pedeutologia

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Bibliografia w wyborze „Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 1990-2022 i zawiera 372 opisy bibliograficzne dotyczące kształcenia, doskonalenia zawodowego, kompetencji, metodyki nauczania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem …

Nauczyciel plastyki

Zestawienie bibliograficzne „Nauczyciel plastyki” gromadzi wybór literatury z lat 2000-2022 i zawiera 22 opisy bibliograficzne dotyczących kształcenia, doskonalenia zawodowego, kompetencji zawodowych nauczyciela plastyki. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, baz Biblioteki Narodowej. Niektóre opisy zawierają linki do baz pełnotekstowych.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, …

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Bibliografia „Nauczyciel przedmiotów zawodowych” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 2000-2022 i zawiera  72 opisy bibliograficznych dotyczących kształcenia, doskonalenia zawodowego, kompetencji zawodowych nauczyciela zawodu. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i …

Wartości w zawodzie nauczyciela

Bibliografia w wyborze „Wartości w zawodzie nauczyciela” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2021 i zawiera 54 opisy bibliograficzne. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne …

Kobiety w zawodzie nauczyciela

Bibliografia „Kobiety w zawodzie nauczyciela” gromadzi piśmiennictwo z lat 2003-2021 i zawiera 44 opisy bibliograficzne książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

Autonomia nauczyciela

Bibliografia w wyborze „Autonomia nauczyciela” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2021 i zawiera 29 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu …

Motywy wyboru zawodu nauczyciela

Bibliografia w wyborze „Motywy wyboru zawodu nauczyciela” gromadzi piśmiennictwo z lat 1999-2021 i zawiera 19 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW …

Satysfakcja zawodowa nauczycieli

Bibliografia w wyborze „Satysfakcja zawodowa nauczycieli” gromadzi piśmiennictwo z lat 1990-2021 i zawiera 48 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w …

Prestiż zawodu nauczyciela

Prestiż – uznanie i szacunek społeczny dla określonej jednostki lub grupy, związany z jej pozycją (wysoką) w hierarchii społecznej; jedno z kryteriów uwarstwienia społecznego.” (Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4, Warszawa 2005, s. 884)
Bibliografia w wyborze „Prestiż zawodu nauczyciela” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2021 i zawiera …

Nauczyciel języka obcego

Bibliografia w wyborze “Nauczyciel języka obcego” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 1990-2020 i zawiera 254 opisy bibliograficzne dotyczące kształcenia, doskonalenia zawodowego, kompetencji, metodyki nauczania nauczycieli języków obcych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny został podzielony na osiem …