Motywy wyboru zawodu nauczyciela

Bibliografia w wyborze „Motywy wyboru zawodu nauczyciela” gromadzi piśmiennictwo z lat 1999-2021 i zawiera 19 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

1. Motywy wyboru zawodu nauczyciela przez studentki kierunków pedagogicznych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu oraz Uniwersytetu Opolskiego badanie porównawcze / Żaneta Nowak. – Opole : Wydawnictwo Sindruk, 2021. – 126 stron : ilustracje, wykresy, zdjęcia ; 24 cm.

2. Nauczyciele : wybór zawodu, selekcja, warunki życia : praca zbiorowa / pod red. Witolda Rakowskiego ; Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej, Mazowieckie Towarzystwo Naukowe. – Warszawa : IGS. SGH, 1997. – 176 s. : il., err. ; 24 cm.

3. Oczekiwania motywujące kandydatów na nauczycieli do podjęcia pracy pedagogicznej / Ewa Kochanowska // W : Dydaktyka akademicka : wybrane obszary badawcze / red. nauk. Anna Karpińska, Walentyna Wróblewska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2014. – S. 204-220
M 063168 (Kędzierzyn-Koźle), M 212383 (Opole)

4. Polonista to nie tylko nauczyciel / Małgorzata Latoch-Zielińska // W : Polonista na rynku pracy : o strategiach dostosowania kształcenia studentów do wyzwań rynku pracy / redakcja naukowa Anita Gis, Mirosław Wobalis ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – S. 25-39

5. Prestiż zawodu nauczyciela w perspektywie kształcenia / Joanna M. Łukasik. – Bibliogr. // W : Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych / red. nauk. Joanna M. Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2021. – S. 251-265
M 221529 M 221530 (Opole)

6. Wybory, nadzieje i dylematy : przyszli nauczyciele dzieci młodszych o wybranym zawodzie / Anna Szafrańska. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 13, Konteksty oświatowe / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2019. – S. 157-169
M 65103 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 057204/XIII (Kluczbork), M 066173/XIII (Nysa), C 205652/XIII M 205662/XIII M 208806/XIII (Opole)

7. Znajomości siebie samego, swoich zdolności, kierunku zainteresowań, budzących się zamiłowań – umiejętnością dobrego wyboru zawodu/misji nauczyciela / Marek Walancik // W : Bogdan Nawroczyński – inspiracje dla współczesności / redakcja naukowa Bogusław Śliwerski, Marek Walancik. – Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2020. – S. 141-153

Artykuły w czasopismach:

8. Każdy może być nauczycielem / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. – 2017, nr 4, s. 3-10
* Raport NIK pt. „Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela”

9. Motywy wyboru zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Małgorzata Szumilas // Kieleckie Studia Edukacji Wczesnoszkolnej. – T. 3 (2000), s. 149-156

10. Motywy wyboru zawodu nauczyciela przez studentów uczelni artystycznych / Joanna M. Łukasik. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2021, nr 1, s. 63-75
* Dostępne w Internecie: https://edukacjaustawicznadoroslych.eu/images/2021/1/05_1_2021.pdf

11. Motywy wyboru zawodu nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Sosnowska-Bielicz. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2021, nr 4, s. 68-80

12. Nauczyciel – zawód, powołanie, czy wyjście awaryjne? / Adela Domańska // Wychowawca. – 2019, nr 10, s. 26-27

13. Studenci pedagogiki o wyborze kierunku, oczekiwaniach wobec studiów i przyszłej pracy / Aldona Małyska, Urszula Pulińska. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 4, s. 114-124
* Dostępne w Internecie: https://edukacjaustawicznadoroslych.eu/images/2018/4/13_4_2018.pdf

14. Świadomy vs. przypadkowy wybór kierunku studiów pedagogicznych : analiza porównawcza / Beta Mydłowska. – Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2020, nr 3, s. 111-128

15. Uwarunkowania decyzji wyboru zawodu nauczyciela wychowania fizycznego / Kunegunda Włostowska, Mariola Zajkowska-Magier, Robert Wasilewski // Rocznik Naukowy – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. – T. 6 (1999), s. 21-35

16. Wpływ praktyk nauczycielskich na rozwój refleksyjności studentów filologii angielskiej oraz na ich dalsze decyzje związane z wyborem zawodu nauczyciela / Marek Derenowski // Neofilolog. – Nr 45, [cz.] 1 (2015), s. 27-41
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_45_1.pdf

17. Wybór zawodu nauczyciela a zasady katolickiego wychowania / Jan Zowczak // Teologiczne Studia Siedleckie. – R. 3 (2006), s. 191-211

18. Wybór zawodu nauczyciela przedmiotów informatycznych w kontekście poszerzonej przestrzeni społecznej Internetu / Janusz Janczyk // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2012, nr 3, cz. 2, s. 107-113
* Dostępne w Internecie:
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Edukacja_Technika_Informatyka/Edukacja_Technika_Informatyka-r2012-t3-n2/Edukacja_Technika_Informatyka-r2012-t3-n2-s107-113/Edukacja_Technika_Informatyka-r2012-t3-n2-s107-113.pdf

19. Zmiany w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji w kotekście antycypacji zawodu przez studentów / Małgorzata Suświłło. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 2, s. 3-13

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu