Dante Alighieri

BOSKA KOMEDIA / Dante Alighieri

Książki:

1. Dante romantyków : recepcja Boskiej Komedii u Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Norwida / Agnieszka Kuciak. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003. – 252, [1] s. ; 21 cm.

2. „Dantego któż się odważy tłumaczyć ?” : studia o recepcji Dantego w Polsce / Andrzej Litwornia // Warszawa …