Lektury szkolne

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą propozycją znajdującą się w module Bibliograficzne Centrum Informacji Pedagogicznej – zakładką Lektury szkolne, adresowaną przede wszystkim do uczniów klas maturalnych oraz nauczycieli języka polskiego. Zakładka zawiera ponad 140 opracowań lektur szkolnych obowiązujących  na egzaminie maturalnym w 2024 roku, ale uzupełniona jest również o opracowania lektur na egzamin ósmoklasisty (np. Opowieść wigilijna Charlesa Dickensa, Zemsta Aleksandra Fredry). Znajdują się tutaj omówienia utworów literackich (epickich, dramatycznych i poetyckich) poznawanych w całości i we fragmentach, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, np. Katedra Jacka Dukaja, Miejsce Andrzeja Stasiuka, Profesor Andrews w Warszawie Olgi Tokarczuk, Raport o stanie wojennym Marka Nowakowskiego. Zakładka ta, która jest bazą bibliograficzno-pełnotekstową, jest doskonałym wsparciem procesu przygotowania do egzaminu dojrzałości, ponieważ daje możliwość korzystania z wybranych pełnych tekstów dotyczących opracowań lektur.

https://pedagogiczna.pl/category/lektury-szkolne/