Adaptacje filmowe R – Z

ADAPTACJE FILMOWE

„Rękopis znaleziony w Saragossie”

“Baśń z tysiąca i drugiej nocy” czyli orientalne marzenie Jana Potockiego i Wojciecha Jerzego Hasa / Iwona Grodź // Kino. – 2004, nr 1, s. 64-67

Między epiką, retoryką i poezją : “Rękopis znaleziony w Saragossie” / Krzysztof Lipka // Kwartalnik Filmowy. – Nr 17 (1997) s. 105-118

Misterium sztuki : o “Rękopisie znalezionym w Saragossie” Wojciecha J. Hasa / Iwona Grodź // Kwartalnik Filmowy. – 2004, nr 45, s. 131-145

Perła w szkatułce / Bartosz Michalak // Film. – 2004, nr 6, s. 76-79

Rękopis odkryty za granicą / Janusz Wróblewski // Polityka. – 2010, nr 52, s. 120-121

Rękopis 60-lecia / Bartosz Michalak // Film. – 2006, nr 7, s. 66-69

Rękopis znaleziony w Saragossie / Aleksander Jackiewicz // Życie Literackie. – 1965, nr 8, s. 5

Rękopis znaleziony w Saragossie / Alicja Lisiecka // Polityka. – 1965, nr 10, s. 16

Rękopis znaleziony w Saragossie / Barbara Kosecka // Film. – 2000, nr 5, s. 140-141

Rękopis znaleziony w Saragossie / Barbara Mruklik // Ekran. – 1965, nr 7, s. 6-7

Rękopis znaleziony w Saragossie / Iwona Gródź // Kino. – 2010, nr 11, s. 72-73

Rękopis znaleziony w Saragossie / Iwona Grodź. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2005. – 125, [1] s. : fot. ; 21 cm. – (Klasyka Kina = Classics of Cinema)

Rękopis znaleziony w Saragossie / Jan Alfred Szczepański // Film. – 1965, nr 8, s. 4-5

Rękopis znaleziony w Saragossie / JSS // Tygodnik Powszechny. – 1965, nr 9, s. 6

Rękopis znaleziony w Saragossie / Kazimierz Kochanski // Tygodnik Kulturalny. – 1965, nr 8, s. 6

Rękopis znaleziony w Saragossie / Zbigniew Dolecki // Kierunki. – 1965, nr 11, s. 7

Rękopis znaleziony w Saragossie / Zygmunt Kałużyński // Polityka. – 1965, nr 6, s. 12 ; nr 8, s. 6

Zaszyfrowane w obrazie : (kabała w “Rękopisie znalezionym w Saragossie” Wojciecha J. Hasa) / Iwona Grodź // Akcent. – 2003, nr 3, s. 171-178

„Romeo i Julia”

Chłopak, dziewczyna i los / Piotr Wojciechowski // Film. – 1997, nr 6, s. 74

Osobowościowe uwarunkowania odbioru utworów filmowych na przykładzie “Romea i Julii” Baza Luhrmanna / Kornelia Rybicka // Język Polski w Liceum. – 2005/2006, nr 2, s. 25-34

Romeo i Julia / A. P. // Przegląd Kulturalny. – 1955, nr 41, s. 6

Romeo i Julia / Aleksander Jackiewicz // Życie Literackie. – 1970, nr 46, s. 11

Romeo i Julia / Joanna Guze // Film. – 1962, nr 3, s. 5

Romeo i Julia / Maria Kornatowska // Kino. – 1997, nr 4, s. 28-31

Romeo i Julia / Maria Oleksiewicz // Film. – 1955, nr 43, s. 4

Romeo i Julia / Tomasz Raczek, Zygmunt Kałużyński // Wprost. – 1997, nr 25, s. 90-91

Romeo i Julia / Wojciech Wierzewski // Ekran. – 1962, nr 2, s. 6

Romeo i Julia / Wojciech Wierzewski // Tygodnik Kulturalny. – 1970, nr 46, s. 12

Romeo i Julia / Zygmunt Kałużyński // Polityka. – 1970, nr 43, s. 7

Shakespeare współczesny w dwóch filmowych ujeciach / Izabela Grad // Orbis Linguarum. – Vol. 27 (2004), s. 171-182

„Rozważna i romantyczna”

Bądźmy romantyczni! / Elżbieta Ciapara // Film. – 1996, nr 4, s. 85

Piękny porządek / Andrzej Kołodyński // Kino. – 1996, nr 3, s. 32-33

Rozważna i romantyczna / Alicja Helman // Dekada Literacka. – 1996, nr 3, s. 22

Rozważna i romantyczna / Andrzej Kołodyński // Kino. – 1996, nr 3, s. 32-33

Rozważna i romantyczna / Inka Słodkowska // Więź. – 1996, nr 6, s. 174-178

Rozważna i romantyczna / Katarzyna Turaj-Kalińska // Przegląd Powszechny. – 1996, nr 6, s. 361-363

Rozważna i romantyczna / Tomasz Raczek, Zygmunt Kałużyński // Wprost. – 1996, nr 17, s. 86-87

Rozważna i romantyczna / Wanda Wertenstein // Tygodnik Powszechny. – 1996, nr 11, s. 13

“Rzecz o mych smutnych dziwkach”

Rzecz o mych smutnych dziwkach / Jan Olszewski // Kino. – 2012, nr 7-8, s. 108-109

“Samotność liczb pierwszych”

Podzielne tylko przez jeden i siebie / Janusz Wróblewski // Polityka. – 2012, nr 12, s. 68

Samotność liczb pierwszych  / Konrad J. Zarębski // Kino. – 2012, nr 3, s. 81

„Samotność w sieci”

Do laptopa siada Staś / Maciej Parowski // Gazeta Polska. – 2006, nr 38, s. 21

Miłość w internecie / Mirosław Winiarczyk // Najwyższy Czas!. – 2006, nr 38, s. LIV

Polski Bollywood / Lech Kurpiewski // Newsweek Polska. – 2006, nr 37, s. 108

Polski sen / Anita Zuchora // Film. – 2006, nr 9, s. 48-51

Samotność w sieci / Anita Zuchora // Film. – 2006, nr 9, s. 85

„Sanatorium pod Klepsydrą”

Czy Norwid polował na niedźwiedzie? [Stosunek filmu W. Hasa „Sanatorium pod Klepsydrą” do literackiego pierwowzoru] / Artur Sandauer // Dialog. – 1973, nr 10, s. 137-139

Sanatorium czasu : kilka uwag o pośrednictwie kina w doświadczaniu czasu / Waldemar Frąc // Fraza. – 1999,nr 2/3, s. 211-217

Sanatorium pod Klepsydrą / Aleksander Jackiewicz // Życie Literackie. – 1973, nr 48, s. 11

Sanatorium pod Klepsydrą / Andrzej Bonarski // Kultura. – 1973, nr 51/52, s. 14

Sanatorium pod Klepsydra / Anna Tatarkiewicz // Tygodnik Kulturalny. – 1973, nr 50, s. 12

Sanatorium pod Klepsydrą / JJS // Tygodnik Powszechny. – 1974, nr 1, s. 6

Sanatorium pod Klepsydrą / Konrad Eberhardt // Kino. – 1973, nr 12, s. 12-20

Sanatorium pod Klepsydrą / Konrad Eberhardt // Literatura. – 1973, nr 50, s. 13

Sanatorium pod Klepsydrą / Wacław Sadkowski // Film. – 1973, nr 46, s. 8-9

Sanatorium pod Klepsydrą / Zygmunt Kałużyński // Polityka. – 1973, nr 49, s. 16

“Sanatorium Pod Klepsydrą” Wojciecha Jerzego Hasa : rola barw w koncepcji plastycznej filmu / Monika Kosteczko // Pamiętnik Sztuk Pięknych. – 2001, nr 1, s. 47-56

“Sanatorium pod Klepsydrą” Wojciecha Jerzego Hasa w kontekście tradycji judaistycznej / Małgorzata Burzyńska-Keller // Kwartalnik Filmowy. – Nr 29/30 (2000), s. 154-164

Scenografia – wypowiedź poprzez sztukę / Iwona Grodź // Polonistyka. – 2004, nr 5, s. 31-36
* Plastyczna organizacja filmu “Sanatorium pod Klepsydrą”

Tylko dwie sceny : wizja galicyjskiego miasteczka w “Sanatorium pod Klepsydrą” Wojciecha Jerzego Hasa [fragm. ] / Piotr Litka // Kwartalnik Filmowy. – Nr 43 (2003), s. 130-135

 

“Sen nocy letniej”

Zwycięstwo zła : Sen nocy letniej” Maksa Reinhardta i Williama Dieterle / Olga Karafiasz // Didaskalia. – Nr 100 (2010), s. 80-86

 

“Sława i chwała”

Filmowość prozy, prozaiczność filmu : o filmowej adaptacji powieści Jarosława Iwaszkiewicza “Sława i chwała” / Dominika Pietraszek // Konteksty Kultury. – [Nr] 12, z. 1/2 (2015), s. 125-143

 

„Solaris”

Apetyt na Lema / Przemysław Gulda // Film. – 2003, nr 2, s. 54-55

Kris Kelvin / Alicja Helman. – (Portrety filmowe) // Kino. – 2013, nr 6, s. 58-61

Solaris / Anita Piotrowska // Tygodnik Powszechny. – 2003, nr 7, s. 20

Solaris / B. M. // Film. – 1972, nr 24, s. 3

Solaris / Czesław Dondziłło // Kultura. – 1972, nr 51, s. 3

Solaris / Feliks Netz // Śląsk. – 2003, nr 3, s. 33

Solaris / Jan Z. Słojewski // Perspektywy. – 1972, nr 47, s. 31

Solaris / Janusz Skwara // Film. – 1972, nr 45, s. 5

Solaris / Krzysztof Loska // Dekada Literacka. – 2003 nr 3/4, s. 100-103

Solaris / Maciej Parowski // Kino. – 2003, nr 2, s. 48-49

Solaris / Maciej Parowski // Nowa Fantastyka. – 2003, nr 2, s. 59-60

Solaris / Piotr Kazoń // Film. – 2003, nr 2, s. 88-89

Solaris / Roman Książek // Opcje. – 2003, nr 2, s. 83-84

Solaris / Tomasz Zalewski // Polityka. – 2002, nr 49, s. 100-101

Solaris / Wojciech Wierzewski // Tygodnik Kulturalny. – 1972, nr 46, s. 12

Uwierzyć w kino : refleksja wokół adaptacji filmowej “Solaris” Stanisława Lema / Waldemar Frąc // Kwartalnik Filmowy. – Nr 26/27 (1999), s. 123-131

W każdym z nas jest Ocean / Tomasz Jopkiewicz // Kino. – 2003, nr 3, s. 26-28
* Adaptacje “Solaris” Stanisława Lema w reż. Andrieja Tarkowskiego i Stevena Soderbergha

Ziemska moralność w kosmosie czyli „Solaria” na ekranie / Andrzej Tarkowskij ; rozm. przepr. Zbigniew Podgórzec // Tygodnik Powszechny. – 1972, nr 42, s. 3

„Sposób na Alcybiadesa”

Film o wspólnej lekturze / Grzegorz Leszczyński //Guliwer. – 1998, nr 3, s. 6-10
* Ekranizacja powieści “Sposób na Alcybiadesa” w reżyserii Waldemara Szarka

Książka a film : o adaptacji powieści Edmunda Niziurskiego “Sposób na Alcybiadesa” : (propozycja metodyczna do klasy VI) / Anna Kowalczyk-Magda // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2001/2002, nr 2, s. 45-48
Konspekt lekcji

„Stara baśń”

A słońce było bogiem… / Alicja Cichowicz // Kino. – 2003, nr 7/8, s. 38
* Wystawa “Stara baśń – kiedy słońce było bogiem. Kulisy filmu” w Muzeum Kinematografii w Łodzi

Białogłowy, wiedźmy i rusałki, czyli kreacje kobiet w “Starej baśni” Kraszewskiego. Powieść i film: analiza porównawcza / Agnieszka Ogonowska // Ruch Literacki. – 2007, z. 2, s. 161-174

Stara baśń / Bożena Janicka // Kino. – 2003, nr 10, s. 50-51

Stara baśń / Dominik Smoczyński // Nowe Państwo. – 2003, nr 10, s. 56

Stara baśń / Grażyna Stachówna // Dekada Literacka. – 2003, nr 7/8, s. 78-81

Stara baśń / Jan Pniewski // Przegląd Powszechny. – 2003, nr 11, s. 324-327

Stara baśń / Justyna Kobus // Wprost. – 2003, nr 38, s. 98-100

Stara baśń / Maciej Parowski // Nowa Fantastyka. – 2003, nr 11, s. 5

Stara baśń / Zdzisław Pietrasik // Polityka. – 2003, nr 38, s. 62-64

Stara baśń : kiedy słońce było bogiem / Zenon Żyburtowicz portret filmu ; Andrzej Haliński wybór tekstów. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003. – [182] s. : il. ; 29 cm

“Stara baśń” – konkurs czytelniczy / Hanna Żuchowska-Nowicka // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 12, s. 20-21

Stara baśń od kuchni : kiedy słońce było Bogiem / Tytus Byczkowski ; [rys. Tytus Byczkowski, zdjęcia Mirosław Bartosik et al.]. – Poznań : Dom Wydawnicz “Rebis”, 2003. – 231, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm

„Stary człowiek i morze”

Romantycy z liczydłem / Jan Kowalski // Film. – 1988, nr 5, s. 8

“Suma wszystkich strachów”

Suma wszystkich strachów / Andrzej Kołodyński // Kino. – 2002, nr 9, s. 49-50

 

„Syzyfowe prace”

Syzyfowe prace / Konrad J. Zarębski // Kino. – 2000, nr 11, s. 37-38

 

„Śluby panieńskie”

Śluby panieńskie / Iwona Kurz // Kino. – 2010, nr 11, s. 102-103

Śluby panieńskie / Rafał Donica // Film. – 2010, nr 11, s. 79

Tytuł wypracowania : Napisz recenzję filmu „Śluby panieńskie” w reż. Filipa Bajona / Dorota Nosowska // Cogito. – 2010, nr 19, s. 42-43

Wiele hałasu o nic… / Janusz Wróblewski // Polityka. – 2010, nr 42, s. 82

„Śmierć w Wenecji”

Umierający kompozytor i piękny chlopiec / Łukasz Maciejewski // Film. – 2010, nr 7, s. 78

Umrzeć w Wenecji. Visconti a Mann. Problemy adaptacji / Alicja Helman // Kino. – 1992, nr 12, s. 36-38

Wenecki zmierzch / Joanna Wojnacka // Kino. – 2010, nr 5, s. 54-56

“Świat według Garpa”

Świat według Hilla. [Ekranizacja powieści Johna Irvinga “Świat według Garpa]. Problemy adaptacji / Alicja Helman // Kino. – 1993, nr 7, s. 24-26

 

„Świętoszek”

W gabinecie luster, czyli Molier w wersji filmowej : (propozycja metodyczna) / Renata Borowiak, Katarzyna Taborska // Język Polski w Liceum. – 2007/2008, nr 3, s. 58-63

 

„Tajemniczy ogród”

Czego nauczyła nas lektura “Tajemniczy ogród” / Iwona Kwiatkowska-Żak // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2006/2007, nr 2, s. 81-100

Tajemniczy ogród / Anna Pietrzak // Przegląd Powszechny. – 1994, nr 4, s. 116-118

Tajemniczy ogród / Bożena Sycówna, Elżbieta Królikowska-Avis // Kino. – 1994, nr 1, s. 31-34

Tajemniczy ogród / Marta Ziółkowska-Sobecka // Nowa Szkoła. – 1994, nr 4, s. 235-237

Tajemniczy ogród / Mirosław Winiarczyk // Prawo i Życie. – 1994, nr 42, s. 30

“Tajemniczy ogród” Burnett i Holland : zmiana tworzywa czy zmiana sensu? / Danuta Kicińska // Polonistyka. – 2002, nr 7, s. 413-418

“Tajemniczy ogród” w powieści i na ekranie / Bogumiła Fiołek // Polonistyka. – 1998, nr 3, s. 162-164

 

„Teresa Raquin”

Teresa / Laurent / Alicja Helman. – (Portrety filmowe) // Kino. – 2010, nr 5, s. 62-65

 

„Trędowata”

Trędowata / Adam Horoszczak // Film. – 1976, nr 51, s. 9

Trędowata / Aleksander Ledóchowski // Film. – 1977, nr 4, s. 16

Trędowata / Aleksander Wieczorkowski // Film. – 1976, nr 51, s. 5

Trędowata / Janusz Zatorski // Kierunki. – 1976, nr 51, s. 10

Trędowata / Rafał Marszałek // Literatura. – 1976, nr 52/53, s. 19

Trędowata / Urszula Biełous // Tygodnik Kulturalny. – 1976, nr 51/52, s. 16

Trędowata / Zygmunt Kałużyński // Polityka. – 1976, nr 51, s. 8

“Trędowata”. [Powieść i filmy] / Mirosław Derecki // Kamena. – 1976, nr 26, s. 10-11

“Trzej Muszkieterowie”

Trzej Muszkieterowie / Tomasz Jopkiewicz // Kino. – 2011, nr 11, s. 82-83    * Zawiera rec. filmu: Trzej Muszkieterowie / reż. Paul W. Anderson

“Tytus Andronikus”

Shakespeare współczesny w dwóch filmowych ujęciach / Izabela Grad // Orbis Linguarum. – Vol. 27 (2004), s. 171-182

“Uczta Babette”

Dzieło a “granica sensu”. [Ekranizacja noweli Karen Blixen “Uczta Babette”] / Wiesław Juszczak // Konteksty. – 1992, nr 3-4, s. 72-75

Moment wieczny. O “Uczcie Babette” / Dariusz Czaja // Konteksty. – 1992, nr 3-4, s. 76-80

O grzechu łakomstwa i konflikcie kulturowym. Z powodu “Uczty Babette” / Marta Leśniakowska // Konteksty. – 1992, nr 3-4, s. 85-86

“Uwikłanie”

Uwikłanie / Konrad J. Zarębski // Kino. – 2011, nr 6, s. 69

„W pustyni i puszczy”

Moje doświadczenia w korzystaniu z filmu fabularnego na lekcjach języka polskiego (na przykładzie “W pustyni i w puszczy”) / Janina Lisik // Polonistyka. – 1982, nr 5, s. 371-376

Przygoda i poetycka baśń. [Realizacja „W pustyni i w puszczy”] / Władysław Lesicki ; rozm. przepr. Bożena Janicka // Film. – 1972, nr 3, s. 10-11

W pustyni i w puszczy / Andrzej Kołodyński // Kino. – 2001, nr 4, s. 38-39

W pustyni i w puszczy / Bożena Janicka // Film. – 2001, nr 5, s. 77

W pustyni i w puszczy / Henryka Witalewska // Głos Nauczycielski. – 1973, nr 47, s. 12

W pustyni i w puszczy / Jan Kieniewicz // Polityka. – 1974, nr 3, s. 10

W pustyni i w puszczy / Justyna Kobus // Wprost. – 2001, nr 12, s. 116-118

W pustyni i w puszczy / Krystyna Kuliczkowska // Kino. -1973, nr 10, s. 12-19

W pustyni i w puszczy / Maciej Karpiński // Kultura. – 1973, nr 43, s. 8

W pustyni i w puszczy / Tadeusz Sobolewski // Film. – 1973, nr 38, s. 8

W pustyni i w puszczy / Zdzisław Pietrasik // Polityka. – 2001,nr 12, s. 46-47

W pustyni i w puszczy / Zygmunt Kałużyński // Polityka. – 1973, nr 44, s. 9

Western flirtuje z historią : wokół filmu „W pustyni i w puszczy” / Czesław Michalski // Perspektywy. – 1973, nr 48, s. 29 ; nr 49, s. 3

Z Tomkiem i Moniką w pustyni i w puszczy : notatki z filmowego planu / Władysław Ślesicki. – [Wyd. 2]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1986 (Olszt : OZGSP). – 142, [2] s., [64] s. tabl. : fot., portr. ; 24 cm.

Zupełnie nowe dzieło czy tylko kopia książki. O adaptacji filmowej lektury / Arkadiusz Kut // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2008/2009, nr 3, s. 67-75

 

„Weronika postanawia umrzeć”

Weronika postanawia umrzeć / Łukasz Knap // Kino. – 2009, nr 10, s. 77-78

 

„Wesele”

Analiza i interpretacja filmu “Wesele” Andrzeja Wajdy / Janusz Plisiecki // Studia Filmoznawcze. – T. 18 (1997), s. 125-133

Malarstwo w filmach Andrzeja Wajdy / Dariusz Chyb // Kino. – 1988, nr 10, s. 24-28 ; nr 11, s. 20-23 ; nr 12, s. 24-28
* Film “Krajobraz po bitwie”, “Brzezina”, “Wesele”

O „Weselu” Andrzeja Wajdy / oprac. Marian Płachecki // Teksty. – 1973, nr 5, s. 140-150

Przyjdź chochole na wesele / Piotr Wojciechowski // Kino. – 2010, nr 12, s. 36-38

Wesele / Janina Dietrich // Polonistyka. – 1973, nr 6, s. 41-43

“Wesele” Andrzeja Wajdy / Zbigniew Wyszyński // Język Polski w Szkole Średniej. – 1988/1989, z. 2, s. 178-186

“Wesele” Wajdy. Propozycja “Lektury” transmedialnej / Agnieszka Ogonowska // Ruch Literacki. – 2008, z. 3, s. 353-366

 


„Weiser Dawidek”

Dreszcze / Piotr Wojciechowski // Film. – 2001, nr 1, s. 44-45

Weiser / Bogna Błażewicz // Arkusz. – 2001, nr 3, s. 14

Weiser / Jacek Ślusarczyk // Tygodnik Powszechny. – 2001, nr 3, s. 14

Weiser / Joanna Wojnicka // Dekada Literacka. – 2001, nr 1/2, s. 90-93

Weiser / Justyna Kobus // Wprost. – 2001, nr 3, s. 98

Weiser / Tadeusz Lubelski // Kino. – 2001, nr 1, s. 37-38

Weiser / Zdzisław Pietrasik // Polityka. – 2001, nr 3, s. 49

„Wichrowe Wzgórza”

Heathcliff / Alicja Helman. – (Portrety filmowe) // Kino. – 2009, nr 4, s. 52-55

Obcy na wrzosowiskach / Anita Piotrowska // Tygodnik Powszechny. – 2012, nr 17, s. 33

Wiatr od wzgórz / Alicja Helman // Arkusz. – 1998, nr 5, s. 5

Wichrowe wzgórza / Alicja Sikoń // Kino. – 2012, nr 6, s. 90-91

Wichrowe wzgórza / Andrzej Kołodyński // Kino. – 1994, nr 2, s. 33-34

Wichrowe wzgórza / Andrzej Kołodyński // Kino. – 2012, nr 4, s. 69-70

Wichrowe wzgórza / Andrzej Lipiński // Przegląd Tygodniowy. – 1994, nr 2, s. 17

Wybryk natury / Janusz Wróblewski // Polityka. – 2012, nr 16, s. 67

 

“Wieczór u Abdona”

Kolaż kompletny : tekst, obraz, muzyka : “Wieczór u Abdona” Jarosława Iwaszkiewicza / Karol Ułasiuk // Inskrypcje. – Z. 1 (2013), s. 51-70

 

„Wiedźmin”

Elf z telefonem czyli jak kręcą “Wiedźmina” / Jarosław Grzędowicz // Fenix. – 2000, nr 10, s. 117-118

Geralt, jeździec z glową / MS // Film. – 2001, nr 11, s. 30-34

Ja poczekam / Andrzej Sapkowski ; rozm. przepr. Maciej Parowski // Nowa Fantastyka. – 2000, nr 11, s. 23-24

Jedynie słuszny wizerunek wiedźmina / Marek Oramus // Polityka. – 2000, nr 36, s. 52-54
* Spór o obsadę aktorską w filmie “Wiedźmin Geralt”

Najważniejsze cztery minuty! / Paweł Nurkowski ; rozm. przepr. Arkadiusz Grzegorzak //Nowa Fantastastyka. – 2001, nr 11, s. 58-59
* Efekty specjalne w filmie “Wiedźmin”

Śmiertelny cios / Małgorzata Sadowska // Film. – 2001, nr 12, s. 53

Wiedźmin / Andrzej Kołodyński // Kino. – 2001, nr 12, s. 33-34

Wiedźmin / Ewa Wituska // Przegląd. – 2001, nr 48, s. 39-40

Wiedźmin / Grażyna Stachówna // Dekada Literacka. – 2002, nr 1/2, s. 112-117

Wiedźmin / Maciej Parowski // Nowa Fantastyka. – 2001, nr 12, s. 58-59

Wiedźmin / Maciej Parowski // Polityka. – 2001, nr 46, s. 48-49

Wiedźmin / Marta Mizuro // Odra. – 2001, nr 12, s. 104

Wiedźmin / Michał Nawrocki // Tygodnik Powszechny. – 2001, nr 47, s. 21

Wiedźmin / Mirosław Skowron // Tygodnik Solidarność. – 2001, nr 51/52, s. 28

Wiedźmin / Monika Redłowska // Nowe Państwo. – 2001, nr 47, s. 44

Wiedźmin / Paweł Ziemkiewicz // Wprost. – 2001, nr 45, s. 114-115

Za pięć dwunasta / Marek Brodzki ; rozm. przepr. Maciej Parowski // Nowa Fantastyka. – 2001, nr 11, s. 57-58

“Wielki Gatsby”

Mały Gatsby / Zdzisław Pietrasik // Polityka. – 2013, nr 21, s. 72

Wielki Gatsby / Andrzej Kołodyński // Kino. – 2013, nr 7/8, s. 86

“Wielkie nadzieje”

Dickens : reaktywacja / pgk // Tygodnik Solidarność. – 2013, nr 28, s. 7

Wielkie nadzieje / Elżbieta Królikowska-Avis // Kino. – 2013, nr 6, s. 63

„Wierna rzeka”

Lenartowicza, Żebrowskiego i Chmielewskiego marzenia o “Wiernej rzece” : powstanie styczniowe na ekranie / Piotr Śmiałowski // Kino. – 2009, nr 1, s. 58-62

Myśmy wszystko zapomnieli / Maciej Pawlicki // Film. – 1987, nr 40, s. 9-10

Temat, którym zawsze żywiło się kino. [Ekranizacja “Wiernej rzeki”] / Tadeusz Chmielewski ; rozm. przepr. Małgorzata Dipont // Życie Warszawy. – 1982, nr 192, s. 7

Wierna rzeka / Janina Dietrich // Polonistyka. – 1988, nr 1, s. 75-78

Wierna rzeka / Janusz Zatorski // Kierunki. – 1987, nr 38, s. 15

Wierna rzeka / Jerzy Peltz // Kultura. – 1987, nr 40, s. 10

Wierna rzeka / Marek Pieczara // Przegląd Powszechny. – 1987, nr 12, s. 477-479

Wierna rzeka / Rafał Marszałek, Ewa Czeszejko-Sochacka // Kino. – 1987, nr 12, s. 5-11

Wierna rzeka / Tadeusz Szyma // Tygodnik Powszechny. – 1987, nr 22, s. 8

Wierna rzeka / Zdzisław Pietrasik // Polityka. – 1987, nr 37, s. 9

“Wino truskawkowe”

Policjant na dalekiej prowincji / Barbara Kosecka // Film. – 2009, nr 5, s. 70

Wino truskawkowe / Krzysztof Świrek // Kino. – 2009, nr 5, s. 62


„Władca much”

Wakacje w raju : (filmowa adaptacja “Władcy much” W. Goldinga na lekcjach języka polskiego) / Katarzyna Knap, Artur Knap // Język Polski w Gimnazjum. – 2002/2003, nr 4, s. 32-37

Władca much / Jacek Fuksiewicz // Kultura. – 1969, nr 50, s. 8

Władca much / Janusz Zatorski // Kierunki. – 1970, nr 3, s. 8-9

Władca much / JJS // Tygodnik Powszechny. – 1970, nr 9, s. 6

Władca much / Krzysztof Mętrak // Film. – 1970, nr 2, s. 5

Władca much / Larysa Siniugina // Tygodnik Kulturalny. – 1970, nr 3, s. 12

Władca much / Rec. Piotr Kajewski // Odra. – 1970, nr 4, s. 100-101

„Władca pierścieni”

Ekranizacja, której wszyscy się obawiają / Arkadiusz Grzegorzak // Nowa Fantastyka. – 1998, nr 9, s. 20-22
* Przygotowania do realizacji “Władcy Pierścieni” J.R.R. Tolkiena

Tolkien – współczesny Homer / Jacek Borkowicz // Więź. – 2002, nr 3, s. 133-137

Władca pierścieni. Drużyna Pierścienia / Andrzej Franaszek // Tygodnik Powszechny. – 2002, nr 8, s. 13

Władca Pierścieni. Drużyna Pierścienia / Andrzej Kołodyński // Kino. – 2002, nr 2, s. 36-38

Władca Pierścieni. Drużyna Pierścienia / Anna Koziołek // Opcje. – 2002, nr 1, s. 38-39

Władca Pierścieni. Drużyna Pierścienia / Arkadiusz Grzegorzak // Nowa Fantastyka. – 2002, nr 2, s. 57-59

Władca Pierścieni. Drużyna Pierścienia / Dominik Smoczyński // Nowe Państwo. – 2002, nr 2, s. 51

Władca pierścieni. Drużyna Pierścienia / Katarzyna Długosz // Przegląd. – 2002, nr 6, s. 47-48

Władca Pierścieni. Drużyna Pierścienia / Maciej Parowski // Kino. – 2002, nr 3 ,s. 34-35

Władca pierścieni. Drużyna Pierścienia / Maciej Parowski // Polityka. – 2002, nr 6, s. 50-52

Władca pierścieni. Drużyna Pierścienia / Mirosław Skowron // Tygodnik Solidarność. – 2002, nr 8, s. 20

Władca pierścieni. Drużyna Pierścienia / Paweł Ziemkiewicz // Wprost. – 2002, nr 7, s. 101-104

Władca Pierścieni. Drużyna Pierścienia / Piotr Wojciechowski // Film. – 2002, nr 2, s. 30-37

Władca pierścieni. Drużyna Pierścienia / Tomasz Raczek, Zygmunt Kałużyński // Wprost. – 2002, nr 9, s. 114-115

Władca Pierścieni : Drużyna Pierścienia : filmowe postacie i miejsca / Jude Fisher ; [przekł. Andrzej Syrzycki i Aleksandra Jagiełowicz (Marjoram Took)]. – Warszawa : “Amber”, cop. 2001. – 65, [7] s. : il. kolor., mapa ; 32 cm

Władca pierścieni. Dwie wieże / Jacek Dunin-Borkowski // Głos. – 2003, nr 9, s. 16

Władca pierścieni. Dwie wieże / Tomasz Fiałkowski // Tygodnik Powszechny. – 2003, nr 7, s. 20

Władca pierścieni. Dwie wieże / Zdzisław Pietrasik // Polityka. – 2003, nr 4, s. 58-61

Władca Pierścieni : Dwie wieże : filmowe postacie i miejsca / Jude Fisher ; [przedm. Viggo Mortensen ; przekł. Cezary Frąc]. – Warszawa : “Amber”, cop. 2002. – 64, [8] s. : fot. kolor., mapa, portr. ; 32 cm.

Władca Pierścieni : jak powstała filmowa trylogia / Brian Sibley ; [przedm. Ian McKellen ; przekł. Aleksandra Jagiełowicz]. – Warszawa : “Amber”, cop. 2002. – 191, [1] s. : fot. (gł. kolor.), mapy, portr., rys. ; 28 cm

Władca Pierścieni. Powrót króla / Elżbieta Ciapara // Film. – 2004, nr 1, s. 40-50

Władca pierścieni. Powrót króla / Janusz Wróblewski // Polityka. – 2004, nr 1, s. 58,60

Władca pierścieni. Powrót króla / Marcin Gugulski // Głos. – 2004, nr 2, s. 17

Władca Pierścieni : Powrót króla : filmowe postacie i miejsca / Jude Fisher ; [przekł. Aleksandra Jagiełowicz]. – Warszawa : “Amber”, [2003]. – 68, [4] s. : fot. kolor., mapa, portr. ; 32 cm

Władca Pierścieni : przewodnik po filmie / Brian Sibley ; [przekł. Aleksandra Jagiełowicz (Marjoram Took)]. – Warszawa : “Amber”, cop. 2001. – 119, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 28 cm

“Władca Pierścieni” : “zmyślenie” i prawda? / Wiesław Juszczak // Tygodnik Powszechny. – 2002, nr 11, s. 8-9


„Wojna i pokój”

Bryk do Tołstoja / Juliusz Kydryński // Życie Literackie. – 1961, nr 49, s. 12

Cztery godziny Tołstoja / Zbigniew Dolecki // Kierunki. – 1961, nr 44, s. 10

Film tylko dla oczu / Alicja Helman // Ekran. – 1961, nr 45, s. 6

Pierre Bezuchow / Alicja Helman. – (Portrety filmowe) // Kino. – 2012, nr 10, s. 62-65

Poprawna adaptacja i wielcy aktorzy / Joanna Guze // Film. – 1961, nr 46, s. 4

Tołstoj nieszkodliwy dla zdrowia / Zygmunt Kałużyński // Polityka. – 1961, nr 49, s. 6

Wojna i pokój / Aleksander Jackiewicz // Życie Literackie. – 1967, nr 48, s. 3

Wojna i pokój / Andrzej Zakrzewski // Tygodnik Kulturalny. – 1961, nr 52, s. 13

Wojna i pokój / Bogumił Drozdowski // Film. – 1967, nr 45, s. 4-5

Wojna i pokój / Jacek Fuksiewicz // Kultura. – 1967, nr 45, s. 9

Wojna i pokój / JJS // Tygodnik Powszechny. – 1967, nr 49, s. 4

Wojna i pokój / Kazimierz Kozub // Tygodnik Kulturalny. – 1967, nr 45, s. 12

Wojna i pokój / Tadeusz Lubelski // Kierunki. – 1967, nr 46, s. 8

Wojna i pokój / Tadeusz Łopalewski // Ekran. – 1967, nr 45, s. 12-13

Wojna i pokój / Wiesław Nodzyński // Nadodrze. – 1967, nr 21, s. 5-6

Wojna i pokój / Zbigniew Dolecki // Kierunki. – 1968, nr 21, s. 8

Wojna i pokój / Zuzanna Czajkowska // Kierunki. – 1957, nr 16/17, s. 20

Wojna i pokój / Zygmunt Kałużyński // Polityka. – 1967, nr 43, s. 7

„Wojna polsko-ruska”

(nie)Bezpieczne związki literatury i filmu / Feliks Netz // Strony. – 2009, nr 3, s. 242-245

Wojna polsko-ruska / Feliks Netz // Śląsk. – 2009, nr 8, s. 33

Wojna polsko-ruska / Łukasz Badula // Film. – 2009, nr 6, s. 76

Wojna polsko-ruska / Sebastian Jagielski // Kino. – 2009, nr 6, s. 66-67

“Wróżby kumaka”

Wróżby kumaka / Bartosz Żurawiecki // Film. – 2005, nr 9, s. 91

“Wychowanie panien w Czechach”

Wychowanie panien w Czechach / Ola Salwa // Film. – 2007, nr 2, s.


„Wyspa tajemnic”

Agenci szukają pacjentki więzienia psychiatrycznego / Andrzej Zwaniecki // Film. – 2010, nr 4, s. 82

Wyspa tajemnic / Krzysztof Kwiatkowski // Kino. – 2010, nr 4, s. 70-71

“Wyznania gejszy”

Wyznania gejszy / Zbigniew Banaś // Film. – 2006, nr 3, s. 82-83

„Zabić drozda”

Zabić drozda / Danuta Kwiatkowska // Ekran. – 1965, nr 40, s. 6

Zabić drozda / Konrad Eberhardt // Film. – 1965, nr 36, s. 5

„Zaklinacz koni”

Czyż nie zaklina się koni / (mch) // Film. – 1998, nr 9, s. 44-45

Konie i ludzie / Jan Olszewski // Film. – 1998, nr 9, s. 62

„Zbrodnia i kara”

Dostojewski z trzeciej ręki / Tadeusz Kowalski // Film. – 1958, nr 33, s. 4

Zbrodnia i kara / Jan Z. Słojewski // Perspektywy. – 1970, nr 46, s. 28

Zbrodnia i kara / Maciej Karpiński // Film. – 1970, nr 50, s. 5

Zbrodnia i kara / Piotr Krajewski // Odra. – 1958, nr 30, s. 5

„Zemsta”

Bohdziewicz rozgina pręty klatki / Jerzy Płażewski // Przegląd Kulturalny. – 1957, nr 41, s. 7

Fredro w agwokolorze / Juliusz Kydryński // Życie Literackie. – 1957, nr 42, s. 5

Mur graniczny filmu i teatru / Kazimierz Dębnicki // Film. – 1957, nr 41, s. 4-5

Odkrywamy tajemnice adaptacji filmowej na przykładzie filmu “Zemsta” : propozycja lekcji dla klasy VI / Jolanta Majewska-Wysocka, Sylwia Peczeniuk // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 11, s. 9

Portret szlachty i epoki na podstawie filmu “Zemsta” : propozycja lekcji dla klasy VI / Jolanta Majewska-Wysocka, Sylwia Peczeniuk // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 11, s. 8

Zemsta / Anita Piotrowska // Tygodnik Powszechny. – 2002, nr 41, s. 12

Zemsta / Bogdan Sobieszek // Film. – 2002, nr 11, s. 92

Zemsta / Elżbieta Baniewicz // Twórczość. – 2003, nr 6, s. 120-125

Zemsta / Franciszek S. Sikorski // Głos. – 2002, nr 40/41, s. 19

Zemsta / Joanna Wojnicka // Dekada Literacka. – 2002, nr 9/10, s. 122-125

Zemsta / Justyna Kobus // Wprost. – 2002, nr 40, s. 118-119

Zemsta / Mirosław Winiarczyk // Tygodnik Solidarność. – 2002, nr 41, s. 31

Zemsta / Piotr Kajewski // Odra. – 2002, nr 12, s. 88-89

Zemsta / Tadeusz Lubelski // Kino. – 2002, nr 11, s. 36-37

Zemsta / Wojciech Tygielski // Teatr. – 2002, nr 10/11, s. 8-10

Zemsta / Zdzisław Pietrasik // Polityka. – 2002, nr 40, s. 62-64

“Zemsta” Aleksandra Fredry – film i książka : konkurs dla gimnazjalistów / Małgorzata Dzierla, Jolanta Wieloch, Maria Zielińska // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 7-8, s. 8-9

Zgoda murowana? / MS // Film. – 2002, nr 3, s. 92-96

“Ziarno prawdy”

Ile Szackiego jest w Szackim? / Zygmunt Miłoszewski ; rozm. przepr. Piotr Śmiałowski // Kino. – 2015, nr 1, s. 20-23

Szacki jest mężczyzną? / Zdzisław Pietrasik // Polityka. – 2015, nr 5, s. 64

Ziarno fałszu / Agnieszka Żurek // Tygodnik Solidarność. – 2015, nr 6, s. 32-33

Ziarno prawdy / Bartosz Żurawiecki // Kino. – 2015, nr 2, s. 70

„Ziemia obiecana”

O pracy nad „Ziemią obiecaną” / Edward Kłosiński ; rozm. przepr. Sławomira Wyszyńska // Kultura. – 1975, nr 5, s. 14

Ziemia obiecana / Aleksander Ledóchowski, Jerzy Niecikowski // Film. – 1975, nr 8, s. 608

Ziemia obiecana / Czesław Dondziłło // Tygodnik Kulturalny. – 1975, nr 10, s. 12

Ziemia obiecana / Henryka Witalewska // Głos Nauczycielski. – 1975, nr 11, s. 12

Ziemia obiecana / Jan Zbigniew Łojewski // Perspektywy. – 1975, nr 11, s. 30

Ziemia obiecana / Janusz Zatorski // Kierunki. – 1975, nr 10, s. 10

Ziemia obiecana / Konrad Eberhardt // Kino. – 1974, nr 12, s. 10-15

Ziemia obiecana / Krzysztof Mętrak // Kultura. – 1975, nr 5, s. 1, 14

Ziemia obiecana / Leon Bukowiecki // Nadodrze. – 1975, nr 6, s. 9

Ziemia obiecana / Maria Janion // Film. – 1975, nr 9, s. 12-15

Ziemia obiecana / Michał Komar // Dialog. – 1975, nr 2, s. 117-122

Ziemia obiecana / Piotr Kajewski // Odra. – 1975, nr 5, s. 103-104

Ziemia obiecana / Rafał Marszałek // Literatura. – 1975, nr 10, s. 13

Ziemia obiecana / Ryszard Koniczek // Argumenty. – 1975, nr 5, s. 8-11

Ziemia obiecana / Tadeusz Robak // Życie Literackie. – 1975, nr 10, s. 9

Ziemia obiecana / Teresa Monasterska // Film. – 1975, nr 10, s. 3-5

Ziemia obiecana / Wiesław Horabik // Kamena. – 1975, nr 8, s. 8

Ziemia obiecana / Wiesław Saniewski // Opole. – 1975, nr 4, s. 30

Ziemia obiecana / Zygmunt Kałużyński // Polityka. – 1975, nr 8, s. 9

„Zmierzch”

Piękna i wampir / Jaga Kolawa // Film. – 2009, nr 1, s. 86

Saga “Zmierzch” : Przed świtem. Cz. 2 / Andrzej Kołodyński // Kino. – 2012, nr 12, s. 72

Zmierzch / Andrzej Kołodyński // Kino. – 2009, nr 1, s. 71-72

„Zmierzch” 25 milionów razy / Marcin Niemojewski // Film. – 2008, nr 12, s. 48-52

„Znachor”

Znachor / Andrzej Kołodyński // Kino. – 1983, nr 1, s. 17-20

“Życie Pi”

Życie Pi / Adriana Prodeus // Kino. – 2013, nr 2, s. 72

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Promocji

PBW w Opolu