“Martwe dusze”

MARTWE DUSZE / Mikołaj Gogol

1. Dymkowe pantalony i wąsy na czole, czyli o grotesce w sposobie opisu pozazdarzeniowych elementów narracji w „Martwych duszach” Mikołaja Gogola / Katarzyna Mazur-Lejman // Tekstualia. – 2012, nr 2, s. 59-66
* Dostępne w Internecie: https://tekstualia.pl/files/d8687a0b/katarzyna_mazur_lejman_dymkowe_pantalony_i_wasy_na_czole_czyli_o_grotesce_w_sposobie_opisu_pozazdarzeniowych_elementow_narracji_w_martwych_duszach_mikolaja_gogola.pdf [dostęp: 18.08.2023 r.]

2. „Martwe dusze” Mikołaja Gogola a polska powieść satyryczna XIX …