac. Magdalena Żurakowska. – Warszawa : „Polonia Press”, 1997. — 125, [6] s. ; 21 cm.
M 59167 (Kędzierzyn-Koźle), M 050251 M 050252 (Kluczbork)

21. Potop Henryka Sienkiewicza : wielka powieść pozytywistyczna : streszczenie / oprac. Magdalena Żurakowska ; [aut.] Wacława Lewandowska. – Warszawa : „Polonia Press”, cop. 1997. – 125,[1] s. ; 21 cm.
060934 060935 (Nysa), M 184189 M 184190 M 184191 M 184192 (Opole)

22. „Potop” Henryka Sienkiewicza : (z mapką) / Juliusz Kijas. – [Wyd. 4]. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966. – 109,[3] s. : il., fot., portr., rys. ; 17 cm. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 5)
M 005679 (Brzeg), M 013536 (Kluczbork), M 008011 (Nysa), M 045108 M 099373 (Opole)

23. „Potop” jako studium zdrady : (na tle dziewiętnastowiecznej obsesji zdrady) / Barbara Szargot // W : Czytanie językami : praktyki interpretacyjne dla nauczycieli i studentów / red. nauk. Wojciech Kudyba. – Kraków : Instytut Literatury, 2022. – S. 97-109
M 055628 (Brzeg), M 060861 (Kluczbork), M 070726 (Nysa), M 223088 (Opole)

24. Potop szwedzki 1655-1660 : scenariusz lekcji historii z wykorzystaniem powieści „Potop” Henryka Sienkiewicza / Elżbieta Dybek // W : Henryk Sienkiewicz znany i nieznany : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Dybek i Stanisława Stępnia ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. – Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu ; Warszawa : Fundacja Wolność i Demokracja, 2021. – S. 295-302

25. „Potop” w szkole : odbiór powieści Henryka Sienkiewicza : wnioski dydaktyczne / Stanisław Bortnowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. – 174, [2] s. : tab. ; 21 cm.
M 043420 M 043421 M 043422 M 043423 M 043424 (Brzeg), M 51319 (Kędzierzyn-Koźle), M 061258 (Kluczbork), M 051567 M 051568 M 051569 M 051570 M 060631 (Nysa), M 157265 M 157355 M 157356 M 157357 (Opole)

26. Quo vadis ideologio, czyli co się przytrafiło „Potopowi” / Ewa Kosowska // W : Sienkiewicz polityczny : Sienkiewicz ideologiczny / pod red. Macieja Glogera i Ryszarda Koziołka ; Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2016. – S. 123-150

27. Recepcja „Potopu” Henryka Sienkiewicza w kontekście systemu wartości współczesnej młodzieży szkolnej / Anna Grochulska. – Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1990. – 141, [2] s. : 1 wykr.

28. Sienkiewicz – „Potop” – historia / Adam Kersten. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. – 301, [3] s. ; 21 cm.
M 015446 (Brzeg), M 26160 M 26161 M 28897 (Kędzierzyn-Koźle), M 023637 M 023638 (Kluczbork), M 021660 (Nysa), M 088695 M 088696 M 088697 (Opole)

29. Sienkiewicza „Powieści z lat dawnych” : studia / Tadeusz Bujnicki. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 1996. – 236, [2] s. ; 21 cm.
M 175160 (Opole)

30. Szlakiem bohaterów Potopu Henryka Sienkiewicza / Alwida Antonina Bajor. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury ; Sejny : Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2016. – 254, [2] strony : ilustracje, faksymilia, fotografie ; 24 cm.

31. Szlakiem bohaterów „Trylogii” : przewodnik turystyczno-historyczny / Jerzy Sydor, Leszek Wierzejski. – Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. – 190, [2] s.,[24] s. tabl. : fot., mapy, portr. ; 22 cm.
M 50816 (Kędzierzyn-Koźle), M 051470 (Nysa), M 154478 (Opole)

32. Toast Zagłoby / Bogdan Mazan // W : Sienkiewicz polityczny : Sienkiewicz ideologiczny / pod red. Macieja Glogera i Ryszarda Koziołka ; Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2016. – S. 227-254

33. Trylogia Henryka Sienkiewicza na tle tradycji polskiej powieści historycznej / Tadeusz Bujnicki ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. – 110, [2] s. ; 24 cm. – (Prace Komisji Historycznoliterackiej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 31)
M 014587 (Brzeg), M 25127 (Kędzierzyn-Koźle), M 020997 M 020998 (Nysa), M 084639 M 021849 (Opole)

34. Trylogia Henryka Sienkiewicza : studia, szkice, polemiki / Tomasz Jodełka. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962. – 587,[1] s. ; 22 cm.
M 004347 (Brzeg), M 4857 M 4951 (Kędzierzyn-Koźle), M 007125 M 007398 (Kluczbork), M 005174 M 005722 (Nysa), M 169426 (Opole)

35. Trylogia w kontekstach / Tadeusz Bujnicki. – Kraków : Collegium Columbinum ; Warszawa : Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. – 322, [2] strony : portrety ; 24 cm.

36. Wielka powieść pozytywistyczna : „Potop” Henryka Sienkiewicza : streszczenie / tekst Wacława Lewandowska ; oprac. Magdalena Żurakowska. – Warszawa : „Polonia Press”, cop. 1997. – 125, [1] s. ; 21 cm.

37. Wybrane określenia Szwedów w „Potopie” Henryka Sienkiewicza / Halina Karaś // W : W labiryncie polszczyzny : profesorowi Stanisławowi Dubiszowi doktorzy i doktoranci / pod red. Beaty Katarzyny Jędryki i Eweliny Kwapień ; Pracownia Językoznawstwa Stosowanego. Instytut Polonistyki Stosowanej. Uniwersytet Warszawski. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2017. – S. 15-28

Artykuły w czasopismach:

38. Andrzej Kmicic bohater „Potopu” // Cogito. – 2007, nr 8, s. 64-65

39. Archaizacja i archaizmy językowe w „Potopie” Henryka Sienkiewicza / Halina Karaś // Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 4 s. 20-24

40. Archaizmy jako wykładniki stylizacji w „Potopie” Henryka Sienkiewicza / Halina Karaś // Poradnik Językowy. – 2004, z. 9, s. 19-37

41. Archaizmy w „Potopie” H. Sienkiewicza na przykładzie opisów postaci / Małgorzata Karwatowska // Polonistyka. – 1991, nr 7, s. 452-458

42. Bohaterowie „Potopu” / Witold Kowalski // Arcana. – 1996, nr 1, s. 70-82

43. Czy „Potop” kształtuje stereotypy? : propozycje ćwiczeń dla klas ponadgimnazjalnych / Ewa Rot // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 2, s. 74-77

44. Ćwicz rozprawkę na poziom podstawowy! / Dorota Nosowska // Cogito. – 2015, nr 21, s. 34-35
* Temat: Pojedynek – wyraz elegancji obyczajów czy usankcjonowane barbarzyństwo? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Potopu” H. Sienkiewicza

45. Dwie lekcje o stylizacji językowej w „Potopie” Henryka Sienkiewicza / Teresa Kosyra-Cieślak // Język Polski w Szkole Średniej. – 2000/2001, nr 3, s. 21-51
* Zawiera konspekty lekcji : Archaizacja języka w „Potopie” Henryka Sienkiewicza”; Jakie stylizacje językowe spotykamy w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza i jakie pełnią funkcje?

46. Elementy polszczyzny północnokresowej w „Potopie” Henryka Sienkiewicza / Magdalena Płusa // Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. – T. 24 (2011), s. 81-93

47. Epos narodowy czy western / Ewa Pieczonka // Polonistyka. – 1986, nr 9, s. 681-689

48. Henryk Sienkiewicz „Potop” // Cogito. – 2008, nr 4, s. 76-81

49. Jak dobrze znasz „Potop” Henryka Sienkiewicza? : konkurs czytelniczo-literacki / Jolanta Zielonka // Wszystko dla Szkoły. – 2011, nr 9, s. 9-10

50. Jak napisać najlepszą rozprawkę z „Potopu” / Dorota Nosowska // Cogito. – 2016, nr 22, s. 36-38

51. Językowe kreacje litewskich magnatów w „Potopie” Henryka Sienkiewicza / Magdalena Pietrzak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. – [Z.] 44 (2007), s. 115-142
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_16575 [dostęp: 5.06.2023 r.]

52. Kilka uwag o „Trylogii” i propozycja opracowania „Potopu” w klasie VII / Teresa Siudak // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1991/1992, z. 1-2, s. 40-51

53. Kmicicowi kompanioni / Piotr Korczyński // Mówią Wieki. – 2023, nr 2, s. 68-71

54. Kmicicowym śladem : scenariusz lekcji bibliotecznej opartej na powieści „Potop” Henryka Sienkiewicza / Magdalena Celuch // Nowoczesna Biblioteka 3.0. – 2020, spec. nr 6, s. 15-16

55. Kolorystyczna charakterystyka postaci „Trylogii” Henryka Sienkiewicza / Krystyna Siekierska // Poradnik Językowy. – 1988, z. 3, s. 177-193

56. Nazwy barw w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza / Krystyna Siekierska // Poradnik Językowy. – 1988, z. 2, s. 106-119

57. O przedstawieniu ciąży i macierzyństwa w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza : próba lektury feministycznej / Ryszard Koziołek // Pamiętnik Literacki. – 1996, z. 4, s. 49-63
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n4-s49-63/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n4-s49-63.pdf [dostęp: 5.06.2023 r.]

58. O strategii narracyjnej „Potopu: sprawa dwuimienności głównego bohatera / Andrzej Stoff // Ruch Literacki. – 1980, z. 1, s. 25-34

59. O stylistyce i leksyce słów kilka : „Potop” Henryka Sienkiewicza i słoweński przekład Rudolf Molè / Agnieszka Zatorska // Roczniki Humanistyczne. – T. 69, z. 6 (2021), s. 189-201
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1774400 [dostęp: 5.06.2023 r.]

60. O trzech adaptacjach „Potopu” Henryka Sienkiewicza / Anna Wzorek // Orbis Linguarum. – Vol. 37 (2011), s. 447-462

61. „Potop” Henryka Sienkiewicza na scenach i ekranach : próba spojrzenia z perspektywy bibliologicznej / Monika Bargiel // Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo. – Nr 26 (2006), s. 85-94

62. „Potop” Henryka Sienkiewicza – stany zapalne / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Liceum. – 2006/2007, nr 3, s. 22-31

63. Rozprawka na temat zwyczajów i tradycji / Dorota Nosowska // Cogito. – 2019, nr 4, s. 44-47
* Temat wypracowania maturalnego: Zwyczaje, tradycje – ograniczenia czy bogactwo, z którego możemy czerpać? – rozwiń temat, odwołując się do przywołanego fragmentu „Potopu” Henryka Sienkiewicza i innych tekstów kultury

64. Sienkiewiczowski portret księcia Radziwiłła : (z zagadnień techniki kreowania postaci w „Potopie”) / Tadeusz Bujnicki // Ruch Literacki. – 1980, z. 1, s. 13-23

65. Wewnętrzna sytuacja Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach „potopu” / Andrzej Rachuba // Zeszyty Historyczne (Częstochowa). – T. 16 (2017), s. 121-132
* Dostępne w Internecie: http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/4513/10.pdf [dostęp: 5.06.2023 r.]

66. Wyrazy modne i środki do budowania komizmu / Dorota Nosowska // Cogito. – 2018, nr 3, s. 44-47
* Zawiera m.in. temat: Jaka jest funkcja wyrazów modnych w języku? Omów zjawisko na podstawie fragmentu „Potopu” H. Sienkiewicza i innego tekstu kultury

67. Wzorce odczytań „Potopu” w szkole, czyli przeciw tradycji / Stanisław Bortnowski // Polonistyka. – 1981, nr 1, s. 18-30

68. Z badań nad homeryzmami „Potopu” Henryka Sienkiewicza / Józef Macjon // Collectanea Philologica. – 1995, t. 1, s. 103-111
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_2543 [dostęp: 5.06.2023 r.]

69. Zadania do “Potopu” Henryka Sienkiewicza / Dorota Nosowska // Cogito. – 2023, nr 12, s. 47-51

Zob. też: Adaptacje filmowe N – P

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu