PIEŚNI / Jan Kochanowski

Książki:

1. Adresat i nadawca „Pieśni” / Jan Błoński // W : Kochanowski : z dziejów badań i recepcji twórczości / wybór tekstów, oprac. i wstęp Mirosław Korolko. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – S. 418-420
M 028163 (Brzeg), M 39820 (Kędzierzyn-Koźle), C 033442 (Kluczbork), M 037134 (Nysa), M 122567 M 122568 M 122569 M 122570 M 224557 F (Opole)

2. Barwy epok : kultura i literatura, nauka o języku : scenariusze lekcji : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum. 1 / Dariusz Chętkowski, Michał Orczyk, Andrzej Tadus. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. – S. 122-126 : „Służmy poczciwej sławie…” : literatura obywatelskiego niepokoju w epoce renesansu na podstawie fragmentu „Kazań sejmowych” Piotra Skargi i „Pieśni V ks. wtórych” Jana Kochanowskiego ; S. 127-128 : W szczęściu i w nieszczęściu : renesansowa mądrość życiowa wpisana w „Pieśni” Jana Kochanowskiego
C 188223 M 196724 M 196725 M 196726M 196727 (Opole)

3. Ekspresja a polityka w poezji Jana Kochanowskiego: Pieśń V „Ksiąg wtórnych” / Wiktor Weintraub // W : Jan Kochanowski : interpretacje / pod red. Jana Błońskiego. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. – S. 68-79
M 043826 (Brzeg), M 51833 (Kędzierzyn-Koźle), M 044170 M 044171 (Kluczbork), M 052210 (Nysa), M 158038 M 158134 M 158135 M 15822 M 224546 F (Opole)

4. Forma poetycka „Pieśni” Jana Kochanowskiego wobec kierunków liryki renesansowej / Władysław Floryan. – Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 1948. – 175, [1] s. ; 25 cm. – (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A ; nr 18)
MP 003185 (Opole)

5. Humanistyczna mapa Europy Jana Kochanowskiego (Pieśń 24 Ksiąg wtórych) / Jakub Niedźwiedź // W : Literatura renesansowa w Polsce i Europie : studia dedykowane profesorowi Andrzejowi Borowskiemu / red. Jakub Niedźwiedź. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. – S. 251-273

6. Jan Kochanowski – „Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?” / Stanisław Grzeszczuk // W : Lektury polonistyczne : średniowiecze, renesans, barok. T. 1 / red. Andrzej Borowski, Janusz S. Gruchała. – Kraków : „Universitas”, 1992. – S. 71-102
C 047882/I M 062204/I (Kluczbork), 055742/I M 055741/I (Nysa), C 167820/I M 167835/I (Opole)

7. Jan Kochanowski – „Pieśń IV” z „Fragmentów albo pozostałych pism” / Stanisław Grzeszczuk // W : Lektury polonistyczne : średniowiecze, renesans, barok. T. 2 / red. Andrzej Borowski, Janusz S. Gruchała. – Kraków : Instytut Filologii Polskiej UJ, 1993. – S. 169-195
C 047413/II (Brzeg), M 62014 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 047883/II M 053729/II (Kluczbork), M 055741/II (Nysa), C 167820/II M 167835/II M 173386/II (Opole)

8. Jan Kochanowski – „Wsi spokojna, wsi wesoła” / Stanisław Grzeszczuk // W : Lektury polonistyczne : średniowiecze, renesans, barok. T. 2 / red. Andrzej Borowski, Janusz S. Gruchała. – Kraków : Instytut Filologii Polskiej UJ, 1993. – S. 139-167
C 047413/II (Brzeg), M 62014 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 047883/II M 053729/II (Kluczbork), M 055741/II (Nysa), C 167820/II M 167835/II M 173386/II (Opole)

9. Łacińska i polska muza Jana Kochanowskiego / Zofia Głombiowska. – Warszawa : „Pax”, 1988. – 253,[3] s. ; 20 cm.
M 51506 (Kędzierzyn-Koźle), M 044054 (Kluczbork), M 051507 (Nysa), M 156140 M 156758 M 177311 (Opole)

10. „Nie chciał nas Bóg położyć równo z bestyjami, dał nam rozum, dał mowę” : renesansowa antropologia filozoficzna Jana z Czarnolasu (na podstawie Pieśni II 19) / Urszula Wich-Szymczak // W : Wiązanie sobótkowe : studia o Janie Kochanowskim / pod red. Estery Lasocińskiej i Wiesława Pawlaka. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN : Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”, cop. 2015. – S. 280-289

11. Nowe studia o Janie Kochanowskim / Wiktor Weintraub ; posł. Tadeusz Ulewicz. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1991. – S. 36-49 : Ekspresja a polityka w poezji Jana Kochanowskiego: Pieśń V „Ksiąg wtórych”
M 165012 (Opole)

12. „Pani wszechpiękniejsza” (uwagi o Pieśni VII „Ksiąg pierwszych” / Stefan Nieznanowski // W : Jan Kochanowski : interpretacje / pod red. Jana Błońskiego. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. – S. 59-67
M 043826 (Brzeg), M 51833 (Kędzierzyn-Koźle), M 044170 M 044171 (Kluczbork), M 052210 (Nysa), M 158038 M 158134 M 158135 M 15822 M 224546 F (Opole)

13. Pieśni / Piotr Wilczek // W : Lektury polonistyczne : Jan Kochanowski / red. Albert Gorzkowski. – Kraków : „Universitas”, cop. 2001. – S. 306-321
M 186992 (Opole)

14. Pieśni / Stanisław Windakiewicz // W : Kochanowski : z dziejów badań i recepcji twórczości / wybór tekstów, oprac. i wstęp Mirosław Korolko. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – S. 412-417
M 028163 (Brzeg), M 39820 (Kędzierzyn-Koźle), C 033442 (Kluczbork), M 037134 (Nysa), M 122567 M 122568 M 122569 M 122570 M 224557 F (Opole)

15. Pieśń / Ludwika Ślękowa // W : Słownik literatury staropolskiej : (średniowiecze, renesans, barok) / pod red. Teresy Michałowskiej, Barbary Otwinowskiej, Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy. im. Ossolińskich-Wydawnictwo, 1990. – S. 566-571
C 045380 (Brzeg), M 53356 (Kędzierzyn-Koźle), C 046283 (Kluczbork), C 163367 I 163374 M 163408 (Opole)

16. Pieśń IV z Fragmentów jako Jana Kochanowskiego głos ostateczny / Kwiryna Ziemba // W : Wielkie wiersze – nowe lektury : prace dedykowane profesorowi Rolfowi Fieguthowi / pod red. Krzysztofa Trybusia ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019. – S. 139-158

17. Pieśń o dobrej sławie / Teresa Kostkiewiczowa // W : Jan Kochanowski : interpretacje / pod red. Jana Błońskiego. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. – S. 88-94
* Pieśń XIX „Ksiąg wtórych”
M 043826 (Brzeg), M 51833 (Kędzierzyn-Koźle), M 044170 M 044171 (Kluczbork), M 052210 (Nysa), M 158038 M 158134 M 158135 M 15822 M 224546 F (Opole)

18. Porządek świata w harmonijnym hymnie „Czego chcesz od nas, Panie” Jana Kochanowskiego / Andrea Ceccherelli // W : Światowa historia literatury polskiej : interpretacje / pod red. Magdaleny Popiel, Tomasza Bilczewskiego, Stanleya Billa. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020. – S. 41-55

19. Scenariusze z języka polskiego : od antyku do oświecenia : I klasa liceum : karty pracy, prezentacje, sprawdziany, powtórzenia do matury / Agnieszka Nagalska. – Warszawa : „Difin”, 2019. – S. 159-162 : Analiza Pieśni IX, Ks. I (incipit: „Chcemy sobie być radzi…”) J. Kochanowskiego
M 220182 (Opole)

20. „Słońce pali, a ziemia idzie w popiół prawie… : Pieśń VII „Ksiąg wtórych” (propozycja interpretacji) / Jakub Z. Lichański // W : Jan Kochanowski : 1584-1984 : epoka, twórczość, recepcja. T. 1 / pod red. nauk. Janusza Pelca oraz Pauliny Buchwald-Pelcowej i Barbary Otwinowskiej. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1989. – S. 445-455
M 51779/I (Kędzierzyn-Koźle), M 044321/I (Kluczbork), C 158518/I M 158587/I (Opole)

21. Sztuka mówienia do władców (o Pieśni XIV z „Ksiąg wtórych” Jana Kochanowskiego) / Michał Głowiński // W : Jan Kochanowski : interpretacje / pod red. Jana Błońskiego. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. – S. 80-87
M 043826 (Brzeg), M 51833 (Kędzierzyn-Koźle), M 044170 M 044171 (Kluczbork), M 052210 (Nysa), M 158038 M 158134 M 158135 M 15822 M 224546 F (Opole)

22. Wykorzystanie wiedzy neurodydaktycznej w pracy nad „Pieśnią XIV” Jana Kochanowskiego / Magdalena Marzec-Jóźwicka // W : Lekcja POLSKI(ego) : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku. T. 2, Praktyki edukacyjne / red. nauk. Anita Gis, Krzysztof Koc, Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Mirosław Wobalis ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021. – S. 363-379

Artykuły w czasopismach:

23. Ars poetica, czyli poeci o poezji : „Pieśń XXIV” J. Kochanowskiego i „Oda do Mecenasa” (II, 20) Horacego / Stanisław Włostowski // Język Polski w Szkole Średniej. – 1995/1996, z. 4, s. 52-59

24. „Czego chcesz od nas, Panie…” Jana Kochanowskiego : w kręgu inspiracji augustyńskich / Tomasz Lawenda // Odrodzenie i Reformacja w Polsce. – T. 54 (2010), s. 127-159

25. „Czego chcesz od nas, Panie…?” – manifest poetycki i filozoficzny Jana Kochanowskiego / Stanisław Grzeszczuk // Język Polski w Szkole Średniej. – 1986/1987, z. 3, s. 13-27

26. Czytanie ze zrozumieniem „Pieśni świętojańskiej o Sobótce” Jana Kochanowskiego / Ewa Czernik // Język Polski w Gimnazjum. – 2005/2006, nr 4, s. 44-49
* Temat: Wsi spokojna, wsi wesoła… – czyli sielankowy obraz wsi widziany oczami Jana Kochanowskiego

27. Do genezy hymnu Jana Kochanowskiego „Czego chcesz od nas, Panie, za twe hojne dary…” / Roman Mazurkiewicz // Ruch Literacki. – 1990, z. 4/5, s. 293-308

28. Erotyk dla kobiety uczonej : O Pieśni II Ksiąg Wtórych Jana Kochanowskiego / Agnieszka Fulińska // Ruch Literacki. – 1997, z. 4, s. 565-572

29. Filozofia życia w Pieśniach Kochanowskiego // Cogito. – 2003, nr 1, s. 6-8.

30. Fortuna – bogini szczęścia, jej stosunek wobec świata i człowieka w „Pieśniach” Jana Kochanowskiego / Małgorzata Duch // Młoda Polonistyka. – 1999, nr 3, s. 20-32

31. Genologia i finezja : najkrótsze pieśni Jana Kochanowskiego / Elwira Buszewicz // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. – [T.] 20 (2020), s. 59-75
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1036420 [dostęp: 27.09.2023 r.]

32. Hipotetyczne źródło pewnych motywów w pieśni „Czego chcesz od nas Panie, za twe hojne dary” Jana Kochanowskiego / Jakub Z[dzisław] Lichański // Terminus. – 2000, z. 1/2, s. 145-152

33. Jaki jest podmiot mówiący w pieśniach i fraszkach Jana Kochanowskiego? / Stanisław Żak // Język Polski w Szkole. Materiały metodyczne dla nauczycieli klas IV-VIII. – 1984/1985, z. 5, s. 5-20

34. Jana Kochanowskiego filozofia życia – Pieśni // Cogito. – 2002, nr 8, dod. „Zeszyt licealisty”, s. 53-56

35. Melancholia w „Pieśni XXIV” Jana Kochanowskiego / Norbert Korniłłowicz // Ruch Literacki. – 1997, z. 6, s. 883-892

36. Motywy późnośredniowiecznej teologii w Odrodzeniu polskim. Boska wszechmoc a autorytet poetycki w „Pieśni o potopie” Jana Kochanowskiego („Pieśń” II, 1) / Alfred Sproede // Terminus. – 2003, z. 1 s. 15-34

37. O dialogu tekstów z różnych epok / Izabela Czyżewska-Kasińska // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 2, s. 35-47
* M.in. o „Pieśni XXV” Jana Kochanowskiego

38. O sztuce mówienia do władców, czyli dlaczego warto czytać teksty staropolskie / Mariola Krzyworączka // Polonistyka. – 2009, nr 6, s. 56-60

39. Obraz Boga w „Pieśniach” Jana Kochanowskiego / Edyta Klara // Język Polski w Liceum. – 2009/2010, nr 4, s. 25-38

40. Ogród harmonii i nadziei o hymnie „Czego chcesz od Nas, Panie…” Jana Kochanowskiego / Andrzej Stanisław Kowalczyk // Polonistyka. – 1984, nr 5-6, s. 346-357

41. Pieśni i fraszki Jana Kochanowskiego / Agnieszka Krasnodębska // Cogito. – 2006, nr 3, s. 76-81

42. Pieśni : Jan Kochanowski // Cogito. – 2004, nr 1, dod. „Edukacja w liceum”, s. 89-90

43. „Pieśni” Jana Kochanowskiego / Maria Kubiczek // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1986/1987, z. 5, s. 618-623

44. „Pieśni Jana Kochanowskiego księgi dwoje” – o kompozycji myśli kilka / Aleksander Wit Labuda // Pamiętnik Literacki. – 1989, nr 4, s. 5-25
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1989-t80-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1989-t80-n4-s5-25/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1989-t80-n4-s5-25.pdf [dostęp: 29.09.2023 r.]

45. Pieśni nad złoto droższe : co zawdzięczał Kochanowski Horacemu? / Andrzej Lam // Przegląd Humanistyczny. – 1993, nr 6, s. 13-36

46. Pieśń „Czego chcesz od nas, Panie” Jana Kochanowskiego w wybranych polskich śpiewnikach katolickich / Stanisław Garnczarski // Annales Lublinenses pro Musica Sacra. – R. 10, nr 10 (2019), s. 57-72

47. „Pieśń o dobrej sławie” Jana Kochanowskiego parafrazą „Spisku Katyliny” Salustiusza? / Grzegorz Łucki // Filomata. – 1989, nr 390, s. 170-177

48. Renesansowe wyobrażenie wsi we fragmencie „Pieśni świętojańskiej o Sobótce” Jana Kochanowskiego : konspekt lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum / Anna Chodyń // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 6, s. 8-9

49. Twórcze naśladownictwo w poezji Jana Kochanowskiego / Renata Jackowska // Język Polski w Szkole Średniej. – 1999/2000, nr 3, s. 10-17

50. W kręgu pieśni i fraszek Jana Kochanowskiego / Joanna Zajkowska // Cogito. – 2001, nr 20, dod. „Lektury do matury”, s. 41-46

51. W kręgu pieśni Jana Kochanowskiego / Joanna Zajkowska // Cogito. – 1998, nr 4, s. 69-71

52. Wypowiedzenia pytajne w funkcji ekspresywnej w „Pieśniach” Jana Kochanowskiego / Jadwiga Lizak // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Filologia Polska. – 1990, z. 20 (72), s. 171-181

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu