LEGENDA O ŚW. ALEKSYM

Książki:

1. Barwy epok : kultura i literatura, nauka o języku : scenariusze lekcji : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum. 1 / Dariusz Chętkowski, Michał Orczyk, Andrzej Tadus. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. – S. 86-89 : „Taki mały, taki duży może świętym być”. O „Legendzie o świętym Aleksym” z podwójnej perspektywy ; S. 90-91 : „Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien” (Mt 10, 37) : o „Legendzie o świętym Aleksym”
C 188223 M 196724 M 196725 M 196726M 196727 (Opole)

2. Inne średniowiecze : klucz do epoki, Kronika Galla Anonima, Bogurodzica, Legenda o Św. Aleksym, Pieśń o Rolandzie / [Michał Maliszewski]. – Warszawa : „Współczesność”, 1990. – 32 s. ; 16 cm. – (Polubić Lektury ; nr 2)

3. „Legenda o św. Aleksym”, czyli droga do Boga [scenariusz lekcji] / Karolina Makowiecka, Marta Makowiecka // W : „Pamiętajcie o ogrodach…” : kultura, literatura, język : scenariusze lekcji. Cz. 1 / Bożena Celitan [et al.]. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005. – S. 99-105
C 189920/I (Opole)

4. Mężczyźnie swe życie i szczęście ofiarując : o żonach Aleksego i Henryka w „Legendzie o św. Aleksym” i w „Biednym Henryku” / Joanna Godlewicz-Adamiec // W : Od mistyczki do komediantki : kobiety Europy epok dawnych : źródła i perspektywy / Joanna Godlewicz-Adamiec, Piotr Kocimbas, Małgorzata Sokolowicz (red.). – Warszawa : Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – S. 171-188

5. Samotność w literaturze średniowiecznej Francji : literatura narracyjna XII-XIII wieku / Katarzyna Dybeł ; [przedm. Stanisław Grygiel]. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. – S. 19-25 : Bohaterowie umierają w opuszczeniu – epickie pieśni o czynach
M 201925 (Opole)

6. Scenariusze lekcji języka polskiego : klasa II szkoły ponadgimnazjalnej / Aleksandra Chomiuk, Cecylia Dunat, Joanna Gawlikowska, Magdalena Zahradnik ; zebrały i przysposobiły do druku Cecylia Dunat i Emilia Gibiec. – Goleszów : „Publisher-Innowacje”, 2003. – S. 88-89 : Przyglądamy się wyrazom: Bóg, kościół, mogł, obrocił i podobnym („Legenda o św. Aleksym” ; S. 89-90 : Postać świętego w „Legendzie o św. Aleksym”
M 220748 (Opole)

7. Wartość – wielkość – ilość, czyli O wartościowaniu i kwantyfikacji w „Legendzie o świętym Aleksym” / Alina Kępińska // W : Ilość, wielkość, wartość : materiały z konferencji, 11-13 maja 2009 r. / [red. Elżbieta Umińska-Tytoń]. – Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2010. – S. 177-201

8. Z dziejów języka polskiego i jego piękna : studia i szkice / Ewa Ostrowska. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978. – S. 101-111 : O nowe odczytanie wiersza o świętym Aleksym ; S. 112-122 : Metoda wzajemnych uwarunkowań (na przykładzie odczytania fragmentu z „Legendy o św. Aleksym”)
M 35876 (Kędzierzyn-Koźle), M 030780 (Kluczbork), M 032455 (Nysa), M 113387 M 113388 (Opole)

9. Z literatury religijnej polskiego średniowiecza : studia o czterech tekstach – Kazanie na dzień św. Katarzyny, Legenda o św. Aleksym, Lament świętokrzyski, Żołtarz Jezusow / Paweł Stępień. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2003. – 368, [2] s. ; 24 cm.
M 204510 (Opole)
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/books/1623103 [dostęp: 4.09.2023 r.]

Artykuły w czasopismach:

10. Biblijne korzenie „Legendy o św. Aleksym” : propozycja interpretacji dla nauczycieli / Roman Magryś // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka. – Z. 5 (2008), s. 9-24

11. Czy „Legenda o św. Aleksym” jest w szkole „rzeczą do czytania”? / Agnieszka Milewska // Edukacja Humanistyczna. – 2000, nr 4, s. 55-62

12. Gdzie zamierzał dopłynąć św. Aleksy i jakie są tego skutki? : próba nowego rozumienia i odczytania 153. i 154. wersu „Legendy o św. Aleksym” / Zofia Wanicowa, Krystyna Herej-Szymańska, Anna Kałkowska, Marian Kucała // Język Polski. – 2003, z. 1, s. 8-15

13. Idee, konwencje, prawdziwe uczucia… : „Legenda o świętym Aleksym” w liceum / Anna Śpiewakowska // Nowa Polszczyzna. – 2002, nr 2, s. 23-39

14. Legenda o świętym Aleksym // Cogito. – 2003, nr 20, dod. „Edukacja w liceum”, s. 90-91

15.„Legenda o Świętym Aleksym” / Dorota Nosowska // Cogito. – 2024, nr 2, s. 37-38
* Temat maturalny: Człowiek średniowieczny wobec życia i śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych ci fragmentów “Legendy o Świętym Aleksym”. W swojej wypowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

16. Legenda o świętym Aleksym i Kwiatki świętego Franciszka : teksty kultury // Cogito. – 2005, nr 22, s. 82-88

17. „Legenda o św. Aleksym” jako lektura szkolna /Agnieszka Milewska // Młoda Polonistyka. – 2001, nr 4 s. 103-111

18. „Legenda o świętym Aleksym” o piśmie i słowie pisanym / Witold Wojtowicz // Polonistyka. – 2008, nr 4, s. 36-39

19. Lekcje z materiałem nauczania w tle? / Ewa Nowel // Język Polski w Liceum. – 2013/2014, nr 4, s. 59-73

20. Między oralnością a pismem : kilka uwag o staropolskiej „Legendzie o św. Aleksym” / Witold Wojtowicz // Pamiętnik Literacki. – 2007, z. 2, s. 185-206

21. „O Aleksy, Aleksy, Aleksy!” : o świętej Famijanie Kazimiery Iłłakowiczówny / Witold Wojtowicz // Polonistyka. – 2003, nr 3, s. 149-153

22. Od średniowiecznej literatury hagiograficznej do „zwyczajnej świętości” w utworach współczesnych / Joanna Jurgała-Jureczka // Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne. – T. 3 (2002), s. 423-430

23. Prolog „Legendy o św. Aleksym” / Witold Wojtowicz // Pamiętnik Literacki. – 2006, z. 3, s. 153-166
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/ibl//Content/117380/PDF/WA248_92057_P-I-30_wojtowicz-prolog_o.pdf [dostęp: 4.09.2023 r.]

24. Staropolska „Legenda o św. Aleksym” a jej syryjski prawzór / Aleksander Kowalski // Studia Franciszkańskie. – T. 19 (2009), s. 13-22

25. Święty Aleksy // Cogito. – 2004, nr 21, s. 88-89

26. Święty Aleksy, bohater średniowiecznej „Legendy o świętym Aleksym” // Cogito. – 2007, nr 3, s. 52-53

27. Topika i idea : narratologiczna lektura „Legendy o św. Aleksym” / Roman Krzywy // Ruch Literacki. – 2006, z. 3, s. 307-323

28. Z historii wątków wędrownych : średniowieczna legenda o św. Aleksym w Polsce i na Słowaczyźnie : (uwagi, dodatki i materiały) / Stefan Vrtel-Wierczyński // Pamiętnik Słowiański. – T. 3 (1953), s. 147-154

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu