William Shakespeare

ROMEO I JULIA / William Szekspir

Książki:

1. Czas na polski : scenariusze lekcji : gimnazjum : klasa II : interpretacje i komentarze do utworów literackich i zagadnień gramatycznych / Izabela Muszyńska, Elżbieta Błachowicz. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro, 2010. – S. 60-61 : „Romeo i Julia” jako tragedia szekspirowska
M 066495 (Nysa), C

HAMLET / William Szekspir

Książki:

1. „Antygona”, „Hamlet”, „Tobiasz” dla Teatru Społecznego / Juliusz Osterwa ; wstęp, oprac. i red. Ireneusz Guszpit ; wstęp, oprac. i red. Dariusz Kosiński. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. – 270,[3] s. : faks. ; 24 cm. – (Dramat – Teatr ; 18)
M 197067 (Opole)

2. …

MAKBET / William Szekspir

Książki:

1. Czarownice w innym świetle : adaptacja „Makbeta” w „Trzech wiedźmach” Terry’ego Pratchetta / Andrzej Sip // W : Nasz Szekspir / red. Małgorzata Gumper, Agata Strzelczyk, Jadwiga Jęcz, Elżbieta Wesołowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2022. – S. 87-99

2. …