pedeutologia

Nauczyciel matematyki

Bibliografia w wyborze “Nauczyciel matematyki” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 1990-2020 i zawiera 55 opisów bibliograficznych dotyczących kształcenia, doskonalenia zawodowego, kompetencji, metodyki nauczania nauczycieli matematyki. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki …

Nauczyciel języka polskiego

Bibliografia w wyborze “Nauczyciel języka polskiego” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 1990-2020 i zawiera 143 opisy bibliograficzne dotyczące kształcenia, doskonalenia zawodowego, kompetencji, metodyki nauczania nauczycieli polonistów. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na …

Nauczyciel historii

Bibliografia w wyborze “Nauczyciel historii” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 1990-2020 i zawiera 69 opisów bibliograficznych dotyczących kształcenia, doskonalenia zawodowego, kompetencji, metodyki nauczania nauczycieli historii. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki …

Obserwacja zajęć

Celem obserwacji zajęć jest podniesienie jakości pracy szkoły, analiza rozwoju wiedzy, umiejętności ( w tym umiejętności kluczowych) uczniów, badanie realizacji programów nauczania, inspirowanie i wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych, gromadzenie informacji w procesie ewaluacji i kontroli wybranych obszarów pracy szkoły, ukierunkowane pozyskiwanie informacji o rozwoju obserwowanych obszarów. …

Autorytet nauczyciela/pedagoga/dyrektora szkoły

Bibliografia w wyborze “Autorytet nauczyciela/pedagoga/dyrektora szkoły” gromadzi piśmiennictwo z lat 2010-2019 i zawiera 118 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w …

Etyka nauczyciela/pedagoga/dyrektora szkoły

Bibliografia w wyborze “Etyka nauczyciela/pedagoga/dyrektora szkoły” gromadzi piśmiennictwo z lat 2010-2019 i zawiera 141 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w …

Wizerunek nauczyciela/pedagoga/wychowawcy

Wizerunek wg „Słownika języka polskiego PWN” jest to «sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana». Wizerunek (postrzeganie społeczne) nauczycieli jest związane z oczekiwaniami, jakie społeczeństwo formułuje wobec tej grupy zawodowej, a to z kolei ma związek z pojmowaniem roli i funkcji nauczyciela. Niniejsze zestawienie bibliograficzne dotyczy …

Mężczyźni w zawodzie nauczyciela

Bibliografia „Mężczyźni w zawodzie nauczyciela” gromadzi piśmiennictwo z lat 2003-2020 i zawiera 39 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

Kształcenie nauczycieli

Niniejsza bibliografia “Kształcenie nauczycieli” zawiera 132 opisy bibliograficzne. Materiał uporządkowano alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i filiach oznaczone zostały sygnaturami.

Wydawnictwa zwarte :

1. Aktualne problemy pedagogiczne : konteksty i wyzwania / red. nauk. Daria …