TRENY / Jan Kochanowski

Książki:

1. Barwy epok : kultura i literatura, nauka o języku : scenariusze lekcji : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum. 1 / Dariusz Chętkowski, Michał Orczyk, Andrzej Tadus. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. – S. 129-131 : Tren firmowy i niefirmowy : dlaczego powstają podrabiane utwory? ; S. 132-135 : Cena mądrości : „Treny” Jana Kochanowskiego ; S. 136-139 : Wobec cierpienia : ludzkie reakcje na cierpienie : analiza porównawcza „Trenu XIII” Jana Kochanowskiego i fragmentu „Księgi Hioba”
C 188223 M 196724 M 196725 M 196726M 196727 (Opole)

2. Cierpieć po ludzku, czyli jeszcze o „Trenach” / Andrzej Borowski // W : Lektury polonistyczne : Jan Kochanowski / red. Albert Gorzkowski. – Kraków : „Universitas”, cop. 2001. – S. 7-16
M 186992 (Opole)

3. Czas na polski : scenariusze lekcji : gimnazjum : klasa II : interpretacje i komentarze do utworów literackich i zagadnień gramatycznych / Izabela Muszyńska, Elżbieta Błachowicz. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro, 2010. – S. 39-42 : Ojciec i córka w „Trenach” Jana Kochanowskiego ; S. 42-46 : Dramat ojca i człowieka renesansu w „Trenach” Jana Kochanowskiego
M 066495 (Nysa), C 207246 (Opole)

4. Jan Kochanowski jako poeta egzystencji : prolegomena do interpretacji Trenów / Kwiryna Ziemba. -Warszawa : Towarzystwo „Ogród Ksiąg”, 1994. – [8], XIV, 359 s. : 1 il. ; 24 cm.

5. Jan Kochanowski – „Treny” / Stanisław Grzeszczuk // W : Lektury polonistyczne : średniowiecze, renesans, barok. T. 1 / red. Andrzej Borowski, Janusz S. Gruchała. – Kraków : „Universitas”, 1992. – S. 131-176
C 047882/I M 062204/I (Kluczbork), 055742/I M 055741/I (Nysa), C 167820/I M 167835/I (Opole)

6. Kilka myśli o „Trenach” i ich tradycji interpretacyjnej / Kwiryna Ziemba // W : Wiązanie sobótkowe : studia o Janie Kochanowskim / pod red. Estery Lasocińskiej i Wiesława. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN : Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”, cop. 2015. – S. 293-309

7. Liryczny bohater „Trenów” / Janusz Pelc // W : Kochanowski : z dziejów badań i recepcji twórczości / wybór tekstów, oprac. i wstęp Mirosław Korolko. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – S. 487-494
M 028163 (Brzeg), M 39820 (Kędzierzyn-Koźle), C 033442 (Kluczbork), M 037134 (Nysa), M 122567 M 122568 M 122569 M 122570 M 224557 F (Opole)

8. Łacińska i polska muza Jana Kochanowskiego / Zofia Głombiowska. – Warszawa : „Pax”, 1988. – 253,[3] s. ; 20 cm.
M 51506 (Kędzierzyn-Koźle), M 044054 (Kluczbork), M 051507 (Nysa), M 156140 M 156758 M 177311 (Opole)

9. Metafory snu w trenach Jana Kochanowskiego i Józefa Morelowskiego / Marek Nalepa // W : Fons omnis honesti : o literaturze w służbie wartości : tradycja antyczna, kultura ziemiańska, encyklopedyzm i komunikacja : studia ofiarowane Profesor Marii Wichowej w 70. rocznicę urodzin i 45. rocznicę pracy naukowej i dydaktycznej / pod red. Michała Kurana. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. – S. 365-383

10. Motyw hymen-funus (ślub-pogrzeb) i greckie rytuały żałobne w trenach VI i VII Jana Kochanowskiego / Grażyna Urban-Godziek // W : Jan Kochanowski : nowe perspektywy badawcze : w sześćdziesięciolecie istnienia Muzeum w Czarnolesie / red. Tomasz Błach, Mariusz Kozdrach. – Radom : Łukasiewicz – Instytut Technologii Ekspolatacji w Radomiu ; Czarnolas : Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, 2022. – S. 159-187

11. Nagrobek Urszulki / Mieczysław Hartleb // W : Kochanowski : z dziejów badań i recepcji twórczości / wybór tekstów, oprac. i wstęp Mirosław Korolko. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – S. 478-486
M 028163 (Brzeg), M 39820 (Kędzierzyn-Koźle), C 033442 (Kluczbork), M 037134 (Nysa), M 122567 M 122568 M 122569 M 122570 M 224557 F (Opole)

12. „Noc li nastanie, zaraz mię przywita smutny sen…”, czyli O motywie onirycznym w staropolskich trenach / Katarzyna Zielińska // W : Prywatne i publiczne w tekstach kultury : studia / red. nauk. Andrzej Borkowski, Antoni Czyż ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej. – Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016. – S. 95-114

13. O trwodze, rozpaczy i nadziei w „Trenach” Jana Kochanowskiego / Andrzej Borowski // W : Jan Kochanowski : interpretacje / pod red. Jana Błońskiego. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. – S. 166-177
M 043826 (Brzeg), M 51833 (Kędzierzyn-Koźle), M 044170 M 044171 (Kluczbork), M 052210 (Nysa), M 158038 M 158134 M 158135 M 15822 M 224546 F (Opole)

14. Poezja ostatecznych konsekwencji / Kwiryna Ziemba // W : Jan Kochanowski : interpretacje / pod red. Jana Błońskiego. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. – S. 146-165
M 043826 (Brzeg), M 51833 (Kędzierzyn-Koźle), M 044170 M 044171 (Kluczbork), M 052210 (Nysa), M 158038 M 158134 M 158135 M 15822 M 224546 F (Opole)

15. „Przy pogrzebie rzecz” – konspekt intelektualny „Trenów” / Stanisław Grzeszczuk // W : Jan Kochanowski : interpretacje / pod red. Jana Błońskiego. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. – S. 130-145
M 043826 (Brzeg), M 51833 (Kędzierzyn-Koźle), M 044170 M 044171 (Kluczbork), M 052210 (Nysa), M 158038 M 158134 M 158135 M 15822 M 224546 F (Opole)

16. Scenariusze lekcji języka polskiego : klasa II szkoły ponadgimnazjalnej / Aleksandra Chomiuk, Cecylia Dunat, Joanna Gawlikowska, Magdalena Zahradnik ; zebrały i przysposobiły do druku Cecylia Dunat i Emilia Gibiec. – Goleszów : „Publisher-Innowacje”, 2003. – S. 215-217 : Niepokoje człowieka na przykładzie „Trenów IX, X, XI, XIX” Jana Kochanowskiego
M 220748 (Opole)

17. Scenariusze z języka polskiego : od antyku do oświecenia : I klasa liceum : karty pracy, prezentacje, sprawdziany, powtórzenia do matury / Agnieszka Nagalska. – Warszawa : „Difin”, 2019. – S. 146-149 : „Treny” J. Kochanowskiego jako cykl poetycki
M 220182 (Opole)

18. Sen literacki – między doświadczeniem a konwencją : „Tren XIX” Jana Kochanowskiego / Marcin Pliszka // W : Prywatne i publiczne w tekstach kultury : studia / red. nauk. Andrzej Borkowski, Antoni Czyż ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej. – Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016. – S. 75-93

19. Stara kobieta w „Trenach” Jana Kochanowskiego / Antoni Czyż // W : Oblicza kobiecej starości : literatura i historia / pod red. Beaty Walęciuk-Dejneki. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2016. – S. 53-63

20. „Słowicze pióra” i „kamienny słup” : jeszcze o interpretacji „Trenów” Jana Kochanowskiego / Anna Kochan // W : Wiązanie sobótkowe : studia o Janie Kochanowskim / pod red. Estery Lasocińskiej i Wiesława Pawlaka. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN : Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”, cop. 2015. – S. 310-321

21. Śmierć dziecka, nieśmiertelność poety : „Treny” Jana Kochanowskiego / Charles Zaremba // W : Światowa historia literatury polskiej – interpretacje. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2020. – S. 57-71
M 65648 KK (Kędzierzyn-Koźle)

22. Tren / Janusz Pelc // W : Słownik literatury staropolskiej : (średniowiecze, renesans, barok) / pod red. Teresy Michałowskiej, Barbary Otwinowskiej, Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy. im. Ossolińskich-Wydawnictwo, 1990. – S. 873-877
C 045380 (Brzeg), M 53356 (Kędzierzyn-Koźle), C 046283 (Kluczbork), C 163367 I 163374 M 163408 (Opole)

23. Treny / Jan Kochanowski ; oprac. Janusz Pelc. – Wyd. 16 dodr.. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1999. – CXIV,117 s. : il., faks. ; 17 cm. – (Biblioteka Narodowa. Seria 1, ISSN 0208-4104 ; nr 1)
M 185308 (Opole)

24. „Treny” Jana Kochanowskiego / Janusz Pelc. – Wyd. 2. – Warszawa : „Czytelnik”, 1972. – 358,[2] s., [16] s. tabl. : il., faks., fot., port ; 20 cm.
M 013920 (Brzeg), M 24168 (Kędzierzyn-Koźle), M 082031 M 082032 M 224590 F (Opole)

25. „Treny” Jana Kochanowskiego / Stanisław Grzeszczuk. – Wyd. 2 popraw.. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. – 157, [4] s. ; 16 cm. – (Biblioteka Analiz Literackich ; nr 54
M 043044 M 043045 M 043046 M 043047 M 043048 M 051947 (Brzeg), M 51393 M 51394 (Kędzierzyn-Koźle), M 043985 M 044892 M 044919 M 045715 (Kluczbork), M 051271 M 051272 M 055804 (Nysa), M 157025 M 157079 M 157080 (Opole)

26. „Treny” Jana Kochanowskiego : próba interpretacji / Stanisław Grzeszczuk ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. – 61, [3] s. ; 19 cm. – (Nauka dla Wszystkich, ISSN 0077-6181 ; nr 310)
M 025473 M 025499 (Brzeg), M 36936 (Kędzierzyn-Koźle), M 032136 M 031846 M 031970 (Kluczbork), M 033795 M 033796 (Nysa), M 116454 M 116455 M 116456 (Opole)

27. „Treny” jako pomnik życia rodzinnego – próba reinterpretacji Andrzej Vincenz // W : Jan Kochanowski : interpretacje / pod red. Jana Błońskiego. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. – S. 202-210
M 043826 (Brzeg), M 51833 (Kędzierzyn-Koźle), M 044170 M 044171 (Kluczbork), M 052210 (Nysa), M 158038 M 158134 M 158135 M 15822 M 224546 F (Opole)

28. „Treny” – próba interpretacji dramatu filozoficznego / Stanisław Grzeszczuk // W : Kochanowski : z dziejów badań i recepcji twórczości / wybór tekstów, oprac. i wstęp Mirosław Korolko. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – S. 495-507
M 028163 (Brzeg), M 39820 (Kędzierzyn-Koźle), C 033442 (Kluczbork), M 037134 (Nysa), M 122567 M 122568 M 122569 M 122570 M 224557 F (Opole)

29. Trzy daty śmierci i sześć pogrzebów – od tajemnicy do lektury Trenów : o wykorzystaniu kontekstów w szkolnych spotkaniach z Janem z Czarnolasu / Magdalena Paprotny // W : Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie : powszechność i elitarność polonistyki. T. 2 / red. nauk. Ewa Jaskółowa, Danuta Krzyżyk, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek przy współpracy Diany Jagodzińskiej i Aleksandry Zok-Smoły. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. – S. 359-370
* Dostępne w Internecie: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/416240/edition/390428/content? [dostęp: 26.09.2023 r.]

30. W stronę Kochanowskiego : studia, charakterystyki, interpretacje / Stanisław Grzeszczuk. – Katowice : „Śląsk”, 1981. – S. 11-34 : Trzy role podmiotu lirycznego w „Trenach” ; 35-75 : „Treny” – próba interpretacji „dramatu filozoficznego”
C 030316 (Brzeg), M 41130 (Kędzierzyn-Koźle), M 034569 (Kluczbork), M 125808 M 125809 M 125810 M 224541 F (Opole)

31. Wokół „Trenów” Jana Kochanowskiego : szkice historycznoliterackie / Teresa Banaś-Korniak. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. – 218, [2] s. : il. kolor. ; 21 cm.

32. Wymiar tragiczny w „Trenach” Jana Kochanowskiego / Donald P.A. Pirie // W : Jan Kochanowski : interpretacje / pod red. Jana Błońskiego. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. – S. 178-199
M 043826 (Brzeg), M 51833 (Kędzierzyn-Koźle), M 044170 M 044171 (Kluczbork), M 052210 (Nysa), M 158038 M 158134 M 158135 M 15822 M 224546 F (Opole)

33. Zgodnie z zasadą decorum : przyczynek do wyjaśnienia wątków metapoetyckich w „Trenach” Jana Kochanowskiego / Teresa Banaś-Korniak // W : Album rodzinny z traumą w tle / [red. Agnieszka Bąbel et al. ; oprac. indeksu Agnieszka Bąbel i Agata Grabowska-Kuniczuk]. – Warszawa : Stowarzyszenie Pro Cultura Literaria : Instytut badań Literackich PAN, 2013. – S. 13-27

Artykuły w czasopismach:

34. Analiza stylistyczno-językowa „Trenów” Jana Kochanowskiego : (na przykładzie „Trenu IV”) / Józefa Kobylińska // Polonistyka. – 1991, nr 1, s. 3-10

35. Co ogrodnik może mieć wspólnego ze śmiercią? : interpretacja „Trenu V” Jana Kochanowskiego / Joanna Kostrzewa // Polonistyka. – 2019, nr 6, s. 30-31

36. Cosmopoiesis Jana Kochanowskiego / Jacek Sokolski // Pamiętnik Literacki. – 2015, z. 1, s. 5-22
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2015-t106-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2015-t106-n1-s5-22/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2015-t106-n1-s5-22.pdf [dostęp: 26.09.2023 r.]

37. Ekspresja milczenia w „Trenach” Jana Kochanowskiego / Teresa Banaś-Korniak // Pamiętnik Literacki. – 2011, z. 4, s. 141-150
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2011-t102-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2011-t102-n4-s141-150/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2011-t102-n4-s141-150.pdf [dostęp: 26.09.2023 r.]

38. „Epitafijum Hannie Kochanowskiej” jako tekstowa podstawa destruktywnej reinterpretacji „Trenów” / Krzysztof Obremski // Pamiętnik Literacki. – 2022, z. 2, s. 67-75
* Dostępne w Internecie: https://pamietnik-literacki.pl/uploads/settings/2023/05/22/646b808daa8593.53984911_5-obremski.pdf [dostęp: 26.09.2023 r.]

39. „Hardzi między prostaki, że nic nie umiemy” : Kochanowski w pułapce sceptycyzmu / Jacek Sokolski // Pamiętnik Literacki. – 2018, z. 4, s. 87-95
* Tren XI Jana Kochanowskiego
Dostępne w Internecie: https://pamietnik-literacki.pl/pamietnik-literacki-4-2018 [dostęp: 26.09.2023 r.]

40. Jan Kochanowski „Treny” / Ewa Górny // Cogito. – 2005, nr 3, s. 48-49

41. Jana Kochanowskiego nowa wizja człowieka (Renesansu) w świetle dialogu wrażliwości ze śmiercią : odbudowa światopoglądu i tożsamości poety „Trenów”. Cz. 2 / Sebastian Derda // Łódzkie Studia Teologiczne.- T. 30, nr 4 (2021), s. 33-64
* Dostępne w Internecie: https://ojs.academicon.pl/lst/article/view/3869 [dostęp: 26.09.2023 r.]

42. Jana Kochanowskiego spór z antycznym dziedzictwem o stosowność człowieczego płaczu : prolegomena do kryzysu światopoglądowego poety w świetle wybranych „Trenów”. Cz. 1 / Sebastian Derda // Łódzkie Studia Teologiczne. – T. 30, nr 3 (2021), s. 21-41
* Dostępne w Internecie: https://ojs.academicon.pl/lst/article/view/3850 [dostęp: 26.09.2023 r.]

43. Martwy mit : O Orszuli z „Trenów” Jana Kochanowskiego / Jerzy Marek // Świat i Słowo. – 2009, nr 2, s. 15-20

44. Motywy antyczne w literaturze i obraz Moneta / Dorota Nosowska // Cogito. – 2015, nr 1, s. 35-37
* Zawiera m.in. temat: W jaki sposób motywy antyczne funkcjonują w literaturze? Omów na przykładzie podanego Trenu XIV Jana Kochanowskiego i innych utworów literackich

45. Na co zmarła Orszula Kochanowska? : o interpretacyjnym potencjale jednej metafory / Radosław Rusnak // Pamiętnik Literacki. – 2020, z. 2, s. 183-188
* Dostępne w Internecie: https://pamietnik-literacki.pl/pamietnik-literacki-2-2020 [dostęp: 26.09.2023 r.]

46. Nad „Trenami” Jana Kochanowskiego : od motta do genezy poematu / Maria Cytowska // Pamiętnik Literacki. – 1979, nr 1, s. 181-186
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1979-t70-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1979-t70-n1-s181-186/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1979-t70-n1-s181-186.pdf [dostęp: 26.09.2023 r.]

47. „Nie dbam, aby zimne skały…” : tajemnice Orfeusza-Mędrca w „Pieśni II” z „Ksiąg wtórych” Jana Kochanowskiego / Agata Kwiek // Pamiętnik Literacki. – 2008, z. 3, s. 19-34
* Dostępne w Internecie:
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2008-t99-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2008-t99-n3-s19-33/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2008-t99-n3-s19-33.pdf [dostęp: 27.09.2023 r.]

48. O „Trenach” i „niebiosów pustkowiu” / Anna Maćkowska // Warsztaty Polonistyczne. – 1997, nr 4, s. 27-32

49. Obraz Boga w „Trenach” Jana Kochanowskiego / Edyta Klara // Język Polski w Gimnazjum. – 2010/2011, nr 1, s. 20-32

50. Ojciec, dziecko i „Treny” Jana Kochanowskiego / Krystyna Glencowa, Piotr Skowronek // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2001/2002, nr 2, s. 20-34

51. Propozycja opracowania „Trenów” Jana Kochanowskiego w klasie VIII / Elżbieta Siudak // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1987/1988, z. 5, s. 608-611

52. „Przy pogrzebie rzecz” – konspekt intelektualny „Trenów” / Stanisław Grzeszczuk // Ruch Literacki. – 1984, z. 5-6, s. 337-351

53. Pytanie z „Trenów” Kochanowskiego / Dorota Nosowska // Cogito. – 2015, nr 9, s. 32-33
* Zadanie: Jakie funkcje pełni w utworach literackich motyw snu? Omów zagadnienie na przykładzie przytoczonego „Trenu VII” Jana Kochanowskiego i innych tekstów kultury

54. Sen życia w „Trenie XIX” Jana Kochanowskiego / Alina Nowicka-Jeżowa // Rocznik Towarzystwa Literackiego Mickiewicza. – R. 32 (1997), s. 37-61
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1997-t32/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1997-t32-s37-61/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1997-t32-s37-61.pdf [dostęp: 26.09.2023 r.]

55. Smok i słowiczki : wokół wersów 9-14 „Trenu I” Jana Kochanowskiego / Stanisław Grzeszczuk // Pamiętnik Literacki. – 1979, nr 1, s. 187-191
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1979-t70-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1979-t70-n1-s187-191/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1979-t70-n1-s187-191.pdf [dostęp: 26.09.2023 r.]

56. Szkolna lektura arcydzieł… / Krzysztof Wiatr // Nowa Polszczyzna. – 2004, nr 2, s. 15-21

57. Temat wypracowania: „Treny” Kochanowskiego wyrazem dramatu poety renesansowego / Dorota Nosowska // Cogito. – 2009, nr 26, s. 34-35

58. Treny – dramat człowieka i artysty filozofa // Cogito. – 2003, nr 1, dod. „Język polski w liceum”, nr 11, s. 12-13

59. Treny i Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego / Joanna Graczyk // Cogito. – 2006, nr 4, s. 76-81

60. „Treny” Jana Kochanowskiego / Jan Malicki // Śląsk. – 2020, nr 11 , s. 54-55
* Dostępne w Internecie: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/710149/edition/668637/content [dostęp: 26.09.2023 r.]

61. „Treny” Jana Kochanowskiego wobec włoskiej tradycji funeraliów poświęconych dziewczętom : (Giovanni Boccaccio, Giovanni Pontano i inni) / Grażyna Urban-Godziek // Terminus. – R. 10, z. 2 (2008), s. 79-121

62. „Treny” od 19 do 1 : niedoskonałość i doskonałość / Luigi Marinelli ; tł. Magdalena Wrana // Roczniki Humanistyczne. – T. 68, z. 1 (2020), s. 9-30
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1731481 [dostęp: 26.09.2023 r.]

63. Zaświaty – nieistniejace czy niepoznawalne? : tłumaczenie jako zysk interpretacyjny na przykładzie „Trenu X” Jana Kochanowskiego / Jakub Zbądzki // Filologia Polska. – T. 1 (2015), s. 31-38
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_34768_fp2015a2 [dostęp: 26.09.2023 r.]

64. Zgodnie z zasadą „decorum” : przyczynek do wyjaśnienia wątków metapoetyckich w „Trenach” Jana Kochanowskiego / Teresa Banaś-Korniak // Napis. – Ser. 19 (2013), s. 13-27
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Napis_Pismo_poswiecone_literaturze_okolicznosciowej_i_uzytkowej/Napis_Pismo_poswiecone_literaturze_okolicznosciowej_i_uzytkowej-r2013-t19/Napis_Pismo_poswiecone_literaturze_okolicznosciowej_i_uzytkowej-r2013-t19-s13-27/Napis_Pismo_poswiecone_literaturze_okolicznosciowej_i_uzytkowej-r2013-t19-s13-27.pdf [dostęp: 26.09.2023 r.]

65. Znów te Treny, czyli dramat Jana Kochanowskiego po stracie córki oczami innych artystów / Marta Wrześniewska-Pietrzak // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2019/2020, nr 2, s. 50-58

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu