ROZMOWA MISTRZA POLIKARPA ZE ŚMIERCIĄ

Książki:

1. Łacińska „Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią” = Dialogus magistri Polycarpi cum morte / Czesława Pirożyńska // W : Średniowiecze : studia o kulturze. T. 3 / Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966. – S. 75-190
M 031591/III (Opole)

2. „Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią” / Maciej Włodarski // W : Lektury polonistyczne : średniowiecze, renesans, barok. T. 2 / red. Andrzej Borowski, Janusz S. Gruchała. – Kraków : Instytut Filologii Polskiej UJ, 1993. – S. 53-74
C 047413/II (Brzeg), M 62014 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 047883/II M 053729/II (Kluczbork), M 055741/II (Nysa), C 167820/II M 167835/II M 173386/II (Opole)

3. Stylistyczne funkcje słownictwa Dialogu mistrza Polikarpa ze śmiercią i Rozmlauváni človĕka se smrtí / Ewa Siatkowska. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1964. – [2], 116, [1] s. ; 23 cm.

4. Widzenie Polikarpa : średniowieczne rozmowy człowieka ze śmiercią / pod red. Andrzeja Dąbrówki i Pawła Stępnia. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, Wydawnictwo : Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria, cop. 2014 . – 359 s. : il. ; 24 cm.

5. Z dziejów języka polskiego i jego piękna : studia i szkice / Ewa Ostrowska. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978. – S. 172-183 : Z techniki poetyckiej polskiego średniowiecza (nagromadzenia w „Rozmowie mistrza Polikarpa”)
M 35876 (Kędzierzyn-Koźle), M 030780 (Kluczbork), M 032455 (Nysa), M 113387 M 113388 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

6. Czy w „Rozmowie mistrza Polikarpa ze Śmiercią” występuje mazurzenie? / Stanisław Dubisz // Prace Filologiczne. – T. 44 (1999), s. 113-117

7. Interpretacja porównawcza „Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią” i „Wywiadu” Mirona Białoszewskiego / Iza Zasłona // Cogito. – 2004, nr 17, s. 103-105

8. „Jako samojedź krzywousta…” : kilka uwag o wizerunku śmierci w „Rozmowie mistrza Polikarpa” / Jacek Sokolski // Pamiętnik Literacki. – 2017, z. 3, s. 137-144

9. Między śmiechem a grozą : wokół niektórych rysów kreacji Śmierci i Polikarpa w „De Morte prologus” / Radosław Sztyber // Edukacja Humanistyczna. – 1998, nr 4, s. 91-101

10. Mistrz Polikarp w krajach słowiańskich / Ewa Siatkowska // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. – [T.] 40 (2005), s. 421-438

11. Nowa rozmowa ze Śmiercią / Joanna Donefner // Przegląd Humanistyczny. – 2020, nr 4, s. 84-86
* Zawiera recenzję książki: Śmierci z Mistrzem dwojakie gadania… : nieznany drukowany przekaz „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” z 1542 r. / wydał Wiesław Wydra. – Poznań, 2018
Dostępne w Internecie: https://przegladhumanistyczny.pl/resources/html/article/details?id=215169&language=pl [dostęp: 12.09.2023 r.]

12. O morowym kontekście i dwóch dawnych czytelnikach XVI-wiecznego wydania dialogu Polikarpa : „Śmierci z mistrzem dwojakie gadania” i inne krakowskie druki morowe z lat 1542–1543 / Radosław Grześkowiak // Pamiętnik Literacki. – 2022, z. 2, s. 135-147
* Dostępne w Internecie: https://pamietnik-literacki.pl/uploads/settings/2023/05/22/646b7fec9eb3b5.06501910_pl-2-2022.pdf [dostęp: 12.09.2023 r.]

13. O wilku z Gubbio, śmierci, komizmie i realizmie w kulturze wieków średnich / Witold Wójtowicz // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 2, s. 100-105

14. Obraz szkarady : wizerunek Śmierci z „Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią” na tle średniowiecznej ikonografii i tradycji literackiej / Ścibor Szpak // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – Nr 38 (2000), s. 5-20

15. Obraz śmierci w paralelnych średniowiecznych utworach : polskim „De morte prologus” i czeskim „Rozmlauvání človéka se smtí” / Ewa Siatkowska // Prace Filologiczne. – T. 65 (2014), s. 377-386

16.„Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią”// Cogito. – 2024, nr 2, s. 39-41
* Temat maturalny: Motyw tańca śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych ci fragmentów „Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

17. Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią jako literacki przykład średniowiecznej antynomii ars moriendi – ars vivendi // Cogito. – 2002, nr 19, dod. „Język polski w liceum”, nr 8, s. 9-10

18. Szesnastowieczna wersja średniowiecznej „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” / Maciej Włodarski // Pamiętnik Literacki. – 2020, z. 2, s. 29-37
* Dostępne w Internecie: https://pamietnik-literacki.pl/pamietnik-literacki-2-2020 [dostęp: 12.09.2023 r.]

19. Śmierć jest kobietą / Katarzyna Droga // Cogito. – 2006, nr 19, s. 45-47
* Motyw śmierci w literaturze

20. Średniowieczny dialog we współczesnym odbiorze / Joanna Bończyk // Językoznawstwo. – 2009, nr 1, s. 65-74
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Jezykoznawstwo_wspolczesne_badania_problemy_i_analizy_jezykoznawcze/Jezykoznawstwo_wspolczesne_badania_problemy_i_analizy_jezykoznawcze-r2009-t3/Jezykoznawstwo_wspolczesne_badania_problemy_i_analizy_jezykoznawcze-r2009-t3-s65-74/Jezykoznawstwo_wspolczesne_badania_problemy_i_analizy_jezykoznawcze-r2009-t3-s65-74.pdf [dostęp: 12.09.2023 r.]

Zob. też: Śmierć / Motywy literackie, motywy w kulturze

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu