HAMLET / William Szekspir

Książki:

1. „Antygona”, „Hamlet”, „Tobiasz” dla Teatru Społecznego / Juliusz Osterwa ; wstęp, oprac. i red. Ireneusz Guszpit ; wstęp, oprac. i red. Dariusz Kosiński. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. – 270,[3] s. : faks. ; 24 cm. – (Dramat – Teatr ; 18)
M 197067 (Opole)

2. Ekofobiczny Hamlet i ekofiliczna Ofelia : o związkach człowieka z naturą / Monika Sosnowska // W : Ślady Szekspira : jego dzieło w literaturze i teatrze / red. nauk. Monika Stankiewicz-Kopeć, Krystyna Zabawa. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018. – S. 275-290

3. Gdy maska zrasta się z twarzą : o przyczynach szaleństwa/„szaleństwa” Hamleta w tragedii Szekspira / Katarzyna Ciemiera // W : Człowiek : humanoidalny, humanistyczny, czy humanitarny? / red. Bożena Kuklińska, Marta Gudowska. – Lublin : Katedra Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa INoS KUL : stowarzyszenie ARTmagedon, 2020. – S. 37-49

4. Grać albo nie grać : Hamlet w interpretacji Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej / Marta Cebera // W : Shakespeare po polsku : 20 lat Polskiego Towarzystwo Szekspirowskiego / pod red. Magdaleny Zelent, Łukasza Jaronia, Martyny Pilas. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. – S. 127-139

5. Hamleci Jerzego Grotowskiego / Wanda Świątkowska. – Wrocław : Instytut im. Jerzego Grotowskiego, 2016. – 170, [1] s. : fot. ; 28 cm.

6. „Hamlet” jako prototyp powieści kryminalnej / Magdalena Wegner // W : Nasz Szekspir / red. Małgorzata Gumper, Agata Strzelczyk, Jadwiga Jęcz, Elżbieta Wesołowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2022. – S. 115-131

7. „Hamlet” jako „seulement” Franciszka Morawskiego w polemice z klasycystyczną koncepcją tragedii / Artur Timofiejew // W : Polska krytyka teatralna w XIX wieku : postaci i zjawiska / pod red. Moniki Gabryś-Sławińskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – S. 11-21

8. „Hamlet” po polsku : teatralność szekspirowskiego tekstu dramatycznego jako zagadnienie przekładoznawcze / Agnieszka Romanowska. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2005. – 276, [4] s. ; 21 cm.

9. Hamlet w pułapce losu (według Zbigniewa Herberta) / Józef Maria Ruszar // W : Ślady Szekspira : jego dzieło w literaturze i teatrze / red. nauk. Monika Stankiewicz-Kopeć, Krystyna Zabawa. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018. – S. 177-195

10. „Hamlet” Williama Shakespeare’a / Jarosław Komorowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. – 133,[3] s. : faks., fot., portr., rys. ; 17 cm. – (Biblioteka Analiz Literackich, ISSN 0519-7929 ; 73)
M 045581 M 045582 (Brzeg), M 55082 M 55083 M 56450 (Kędzierzyn-Koźle), M 047253 (Kluczbork), M 055141 M 058437 (Nysa), M 165229 M 165236 M 165237 M 165238 M 165239 M 165510 M 165511 M 165512 M 165513 M 165514 M 169877 (Opole)

11. Hamlet Williama Szekspira / Stanisław Helsztyński. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966. – 151, [1] s. : il. ; 18 cm. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 20)
M 006422 M 051836 (Brzeg), M 15115 M 18562 M 9499 (Kędzierzyn-Koźle), M 012130 M 012209 M 012210 (Kluczbork), M 049794 M 050630 (Opole)

12. Hamlet zmultiplikowany i (nie)obecny, czyli Jak Krzysztof Garbaczewski czyta Szekspira i co z tego wynika / Monika Czajkowska // W : Powiększenie i intensyfikacja w kulturze / red. nauk. Brygida Pawłowska-Jądrzyk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2022. – S. 207-224

13. Jak wyrazić siebie w języku? : przypadek szalonej Ofelii / Edyta Janiak // W : Być w mniejszości być mniejszością / pod red. Tomasza Kaczmarka i Joanny Raźny. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – S. 15-22

14. Myślenie Szekspirem / Andrzej Żurowski. – Warszawa : „Pax”, 1983. – 324, [4] s. ; 20 cm.
M 034256 (Brzeg), M 132656 (Opole)

15. Ofelie = Ofelias / [red. nauk. Zofia (Zorka) Wollny, Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Anka Herbut ; tłumaczenia: Łukasz Mojsak. – Łódź : Muzeum Sztuki w Łodzi ; Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, [2018]. – 228 s. : fot. ; 24 cm.
* Tekst równoległy w języku polskim i angielskim

16. Ofelizm : romantyczne zawłaszczenia, feministyczne interpretacje / Katarzyna Czeczot. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016. – 331, [1] s. : il., fot. ; 23 cm.

17. Pojęcie czasu w „Hamlecie” : czas „zwichnięty” czy czas „stracony”? / Agnieszka Szwach // W : Kategorie kultury : czas / pod red. Moniki Bator, Małgorzaty Krzysztofik, Zbigniewa Trzaskowskiego ; Zakład Badań Kulturowych. Instytut Filologii Polskiej. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. – Kielce : Instytut Filologii Polskiej UJK, 2015. – S. 491-501

18. Przepisywania „Hamleta” : literatura drugiego stopnia wobec mitów hamletycznych / Anna Skubaczewska-Pniewska // W : Literatura prze-pisana : od Hamleta do slashu / pod red. Agnieszki Izdebskiej i Danuty Szajnert. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. – S. 73-85

19. Samotność w „Hamlecie” : Hamlet jako ponadczasowa figura polskiego romantyka / Anna Maria Piskorska // W : Samotność – odwieczny refren życia : praca zbiorowa / pod red. Jana Zimnego ; Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką. – Katowice : Jan Zimny, 2018. – S. 38-51

20. Szekspir elżbietański i żywy / Paweł Mroczkowski. – Kraków : „Universitas”, 1993. – S. 229-243 : Hamlet (Hamlet, Prince of Denmark)
M 168981 M 168990 (Opole)

21. Szekspir współczesny / Jan Kott. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990. – S. 80-95 : Hamlet połowy wieku
M 046122 (Kluczbork), M 161687 M 161727 M 161891 (Opole)

22. „Tren Fortynbrasa” Herberta i władza polityczna w „Hamlecie” Szekspira / Gerard Kilroy // W : Świat piękny i bardzo różny : szkice o wojażach Pana Cogito / pod red. Józefa Marii Ruszara i Doroty Siwor. – Kraków : JMR Trans-Atlantyk : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2018. – S. 139-147

23. William Shakespeare / Henryk Zbierski. – Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1988. – S. 385-400 : Hamlet
M 51351 M 51457 M 52175 (Kędzierzyn-Koźle), M 044022 M 061262 (Kluczbork), M 157162 M 157216 (Opole)

24. Zastosowanie filmowych adaptacji dzieł Szekspira w prowadzeniu zajęć z młodzieżą : na przykładzie działań edukacyjnych Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego / Anna Ratkiewicz-Syrek. – Bibliogr. // W : Na tropach psychologii w filmie. Cz. 1, Film w edukacji i profilaktyce : na tropach psychologii w filmie / red. nauk. Agnieszka Skorupa, Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska. – Warszawa : Difin, 2018. – S. 144-158
* Dot. tzw. lekcji szekspirowskich przeznaczonych głównie dla młodzieży szkolnej, podczas których jako pomoce dydaktyczne wykorzystywane są fragmenty filmowe – adaptacje dzieł W. Szekspira. Jako modelowy podany jest przykład lekcji bazującej na konkretnej scenie z dramatu „Hamlet” – rozstania Hamleta z Ofelią (akt I, scena 3). Jako kontekst przedstawiony jest zarys historii filmowych adaptacji sztuk Szekspira, od kina niemego po kino współczesne
M 218485/I M 218486/I (Opole)

25. Zbawienne okrucieństwo „Hamleta” : o dramacie Williama Szekspira i operze Ambroise’a Thomasa / Alina Borkowska-Rychlewska // W : Crudelitas : okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej / red. nauk. Elżbieta Wesołowska, Włodzimierz Szturc. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017. – S. 297-309
M 217724 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

26. „Chociaż to wariacja, nie jest jednakże bez metody” : motyw udawanego szaleństwa w „Hamlecie” Williama Shakespeare’a i „Henryku IV” Luigiego Pirandella / Aleksandra Koman // Świat i Słowo. – 2020, nr 2, s. 195-212
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1828443 [dostęp: 23.08.2023 r.]

27. Co mówi kostium? : idea, etyka, moda : wybrane wizerunki Hamleta w polskim teatrze najnowszym / Barbara Świąder-Puchowska // Media, Biznes, Kultura. – 2018, nr 1, s. 35-44
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/8060 [dostęp: 23.08.2023 r.]

28. Co wchłania gąbka? : uwagi o „Hamlecie” na scenach polskich po drugiej wojnie światowej / Danuta Kuźnicka // Pamiętnik Teatralny. – R. 63, z. 3 (2014), s. 105-123

29. Duch Hamleta na szklanym ekranie / Agnieszka Kwiatkowska // Polonistyka. Innowacje. – 2016, nr 4, s. 155–166
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1109491 [dostęp: 23.08.2023 r.]

30. Dwaj szaleńcy – dwaj rycerze XVII wieku / Katarzyna Droga // Cogito. – 2007, nr 5, s. 53-55

31. Granice kontroli : „Hamlet” / Mikołaj Wiśniewski // Kronos. – 2011, nr 3, s. 187-196

33. Hamlet / Agnieszka Fedorowicz // Cogito. – 2002, nr 13, dod. „Matura pisemna”, s. 41-44

34. Hamlet. Cz. 1 / Alicja Helman. – (Portrety filmowe) // Kino. – 2014, nr 9, s. 64-67

35. Hamlet. Cz. 2 / Alicja Helman. – (Portrety filmowe) // Kino. – 2014, nr 10, s. 56-59

36. Hamlet czyli pułapki racjonalnego działania / Włodzimierz Galewicz // Twórczość. – 1998, nr 9, s. 82-100
* Analiza działania Hamleta

37. [Hamlet – recenzja] / Agata Adamiecka // Opcje. – 1999, nr 6, s. 80-81
* Zawiera rec. przedstawienia: Hamlet / William Shakespeare ; reż. Krzysztof Warlikowski ; Teatr Rozmaitości, Warszawa

38. [Hamlet – recenzja] / Agata Zawrzykraj // Dialog . -2000, nr 11, s. 160-169
* Zawiera rec. przedstawienia: Hamlet / William Shakespeare ; reż. Krzysztof Warlikowski ; Teatr Rozmaitości, Warszawa

39. [Hamlet – recenzja] / Jacek Sieradzki // Polityka. – 1999, nr 47, s. 57-59
* Zawiera rec. przedstawienia: Hamlet / William Shakespeare ; reż. Krzysztof Warlikowski ; Teatr Rozmaitości, Warszawa

40. [Hamlet – recenzja] / Piotr Tyczyński // Teatr. – 1995, nr 10, s. 40
* Zawiera rec. filmu: Hamlet / reż. Franco Zeffirelli

41. „Hamlet” Szekspira a tragedie Seneki / Jacek Hajduk // Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae. – Vol. 25, fasc. 1 (2015), s. 109-125
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1046681 [dostęp: 23.08.2023 r.]

42. Hamlet w oprawie multimedialnej / Waldemar Howil // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 2, s. 80-83

43. Hamletyzm / Andrzej Hausbrandt // Kultura i Ty. – 1980, nr 3, s. 56-58

44. Humanistyczne wykładnie „Hamleta” / Joanna Kiereś-Łach // Cultura Christiana. – T. 1 (2012), s. 77-99

45. Interpretacja porównawcza końcowej sceny Hamleta Williama Szekspira i Trenu Fortynbrasa Zbigniewa Herberta / Iza Zasłona // Cogito. – 2004, nr 21, s. 103-105

46. „Jak mężczyzna z mężczyzną” : dyskurs męskości w „Trenie Fortynbrasa” Zbigniewa Herberta / Tomasz Tomasik // Teksty Drugie. – 2013, nr 5, s. 188-205
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/62239/PDF/WA248_79311_P-I-2524_tomasik-jak_o.pdf [dostęp: 23.08.2023 r.]

47. Księżniczka Hamlet : o pewnej przygodzie Szekspirowskiego dramatu / Olga Katafiasz // Didaskalia. – Nr 135 (2016), s. 91-101

48. Metamorfoza postaci Hamleta Williama Shakespeare’a / Jadwiga Clea Moreno-Szypowska // Topos. – 2020, nr 2, s. 109-121

49. Myślenie „Hamletem” – dotykanie kryzysu Szekspirem / Magdalena Cieślak // Universitas Gedanensis. – R. 34, t. 60 (2021), s. 13-30

50. Najsłynniejszy monolog wszech czasów / Katarzyna Droga // Cogito. – 2007, nr 3, s. 54-55

51. Po nas nic nie będzie : o ekranizacjach „Hamleta” Lawrence’a Oliviera i Kennetha Branagha / Olga Katafiasz // Didaskalia. – 1999, nr 34, s. 18-21

52. Popularny gwiazdor szekspirowskim księciem : (Franco Zeffirelli: Hamlet) / Anna Ślósarz // Ojczyzna Polszczyzna. – 1996, nr 2, s. 46-52
* Propozycja lekcji po obejrzeniu filmu

53. Problematy poetyckie Hamleta /Witold Chwalewik // Roczniki Humanistyczne. – 1965, z. 3, s. 19–30
* Dostępne w Internecie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/1121/1108 [dostęp: 23.08.2023 r.]

54. Próby przedstawienia solilokwium na język komiksu na przykładzie „Być albo nie być” w „Hamlecie” Williama Szekspira / Anna Wołosz-Sosnowska // Universitas Gedanensis. – R. 34, t. 61 (2021), s. 87-106

55. Przemiany Ofelii : od tragedii Szekspirowskiej do powieści i filmu / Anna Ratkiewicz // Universitas Gedanensis. – R. 34, t. 60 (2021), s. 84-94

56. Rozwiązania zadań z arkuszy maturalnych // Cogito. – 2004, nr 21, s. 100-108
* M.in.: Interpretacja porównawcza końcowej sceny „Hamleta” Williama Szekspira i „Trenu Fortynbrasa” Zbigniewa Herberta

57. Shakespeare : lekcja interpretacji / Małgorzata Grzegorzewska, Jerzy Limon, Ewa Rzanna, Halina Taborska // Kronos. – 2011, nr 3, s. 236-249

58. Świat pułapek w „Don Kichocie” Cervantesa i „Hamlecie” Szekspira / Monika Płazak // Estetyka i Krytyka. – 2004, nr 2 / 2005, nr 1, s. 226-237
* Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/165711/plazak_swiat_pulapek_2005.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 23.-8.2023 r.]

59. Tajemnica osobowości Hamleta / Renata Otolińska // Warsztaty Polonistyczne. – 1995, nr 1, s. 65-68

60. Teatr ludzkich działań : „Hamlet” w zwierciadle i jako zwierciadło dwóch antropologii / Katarzyna Wielechowska // Studia Gdańskie. – T. 32 (2013), s. 69-90
* Dostępne w Internecie: http://studiagdanskie.diecezja.gda.pl/pdf/sg_xxxii.pdf [dostęp: 23.08.2023 r.]

61. Twórcze dochowanie wierności, czyli jak Kenneth Branagh ufilmował „Hamleta” / Hubert Kubit // Estetyka i Krytyka. – 2006, nr 2, s. 179-186

62. William Szekspir „Hamlet” / Ewa Górny // Cogito. – 2005, nr 5, wkł. s. 50-51

63. Z czaszką mu do twarzy: refleksje nad posthumanistyczną tożsamością Hamleta / Monika Sosnowska // Didaskalia. Gazeta Teatralna. – Nr 171 (2022), s. 50–81
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2158941 [dostęp: 23.08.2023 r.]

Netografia:

„Hamlet”. Gdzie są kobiety w tej historii? [scenariusz lekcji języka polskiego] / Monika Mioduszewska https://teatrotekaszkolna.pl/konspekt/detal/hamlet-gdzie-sa-kobiety-w-tej-historii [dostęp: 23.08.2023 r.]

Widz w teatrze… Hamleta. William Szekspir, „Hamlet” [scenariusz lekcji języka polskiego]/ Anna Zalewska-Uberman https://teatrotekaszkolna.pl/konspekt/detal/widz-w-teatrze-hamleta-william-szekspir-hamlet [dostęp: 23.08.2023 r.]

Zob. też: Adaptacje filmowe A – Z

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu