literatura

MIŁOSZ Czesław (1911-2004) – materiały metodyczne

 

W roku 2024 mija 20. rocznica śmierci Czesława Miłosza − wybitnego poety, prozaika, eseisty i tłumacza, laureata nagrody Nobla w roku 1980 i wielu innych prestiżowych nagród literackich, tłumaczonego na kilkanaście języków.
Senat Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2024 Rokiem Czesława Miłosza, aby (jak napisano w uchwale) „…oddać hołd jednemu …

WYBRANE WIERSZE / Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

 

Książki:

 

1. Dialog z tekstem : analiza i interpretacja wybranych utworów poetyckich / Iwona Benenowska, Beata Morzyńska-Wrzosek. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014. – S. 13-39 : Maria Pawlikowska-Jasnorzewska „Kurze łapki” ; S. 41-59 ; Maria Pawlikowska-Jasnorzewska „Zielone miasto” ; S. 61-83 : Maria Pawlikowska-Jasnorzewska „Światło …

WYBRANE WIERSZE / Jan Lechoń

Książki:

 

1. Dalekie drogi literatury polskiej : (szkice o literaturze emigracyjnej) / Marian Stępień. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. – S. 167-191 : Nowojorska twórczość literacka Jana Lechonia
M 053455 (Brzeg), M 045240 M 061871(Kluczbork), M 160671 M 160702M 224190 F (Opole)

2. Jan Lechoń / Ireneusz Opacki …

WYBRANE WIERSZE / Julian Tuwim

Książki:

 

1. „Apokalipsa przy niedzieli” : o wierszu „Zabawa” Tuwima // W : Tuwim współczesny : szkice o twórczości Juliana Tuwima / pod red. Marii Makaruk. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. – S. 143-156

2. Fenomenologia procesu twórczego : „Rzecz czarnoleska” J. Tuwima / Tomasz Stępień …

WYBRANE WIERSZE / Bolesław Leśmian

Książki:

 

1. Adresat w poezji Leśmiana / Eugeniusz Czaplejewicz. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973. – 215, [1] s. ; 21 cm. – ( Z Prac Zakładu Teorii Literatury i Poetyki Uniwersytetu Warszawskiego )
M 084604 (Opole)

2. Bolesława Leśmiana poezja nowoczesna …

WYBRANE WIERSZE / Leopold Staff

Książki:

1. Czytamy polskie wiersze współczesne / Marek Adamiec. – Wyd.2. – Gdańsk : “Harmonia”, 1998. – S. 16-22 : Leopold Staff *** [Ostatni z mego pokolenia…]
M 187516 (Opole)

2. Impresjonizm i estetyzm w wierszu Leopolda Staffa „Zmierzch w sadzie” / Anna Opacka // W : Prądy i konwencje …

WYBRANE WIERSZE / Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Książki:

1. Opracowania lektur i wierszy : liceum : [wszystkie lektury z podstawy programowej, zgodne ze standardami wymaga n egzaminacyjnych] / Dariusz Pietrzyk, Robert Rychlicki, Anna Marzec. – Kraków : “Greg”, [2008?]. – S.429-433 : Kazimierz Przerwa-Tetmajer: „Dziś” ; „Koniec wieku XIX” ; „Nie wierzę w nic” ;  „Hymn do …

WYBRANE WIERSZE / Jan Kasprowicz

Książki:

1. Grzech i kara w ekspresjonistycznym hymnie („Dies irae” J. Kasprowicza) / J. Jakubczak // W : Poezja polska : interpretacje / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Bogdana Zelera. – Katowice : “Książnica”, 2000. – S. 183-188

2. Język polski : analiza i interpretacja tekstów literackich : ćwiczenia interpretacyjne, …

PROMETHIDION / Cyprian Kamil Norwid

Książki:

1. Milczenie „opinii” : wokół „Promethidiona” Norwida / Sławomir Rzepczyński // W : Przemilczane, niewypowiedziane… : o związkach między słowem a milczeniem / pod redakcją Grażyny Różańskiej. – Ustka ; Bydgoszcz : Instytut Wydawniczy “Świadectwo”, 2019. – S. 76-85

2. Poeta i myśliciel : rozprawy i szkice o Norwidzie …

FORTEPIAN SZOPENA / Cyprian Kamil Norwid

Książki:

1. Cyprian Kamil Norwid „Fortepian Chopina” / Marek Stanisz // W : Poezja polska od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego : interpretacje / pod red. Aliny Kowalczykowej i Teresy Marciszuk. – Warszawa: “Stentor”, cop. 1999. – S. 73-95

2. Doskonałe – wypełnienie: O „Fortepianie Szopena” Cypriana Norwida / Władysław Stróżewski …