“Hamlet”

HAMLET / William Szekspir

Książki:

1. „Antygona”, „Hamlet”, „Tobiasz” dla Teatru Społecznego / Juliusz Osterwa ; wstęp, oprac. i red. Ireneusz Guszpit ; wstęp, oprac. i red. Dariusz Kosiński. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. – 270,[3] s. : faks. ; 24 cm. – (Dramat – Teatr ; 18)
M 197067 (Opole)

2. …