Wartości w zawodzie nauczyciela

Bibliografia w wyborze „Wartości w zawodzie nauczyciela” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2021 i zawiera 54 opisy bibliograficzne. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

1. Aksjologia w kształceniu pedagogów / pod red. nauk. Janiny Kostkiewicz. – Kraków : „Impuls”, 2008. – 354 s. ; 24 cm.
M 60871 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 198871 (Opole)

2. Aksjologiczne podłoże autorytetu nauczyciela = The axiological undertow of authority of a teacher / Mirosław Koralewski // W : Motywacja do nauki a skuteczność i efektywność kształcenia / redakcja naukowa Zbigniew Ruszaj, Wojciech Błażejewski. – Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2014. – S. 117-109

3. Aksjologiczny wymiar pracy szkoły i nauczyciela : różne podejścia i perspektywy poznawcze / pod redakcją Małgorzaty Jaśko. – Tarnów : Studio Projektowo Wydawnicze Artusgraf, 2018. – 205 stron : faksymilia, fotografie, ilustracje ; 20 cm.

4. Aporie wychowawcze szkoły i nauczyciela : złudzenia transmisji wartości w edukacji / Lech Sałaciński. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010. – 410, [4] s. : il. ; 24 cm.
M 203909 M 203910 (Opole)

5. Aspekty edukacji przyszłych nauczycieli ku wartościom / Tatiana Kłosińska // W : Pedagogika i jej oblicza / redakcja Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2018. – S. – 189-199

6. Istotne aspekty edukacji aksjologicznej : nauczyciel i uczeń wobec wartości / Monika Miczka-Pajestka // W : Edukacja w perspektywie wyzwań współczesności / redakcja naukowa Andrei Harbatski, Elżbieta Krysztofik-Gogol. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Białystok : współpraca wydawnicza Uniwersytet w Białymstoku, 2016. – S. 176-189
M 054541 (Brzeg)

7. Międzypokoleniowe kontynuacje i zmienności w aksjologicznych orientacjach trzech pokoleń nauczycieli / Marcin Rojek // W : O nową jakość edukacji nauczycieli / redakcja naukowa Joanna Madalińska-Michalak. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – S. 126-140

8. Nauczyciel i świat jego wartości / Eugenia Karcz-Taranowicz // W : Obszary i przestrzenie edukacji : meandry, konteksty, dylematy : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Jasińskiego w 70. rocznicę urodzin / red. naukowa Eugenia Karcz-Taranowicz. – Opole ; Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016. – S. 387-397
M 065068 (Kędzierzyn-Koźle), M 214797 (Opole)

9. Nauczyciel na polach humanizacji edukacji / Włodzimierz Prokopiuk. – Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 295-309 : W kręgu orientacji aksjologicznych współczesnych nauczycieli
M 050907 (Brzeg), M 061652 (Kędzierzyn-Koźle), C 205132 M 203768 (Opole)

10. Nauczyciel w przekazie wartości sprzyjających komunikacji międzykulturowej / Lidia Dakowicz. – Bibliogr. // W : Kompetencje międzykulturowe jako kapitał społeczności wielokulturowych / red. nauk. Jolanta Muszyńska, Wioleta Danilewicz, Tomasz Bajkowski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2013. – S. 103-116
M 211288 M 211289 (Opole)

11. Nauczyciel w pułapce aksjologicznej? : krytyka epistemolgicznego złudzenia w badaniach pedagogicznych / Józef Górniewicz // W : Problemy i obszary badań pedagogicznych : inspiracje, poszukiwania, odczytania : praca zbiorowa / pod red. Aldony Małyska, Józefa Górniewicza, Marcina Warmińskiego. – Olsztyn : Centrum Badań Społecznych UWM : Katedra Unesco UWM, 2016. – S. 47-63

12. Nauczyciel w sytuacji konfliktu wartości / Dorota Kiełb-Grabarczyk. – Bibliogr. // W : Być nauczycielem – opiekunem – wychowawcą : między teorią a praktyką / red. nauk. Grażyna Durka, Ewa Murawska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. – S. 245-259

13. Nauczyciel, wartości, świat = The teacher, values, the world / ed. team Wiesława Korzeniowska, Andrzej Murzyn, Hana Lukášová-Kantorková ; sci. ed. Andrzej Murzyn. – Kraków : „Impuls”, 2011. – 277 s. : il. ; 24 cm.
M 206382 M 206383 (Opole)

14. Nauczyciel wobec wartości w swojej pracy / Marta Bałażak // W : Kształcenie nauczycieli do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej : teoria i praktyka / pod redakcją Elżbiety Sałaty i Justyny Bojanowicz. – Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego. Wydawnictwo, copyright 2017. – S. 162-172

15. Nauczyciele i uczniowie gimnazjum wobec wyboru wartości : między pewnością a zwątpieniem / Ewa Kobyłecka. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009. – 393 s. : il. ; 24 cm.

16. O potrzebie doskonalenia kompetencji aksjologicznych nauczycieli z perspektywy ich działań w szkole / Ewa Kobyłecka // W : O nową jakość edukacji nauczycieli / redakcja naukowa Joanna Madalińska-Michalak. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – S. 399-408

17. Poczucie sensu życia i stosunek do wartości a wypalenie zawodowe nauczycieli / Patrycja Kozera-Mikuła // W : Dyskursy wyzerowane : inspiracje, badania, działania / redakcja naukowa Maria Marta Urlińska, Magdalena Urlińska ; Akademia Ignatianum w Krakowie. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit ; Kraków : Akademia Ignatianum, 2017. – S. 119-141

18. Szczególnie ważne wartości moralne w zawodzie nauczyciela / Aneta Kurowska // W : Rola wartości etycznych we współczesnym świecie. Cz. 1, Wartości etyczne współczesnego człowieka / redakcja Iwona Dudzik, Barbara Czuba, Krzysztof Rejman. – Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2017. – S. 53-64

19. Wartości, cele życiowe i zawodowe początkujących nauczycieli / Renata Miszczuk // W : Nauczyciel – współczesne problemy i wyzwania / pod red. Elżbiety Lisowskiej i Sławomira M. Mazura. – Ruzomberok ; Kraków : Międzynarodowa Fundacja „Scientia, Ars, Educatio” Bohdana Zalewskiego, 2013. – S. 203-214

20. Wartości preferowane we współczesnym modelu bycia nauczycielem wczesnej edukacji : na przykładzie badań porównawczych przeprowadzonych na terenie południowej Polski (Tarnów) oraz północnych i południowych Węgrzech (Kaposvári i Sárospatak) / Łucja Reczek-Zymróz. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 13, Konteksty oświatowe / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2019. – S. 183-190
M 65103 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 057204/XIII (Kluczbork), M 066173/XIII (Nysa), C 205652/XIII M 205662/XIII M 208806/XIII (Opole)

21. Zmiana postaw i wartości osobistych nauczycieli : refleksja pedagogiczna na podstawie doświadczeń coacha / Marzena Bugiel // W : Elizjum czy Tartar? : szkoła, uczniowie, nauczyciele : rzecz o współczesnej, (nie)amorficznej przestrzeni edukacyjnej : monografia / pod red. nauk. Janusza Stanka. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2015. – S. 197-208
M 069293 (Nysa), M 219138 (Opole)

22. Znaczenie wzoru osobowego nauczyciela w wychowaniu rozumianym jako przekazywanie wartości / Dobrochna Lama // W : Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela : w stronę edukacji spersonalizowanej / red. Stanisław Kowal, Małgorzata Mądry-Kupiec. – Będzin : Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2015. – S. 82-83

23. Życie wartościowe według nauczycieli : porównanie pokoleniowe i epokowe / Wanda Dróżka. – Bibliogr. // W : Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia. T. 1 / pod red. Anny Marii Koli, Piotra Kostyły, Hanny Stolarczyk-Szwec. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – S. 141-162
M 216432/I (Opole)

Artykuły w czasopismach:

24. Aksjologiczne aspekty funkcjonowania nauczycieli w zawodzie – wybrane poglądy / Ryszard Parzęcki // Zeszyty Naukowe WSHE. – T. 18 (2005), s. 109-117

25. Aksjologiczne aspekty kompetencji zawodowych przyszłych nauczycieli – wychowawców / Alicja Olszak // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. – 2008, nr 2, t. 3, s. 71-78

26. Aksjologiczne priorytety w przygotowaniu nauczycieli – wychowawców / Zofia Matulka // Edukacja Dorosłych. – 2005, nr 2/3, s. 23-29

27. Aksjologiczne przesłanki zawodu nauczyciela / Bożena Majewicz // Język, Religia, Tożsamość. – 2021, nr 1, s. 293-302
* Dostępne w Internecie: https://jezyk.religia.tozsamosc.ajp.edu.pl/resources/html/article/details?id=217901

28. Aksjologiczny wymiar pracy nauczyciela / Joanna Jankowska // Prace Psychologiczno-Pedagogiczne. -T. 1 (2007), s. 109-115

29. Cechy oraz wartości charakteryzujące nauczyciela wychowania fizycznego w opinii uczniów w różnym wieku / Łukasz Koper, Anna Koper, Marta Koszczyc // Szkice Humanistyczne. – T. 14, nr 4 (2014), s. 525-533

30. Dobre zdrowie w indywidualnej hierarchii wartości nauczycieli w kontekście satysfakcji życiowej i jej związków z innymi wartościami / Paweł F. Nowak, Justyna Charaśna-Blachucik, Dominik Olejniczak // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. T. 20, nr 2 (2017), s. 69-78

31. Dylematy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w urzeczywistnianiu wartości moralnych = The dilemmas of early childhood educators in the implementation of moral values / Teresa Zubrzycka-Maciąg // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2019, nr 2, s. 57-62
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/4934/7%20zubrzycka-maci%c4%85g-dylematy.pdf?sequence=1&isAllowed=y

32. Hierarchia wartości nauczycieli przedszkoli miasta Krakowa / Ewa Ir, Monika Janiszewska // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2015, nr 2, s. 73-80
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pedagogika_Przedszkolna_i_Wczesnoszkolna/Pedagogika_Przedszkolna_i_Wczesnoszkolna-r2015-t-n2_(6)/Pedagogika_Przedszkolna_i_Wczesnoszkolna-r2015-t-n2_(6)-s73-80/Pedagogika_Przedszkolna_i_Wczesnoszkolna-r2015-t-n2_(6)-s73-80.pdf

33. Media a świat wartości nauczycielek przedszkoli / Krystyna Żuchelkowska, Maria Gładyszewska. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 12, s. 11-15

34. Na rozdrożu wartości : dylematy aksjologiczne średniego pokolenia nauczycieli w świetle badań autobiograficznych / Wanda Dróżka // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. – Z. 26 (2008), s. 89-100

35. Nauczyciel wobec wartości chrześcijańskich / Adam Skreczko // Wychowawca. – 2006, nr 12, s. 18-19

36. O kompetencjach aksjologicznych nauczycieli polonistów / Ewa Kobyłecka // Dydaktyka Literatury. -[T.] 20 (2000), s. 89-95

37. Osobowościowe uwarunkowania nauczycielskich wartości wychowawczych / Maciej Karwowski // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2008, nr 3, s. 113-133

38. Poczucie umiejscowienia kontroli a system wartości nauczycielek / Jan F. Terelak, Magdalena Kiełek // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach. – R. 12, nr 23 (2011), s. 50-69

39. Postrzeganie przez uczniów świata wartości ich nauczycieli jako integralny składnik wychowania do wartości w szkole / Lech Sałaciński // Rocznik Lubuski. – T. 36, cz. 1 (2010), s. 187-198

40. Preferencje aksjologiczne nauczycieli a postrzeganie wartości przez uczniów / Marcin Fankanowski // Forum Pedagogiczne. – 2016, nr 2, cz. 1, s. 199-214
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/288/505

41. Refleksje o świecie wartości nauczycieli w kontekście transformacji ustrojowej w Polsce / Roman Jusiak // Studia Sandomierskie. – T. 9 (2002), s. 112-134

42. Rola wartości uniwersalnych – odpowiedzialność w opinii nauczycieli = The role of universal values – responsibility in the view of teachers / Magdalena Barabas // Roczniki Teologiczne. – T. 65, z. 11 (2018), s. 163-172

43. Uczciwość nauczyciela w procesie wychowania do wartości = Teacher’s honesty in the process of education towards values / Marek Kluz // Seminare. – T. 38, nr 1 (2017), s. 113-125
* Dostępne w Internecie: https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/176/160

44. Umiejętności i wartości w zawodzie nauczyciela = Skills and values in the teaching profession / Małgorzata Kabat // Prima Educatione. – Vol. 2 (2018), s. 23-33

45. Wartości cenione przez nauczycieli a ich znaczenie w pracy pedagogicznej / Beata Taradejna // Studia z Teorii Wychowania. – T. 4, nr 1 (2013), s. 169-190
* Dostępne w Internecie: https://sztw.chat.edu.pl/resources/html/article/details?id=168848

46. Wartości jako źródło celów wychowania nauczyciela wychowania fizycznego / Ewa Dyduch // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica. – [Nr] 8 (2017), s. 50-59

47. Wartości osobowe i społeczne nauczycieli / Jan Zowczak // Saeculum Christianum. – R. 12, nr 1 (2005), s. 175-198

48. Wartości w pedagogice pracy nauczyciela: współczesność i przyszłość / Krystyna Duraj-Nowakowa. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 12, s. 7-10

49. Wartości w pracy nauczyciela montessoriańskiego i tradycyjnego : badania porównawcze / Karolina Zoszak-Łoskot // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – Vol. 37, nr 4 (2018), s. 143-154
* Dostępne w Internecie: https://journals.umcs.pl/lrp/article/view/7199

50. Wartości w pracy zawodowej nauczycieli – w świetle badań empirycznych / Wanda Dróżka // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – Vol. 35, nr 3 (2016), s. 51-73

51. Wartości w zawodzie nauczyciela : wykorzystanie systemowej analizy pojęć wieloznacznych / Małgorzata Kabat // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Pedagogika. – Z. 14 (2017), s. 115-126
* Dostępne w Internecie: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/313949/edition/296864/content

52. Współczesny nauczyciel-wychowawca i jego świat wartości / Jan Żebrowski // Studia Gdańskie. – T. 4 (2007), s. 163-176

53. Wychowawczo-aksjologiczne aspekty misji nauczyciela / Wojciech Osial // Paedagogia Christiana. – 2012, t. 2, s. 145-161

54. Znaczenie wartości w kształceniu i funkcjonowaniu zawodowym nauczyciela / Jolanta Szempruch // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagogika i Psychologia. – Z. 3 (2006), s. 109-117

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu