Autonomia nauczyciela

Bibliografia w wyborze „Autonomia nauczyciela” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2021 i zawiera 29 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

1. Autonomia nauczyciela w klasie integracyjnej : wyzwania i rozwiązania / Werona Król // W : Autonomia w nauce języka obcego : techniki, strategie, narzędzia / pod red. Mirosława Pawlaka. – Konin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej ; Poznań ; Kalisz : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2015. – S. 61-78

2. Autonomia nauczyciela w reformowanej szkole / Agata Popławska // W : Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej / redakcja naukowa Anna Karpińska, Monika Zińczuk, Karol Kowalczuk. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021. – S. 77-96
M 221012 (Opole)

3. Autonomia ucznia i nauczyciela w warunkach szkolnych : wyniki badań / Anna Mystkowska-Wiertelak, Mirosław Pawlak // W : Autonomia w nauce języka obcego : techniki, strategie, narzędzia / pod red. Mirosława Pawlaka. – Konin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej ; Poznań ; Kalisz : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2015. – S. 7-26

4. Autonomia w uczeniu się i nauczaniu języka obcego : refleksja początkujących nauczycieli nad własnymi przekonaniami / Anna Klimas // W : Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych / pod red. Małgorzaty Baran-Łucarz. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. – S. 41-53

5. Dokąd płynie współczesny nauczyciel? : obrazy nauczycieli w dziennikach doświadczeń zawodowych = Where does the contemporary teacher sail to? : images of teachers in their Work Experience Diaries / Malwina Kałużyńska // W : Nauczyciel we współczesnej edukacji : diagnoza, rozwój, zmiana = Teacher in contemporary education : diagnosis, development, change / redakcja naukowa Małgorzata Kamińska, Zbigniew Paweł Kruszewski, Andrzej Gretkowski, Barbara Skałbania. – Płock ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica : WN Novum, 2016. – S. 239-253

6. Młody nauczyciel w szkole : problemy związane z rozwojem kompetencji i autonomii / Anna Zielińska // W : Pedagogika i edukacja : wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii / redakcja naukowa Joanna Madalińska-Michalak, Anna Wiłkomirska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020. – S. 308-325
* Dostępne w Internecie: https://wuw.pl/data/include/cms//Pedagogika_i_edukacja_Madalinska_Michalak_Joanna_Wilkomirska_Anna_red_2020.pdf?v=1607677789679

7. Pierwsze kroki w rozwijaniu autonomii ucznia i nauczyciela / Agnieszka Śliwińska // W : Tradycyjne podejście i nowe perspektywy w nauczaniu języków obcych : aspekty, metody, realizacje : praca zbiorowa / pod redakcją Ewy Bieńkowskiej-Kajko, Ewy Mężyk, Bożeny Stefanowicz ; Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej. – Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2020. – S. 121-128

8. Sukces i autonomia w zarządzaniu szkołą / Rafała Otręba // W : Dyrektor szkoły w procesie zarządzania oświatą / pod redakcją Krzysztofa Gawrońskiego i Michała Kwiatkowskiego. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2018. – S. 288-295

9. Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną / Rafał Otręba. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. – 279 s. : il. ; 21 cm.

10. Tożsamość nauczyciela a uczenie myślenia / Anna Kowal-Orczykowska // W : Nauczyciel : zawód, powołanie, uwikłanie / pod red. Barbary Jędrychowskiej. – Legnica : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2014. – S. 141-150
M 214171 (Opole)

11. Twórczy i autonomiczny nauczyciel we współczesnej polskiej szkole – mit czy rzeczywistość : refleksje na podstawie literatury i opinii nauczycieli / Aneta Kamińska // W : Wychowanie, socjalizacja, edukacja : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Andrzejowi Michałowi De Tchorzewskiemu z okazji 75. rocznicy urodzin i 50-lecia pracy naukowej / redakcja Marzena Chrost, Krzysztof Jakubiak. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018. – S. 783-797

Artykuły w czasopismach:

12. Autonomia nauczyciela, autonomia ucznia / Andrzej Janowski // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 6, s. 48-55
* Dostępne w Internecie: http://bc.ore.edu.pl/Content/323/J%C4%99zyki+obce+6-2008_BC.pdf

13. Autonomia nauczyciela : wymiar teoretyczny i praktyczne implikacje = Teacher’s autonomy : theoretical dimension and practical implication / Ewa Wiśniewska // Społeczeństwo, Edukacja, Język. – T. 14, [cz.] 1 (2021), s. 41-59
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.mazowiecka.edu.pl/index.php/sej/article/view/843/758

14. Autonomia początkującego nauczyciela / Agata Patalas // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 9, s. 72-74

15. Autonomia szkół i nauczycieli w świetle polityki przemian edukacyjnych w Polsce po 1990 roku / Bogusław Śliwerski // Grupa i Zabawa. – 2002, nr 3-4, s. 11-21

16. Autonomia wychowawcy / Marek Głowiński // Gimnazjum. – 2000, nr 4, s. 37-42

17. Czy możliwa jest nauczycielska autonomia? : rozważania na podstawie koncepcji Tomasza Kocowskiego i myśli Michela Foucaulta / Zuzanna Zbróg // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2007, nr 3, s. 115-128

18. Jak nauczamy języków obcych w gimnazjach? : doniesienie z badań o wybranych aspektach autonomii nauczycielskiej / Alina Dorota Jarząbek // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 6, s. 92-104
* Dostępne w Internecie: http://bc.ore.edu.pl/Content/323/J%C4%99zyki+obce+6-2008_BC.pdf

19. Między etosem a zawodem : nauczyciel wobec zadań wychowawczych szkoły / Wanda Dróżka // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2014, nr 1-2, s. 131-154

20. Młody nauczyciel w interakcjach społecznych / Zuzanna Sloma, Dominika Szymańska // Remedium. – 2013, nr 3, s. 4-6

21. Nauczyciel autonomiczny czyli w poszukiwaniu przesłanek modernizacji kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego / Stanisław Skibiniewski // Kultura Fizyczna. – 2004, nr 11-12, s. 18-20

22. Nauczyciel i jego szanse autonomicznego funkcjonowania w zawodzie : (z perspektywy badanych nauczycieli i teorią Pierre’a Bourdieu w tle) / Małgorzata Zalewska-Bujak // Studia z Teorii Wychowania. – T. 9, nr 3 (2018), s. 155-178
* Dostępne w Internecie: https://sztw.chat.edu.pl/resources/html/article/details?id=186832

23. O autonomii szkół i nauczycieli / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. – 2009, nr 7, s. 10-15

24. O autonomii szkół i nauczycieli / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. – 2009, nr 9, s. 23-28

25. Odpowiedzialna autonomia / Jarosław Kordziński. – (Akademia Rozwoju Szkoły). – Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2021, nr 12, s. 21-25
* Dot. autonomii nauczycieli oraz dyrekcji szkoły

26. Rozbudzanie wrażliwości interkulturowej – autonomia studenta i nauczyciela a autonomia ucznia / Agnieszka Strzałka. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2011, nr 2, s. 10-12
* Dostępne w Internecie: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/publication?id=13

27. W stronę samodzielności zawodowej – o autonomii nauczyciela / Danuta Wiśniewska // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 6, s. 42-47
* Dostępne w Internecie: http://bc.ore.edu.pl/Content/323/J%C4%99zyki+obce+6-2008_BC.pdf

28. Zakres autonomii i odpowiedzialności nauczycieli w Europie / Anna Smoczyńska // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 6, s. 289-293
* Dostępne w Internecie: http://bc.ore.edu.pl/Content/323/J%C4%99zyki+obce+6-2008_BC.pdf

29. Zakres autonomii nauczyciela w warunkach szkolnych / Izabela Marcinak // Konińskie Studia Językowe. – T. 2, nr 4 (2014), s. 333-347

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu