ODYSEJA / Sofokles

Książki:

1. Bohater we mgle : „Odyseja” Homera i „Traktat o łuskaniu fasoli” Wiesława Myśliwskiego / Jędrzej Soliński // W : Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku : od pokolenia wojennego do Nowej Fali / pod red. Doroty Siwor i Józefa Maria Ruszara. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH ; Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2019. – S. 269-288
M 220680/II (Opole)

2. Dziedzictwo Odyseusza : podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń / red. Maria Cieśla-Korytowska, Olga Płaszczewska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007. – 459, [2] s., [20] k. tabl. : il. ; 24 cm.

3. Funkcja kompozycyjna porównań Homera / Henryk Wójtowicz. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1971. – 175, [1] s. ; 24 cm. – (Studia Helleńskie ; z. 3)
M 087341 (Opole)

4. Homer i epoka heroiczna / John Victor Luce ; przeł. z ang. Elżbieta Skrzypczak. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1987. – 349, [3] s. : il., fot., mapy, portr., rys. ; 16 cm. – (Archeologia)
M 060095 (Kluczbork), M 056942 (Nysa), M 154442 M 154557 (Opole)

5. Homer i jego świat / Romuald Turasiewicz ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. – Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. – 33, [2] s. ; 19 cm. – (Nauka dla Wszystkich ; nr 139)
M 20279 (Kędzierzyn-Koźle), M 016813 M 016814 M 016042 (Nysa), M 073167 (Opole)

6. Homer Iliada i Odyseja : biografia / Alberto Manguel ; przeł. Hanna Jankowska. – Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2010. – 261, [3] s. ; 20 cm.

7. Kim są homeryccy władcy? / Anna Ceglarska // W : Historia, polityka, prawo : filozoficzne refleksje nad tym, co społeczne / red. Krzysztof Bałękowski, Przemysław Wiatr, Dorota Litwin-Lewandowska. – Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2016. – S. 35-47

8. Kobiece ofiary wojny w oralnej epice greckiej : przyczynek do kwestii humanitaryzmu Homera / Karol Zieliński // W : Wojna – pokój : humanistyka wobec wyzwań współczesności / [red. Roman Sapeńko, Piotr Pochyły]. – Zielona Góra : Wydawnictwo Morpho, 2017. – S. 393-417

9. Lektury szkoły średniej : streszczenia, problematyka. [T. 1], Od starożytności do oświecenia / Teresa Nowacka. – Warszawa : „NRT”, 1993. – S. 32-41 : Homer „Odyseja”
C 168257/I M 168265/I (Opole)

10. Mojra i wolność w świecie przedstawionym „Iliady” i „Odysei” / Kazimierz Korus // W : Mojry : początek – trwanie – koniec / pod red. Marii Cieśli-Korytowskiej, Magdaleny Siwiec. – Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2018. – S. 21-30

11. Odys gość : esej o gościnności / Cezary Wodziński. Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2015. – 134, [2] s. ; 23 cm.

12. Odyseja Homera / oprac. Robin Sowerby ; przeł. [z ang.] Barbara Gadomska. – Warszawa : Prószyński i S-ka, [2000]. – 117, [1] s. ; 20 cm. – (Lektury – Interpretacje)
M 063824 (Nysa)

13. „Pietas” wobec starości w „Odysei” : z pewnymi odniesieniami do „Eneidy” / Elżbieta Wesołowska // W : Starość : doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury. Seria 2, Zapisy i odczytania / koncepcja i wstęp Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Elżbieta Wesołowska, Łukasz Zabielski ; Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. – Białystok : Uniwersytet w Białymstoku : Alter Studio, 2013. – S. 45-52

14. Rola najstarszych tłumaczeń „Iliady” i „Odysei” Homera oraz „Eneidy” Wergiliusza w kształtowaniu słowiańskich języków literackich / Tadeusz Lewaszkiewicz // W : Dialog z tradycją. T. 8, Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś / pod red. naukową Magdaleny Pudy-Blokesz i Magdaleny Ryszki-Kurczab. – Kraków : Collegium Columbinu, cop. 2020. – S. 209-221

15. Scenariusze z języka polskiego : od antyku do oświecenia : I klasa liceum : karty pracy, prezentacje, sprawdziany, powtórzenia do matury / Agnieszka Nagalska. – Warszawa : „Difin”, 2019. – S. 54-59 : Homer – Przesłania
M 220182 (Opole)

16. Wędrówka Odyseusza jako metafora ludzkiego życia / Jacek Inglot // W : Starożytność : przewodnik dla licealistów / red. Jerzy Szeja. – Warszawa : „Stentor”, cop. 2004. – S. 19-23
M 194422 M 194423 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

17. Chrześcijańskie interpretacje „Odysei” / Henryk Pietras // Przegląd Powszechny. – 1997, nr 12, s. 267-277

18. Czas w poematach Homerowych / Michał Bzinkowski // Nowy Filomata. – R. 14, nr 1 (2010), s. 3-26

19. Dwa polskie przekłady Odysei : Odyseja w tłumaczeniu Parandowskiego i Wittlina / Krystyna Stawecka // Roczniki Humanistyczne. – T. 9, z. 2 (1960), s. [93]-102

20. Homer i historia – ku przestrodze / Marek Węcowski // Mówią Wieki. – 2005, nr 6, s. 16-21

21. Homer i metafizyka, czyli o starożytnych odczytaniach Odysei i Iliady / Andrzej Wypustek, Anna Krzyszowska-Wypustek // Literatura na Świecie. – 1996, nr 8-9, s. 327-354

22. Homer wśród pogan i chrześcijan : interpretacje „Odysei” w czasach cesarstwa rzymskiego / Andrzej Wypustek, Anna Krzyszowska-Wypustek // Meander. – 1996, nr 5/6, s. 235-256

23. „Iliada” i „Odyseja” podstawą teoretycznych założeń epopei w estetyce romantyzmu (A. Mickiewicz, G. W. F. Hegel) / Alicja Stępniewska // Meander. – 1995, nr 3/4, s. 127-132

24. Iliada i Odyseja : teksty kultury // Cogito. – 2005, nr 17, s. 78-83

25. Iliada-Odyseja : dwa wzorce starożytnego męstwa / Jarosław Górski // Wyspa. – 2011, nr 2, s. 58-69

26. „Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swojej Itaki” (Leopold Staff Odys) // Cogito. – 2002, nr 15, dod. „Język polski w liceum 4”, s. 6-8

27. Ląd i morze w historii kultury greckiej / Tilman Krischer // Meander. – 1995, nr 11/12, s. 315-327
* M.in. w Odysei i u Platona

28. Motyw miłości małżeńskiej w najwcześniejszej literaturze greckiej / Kazimierz Korus // Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne. Numer Specjalny. – 2015, nr 1, s. 9-18

29. „Odyseja” Homera // Cogito. – 2013, nr 17, s. 50-51

30. Odyseja – Politeja : szkic o homerycko-platońskim rodowodzie idei „człowieka-pielgrzyma” / Elżbieta Wolicka // Znak. – 1992, nr 440, s. 14-33

31. Odyseusz – bohater, który opowiada własną historię / Giovanni Cerri // Konteksty. – 2002, nr 1-2, s. 6-16

32. Opowieści o morzu – szanty i dzienniki pokładowe (Homer i inni) / Aleksandra Francuz // Język Polski w Liceum. – 2015/2016, nr 1, s. 46-51

33. Penelopa w poezji nowogreckiej XX wieku / Michał Bzinkowski // Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae. – Vol. 25, fasc. 2 (2015), s. 119-136
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1046728 [dostęp: 28.08.2023 r.]

34. Płonące rzeki, czyli kto wymyślił ognie piekielne / Paweł Janiszewski // Mówią Wieki. – 2004, nr 1, s. 26-32

35. Pojęcie przeznaczenia i problem wolności w poematach Homera i wierzeniach orfickich / Joanna Szulińska // Etyka. – 1996, nr 29, s. 109-112
* Dostępne w Internecie: https://etyka.uw.edu.pl/index.php/etyka/article/view/635 [dostęp: 28.08.2023 r.]

36. Politropia: retoryka Odyseusza / Wojciech Ryczek // Teksty Drugie. – 2015, nr 5, s. 336-356
* Dostępne w Internecie: http://rcin.org.pl/Content/64954/WA248_81054_P-I-2524_ryczek-politropia_o.pdf [dostęp: 28.08.2023 r.]

37. Ptaki „Iliady” i „Odysei” / Krzysztof Krukowski // Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia. – Nr 18 (1995), s. 5-22

38. Rozkosze obmierzłego brzucha, czyli ucztowanie, jedzenie, żywność w świecie Odysei / Paweł Waszak // Twórczość. – 2023, nr 4, s. 66-88
* Dostępne w Internecie [fragment]: https://tworczosc.com.pl/artykul/rozkosze-obmierzlego-brzucha-czyli-ucztowanie-jedzenie-zywnosc-w-swiecie-odysei/ [dostęp: 29.08.2023 r.]

39. Sceny „Odysei” w sztuce polskiej / Aneta Grodecka // Quart. – 2017, nr 4, s. 28-43

40. Syreni głos morza : Homera pięć lekcji uczciwości / Tadeusz Sławek // Postscriptum Polonistyczne. – 2019, nr 2, s. 17-27
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/511383 [dostęp: 28.08.2023 r.]

41. „Thalamos” Odysa / Wiesław Juszczak // Konteksty. – 2011, nr 2-3, s. 232-239
* Motyw thalamos – najbardziej ukrytej części domu, sypialni Odyseusza i Penelopy

42. Theomachoi : herosi dawnych czasów w świecie herosów „Iliady” i „Odysei” / Katarzyna Kostecka // Meander. – R. 77 (2022), s. 7-31
* Dostępne w Internecie: https://journals.pan.pl/Content/125512/PDF/2022-MNDR-02.pdf [dostęp: 28.08.2023 r.]

43. Wojna czy pokój? : nowy świat wartości w dziełach Homera / Anna Ceglarska // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius. – Vol. 66, [z.] 2 (2019), s. 7-19
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/609174 [dostęp: 28.08.2023 r.]

Zob. też hasło: Antyk / Motywy literackie, motywy w kulturze

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu