BOSKA KOMEDIA / Dante Alighieri

Książki:

1. Dante romantyków : recepcja Boskiej Komedii u Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Norwida / Agnieszka Kuciak. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003. – 252, [1] s. ; 21 cm.

2. „Dantego któż się odważy tłumaczyć ?” : studia o recepcji Dantego w Polsce / Andrzej Litwornia // Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 2005. – 293 s. : il. ; 24 cm. – (Studia Staropolskie. Series Nova ; t. 11)
M 195260 (Opole)

3. Hermeneutyka ludzkiej nadziei : interpretacja „Boskiej komedii” według Józefa Tischnera / Marek Rembierz // W : Studia realizmu krytycznego. T. 1, Sprawczość i podmiotowość / [red. nauk. Monika Bukowska]. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo „scriptum” Tomasz Sekunda, 2022. – S. 71-87

4. Między piekłem a niebem : postrzeganie „Boskiej komedii” Dantego przez Zygmunta Krasińskiego i Józefa Ignacego Kraszewskiego / Andrea F. de Carlo // W : Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku : (w dwustulecie urodzin pisarzy) / pod red. Macieja Junkierta, Wiesława Ratajczaka, Tomasza Sobieraja. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2016. – S. 33-47

5. Od piekieł do raju : Dante i Boska komedia / Olof Lagercrantz ; przeł. Anna M. Linke ; [cytaty w przekł. z wł. Edward Porębowicz]. – [Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. – 212, [4] s. ; 18 cm.
M 010893 (Brzeg), M 17916 (Kędzierzyn-Koźle), M 066850 (Nysa), M 224345 F (Opole)

6. Tragizm w „Komedii” Dantego / Maria Maślanka-Soro. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2005. – 383 s. ; 21 cm.
M 191107 (Opole)

7. „Widzisz, że mówię, a jednak ja gorę” : ogień piekielny w „Boskiej komedii” Dantego oraz „The Young Inferno” Johna Agarda / Dominika Ruszkiewicz. – Bibliogr. // W : Żywioły w literaturze dziecięcej : ogień / pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel, Krystyny Zabawy. – Kraków, 2021. – S. 71-82
M 221892 M 221893 (Opole)

8. Wizja eschatologiczna u Dantego i jej wątki apokaliptyczne / Maria Maślanka-Soro // W : Czas Apokalipsy : wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej od starożytności do wieku XVII / pod red. Katarzyny Zalewskiej-Lorkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2013. – S. 67-77

Artykuły w czasopismach:

9. „Boska Komedia” Dantego / Karolina Werner // Cogito. – 2006, nr 7, s. 76-79

10. „Boska komedia” i pomniki : 700-lecie śmierci Dantego / Olga Płaszczewska // Arcana. – 2021, nr 4, s. 144-152

11. „Boska komedia” – najwybitniejsze dzieło literatury średniowiecznej // Cogito. – 2002, nr 17, dod. „Język polski w liceum”, nr 6, s. 29

12. [Boska komedia – recenzja] / Józef Dużyk // Ruch Literacki. – 1995, z. 4, s. 547-549
* Zawiera rec. książki: Boska komedia : piekło / Dante Alighieri. – Kraków, 1994

13. „Brama piekła otwarta” : „Boska Komedia” Dantego a poezja o Zagładzie / Anna Hajduk // Rocznik Filozoficzny Ignatianum. – T. 26, z. 2 (2020), s. 89-106
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/rfi/article/view/2023 [dostęp: 14.09.2023 r.]

14. Czy „dobry Bóg tkwi w szczególe”? : przyczynek do „obrazu” Boga w „Boskiej komedii” Dantego / Stefan Klemczak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica. – Z. 33 (2000), s. 141-149
* Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/85220/klemczak_czy_dobry_bog_tkwi_w_szczegole_2000.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 14.09.2023 r.]

15. Dante i kategorie literatury / Zbigniew Barański // Pamiętnik Literacki. – 2004, z. 3, s. 43-72

16. Dante, w kręgu obrazów / Agnieszka Kuciak // Polonistyka. – 2014, nr 7, s. 24-26
* Malarstwo inspirowane poezją Dantego

17. Góry i wspinaczka w „Boskiej komedii” Dantego / Jacek Kolbuszewski // Góry, Literatura, Kultura. – T. 15 (2021), s. 11-43
* Dostępne w Internecie: https://wuwr.pl/glk/article/view/13737 [dostęp: 14.09.2023 r.]

18. Jak omawiać Boską Komedię Dantego metodą SMART? / Iwona Grodź // Polonistyka. – 2022, nr 3, s. 9-14

19. Krótka historia radości, czyli przechadzka po paradyzie / Agnieszka Kuciak // Polonistyka. – 2004, nr 7, s. 27-30
* O „Boskiej Komedii” Dantego. Ilustracje – Sandro Boticelli

20. O „Boskiej komedii” / Zofia Anuszkiewicz // Mówią Wieki. – 2021, nr 9, s. 18-21

21. O potępieńcach, diabłach, pokutujących pyszałkach i egzaminie, czyli dlaczego warto czytać „Boską Komedię” / Krzysztof Koc // Polonistyka. – 2009, nr 3, s. 23-28

22. Piękno i brzydota: metafizyka Lucyfera u Dantego / Maria Maślanka-Soro // Litteraria Copernicana. – 2010, nr 2, s. 112-119

23. Początek i koniec „Boskiej Komedii” / Zygmunt Kubiak // Znak. – 1992, nr 448, s. 81-86

24. Poeta zaświatu przedstawionego : Dante u Miłosza / Andrea Ceccherell ; tł. z wł. Katarzyna Skórska // Świat Tekstów Rocznik Słupski. – Nr 10 (2012), s. 165-178
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-cf8f20fd-0ee7-491c-9b56-160706733802 [dostęp: 14.09.2023 r.]

25. Poetycki obraz Beatrycze w „Boskiej komedii” Dantego / Zofia Ożóg-Winiarska // Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. – T. 23 (2010), s. 91-99

26. Poetyka tragizmu w „Boskiej komedii” Dantego : tytuł dzieła a pierwiastek tragiczny / Maria Maślanka-Soro // Terminus. – R. 6, z. 1 (2004), s. 27-41
* Dostępne w Internecie: http://humanitas.filg.uj.edu.pl/files/terminus/artykuly/f07aadf2ed87c923326355742c6a07d0.pdf [dostęp: 14.09.2023 r.]

27. Semantyka przestrzeni w pieśni IV „Piekła” Dantego / Maria Maślanka-Soro // Prace Komisji Neofilologicznej. – T. 1 (2000), s. 61-76

28. Sztuka Boga i jej metapoetycki charakter w „Boskiej Komedii” Dantego / Maria Maślanka-Soro // Terminus. – T. 21, z. 3 (2019), s. 317-342
* Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/150611/maslanka-soro_sztuka_boga_i_jej_metapoetycki_charakter_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 14.09.2023 r.]

29. Śpiew Franciszki w „Piekle” Dantego / Zofia Ożóg // Polonistyka. – 1997, nr 2, s. 90-93

30. Zgorszeni Dantem : niezgoda na wieczność piekła a teologia „Boskiej Komedii” / Jacek Grzybowski // Rocznik Filozoficzny Ignatianum. – T. 26, z. 2 (2020), s. 41-65
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/rfi/article/view/2021 [dostęp: 14.09.2023 r.]

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu