PANI BOVARY / Gustaw Flaubert

Książki:

1. Bowaryzm / pod red. Bogdana Mazana i Anety Mazur. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. – 297, [1] s. : il. ; 24 cm.

2. Ćwok, kiep i frajer, czyli postać głupiego męża we francuskiej prozie realistycznej i naturalistycznej / Anna Kaczmarek-Wiśniewska // W : Głód : skojarzenia, metafory, refleksje / pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk, Magdaleny Sztandary ; Uniwersytet Opolski. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – S. 107-115
M 211926 (Opole)

3. Między renesansem a awangardą : o literaturze europejskiej z perspektywy komparatysty / Maciej Żurowski ; wybór i red. nauk. Henryk Chudak [et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – S. 249-274 : „Pani Bovary” i rozwój powieści nowoczesnej
M 202456 (Opole)

4. Od bowaryzmu do globus histericus : głód idealnej miłości jako efekt edukacji kobiet w XIX wieku / Anna Kaczmarek-Wiśniewska // W : Literatury i kultury : studia i szkice pracowników Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego / pod red. Mirosława Lenarta i Ryszarda W. Wolnego. – Opole : Uniwersytet Opolski, 2020. – S. 43-62

5. Pani Bovary Gustawa Flauberta : [streszczenie, analiza, interpretacja] / [oprac. Anna Paterek]. – Toruń : Literat, [2013]. – 154 s. ; 15 cm. – (Lektury Wszech Czasów ; 112)

6. Pani Bovary jako symbol melancholii w opowiadaniu Zygmunta Haupta „To ja sam jestem Emmą Bovary” / Maciej Sagata // W : Światy melancholii : w 500-lecie „Melencolii” Albrechta Dűrera (1514-2014) / red. Marek Dybizbański, Aneta Mazur ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016. – S. 421-427
M 215615 (Opole)

7. „Pani Bovary to nowoczesność” : o tym czego Flaubert nie powiedział / Marta Wójcik // W : Historia odzwierciedlona w sztuce : praca zbiorowa / red. Karol Łukomiak. – Łódź : Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, 2018. – S. 123-157

8. Paralele i antynomie : Emma Bovary i Anna Karenina / Krzysztof Korwin-Piotrowski // W : Humanizm między Wschodem a Zachodem / tom pod red. Magdaleny Baraniak i Anety Świder-Pióro ; opieka nauk. Maria Kalinowska i Alina Nowicka-Jeżowa. – Warszawa : WUW Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. – S. 79-108

9. Ręka Flauberta / Renata Lis. – Warszawa : „Sic!”, 2011. – 327, [1] s. ; 21 cm.
M 206687 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

10. Bovaryzm : teoria zjawiska w nowym świetle / Grzegorz Przepiórka // Ogród. – R. 9, nr 1/2 (2010), s. 89-116

11. Chłopskie, pańskie : pani Bovary i kwestia smaku / Wojciech Nowicki // Tygodnik Powszechny. – 2010, nr 14, s. 44-45

12. Czy rzeczywiście należało zabić Emmę Bovary? : Jacques Rancière i sprawa Flauberta / Jędrzej K. Brzeziński // Civitas. – Nr 21 (2017), s. 59-81
* Dostępne w Internecie: http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/c/article/view/344/273 [dostęp: 18.07.2023 r.]

13. Dlaczego bowaryzm? / Bogdan Mazan, Aneta Mazur // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2018, [nr] 3, s. 7-25
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1505-9057_49_01 [dostęp: 18.08.2023 r.]

14. Dlaczego należało zabić Emmę Bovary? : literatura, demokracja i medycyna / Ranciére Jacques ; tł. Jerzy Franczak // Teksty Drugie. – 2012, nr 4, s. 143-159
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2012-t-n4_(136)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2012-t-n4_(136)-s143-159/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2012-t-n4_(136)-s143-159.pdf [dostęp: 18.08.2023 r.]

15. Egoiści w powieści Gustawa Flauberta pt. „Madame Bovary” / Jakub Majkowski // Ogrody Nauk i Sztuk. – T. 7 (2017), s. 55-63
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/460132 [dostęp: 18.08.2023 r.]

16. Emma Bovary w uczniowskiej prasie / Ewa Kujaszewska // Język Polski w Liceum. – 2012/2013, nr 2, s. 90-98

17. Franka i Wiryneja : Madame Bovary inspiracją portretów kobiecych w literaturze wybranych epok / Natalia Pietkiewicz // Acta Polono-Ruthenica. – T. 13 (2008), s. 349-366
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2420 [dostęp: 18.08.2023 r.]

18. Gustaw Flaubert „Pani Bovary” / Małgorzata Kacpere // Cogito. – 1999, nr 5, s. 38-39

19. Heloiza w górniczym miasteczku / Urszula Wykurz // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2017/2018, nr 2, s. 55-71

20. Młodopolskie opisywanie formuły bowaryzmu / Bogdan Mazan // Miscellanea Łódzkie. – 1999, [z.] 1, s. 68-74

21. Monotonia odwiecznej namiętności : mityczne konteksty „Pani Bovary” Flauberta / Cezary Zalewski // Ruch Literacki. – 2004, z. 4-5, s. 421-436

22. Nasłuchując stukotu sabotów : rzecz o obuwniczych detalach w Pani Bovary Gustawa Flauberta / Edyta Skoryna // Wyspa. – 2019, nr 3, s. 132-139

23. Nowelistyczny tryptyk Stefanii Chłędowskiej – zagubione ogniwo polskiego „bowaryzmu”? / Aneta Mazur // Pamiętnik Literacki. – 2012, z. 4, s. 27-43
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/81746/edition/63900/content [dostęp: 18.08.2023 r.]

24. Pani Bovary / Alicja Helman. – (Portrety filmowe) // Kino. – 2010, nr 1, s. 64-68

25. „Pani Bovary” : bowaryzm antytezą postawy twórczej / Michał Bieniek // Dyskurs. – Nr 4 (2006), s. 32-63

26. Pani Bovary Gustawa Flauberta / Małgorzata Dmochowska // Cogito. – 2002, nr 5, dod. „Lektury do matury 9”, s. 49-52

27. Pani Bovary w tropikach: bowaryzm jako zjawisko (post)kolonialne / Zuzanna Krasnopolska // Pamiętnik Literacki. – 2012, z. 4, s. 19-26
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/63901/WA248_81745_P-I-30_krasnopolska-pani_o.pdf [dostęp: 18.08.2023 r.]

28. Realizm i miłość / Stefan Głowacki // Cogito. – 2005, nr 1, s. 84-85

29. Świat według Flauberta („Pani Bovary” po latach) / Bogusław Kołcz // Polonistyka. – 1994, nr 4, s. 233-238

30. Teresa, Giacinta i Helena : włoskie siostry Emmy, czyli „Pani Bovary” Gustave’a Flauberta w literaturze włoskiej XIX wieku / Zuzanna Krasnopolska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. -2018, [nr] 3, s. 151-167
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/649110 [dostęp: 18.08.2023 r.]

31. Z dziejów bowaryzmu we Francji / Anita Staroń // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2018, [nr] 3, s. 27-42
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/649106 [dostęp: 18.08.2023 r.]

32. Z przeszłości arcydzieła : (o recepcji „Pani Bovary”) / Agnieszka Górska // Morze Zjawisk. – Nr 1 (1998), s. 53-63

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu