Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Bibliografia w wyborze „Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 1990-2022 i zawiera 372 opisy bibliograficzne dotyczące kształcenia, doskonalenia zawodowego, kompetencji, metodyki nauczania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

1. Absolwent uczelni jako początkujący nauczyciel klas początkowych / Marzenna Nowicka // W : Problemy kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji w uczelniach wyższych w Polsce / red. nauk. Marzenna Nowicka, Ewa Skrzetuska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – S. 168-184
M 216053 (Opole)

2. Aktualne zagadnienia edukacji wczesnoszkolnej : nauczyciel – uczeń / Zdzisława Zacłona. – Nowy Sącz : Nova Sandec, 2011. – 98 s. : il. ; 25 cm.

3. Alfabetyzacja medialna w świadomości kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Marcin Musioł // W : Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji = Education and new technologies in culture, information and communication / red. nauk. Dorota Siemieniecka. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – S. 179-191
M 220136 (Opole)

4. Aspekty twórczości w poglądach i samoocenie studentów wczesnej edukacji wczesnej edukacji / Tatiana Kłosińska, Elżbieta Marek // W : Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji / pod redakcją naukową Józefy Bałachowicz i Ireny Adamek we współpracy z Martą Krasuską-Betiuk i Agnieszką Olechowską. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017. – S. 82-97

5. Autorefleksja oraz kreatywne działania nauczyciela w fazie przygotowawczej procesu edukacji – wybrane problemy / Beata Oelszlaeger-Kosturek // W : Transgresje w edukacji. T. 1, Twórczy nauczyciel i rodzic w procesie (nie)twórczej edukacji formalnej i nieformalnej / redakcja naukowa Maciej Kołodziejski ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. – Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Wydział Pedagogiczny, 2016. – S. 39-50

6. (Auto)refleksja pedagogiczna nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej : wgląd w praktykę / Beata Oelszlaeger-Kosturek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. – 140, [2] strony : wykresy ; 21 cm.
M 221055 (Opole)

7. Autorytet nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej / Aleksandra Weronika Strużyńska // W : Autorytet, przywództwo, liderstwo : praca zbiorowa / pod redakcją ks. prof. dr hab. Jana Zimnego ; Wydział Zarządzania. Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. – Stalowa Wola : [Jan Zimny], 2020. – S. 270-284

8. Autorytet nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej / Marta Pietrycha // W : Autorytet : wartość czy fikcja? / pod red. Jana Zimnego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Katedra Pedagogiki Katolickiej. – Stalowa Wola : Eikon Plus, 2015. – S. 181-198

9. „Bariera oczywistości” w edukacji wczesnoszkolnej i co nauczyciel o niej wiedzieć powinien / Zbigniew Nowak // W : Nauczyciel – dziecko : spotkania w przestrzeni edukacyjnej / redakcja naukowa Anna Borzęcka i Agnieszka Twaróg-Kanus. – Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, © Copyright 2018. – S. 155-165

10. Cechy stylu działań edukacyjnych nauczyciela / Józefa Bałachowicz // W : Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod redakcją naukową Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. -Kraków : „Impuls’”, 2017. – S. 181-201
M 054731 (Brzeg), M 064983 (Kędzierzyn-Koźle), M 054875 (Kluczbork), M 069041 (Nysa), M 217224 (Opole)
Dostępne w Libra.Ibuk.pl: https://libra.ibuk.pl/reader/kompetencje-kreatywne-nauczyciela-wczesnej-edukacji-dziecka-irena-adamek-67271 [dostęp: 4.04.2023 r.]

11. Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzi umiał, czyli czego (nie) uczy się na lekcjach matematyki / Renata Reclik. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa T. 10 : Wychowanie i kształtowanie – kierunki i perspektywy zmian / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. – Kraków, 2017. – S. 145-159
M 64393 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 054776/X (Kluczbork), C 066173/X (Nysa), C 205652/X M 205662/X M 208806/X (Opole)

12. Determinanty jakości kształcenia (przygotowania) w zakresie metodyki edukacji matematycznej w opinii studentów edukacji wczesnoszkolnej / Renata Reclik // W : Obraz i dylematy zawodu nauczyciela : praca zbiorowa / redakcja naukowa Beata Fedyn, Ilona Gembalczyk. – Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2018. – S. 41-49

13. „Dobry” i „zły” uczeń w przedzałożeniach przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Iwona Czaja-Chudyba // W : Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T. 2, Przeciw złu / pod redakcją Michała Głażewskiego i Bożeny Muchackiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – S. 115-130

14. Doniosłość pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w kontekście etyki zawodowej i praw człowieka / Sławomira Ruchała // W : Edukacja dziecka wobec wyzwań i zagrożeń ponowoczesności / red. Cecylia Langier, Krzysztof Śleziński. – Bielsko-Biała : Kolegium Nauczycielskie ; Katowice ; [Cieszyn] : Uniwersytet Śląski. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji ; Kraków : Wydawnictwo Scriptum, Tomasz Sekunda, 2014. – S. 209-226

15. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi, wynikającymi z różnic kulturowych i zmiany środowiska edukacyjnego / Emilia Śmiechowska-Petrovskij // W : Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku : aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych / pod redakcją Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. – S. 173-187
M 054430 M 054429 M 054428 (Brzeg), M 64122 KK M 64123 KK M 64124 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054116 M 054117 M 054118 (Kluczbork), C 068261 M 068260 M 068259 (Nysa), M 215480 M 215481 M 215482 M 215483 (Opole)

16. Doświadczenia w organizowaniu kształcenia praktycznego przyszłych nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Uniwersytecie Łódzkim w ramach projektu Poznać, zrozumieć, doświadczyć / Anna Buła // W : Teoria pedagogiczna w służbie praktyki : praktyka inspiracją dla teorii. Cz. 1 / pod redakcją Haliny Gajdamowicz, Elżbiety Płóciennik ; Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności. – Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, 2015. – S. 76-83

17. Doświadczenia zawodowe w narracjach pamiętnikarskich nauczycielek wczesnej edukacji. T. 1 / red. nauk. Anetta Soroka-Fedorczuk. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. – 271 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.

18. Doświadczenia zawodowe w narracjach pamiętnikarskich nauczycielek wczesnej edukacji. T. 2 / red. nauk. Anetta Soroka-Fedorczuk, Mirosława Nyczaj-Drąg. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. – 144 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.

19. Dydaktyczny pomiar edukacyjnych osiągnięć uczniów jako wyzwanie dla nauczyciela edukacji elementarnej / Michał Kowalewski // W : Tradycja, teraźniejszość, przyszłość edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / redakcja naukowa Anna Pękala, Agnieszka Leszcz-Krysiak ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. – Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2016. – S. 229-241

20. Dziecko dwujęzyczne w przestrzeni przedszkola i szkoły z perspektywy nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej / Anna Schmidt // W : Dziecko w przestrzeniach języka : wybrane konteksty teoretyczne, wybrane perspektywy praktyczne / redakcja naukowa Kinga Kuszak. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018. – S. 265-272

21. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 5, Nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i szkole / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. – Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : „Impuls”, 2013. – 384, [2] s. : il. ; 24 cm.
M 64398 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 053097/V (Kluczbork), C 066173/V (Nysa), C 205652/V M 205662/V M 208806/V (Opole)

22. Edukacja ogólnotechniczna małego dziecka w szkolnej rzeczywistości / Małgorzata Drost-Rudnicka. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 13, Konteksty oświatowe / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2019. – S. 109-121
* Dot. także badań ankietowych, przeprowadzonych w latach 2016-2017, dot. edukacji technicznej w klasach I-III szkoły podstawowej, wśród 100 nauczycieli pracujących w szkołach Opolszczyzny
M 065103 (Kędzierzyn-Koźle), C 057204/XIII (Kluczbork), C 066173/XIII (Nysa), C 205652/XIII M 205662/XIII M 208806/XIII (Opole)

23. Edukacja poprzez zabawę warsztaty PUS „Pomyśl – Ułóż – Sprawdź” jako forma wzbogacenia bazy metodycznej nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Dorota Marcinkowska // W : Biblioteka, bibliotekarz – dla nauczyciela i ucznia. T. 5 / [redakcja Robert Kardas ; redakcja merytoryczna Dorota Parkita, Małgorzata Pronobis]. – Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2016. – S. 81-85

24. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna : obszary sporów, poszukiwań, wyzwań i doświadczeń w kontekście zmian oświatowych / red. nauk. Danuta Waloszek. – Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2010. – 215 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
C 050837 (Brzeg), C 068120 (Kędzierzyn-Koźle), M 052539 M 053781 (Kluczbork), C 068120 (Nysa), C 203089 M 203119 M 203120 M 203121 M 203122 M 203123 M 203399 M 208758 M 208963 M 214647 M 214648 M 214649 (Opole)

25. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców nowego wieku / red. nauk. Eugeniusz Bielicki, Mieczysław Ciosek ; Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. – 470 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.

26. Edukacja teatralna w pracy nauczyciela : potrzeba i sens / Irena Szewczyk-Kowalewska // W : Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych / red. Wiesława Leżańska , Aleksandra Feliniak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 109-118
C 216577 M 216806 M 216807 (Opole)

27. Edukacja wczesnoszkolna w warunkach zmiany społecznej i kulturowej / pod redakcją naukową Ewy Skrzetuskiej i Moniki Jurewicz. – Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2016. – 215, [1] strona : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

28. Edukacja włączająca w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej : analiza segmentacyjna : doniesienia z badań / Joanna Skibska // W : Inkluzja edukacyjna : idee, teorie, koncepcje, modele edukacji włączającej a wybrane aspekty praktyki edukacyjnej / pod redakcją naukową Zenona Gajdzicy, Magdaleny Bełzy. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. – S. 161-174

29. Elektroniczne formy współpracy nauczycieli z rodzicami w dobie przyspieszenia cywilizacyjnego / Maria Janukowicz // W : Tradycja, teraźniejszość, przyszłość edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / redakcja naukowa Anna Pękala, Agnieszka Leszcz-Krysiak ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. – Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2016. – S. 249-260

30. Filozofia kreowania programu kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji z wybranym przykładem w tle / Małgorzata Suświłło // W : Problemy kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji w uczelniach wyższych w Polsce / red. nauk. Marzenna Nowicka, Ewa Skrzetuska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – S. 229-262
* W artykule przedstawiono program studiów dla kierunku Pedagogika Wczesnej Edukacji na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
M 216053 (Opole)

31. Formy doradztwa metodycznego dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Krzysztof Wereszczyński // W : Niektóre problemy wczesnej edukacji / red. nauk. Kazimierz Żegnałek ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Pedagogiki. – Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016. – S. 275-305

32. Godność osobista nauczyciela w kontekście podmiotowości i przedmiotowości zawodowej / Krystyna Ferenz // W : Dziecko w kształceniu instytucjonalnym : idee – refleksje – badania / redakcja naukowa Iwona Kopaczyńska, Marzenna Magda-Adamowicz. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019. – S. 75-85
M 221075 (Opole)

33. Gotowość szkoły do pracy z dziećmi sześcioletnimi i rytualność „przekraczania progu” / Małgorzata Kwaśniewska // W : Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – S. 247-253
M 054503 M 054504 (Brzeg), M 64311 KK M 64442 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054359 M 054360 (Kluczbork), M 069662 (Nysa), C 216696 M 216547 M 216548 M 216729 (Opole)

34. Gotowość zawodowa absolwentów studiów licencjackich i magisterskich do realizacji zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej : częściowe doniesienie z badań własnych / Teresa Janicka-Panek // W : Kształcenie nauczycieli do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej : teoria i praktyka / pod redakcją Elżbiety Sałaty i Justyny Bojanowicz. – Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, copyright © 2017. – S. 13-28

35. Innowacje w edukacji elementarnej / pod red. Mirosławy Raczkowskiej-Lipińskiej, Ewy Jagiełło ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Akademia Podlaska w Siedlcach. – Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2010. – 404 s. : il. ; 24 cm.

36. Jak nie zniechęcić uczniów do matematyki? : nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej jako osoba wprowadzająca ucznia w świat matematyki / Ewelina Kawiak // W : Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej / redakcja naukowa Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Jacek Śnieciński, copyright 2015. – S. 53-162

37. Jakość kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela w świetle opinii nauczycieli edukacji elementarnej / Sabina Wieruszewska-Duraj, Ewa Jówko // W : Jakość innowacji i ewaluacji w edukacji / pod red. nauk. Jana Grzesiaka. – Kalisz : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny ; Konin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2015. – S. 351-360

38. Językowy obraz sukcesu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w opinii badanych studentów / Jovita Vaškevič-Buś // W : Interdyscyplinarny wymiar sukcesu życiowego / redakcja naukowa Tomasz Łączek. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019. – S. 73-80

39. Kandydaci na nauczycieli wczesnej edukacji o przygotowaniu do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Strzelecka-Ristow // W : Funkcjonowanie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wybranych środowiskach i sposoby jego wspierania / praca zbiorowa pod red. nauk. Anny Prusik i Łucji Kabzińskiej ; Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. – Olsztyn : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP, 2015. – S. 85-101

40. Kompendium kandydata na nauczyciela wczesnej edukacji / Anna Szkolak. – Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2014. – 146, [2] s. ; 23 cm.

41. Kompetencje informacyjno-medialne nauczycieli wczesnoszkolnych w zakresie wykorzystywania multimedialnych środków dydaktycznych : komunikat z badań / Aleksandra Feliniak. – Bibliogr. // W : Nauczyciel wczesnej edukacji : rozwijanie kompetencji zawodowych / pod red. Wiesławy Leżańskiej i Doroty Radzikowskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 99-111
M 216858 M 218522 M 219039 (Opole)

42. Kompetencje kluczowe a swoistość kompetencji kreatywnych nauczyciela / Irena Adamek // W : Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013. – S. 15-47
M 054731 (Brzeg), M 064983 (Kędzierzyn-Koźle), M 054875 (Kluczbork), M 069041 (Nysa), M 217224 (Opole)
Dostępne w Libra.Ibuk.pl: https://libra.ibuk.pl/reader/kompetencje-kreatywne-nauczyciela-wczesnej-edukacji-dziecka-irena-adamek-67271 [dostęp: 4.04.2023 r.]

43. Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013. – 292 s. : il. ; 24 cm.
M 054731 (Brzeg), M 064983 (Kędzierzyn-Koźle), M 054875 (Kluczbork), M 069041 (Nysa), M 217224 (Opole)
Dostępne w Libra.Ibuk.pl: https://libra.ibuk.pl/reader/kompetencje-kreatywne-nauczyciela-wczesnej-edukacji-dziecka-irena-adamek-67271 [dostęp: 4.04.2023 r.]

44. Kompetencje krytyczne w twórczej refleksji nauczyciela / Iwona Czaja-Chudyba // W : Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013. – S. 129-155
M 054731 (Brzeg), M 064983 (Kędzierzyn-Koźle), M 054875 (Kluczbork), M 069041 (Nysa), M 217224 (Opole)
Dostępne w Libra.Ibuk.pl: https://libra.ibuk.pl/reader/kompetencje-kreatywne-nauczyciela-wczesnej-edukacji-dziecka-irena-adamek-67271 [dostęp: 4.04.2023 r.]

45. Kompetencje matematyczne nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej / Wioletta Sarnecka // W : Nauczyciel we współczesnej edukacji : diagnoza, rozwój, zmiana = Teacher in contemporary education : diagnosis, development, change / redakcja naukowa Małgorzata Kamińska, Zbigniew Paweł Kruszewski, Andrzej Gretkowski, Barbara Skałbania. – Płock ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica : WN Novum, 2016. – S. 81-90

46. Kompetencje muzyczne absolwentów I etapu edukacyjnego podstawowych szkół ogólnokształcących i ich wybrane determinanty : raport z badań / [opracowanie Anna Waluga]. – Warszawa : Instytut Muzyki i Tańca ; [Katowice] : Stowarzyszenie im. Zoltána Kodálya w Polsce, 2016. – 132 strony : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

47. Kompetencje nauczyciela edukacji początkowej / pod red. Kazimierza Żegnałka. – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka (Warszawa). – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008. – 228 s. : il. ; 24 cm.

48. Kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji polonistycznej a proces kształcenia / Wiesława Troszczyńska-Nakonieczna // W : Nauczyciel : zawód, powołanie, uwikłanie / pod red. Barbary Jędrychowskiej. – Legnica : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2014. – S. 119-132
* Dot. problemu jakości kształcenia przyszłych nauczycieli na kierunku „edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym” w obszarze edukacji polonistycznej
M 214171 (Opole)

49. Kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej wobec oczekiwań XXI wieku / Dagna Czerwonka. – Bibliogr. // W : Nauczyciel wczesnej edukacji : rozwijanie kompetencji zawodowych / pod red. Wiesławy Leżańskiej i D oroty Radzikowskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 173-184
M 216858 M 218522 M 219039 (Opole)

50. Kompetencje nauczyciela klas I-III do realizacji edukacji zdrowotnej / Agnieszka Leszcz-Krysiak // W : Tradycja, teraźniejszość, przyszłość edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / redakcja naukowa Anna Pękala, Agnieszka Leszcz-Krysiak ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. – Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2016. – S. 261-271

51. Kompetencje nauczyciela : opiekuna praktyk w przedszkolu i klasach początkowych w kontekście założeń projektu „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć” / Dorota Radzikowska // W : Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 8, Przedszkole – przemiany instytucji i jej funkcji / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls” ; Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – S. 99-107
M 064401 (Kędzierzyn-Koźle), C 054028/VIII (Kluczbork), C 066173/VIII (Nysa), M 205662/VIII M 208806/VIII C 205652/VIII (Opole)

52. Kompetencje nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zmieniającej się rzeczywistości / Elżbieta Marek // W : Kształcenie nauczycieli do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej : teoria i praktyka / pod redakcją Elżbiety Sałaty i Justyny Bojanowicz. – Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego. Wydawnictwo, copyright 2017. – S. 93-107

53. Kompetencje profilaktyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Sławomir Śliwa ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Rozwoju Kultury Fizycznej. – Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwa Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Rozwoju Kultury Fizycznej : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2017. – 109 stron : ilustracja, wykresy ; 24 cm.

54. Kompetencje przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie konkretyzacji i abstrahowania jako determinanta poprawnego kształtowania pojęć matematycznych uczniów / Renata Reclik. – Bibliogr. // W : Codzienność szkoły : nauczyciel = The everyday life at school : the teacher / pod red. Joanny M. Łukasik, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. – Kraków : „Impuls”, 2014. – S. 187-198
C 212366 M 212381 M 212382 (Opole)

55. Kompetencje społeczne studentów edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego / Katarzyna Wereszczyńska // W : Wartości, wychowanie, kształcenie / redakcja Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”. Wyższa Szkoła Humanitas, 2017. – S. 155-169

56. Kompetentny nauczyciel wczesnej edukacji inwestycją w lepszą przyszłość. T. 1 / red. Beata Bugajska-Jaszczołt [et al.]. – Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2013. – 298, [2] s. : il. ; 24 cm.

57. Koncepcja Celestyna Freineta w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej / Agnieszka Jędrzejowska. – Bibliogr. // W : Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka / pod red. Elżbiety Płóciennik, Doroty Radzikowskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 163-177
M 216857 M 218803 M 218804 (Opole), M 64905 KK (Kędzierzyn-Koźle)

58. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli klas początkowych / red. Ligia Tuszyńska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2016. – 126, [1] s. ; 24 cm.

59. Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji / pod redakcją naukową Józefy Bałachowicz i Ireny Adamek we współpracy z Martą Krasuską-Betiuk i Agnieszką Olechowską. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017. – 262, [2] strony: ilustracje, wykresy ; 24 cm.

60. Kreowanie wizerunku nauczyciela nauczania początkowego na łamach „Życia Szkoły” (1962-1971) / Elżbieta Gorloff // W : Zachować dla przyszłości : sprawy szkolnictwa i oświaty w przekazie prasowym XX i pierwszych lat XXI wieku / pod redakcją Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, copyright 2018. – S. 134-144

61. Kształcenie na specjalności pedagogika wczesnoszkolna w uczelniach niepublicznych / Agnieszka Weiner // W : Problemy kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji w uczelniach wyższych w Polsce / red. nauk. Marzenna Nowicka, Ewa Skrzetuska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – S. 73-89
M 216053 (Opole)

62. Kształcenie nauczycieli klas początkowych : materiały dydaktyczne / pod red. Henryka Moroza ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.Warszawa ; Poznań : WSP TWP : „Sorus”, 1994. – 91, [1] s. ; 21 cm.

63. Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji w kolegiach nauczycielskich (1991-2015) : (stan prawny – rozwój – trudności) / Anna Strzelecka-Ristow // W : Problemy kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji w uczelniach wyższych w Polsce / red. nauk. Marzenna Nowicka, Ewa Skrzetuska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – S. 114-141
M 216053 (Opole)

64. Kształcimy inaczej : innowacyjne rozwiązania kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego / Agnieszka Włoch, Stanisława Włoch // W : Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej / redakcja naukowa Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Jacek Śnieciński, copyright 2015. – S. 129-140

65. Kultura masowa jako przestrzeń działania nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej / Alicja Matusz-Rżewska // W : Nauczyciel wczesnej edukacji : rozwijanie kompetencji zawodowych / pod redakcją Wiesławy Leżańskiej i Doroty Radzikowskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 151-160
M 216858 M 218522 M 219039 (Opole)

66. „Leśne przedszkole”, czyli O koniecznych zmianach w przygotowaniu do pracy zawodowej przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Maria Sobieszczyk // W : Unowocześnianie procesów wychowania i kształcenia na różnych szczeblach edukacji szkolnej / redakcja naukowa Aleksandra Kamińska i Piotr Oleśniewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019. – S. 219-233

67. Matematyczne stereotypy w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Urszula Pankowska // W : Status praxis w praktyce nauczycielskiej / redakcja naukowa Jacek Piekarski, Liliana Tomaszewska, Ewa Bartuś, Dariusz Szadkowski. – Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2015. – S. 239-251

68. Mistrzostwo zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji : istota, treść, uwarunkowania / Anna Szkolak. – Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2013. – 205 s. : il. ; 23 cm.

69. Multibook – nowe narzędzie nauczyciela i uczenia na pierwszym etapie edukacji : potencjał nowoczesnych technologii w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Ewelina Majewska-Pyrkosz. – Bibliogr. // W : Cyfrowa przestrzeń kształcenia / pod red. Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. – Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015. – S. 233-243

70. Muzyczne kompetencje studentek pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej – przyszłych nauczycielek muzyki / Anna Trzcionka-Wieczorek. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 12, Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2018. – S. 105-116
M 65102 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 055556 (Kluczbork), C 066173/XII (Nysa), C 205652/XII M 205662/XII M 208806/XII (Opole)

71. Muzykoterapeutyczne umiejetności nauczycieli edukacji początkowej / Romualda Terenc-Pawliczak. – Bibliogr. // W : Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna : badania, opinie, inspiracje / pod red. nauk. Małgorzaty Karwowskiej-Struczyk, Doroty Sobierańskiej, Magdaleny Szpotowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2011. – S. 365-373

72. Na przekór schematom : nauczyciel jako organizator uczniowskiego myślenia w przestrzeni edukacji wczesnoszkolnej / Agnieszka Twatóg-Kanus. – Bibliogr. // W : Współczesna edukacja : wielopłaszczyznowość zadań / red. nauk. Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. – Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2016. – S. 75-87
M 216227 M 216228 (Opole)

73. Nauczyciel edukacji początkowej a uczeń zdolny : wokół problemu (nie)kompetencji / Małgorzata Kwiatkowska-Góralczyk. – Bibliogr. // W : Nauczyciel wczesnej edukacji : rozwijanie kompetencji zawodowych / pod red. Wiesławy Leżańskiej i Doroty Radzikowskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 81-97
M 216858 M 218522 M 219039 (Opole)

74. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej kreatorem dialogu międzykulturowego / Ewa Żmijewska // W : Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych / pod red. Wiesławy Leżańskiej i Aleksandry Feliniak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 71-80
C 216577 M 216806 M 216807 (Opole)

75. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej : perspektywa mistrzostwa / Anna Jakubowicz-Bryx, Monika Kwiecińska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2022. – 212 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

76. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pomiędzy powinnością pedagogiczną a biurokracją szkolną / Jadwiga Oleksy // W : Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. 3 / Teresa Węglarz, Helena Marek (redakcja naukowa). – Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016. – S. 185-193

77. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej przewodnikiem dziecka wkraczającego w świat muzyki / Mirosław Kisiel. – Bibliogr. // W : Nauczyciel wczesnej edukacji : rozwijanie kompetencji zawodowych / pod red. Wiesławy Leżańskiej i D oroty Radzikowskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 113-126
M 216858 M 218522 M 219039 (Opole)

78. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w małej szkole / Irena Jarzyńska // W : Nauczyciel i uczeń w przestrzeni małej szkoły / pod red. nauk. Ryszarda Pęczkowskiego. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – S. 45-55

79. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wobec innowacyjności, kreatywności i twórczości / Olga Zamecka-Zalas // W : Transgresje w edukacji. T. 1, Twórczy nauczyciel i rodzic w procesie (nie)twórczej edukacji formalnej i nieformalnej / redakcja naukowa Maciej Kołodziejski ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. – Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Wydział Pedagogiczny, 2016. – S. 177-187

80. Nauczyciel jako kreator aktywności dziecka w środowisku / Anna Basińska // W : Dziecko w szkolnej rzeczywistości : założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej / pod red. Haliny Sowińskiej. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013. – S. 449-478
C 210878 M 210896 M 212239 (Opole)

81. Nauczyciel klas I-III szkoły podstawowej a edukacja muzyczna uczniów / Anna Trzcionka-Wieczorek // W : Nauczyciel : między etosem a presją rzeczywistości. T. 2, Społeczne i wychowawcze role nauczyciela / red. Stanisław Kowal, Anna Kwatera, Ewa Zawisza. – Będzin : Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2015. – S. 215-223

82. Nauczyciel klas początkowych w pracy z uczniem zdolnym / Małgorzata Drost-Rudnicka. – Bibliogr. // W : Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Ewy Smak, Agnieszki Włoch, Mariusza Garbca. – Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. – S. 333-345
M 214557 M 215766 M 215767 M 215768 M 215769 (Opole)

83. Nauczyciel kształcenia zintegrowanego jako przewodnik po kulturze : raport z badania / Marek Lewandowski // W : Edukacja jutra : oferta edukacyjna odpowiedzią na problemy współczesności / redakcja naukowa Aleksandra Kamińska-Małek, Piotr Oleśniewicz ; Akademia Sztuki Wojennej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020. – S. 72-88

84. „Nauczyciel-nadzorca”, „nauczyciel-animator” : zastosowanie oceny jako czynnika wspierania podmiotowości ucznia lub jego uprzedmiotowienia / Edyta Ćwikła // W : Pedagogika przedszkolna szansą na świadome budowanie potencjału dziecka / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Marzenna Magda-Adamowicz, Agnieszka Olczak. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. – S. 170-184
M 217980 (Opole)

85. Nauczyciel wczesnej edukacji / pod red. Ewy Smak ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009. – 260, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 63206 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 202634 (Opole)

86. Nauczyciel wczesnej edukacji jako inicjator działań prospołecznych / Tomasz Dobrowolski // W : Społeczne konteksty edukacji : tropy, przybliżenia, aplikacje / red. nauk. Grzegorz Piekarski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Słupsk : Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej, 2016. – S. 144-155
M 64005 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 215058 M 215059 (Opole)

87. Nauczyciel wczesnej edukacji : konteksty i wyzwania / pod red. Małgorzaty Suświłło. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2012. – 322 s. ; 24 cm.

88. Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka / pod redakcją Elżbiety Płóciennik, Doroty Radzikowskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 180 s. : il. ; 24 cm. – (Wczesna Edukacja)
M 64905 KK (Kędzierzyn-Koźle), 216857 M 218803 M 218804 (Opole)

89. Nauczyciel wczesnej edukacji między rutyną a gotowością do zmian / Monika Wiśniewska-Kin // W : Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych / pod red. Wiesławy Leżańskiej i Aleksandry Feliniak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 39-51
C 216577 M 216806 M 216807 (Opole)

90. Nauczyciel wczesnej edukacji : rozwijanie kompetencji zawodowych / pod redakcją Wiesławy Leżańskiej i Doroty Radzikowskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 186 s. : il. ; 24 cm. – (Wczesna edukacja)
M 216858 M 218522 M 219039 (Opole)

91. Nauczyciel wczesnej edukacji w obliczu utopijnych wyobrażeń matek : ku teorii ugruntowanej / Anna Szkolak-Stępień // W : Utopia a edukacja. T. 4, Dysonanse, kontrasty i harmonie wyobrażeń świata możliwego / redakcja Rafał Włodarczyk. – Wrocław : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020. – S. 287-301

92. Nauczyciel wczesnej edukacji w percepcji społecznej / Tatiana Kłosińska // W : Niektóre problemy wczesnej edukacji / red. nauk. Kazimierz Żegnałek ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Pedagogiki. – Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016. – S. 231-246

93. Nauczyciel wczesnej edukacji w percepcji uczniów : komunikat z badań / Monika Jurewicz. – Bibliogr. // W : Wyzwania szkolnej codzienności = The Challenges of School Everyday Life / red. nauk. Joanna M. Łukasik, Bogdan Stańkowski. – Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2015. – S. 45-65
M 215644 (Opole)

94. Nauczyciel wczesnej edukacji w teorii i praktyce edukacyjnej / pod red. nauk. Cezarego Hendryka ; Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. – Szczecin : Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2013. – 247 s. : il. ; 21 cm.

95. Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych / pod red. Wiesławy Leżańskiej i Aleksandry Feliniak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. -182 s. : il. kolor. ; 24 cm.
C 216577 M 216806 M 216807 (Opole)

96. Nauczyciel współcześnie kreatywny / Beata Cieśleńska // W : Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych / pod red. Wiesławy Leżańskiej i Aleksandry Feliniak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 63-69
C 216577 M 216806 M 216807 (Opole)

97. Nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego kreatorem działań edukacyjnych / Danuta Kocurek, Natalia Maria Ruman. – Bibliogr. // W : Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Barbara Surma. – Kraków Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2012. – S. 67-90
M 212805 (Opole)

98. Nauczyciele wczesnej edukacji jako osoby wspierające wielostronny rozwój dziecka / Tomasz Dobrowolski. – Bibliogr. // W : Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej edukacji / red. nauk. Iryna Surina, Małgorzata Chrzanowska-Gancarz. – Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, cop. 2017. – S. 33-43
M 219540 M 219541 (Opole)

99. Nauczyciele wczesnej edukacji wobec problemu diagnozowania specyficznych trudności w uczeniu się / Anna Szkolak-Stępień. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017. – 132, [3] strony : ilustracja, faksymilia, wykresy ; 24 cm.
M 219592 M 219592 (Opole)

100. Nauczyciele wczesnej edukacji wobec twórczości w przestrzeni szkolnej / Tatiana Kłosińska. – Bibliogr. // W : Współczesna przestrzeń edukacyjna : geneza, przemiany, nowe znaczenia. T. 1 / pod. red. Wiktora Żłobickiego. – Kraków : “Impuls”, 2013. – S. 349-359

101. Nauczycielskie sposoby radzenia sobie z dziecięcą nieśmiałością w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej / Aneta Jegier. – Bibliogr. // W : Wielowymiarowość współczesnej edukacji dziecka / red. nauk. Joanna Juszczyk-Rygałło. – Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2015. – S. 149-160
M 218272 (Opole)

102. (Nie)przygotowanie do zawodu nauczyciela a jakość wczesnej edukacji / Iwona Samborska // W : Nauczyciel i uczeń w kontekście społecznych przemian i oczekiwań / pod redakcją naukową Joanny Skibskiej. – Kraków : Impuls, 2019. – S. 71-78
M 65169 KK (Kędzierzyn-Koźle)

103. O kształceniu przyszłych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej / pod redakcją Zdzisławy Zacłony, Renáty Bernátovej ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. – Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2016. – 166 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 25 cm.

104. O nowej roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej : zmiana, przemiana, implikacje / Aneta Kokot // W : Filozoficzne implikacje w pedagogice : o sensie życia, edukacji i wychowaniu / redakcja naukowa Jolanta Spętana, Dorota Domagała, Violetta Drabik-Podgórna. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015. – S. 139-149

105. O prestiżu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej / Agnieszka Głowala // W : Nauczyciel we współczesnej edukacji : diagnoza, rozwój, zmiana = Teacher in contemporary education : diagnosis, development, change / redakcja naukowa Małgorzata Kamińska, Zbigniew Paweł Kruszewski, Andrzej Gretkowski, Barbara Skałbania. – Płock ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica : WN Novum, 2016. – S. 383-401

106. O zagrożeniu wypaleniem zawodowym nauczycieli wczesnej edukacji / Małgorzata Drost-Rudnicka // W : Obraz i dylematy zawodu nauczyciela : praca zbiorowa / redakcja naukowa Beata Fedyn, Ilona Gembalczyk. – Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2018. – S. 107-120

107. Obraz kreatywnego i idealnego ucznia w poglądach nauczycieli / Józefa Bałachowicz // W : Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. – Kraków : „Impuls”, 2013. – S. 157-179
M 053994 (Brzeg), M 62774 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 210626 M 210674 M 210675 M 210676

108. Obraz twórczych pedagogicznie nauczycieli klas początkowych / Marzenna Magda-Adamowicz. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. – 292 s. : il. ; 23 cm.

109. Obraz ucznia sześcioletniego w percepcji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Kulawska // W : Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej / redakcja naukowa Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Jacek Śnieciński, copyright 2015. – S. 85-100

110. „Ocalić od zapomnienia”, czyli o roli nauczyciela wczesnej edukacji w organizacji procesu dydaktycznego w zakresie edukacji regionalnej / Maria Sobieszczyk // W : Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym / red. nauk. Anna Karpińska, Alina Szwarc. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2014. – S. 88-98
M 063290 (Kędzierzyn-Koźle), M 212613 M 212614 M 212615 (Opole)

111. Ocena sposobów motywowania uczniów stosowanych przez nauczycieli klas I-III w kontekście rozwijania kompetencji uczenia się / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow // W : Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży : teoria i badania / redakcja naukowa Janina Uszyńska-Jarmoc, Małgorzata Bilewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Jacek Śnieciński, copyright 2015. – S. 125-140
M 214261 M 214262 M 215100 M 215101 (Opole)

112. Oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji zawodowych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Lucyna Maksymowicz // W : Od kompetencji do kwalifikacji : z badań nad kompetencjami i kwalifikacjami kandydatów do zawodu nauczyciela : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Agnieszki Hłobił ; Politechnika Koszalińska. – Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2016. – S. 113-128

113. Oczekiwania rodziców oraz uczniów klas III szkoły podstawowej w stosunku do nauczyciela / Katarzyna Nadachewicz // W : Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych / pod red. Wiesławy Leżańskiej i Aleksandry Feliniak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 91-98
C 216577 M 216806 M 216807 (Opole)

114. Oczekiwania studentów wobec uczelni kształcących nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej : rekonesans z badań / Marzenna Magda-Adamowicz, Klaudia Żernik, Krystyna Żuchelkowska // W : Problemy kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji w uczelniach wyższych w Polsce / red. nauk. Marzenna Nowicka, Ewa Skrzetuska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – S. 145-167
M 216053 (Opole)

115. Od indywidualizacji do personalizacji : nowe obszary zadań i kompetencji nauczyciela wczesnej edukacji / Józefa Bałachowicz // W : Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Ewy Smak, Agnieszki Włoch, Mariusza Garbca. – Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. – S. 33-50
M 214557 M 215766 M 215767 M 215768 M 215769 (Opole)

116. Opinie nauczycieli o możliwościach oddziaływania własnym przykładem we wczesnej edukacji / Anna Jakubowicz-Bryx // W : Wokół problemów wychowania i kształcenia dzieci najmłodszych / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2015. – S. 57-68

117. Osobowe i profesjonalne uwarunkowania aktywności twórczej nauczyciela / Iwona Czaja-Chudyba // W : Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / red. nauk. Irena Adamek, Józefa Bałachowicz. – Kraków : „Impuls”, 2014. – S. 85-114
M 054731 (Brzeg), M 064983 (Kędzierzyn-Koźle), M 054875 (Kluczbork), M 069041 (Nysa), M 217224 (Opole)
Dostępne w Libra.Ibuk.pl: https://libra.ibuk.pl/reader/kompetencje-kreatywne-nauczyciela-wczesnej-edukacji-dziecka-irena-adamek-67271 [dostęp: 4.04.2023 r.]

118. Pedagog w kontekstach współczesności / pod redakcją Zdzisławy Zacłony, Renáty Bernátovej ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. – Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017. – 140 stron : ilustracje, wykresy ; 25 cm.

119. Podmiotowość w edukacji i poczucie podmiotowości nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w zmieniającej się wizji szkoły / Aneta Kokot // W : Pomoc, wsparcie, ratownictwo : o optymalizacji rozwoju i edukacji człowieka na różnych etapach życia. – Gniezno, Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2017. – S. 97-108

120. Portret nauczyciela wczesnej edukacji kredką malowany / Iwona Konopnicka // W : Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych. T. 1 / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona Kopaczyńska. – Toruń : Adam Marszałek, cop. 2014. – S. 215-227

121. Postawy nauczycieli wobec twórczości / Tatiana Kłosińska // W : Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. Kraków : „Impuls”, 2013. – S. 203-222
M 054731 (Brzeg), M 064983 (Kędzierzyn-Koźle), M 054875 (Kluczbork), M 069041 (Nysa), M 217224 (Opole)
Dostępne w Libra.Ibuk.pl: https://libra.ibuk.pl/reader/kompetencje-kreatywne-nauczyciela-wczesnej-edukacji-dziecka-irena-adamek-67271 [dostęp: 4.04.2023 r.]

122. Praca wychowawcza nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej z uczniami z nietrafną samooceną / Małgorzata Ganczarska // W : Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. 1 / Natasza Starik, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa). – Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016. – S. 321-335

123. Praca z podręcznikiem jako priorytetowy element kompetencji pragmatycznych nauczycieli wczesnej edukacji / Anna Szkolak-Stępień // W : Wizja świata – wizja dziecka w przestrzeni podręczników do edukacji wczesnoszkolnej / redakcja naukowa Iwona Czaja-Chudyba, Bożena Pawlak, Jovita Vaškevič-Buś. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017. – S. 27-35s. 189-208

124. Praktyka czyni mistrza, czyli Jak unowocześniać praktyki studenckie i warsztat pracy nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : praca zbiorowa / przygot. pod red. nauk. Małgorzaty Mnich i Mirosława Kisiela ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. – Katowice : Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2014. – 264 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM)

125. Praktyka pedagogiczna studentów edukacji elementarnej w przedszkolu w kontekście ich samooceny / Kornelia Solich. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 8, Przedszkole – przemiany instytucji i jej funkcji / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015. – S. 109-119
M 064401 (Kędzierzyn-Koźle), C 054028/VIII (Kluczbork), C 066173/VIII (Nysa), M 205662/VIII M 208806/VIII C 205652/VIII (Opole)

126. Praktyki pedagogiczne studentów wydziałów pedagogicznych drogą do sukcesu zawodowego współczesnego nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej / Iwona Chrzanowska, Beata Jachimczak, Bożena Zając. – Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, [2017]. – 160 stron : ilustracje ; 24 cm.

127. Praktyki pedagogiczne ważnym ogniwem w procesie kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. T. 1, Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej / pod red. nauk. Macieja Krzemińskiego i Barbary Moraczewskiej ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku. – Włocławek : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012. – 288 s. : il. kolor. ; 24 cm.

128. Praktyki pedagogiczne ważnym ogniwem w procesie kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. T. 2, Psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania skuteczności praktyk zawodowych / pod red. nauk. Macieja Krzemińskiego ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku. – Włocławek : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2013. – 195 s. : il. ; 25 cm.

129. Praktyki pedagogiczne ważnym ogniwem w procesie kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. T. 3, W poszukiwaniu nowych paradygmatów pedagogicznych praktyk studenckich / pod red. nauk. Macieja Krzemińskiego ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku. – Włocławek : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2014. – 235 s. : il. kolor. ; 25 cm.

130. Problemat kompetencji muzyczno-pedagogicznych studentów podagogiki wczesnoszkolnej i nauczycieli klas początkowych szkoły podstawowej w świetle przeprowadzonych badań w latach 1992-1999 / Andrzej Wilk. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004. – 361, [2] s., [4] s. tabl. : nuty, rys., tab., wykr. ; 24 cm.

131. Problemy kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji w uczelniach wyższych w Polsce / red. nauk. Marzenna Nowicka, Ewa Skrzetuska.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – 298 s. : il. ; 23 cm.
M 216053 (Opole)

132. Profesjonalne kompetencje nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w procesie wspomagania ucznia zdolnego / Anna Malec. – Bibliogr. // W : Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Ewy Smak, Agnieszki Włoch, Mariusza Garbca. – Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. – S. 347-356
M 214557 M 215766 M 215767 M 215768 M 215769 (Opole)

133. Profil nauczyciela wczesnej edukacji włączającej / Anna Szkolak-Stępień // W : Razem czy osobno? : współczesne mity, klisze i szablony edukacyjne / redakcja naukowa Bożena Muchacka, Michał Głażewski, Bożena Pawlak, Aleksandra Litawa. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017. – S. 75-86

134. Przejawy innego („ku lepszej praktyce”) podejścia do praktyk zawodowych przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji / Maria Sobieszczyk // W : Narzędzia pomiaru efektów kształcenia / pod red. Jana Grzesiaka. – Poznań ; Kalisz : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2016. – S. 239-247

135. Przydatność dydaktyczna podręcznika w edukacji przyrodniczej w opinii nauczycieli kształcenia zintegrowanego / Ingrid Paśko // W : Wizja świata – wizja dziecka w przestrzeni podręczników do edukacji wczesnoszkolnej / redakcja naukowa Iwona Czaja-Chudyba, Bożena Pawlak, Jovita Vaškevič-Buś. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017. – S. 121-135

136. Przygotowanie do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych – na etapie edukacji wczesnoszkolnej – w ramach studiów licencjackich / Ewa Jędrzejowska. – Bibliogr. // W : Współczesna edukacja : wielopłaszczyznowość zadań / red. nauk. Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. – Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2016. – S. 225-236
* Badania przeprowadzone wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego
M 216227 M 216228 (Opole)

137. Przygotowanie do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Polsce / Elżbieta Marek. – Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015. – 423, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

138. Przygotowanie studentów do realizacji zadań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – między teorią a praktyką / Anna Malec // W : Wizja świata – wizja dziecka w przestrzeni podręczników do edukacji wczesnoszkolnej / redakcja naukowa Iwona Czaja-Chudyba, Bożena Pawlak, Jovita Vaškevič-Buś. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017. – S. 154-163

139. Pytania o edukację muzyczną w nauczaniu zintegrowanym (w kontekście wybranych kompetencji muzycznych przyszłych nauczycielek) / Damian Labiak // W : Regionalizm w edukacji – od dziecka do nauczyciela / pod redakcją Małgorzaty Suświłło i Cezarego Kurkowskiego. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, copyright 2017. – S. 219-233

140. Refleksja nauczycieli wczesnej edukacji dotycząca pracy z uczniami (w perspektywie badań rekonstrukcyjnych) : studium teoretyczno-metodologiczne / Joanna Szymczak. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – 254 s. : il. ; 24 cm.

141. Refleksje o rzeczywistych warunkach pracy współczesnego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej / Anna Przybylska-Zielińska. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 11, Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. – Cieszyn ; Kraków : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – S. 55-64
M 64394 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 054777/XI (Kluczbork), C 066173/XI (Nysa), C 205652/XI M 205662/XI M 208806/XI (Opole)

142. Relacja teoria – praktyka jako element myślenia pedagogów wczesnej edukacji / Alina Wróbel // W : Horyzonty dziecięcych znaczeń : kreowanie środowiska uczenia się / pod redakcją Jolanty Bonar, Moniki Wiśniewskiej-Kin, Anny Buły. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – S. 59-70

143. Rola nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej we wspomaganiu uczniów w wypełnianiu obowiązków szkolnych / Aldona Grądzka-Tys // W : Niektóre problemy wczesnej edukacji / red. nauk. Kazimierz Żegnałek ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Pedagogiki. – Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016. – S. 247-273

144. Rola nauczyciela wczesnej edukacji w propagowaniu wycieczek szkolnych / Anna Szkolak // W : Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – S. 91-97
M 054503 M 054504 (Brzeg), M 64311 KK M 64442 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054359 M 054360 (Kluczbork), M 069662 (Nysa), C 216696 M 216547 M 216548 M 216729 (Opole)

145. Rola nauczyciela we wczesnej edukacji uczniów z niepełnosprawnością / Jolanta Lipińska-Lokś // W : Pedagogika przedszkolna szansą na świadome budowanie potencjału dziecka / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Marzenna Magda-Adamowicz, Agnieszka Olczak. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. – S. 185-202
M 217980 (Opole)

146. Rola zmiany edukacyjnej w procesie upodmiotowienia lub uprzedmiotowienia nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / Małgorzata Falkiewicz-Szult // W : Edukacja wczesnoszkolna w warunkach zmiany społecznej i kulturowej / pod redakcją naukową Ewy Skrzetuskiej i Moniki Jurewicz. – Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2016. – S. 67-77

147. Rozwijanie myślenia matematycznego dziecka w przekonaniach nauczycieli i kandydatów na nauczycieli / Renata Raszka. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 5, Nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i szkole / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013. – S. 329-354
M 64398 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 053097/V (Kluczbork), C 066173/V (Nysa), C 205652/V M 205662/V M 208806/V (Opole)

148. Rozwój zawodowy badanych nauczycieli / Elżbieta Marek // W : Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / red. nauk. Irena Adamek, Józefa Bałachowicz. – Kraków : „Impuls”, 2014. – S. 57-84
M 054731 (Brzeg), M 064983 (Kędzierzyn-Koźle), M 054875 (Kluczbork), M 069041 (Nysa), M 217224 (Opole)
Dostępne w Libra.Ibuk.pl: https://libra.ibuk.pl/reader/kompetencje-kreatywne-nauczyciela-wczesnej-edukacji-dziecka-irena-adamek-67271 [dostęp: 4.04.2023 r.]

149. Rytmika i taniec jako obszar zainteresowania nauczyciela edukacji elementarnej w zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji zawodowych = Rhythmics and dance as an area of interest of elementary education in acquiring additional professional qualifications / Mirosław Kisiel // W : Edukacja dziecka : różnorodność perspektyw i działań / redakcja naukowa Eugenia Rostańska, Bożena Marzec, Katarzyna Wójcik. – Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu, 2017. – S. 173-186

150. Samoocena kompetencji diagnostycznych nauczycieli wczesnej edukacji / Monika Jurewicz. – Bibliogr. // W : Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Małgorzata Bilewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak : Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych, 2015. – S. 205-217

151. Samoocena przygotowania nauczycieli klas I-III do realizacji edukacji zdrowotnej / Agnieszka Leszcz-Krysiak // W : Kształcenie nauczycieli do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej : teoria i praktyka / pod redakcją Elżbiety Sałaty i Justyny Bojanowicz. – Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego. Wydawnictwo, copyright 2017. – S. 60-69

152. Społeczne oczekiwania w zakresie wiedzy nauczyciela wczesnej edukacji – proces wyłaniania się teorii ugruntowanej (résumé z badań własnych) / Anna Szkolak-Stępień // W : Historyczne i współczesne konteksty badań nad edukacją : studia teoretyczne i analizy empiryczne z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia pedagogiki gdańskiej (1958-2018) / redakcja naukowa Justyna Siemionow i Paweł Śpica. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. – S. 524-542

153. Sposoby zapobiegania i przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym – w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Beata Kozieł. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 5, Nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i szkole / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013. – S. 127-144

154. Sprawność językowa studentów – przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie opowiadania / Anna Zadęcka-Cekiera // W : Edukacja dziecka : różnorodność perspektyw i działań / redakcja naukowa Eugenia Rostańska, Bożena Marzec, Katarzyna Wójcik. – Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu, 2017. – S. 43-54

155. Stan kształcenia w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej w ośrodkach akademickich w Polsce / Ewa Skrzetuska // W : Problemy kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji w uczelniach wyższych w Polsce / red. nauk. Marzenna Nowicka, Ewa Skrzetuska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – S. 49-72

156. Stan przygotowania studentów edukacji wczesnoszkolnej do kształcenia świadomości językowej uczniów klas I-III / Zofia Pomirska. – Bibliogr. // W : Świadomość językowa / pod red. Jolanty Nocoń i Anny Tabisz. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – S. 227-239

157. Staż zawodowy nauczyciela wczesnoszkolnego przestrzenią rozwijania kompetencji / Wiesława Leżańska. – Bibliogr. // W : Nauczyciel wczesnej edukacji : rozwijanie kompetencji zawodowych / pod red. Wiesławy Leżańskiej i doroty Radzikowskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 15-28

158. Style pracy nauczyciela w edukacji dziecka / Marzenna Magda-Adamowicz. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 11, Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. – Cieszyn ; Kraków : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – S. 27-43

159. Sukces zawodowy nauczyciela wczesnej edukacji w narracjach matek : teoria ugruntowana – résumé z badań własnych / Anna Szkolak-Stępień // W : Interdyscyplinarny wymiar sukcesu życiowego / redakcja naukowa Tomasz Łączek. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019. – S. 173-18

160. Trudności nauczycieli wiejskich szkół podstawowych w procesie kształcenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej i sposoby ich przezyciężania / Urszula Tyluś. – Bibliogr. // W : Rozwój nauczyciela : od wczesnej do późnej dorosłości / red. nauk. Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2016. – S. 101-120

161. Twórczy pedagogicznie nauczyciele klas młodszych : obszary i panorama problematyki / Marzenna Magda-Adamowicz (red. nauk.). – Gniezno : Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Milenium” ; Parkowo : Wydawnictwo „KMB-Druk”, 2011. – 343 s. : il. ; 24 cm.

162. Uczeń uzdolniony matematycznie w opinii nauczycieli wczesnej edukacji / Karolina Skarbek // W : Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka / pod red. Elżbiety Płóciennik, Doroty Radzikowskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 85-99

163. Udział nauczyciela wczesnoszkolnego w tworzeniu uczniom warunków do wolności / Agnieszka Głowala // W : Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych / pod red. Wiesławy Leżańskiej i Aleksandry Feliniak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 129-139

164. Uwarunkowania autorytetu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej / Dominika Machnio // W : Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym / red. nauk. Anna Karpińska, Alina Szwarc. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2014. – S. 300-312

165. Uwarunkowania skuteczności zawodowej kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji : studium teoretyczno-empiryczne / Stefan T. Kwiatkowski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe ChAT, 2018. – 907 stron : wykresy ; 24 cm.

166. W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela wczesnej edukacji do nauczania języka polskiego / Marta Krasuska-Betiuk // W : W trosce o edukację dziecka / pod red. Katarzyny Bocheńskiej-Włostowskiej, Ewy Kopeć. – Warszawa : Wydawnictwo B&G, 2015. – S. 107-133

167. Wartości preferowane we współczesnym modelu bycia nauczycielem wczesnej edukacji : na przykładzie badań porównawczych przeprowadzonych na terenie południowej Polski (Tarnów) oraz północnych i południowych Węgrzech (Kaposvári i Sárospatak) / Łucja Reczek-Zymróz . – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 13, Konteksty oświatowe / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2019. – S. 183-190

168. Wiedza nauczycieli o twórczości / Józefa Bałachowicz // W : Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod redakcją naukową Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. -Kraków : „Impuls’”, 2017. – S. 115-128
M 054731 (Brzeg), M 064983 (Kędzierzyn-Koźle), M 054875 (Kluczbork), M 069041 (Nysa), M 217224 (Opole)
Dostępne w Libra.Ibuk.pl: https://libra.ibuk.pl/reader/kompetencje-kreatywne-nauczyciela-wczesnej-edukacji-dziecka-irena-adamek-67271 [dostęp: 4.04.2023 r.]

169. Wizerunek twórczego pedagogicznie nauczyciela klas I-III / Marzenna Magda-Adamowicz ; Uniwersytet Zielonogórski. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007. – 285 s. ; 25 cm.

170. Wizerunek współczesnego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Polsce w obliczu zachodzących zmian społecznych / Urszula Ordon, Izabela Ordon // W : Rozwój i wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym : perspektywy i problemy / red. nauk. Jolanta Karbowniczek, Anna Błasiak, Ewa Dybowska. – Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2015. – S. 263-275

171. Współczesna szkoła w ocenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Krzysztof Kruszko // W : Orientacje i przedsięwzięcia w edukacji przedszkolnej i szkolnej : monografia wieloautorska / redakcja naukowa Anna Klim-Klimaszewska, Mária Podhájecká, Agata Fijałkowska-Mroczek. – Siedlce : AKKA – Anna Klim-Klimaszewska, 2017. – S. 151-169

172. Współpraca z rodzicami z perspektywy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej : raport z badań / Marzena Sendyk. – Bibliogr. // W : Codzienność szkoły : nauczyciel = The everyday life at school : the teacher / pod red. Joanny M. Łukasik, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. – Kraków : „Impuls”, 2014. – S. 199-209
M 63071 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 212366 M 212381 M 212382 (Opole)

173. Współudział uczniów w konstruowaniu procesu dydaktycznego – zadania nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej / Marta Buk-Cegiełka // W : Pedagogika wczesnoszkolna w Polsce i na świecie : teoria i implikacje praktyczne / redakcja naukowa Barbara Borowska, Marta Buk-Cegiełka. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. – S. 205-216
M 055260 (Brzeg), M 220537 (Opole)

174. Wybory, nadzieje i dylematy : przyszli nauczyciele dzieci młodszych o wybranym zawodzie / Anna Szafrańska. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 13, Konteksty oświatowe / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2019. – S. 157-169
M 65103 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 057204/XIII (Kluczbork), M 066173/XIII (Nysa), C 205652/XIII M 205662/XIII M 208806/XIII (Opole)

175. Wybrane dylematy szkolnictwa przyszłych pedagogów edukacji wczesnoszkolnej : antropologia dla nauczycieli / Anna Warzocha // W : Społeczeństwo – kultura – wychowanie : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Sztumskiemu z okazji 90-lecia urodzin / pod redakcją Felicjana Byloka, Mirosława Łapota, Kazimierza Rędzińskiego ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. – Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, 2020. – S. 563-571

176. Wybrane obszary praktyki w edukacji wczesnoszkolnej / redakcja Grażyna Kwaśniewska, Ewa Swoboda. – Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2019. – 153 strony : ilustracje, fotografie ; 24 cm.

177. Wykorzystanie przez nauczyciela klas początkowych multimedialnych programów komputerowych o charakterze edukacyjnym / Sylwia Polcyn-Matuszewska. – Bibliogr. // W : Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka / pod red. Elżbiety Płóciennik, Doroty Radzikowskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 63-73
M 64905 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 216857 M 218803 M 218804 (Opole)

178. Z badań nad kompetencją komunikacyjną nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Alicja Kubik // W : Nauczyciel i uczeń we współczesnej szkole / redakcja naukowa Jan Rajmund Paśko ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. – Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2019. – S. 127-142

179. Z zagadnień profesjonalizacji nauczycieli wczesnej edukacji w dobie zmian / pod red. Józefy Bałachowicz i Anny Szkolak ; [aut. Ewelina Borycka et al.] ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydawnictwo „Libron”. – Kraków : Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, 2012. – 247, [2] s. : il. ; 24 cm.

180. Zadania i bariery nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera / Aleksandra Feliniak // W : Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży. T. 2, Edukacja jako życiowa szansa czy źródło szans utraconych? / redakcja Andrzej Olubiński, Monika Suska-Kuźmicka, Damian Labiak. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2018. – S. 145-159
M 217361/II (Opole)

181. Zdobywanie i budowanie autorytetu przez nauczycieli wczesnej edukacji / Anna Jakubowicz-Bryx. – Bibliogr. // W : Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna : teoria i praktyka. – T. 2, Wokół aktualnych problemów rozwoju szkoły /red. Krystyna Chałas, Beata Komorowska, Marta Buk-Cegiełka. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. – S. 147-160
M 64303/II KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054333/II M 054334/II (Kluczbork), C 068381/II (Nysa), M 216002/II M 216003/II M 216004/II M 216005/II

182. Zmiany społeczne a kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji / Ewa Skrzetuska // W : Pedagogika wczesnoszkolna w Polsce i na świecie : teoria i badania / redakcja naukowa Barbara Borowska, Marta Buk-Cegiełka. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. – S. 149-164
C 055261 (Brzeg), M 220536 (Opole)

183. Znaczenie praktyk pedagogicznych w procesie kształcenia nauczycieli / Małgorzata Żytko, Lidia Nowakowska, Dorota Sobierańska, Aleksandra Szyller. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, copyright 2018. – 156 stron ; 21 cm.
C 217566 M 217616 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

184. Atrofia nieformalnej diagnostyki edukacyjnej we wczesnej edukacji : między biernością i przemocą poznawczą w epoce ekspertów / Grażyna Szyling. – Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2019, nr 4, s. 58-69
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/4156 [dostęp: 3.04.2023 r.]

185. Autoewaluacja jako czynnik profesjonalizacji pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Musiał // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2017, nr 2, [cz.] 2, s. 329-338
* Dostępne w Internecie: https://czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/Ewa-MUSIA%C5%81.pdf [dostęp: 3.04.2023 r.]

186. Autorytet nauczyciela w świadomości uczniów i nauczycieli klas I-III / Maria Łukawska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 5, s. 31-38

187. Bariery i ograniczenia w refleksyjnym rozwoju nauczycieli wczesnej edukacji / Bożena Muchacka, Iwona Czaja-Chudyba // Forum Pedagogiczne. – 2018, [nr] 2, s. 17-32
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/550392 [dostęp: 12.04.2023 r.]

188. Budowanie zespołu klasowego – od czego zacząć? / Agata Semeniuk // Życie Szkoły. – 2020, nr 6, s. 16-21

189. Czy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej potrafią bezstronnie ocenić osiągnięcia dziewcząt i chłopców z języka polskiego? / Paulina Skórska [et al.]. – Bibliogr. // Edukacja. – 2017, nr 3, s. 52-69
* Dostępne w Internecie: https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/432178/PDF/3-4-pomiarowcy-czy-nauczyciele-potrafia.pdf [dostęp: 3.04.2023 r.]

190. Czynności zawodowe nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wyniki międzynarodowego badania porównawczego / Bronislava Kasáčová, Ewa Lemańska-Lewandowska. – Bibliogr. // Edukacja. – 2015, nr 1, s. 60-80
* Dostępne w Internecie: http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2015/1-5-kasacova-i-in-czynnosci-zawodowe-nauczycieli.pdf [dostęp: 3.04.2023 r.]

191. Czytanie ze zrozumieniem umiejętnością pożądaną u przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Małgorzata Kunicka. – Tab. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 3, s. 10-11

192. Czytelnictwo nauczycieli klas początkowych : diagnoza – prognoza / Piotr Kowolik // Chowanna. – T. 1-2 (1996), s. 41-45
* Dostępne w Internecie: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/17528/1/Kowolik_Czytelnictwo_nauczycieli_klas_poczatkowych.pdf [dostęp: 3.04.2023 r.]

193. Diagnoza kompetencji zawodowych oraz potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej / Stanisława Katarzyna Nazaruk, Joanna Marchel // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – Vol. 14, nr 2 (2019), s. 55-76
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/1238/pdf [dostęp: 3.04.2023 r.]

194. Dodatkowy stres decyzyjny nauczyciela: dyscyplinować czy uczyć zasad małego człowieka – ucznia? / Katarzyna Maria Grzegorzewska // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 2, s. 75-77

195. Doskonalenie zawodowe nauczycieli zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. – 2011, nr 2, s. 97-104

196. Dylematy kreatywności nauczycieli wczesnej edukacji w przestrzeni szkolnej / Tatiana Kłosińska // Konteksty Pedagogiczne. – 2016, nr 1, s. 127-138
* Dostępne w Internecie: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/108/99 [dostęp: 3.04.2023 r.]

197. Dylematy roli i obowiązków nauczyciela w kontekście edukacji małego dziecka / Teresa Neckar-Ilnicka // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2009, nr spec., s. 125-130

198. Dylematy wymagającej współpracy – ku pytaniom o relacje rodziców i nauczycieli w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Magdalena Grochowalska // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2018, nr 1, s. 115-128
* Dostępne w Internecie: http://www.czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/Magdalena-GROCHOWALSKA2.pdf [dostęp: 3.04.2023 r.]

199. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (EZR) w opinii nauczycieli klas 1-3 / Izabela Bieńkowska, Małgorzata Kitlińska-Król // Podstawy Edukacji. – T. 9 (2016), s. 153-162
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/PE/article/view/665
[dostęp: 3.04.2023 r.]

200. Edukacja zdalna oczami dwóch pokoleń nauczycieli wczesnej edukacji / Anna Szkolak-Stępień, Katarzyna Zięba // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – Vol. 9, nr 1 (2021), s. 7-14
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1371209 [dostęp: 12.04.2023 r.]

201. E-gotowość szkolna nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej / Jacek Ścibór // Meritum. – 2013, nr 2, s. 61-63

202. Facebook źródłem doświadczeń, inspiracji i rozwoju nauczycieli z grupy „Nauczyciele wczesnoszkolni” / Elżbieta Marek // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2017, nr 1, s. 89-109
* Dostępne w Internecie: https://czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/PPIW-9-marek-int.pdf [dostęp: 3.04.2023 r.]

203. Funkcja opiekuńcza w świadomości nauczycieli nauczania początkowego / Dorota Tomczyszyn // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, nr 1, s. 5-13

204. Funkcje i kryteria oceny z wychowania fizycznego w opiniach nauczycielek kształcenia zintegrowanego / Ewa Kirs // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 11-12, s. 37-41

205. Gdzie ci mężczyźni? / Włodzisław Kuzitowicz // Głos Pedagogiczny. – 2013, nr 47, s. 62-63
* Mężczyzna pracujący jako nauczyciel małych dzieci

206. Gotowość do zmiany a nabywanie kompetencji międzykulturowych przez nauczycieli wczesnej edukacji : o potrzebie eksploracji zagadnienia / Ilona Nowakowska-Buryła // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. – Vol. 32, [nr] 2 (2019), s. 95-108
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/614745 [dostęp: 12.04.2023 r.]

207. Gotowość przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do wdrażania innowacji pedagogicznych w świetle badań własnych / Agnieszka Leszcz-Krysiak // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2017, nr 2, [cz.] 1, s. 145-155
* Dostępne w Internecie: https://czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/ppiw-101-Leszcz-Krysiak-str.145-155.pdf [dostęp: 3.04.2023 r.]

208. Identyfikacja z zawodem nauczyciela nauczania wczesnoszkolnego / Dorota Tomczyszyn // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. – Nr 5/6 (2002), s. 99-109

209. Infantylizacja jako istotny rys tożsamości zawodowej nauczycieli wczesnej edukacji / Ewa Mroczka // Forum Oświatowe. – 2009, t. 2, s. 107-118

210. Infantylizujący stereotyp nauczycielki wczesnej edukacji : w poszukiwaniu kontekstów i źródeł ukrytego dyskursu „naszej pani” / Dorota Klus-Stańska. – Bibliogr. // Kultura i Edukacja. – 2010, nr 2, s. 17-31

211. Integracja zespołu klasowego / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Życie Szkoły. – 2020, nr 2, s. 39-43

212. Inteligencja muzyczna kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji / Rafał Majzner. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 2, s. 59-67
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/893755 [dostęp: 3.04.2023 r.]

213. Istota i wartości rozrywek umysłowych w świadomości nauczycieli klas początkowych / Gabriela Kapica // Kultura i Edukacja. – 2005, nr 1, s. 73-90

214. Jak kształcić kompetentnych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej? / Ewa Sosnowska-Bielicz, Joanna Wrótniak // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – T. 31 (2012), s. 147-161
* Dostępne w Internecie: http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=5956 [dostęp: 3.04.2023 r.]

215. Jakie książki obowiązkowo powinien przeczytać pedagog wczesnoszkolny? : znaczenie literatury w formowaniu przyszłej kadry nauczycielskiej / Mariusz Grabowski // Scientific Bulletin of Chełm. Section of Pedagogy. – 2010, nr 1, s. 59-69
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Scientific_Bulletin_of_Chelm_Section_of_Pedagogy/Scientific_Bulletin_of_Chelm_Section_of_Pedagogy-r2010-t-n1/Scientific_Bulletin_of_Chelm_Section_of_Pedagogy-r2010-t-n1-s59-67/Scientific_Bulletin_of_Chelm_Section_of_Pedagogy-r2010-t-n1-s59-67.pdf [dostęp: 3.04.2023 r.]

216. Kierunki pracy metodycznej nauczyciela w klasach I-III w zakresie kształtowania samodzielności i aktywności poznawczej uczniów / Irena Stańczak // Nauczanie Początkowe. – 1994/1995, nr 6, s. 60-70

217. Kim jest? Co wie i potrafi? – współczesny nauczyciel (mężczyzna) w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej : (zarys teoretyczny tematu) / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. – 2009, nr 1/2, s. 41-49
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Nauczyciel_i_Szkola/Nauczyciel_i_Szkola-r2009-t1_2_(42_43)/Nauczyciel_i_Szkola-r2009-t1_2_(42_43)-s41-49/Nauczyciel_i_Szkola-r2009-t1_2_(42_43)-s41-49.pdf [dostęp: 3.04.2023 r.]

218. Kompetencje artystyczno-wartościujące nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w kontekście edukacji kulturalnej i procesu kształcenia plastycznego dziecka w młodszym wieku szkolnym / Beata Mazepa-Domagała // Chowanna. – T. 2 (2013), s.93-105
* Dostępne w Internecie: https://journals.us.edu.pl/index.php/CHOWANNA/issue/view/941 [dostęp: 3.04.2023 r.]

219. Kompetencje diagnostyczne nauczycieli i uczniów zdolnych w młodszym wieku szkolnym : doniesienie z badań / Aneta Kamińska, Anna Kowalczyk // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2014, nr 3, s. 123-137
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/239/494 [dostęp: 3.04.2023 r.]

220. Kompetencje diagnostyczne nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej : doniesienia z badań / Joanna Skibska // Społeczeństwo i Rodzina. – 2018, nr 1, s. 110-132

221. Kompetencje informatyczne w samoocenie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Urszula Ordon, Katarzyna Serwatko // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2016, nr 3, s. 152-156
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/2037/23%20ordon-kompetencje%20informatyczne.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 3.04.2023 r.]

222. Kompetencje informatyczno-medialne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Anna Szkolak // Nauczanie Początkowe. – 2005/2006, nr 3, s. 42-49

223. Kompetencje językowe przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (na przykładzie prac dyplomowych) / Dorota Szumna, Mariusz Kalandyk // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2017, nr 1, s. 92-100
* Dostępne w Internecie: http://eti.ur.edu.pl/static/img/k01/kwartalnik/2017/ETI_1_17.pdf [dostęp: 3.04.2023 r.]

224. Kompetencje muzyczne nauczycieli klas początkowych w okresie przemian edukacyjnych / Agnieszka Weiner. – Bibliogr. // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2006, nr 4, s. 5-11

225. Kompetencje nauczyciela a sukces szkolny ucznia / Justyna Wrzochul-Stawinoga // Życie Szkoły. – 2013, nr 10, s. 4-7

226. Kompetencje nauczyciela edukacji elementarnej / Iwona Samborska // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – T. 31, nr 1 (2014), s. 41-52
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/130/395 [dostęp: 3.04.2023 r.]

227. Kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkole ogólnodostępnej w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością / Marta Uberman, Aleksandra Mach // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – Vol. 35, nr 3 (2016), s. 165-185
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2016_35_3_165 [dostęp: 3.04.2023 r.]

228. Kompetencje nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : przegląd polskich podejść i koncepcji teoretycznych / Agnieszka Kosek // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2016, nr 1, s. 121-132
* Dostępne w Internecie: http://www.czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/Agnieszka-KOSEK.pdf [dostęp: 3.04.2023r.]

229. Kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji a wprowadzanie dziecka w świat wielokulturowości / Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. – Vol. 32, [nr] 2 (2019), s. 109-125
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/614871 [dostęp: 12.04.2023 r.]

230. Kompetencje nauczyciela zreformowanej edukacji wczesnoszkolnej / Urszula Gałęska // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2012, nr 3, s. 197-209

231. Kompetencje pedagogiczne studentów edukacji wczesnoszkolnej jednym z warunków zmiany rozwojowej uczniów / Joanna Nowak // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2015, nr 1, s. 81-91
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/847 [dostęp: 3.04.2023 r.]

232. Kompetencje progowe i wyróżniające studentów specjalności: wczesna edukacja dziecka : doniesienie z badań / Aleksandra Kruszewska // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2017, nr 2, [cz.] 1, s. 175-186
* Dostępne w Internecie: https://czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/ppiw-101-Kruszewska-str.175-186.pdf [dostęp: 3.04.2023 r.]

233. Kompetencje społeczne nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na przełomie XX i XXI wieku / Wojciech Walat // Problemy Profesjologii. – 2017, nr 2, s. 69-78
* Dostępne w Internecie: http://www.problemy-profesjologii.uz.zgora.pl/wydania/pp_2017_2.pdf [dostęp: 3.04.2023 r.]

234. Kompetencje studentów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w zakresie kształtowania umiejętności tworzenia tekstu pisanego przez uczniów w wieku wczesnoszkolnym / Małgorzata Mnich. – Bibliogr. // Chowanna. – T. 2 (2012), s. 179-192
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Chowanna/Chowanna-r2012-t2/Chowanna-r2012-t2-s179-192/Chowanna-r2012-t2-s179-192.pdf [dostęp: 3.04.2023 r.]

235. Komputer jako narzędzie wspomagające pracę nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Stolarczyk // Meritum. – 2010, nr 3, s. 75-77

236. Komunikacja nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej z dziećmi : komunikat z badań / Elżbieta Zyzik, Joanna Karczewska // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2012, nr 3, s. 257-275
* Dostępne w Internecie: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171341585 [dostęp: 3.04.2023 r.]

237. Kształcenie integracyjne w opinii nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego / Irena Stańczak // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 1, s. 22-29

238. Kształcenie nauczycieli klas początkowych w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej / Elżbieta Marek // Cieszyński Almanach Pedagogiczny. – T. 4 (2015), s. 41-61
* Dostępne w Internecie: https://core.ac.uk/download/pdf/197755931.pdf [dostęp: 3.04.2023 r.]

239. Kształcenie nauczycieli nauczania zintegrowanego w Polsce a ich start zawodowy / Urszula Pankowska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. – T. 4, cz. 1 (2005), s. 339-347

240. Kształtowanie kompetencji społecznych nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego / Stefan T. Kwiatkowski. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2015, nr 4, s. 171-178

241. Kto powinien uczyć w szkole? : wizerunek nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej według dzieci, rodziców i pedagogów / Jolanta Flanz. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 3, s. 15-18

242. Ku profesjonalizmowi wychowania : kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej / Dariusz Adamczyk // Zeszyty Formacji Katechetów. – R. 15, nr 1 (2015), s. 51-57
* Dostępne w Internecie: https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/315/317 [dostęp: 3.04.2023 r.]

243. Lęk przed matematyką przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : jak uczyć, kiedy sama się boję? / Monika Szczygieł, Krzysztof Cipora // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2016, nr 2, s. 89-101
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/896/630 [dostęp: 3.04.2023 r.]

244. Matematyka powinna być interesująca? : pytanie o efekty „krytycznego” kształcenia nauczycielek wczesnej edukacji / Lucyna Kopciewicz. – Bibliogr. // Kultura i Edukacja. – 2010, nr 2, s. 32-45

245. Mentalne zniewolenie nauczycieli wczesnej edukacji – epizod czy prawidłowość / Dorota Klus-Stańska // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2005, nr 1 (2005), s. 55-66

246. Metodyka warsztatu muzycznego formą pracy studentów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego / Mirosław Kisiel // Nauczyciel i Szkoła. – 2004, nr 1/2, s. 352-363

247. Mężczyzna jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej / Iwona Czaja-Chudyba, Beata Drwal, Magdalena Miłosz // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2017, nr 2, [cz.] 2, s. 267-281
* Dostępne w Internecie: https://czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/Iwona-CZAJA-CHUDYBA-Beata-DRWAL-Magdalena-W%C5%81OCH.pdf [dostęp: 3.04.2023 r.]

248. Mistrzostwo w zawodzie nauczyciela z perspektywy studenta wczesnej edukacji / Alicja Komorowska-Zielony // Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu. – 2017, z. 25, s. 25-3

249. Model rozwijania refleksyjności u (przyszłych) nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej : założenia, istota, motywy konstruowania i nadawania mu wymiaru praktycznego / Joanna Szymczak // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2015, nr 1, s. 140-153
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/3931/Model%20rozwijania%20refleksyjnosci%20u%20przyszlych%20nauczycieli%20edukacji%20wczesnoszkolnej%20zalozenia%20istota%20motywy%20konstruowania%20i%20nadawania%20mu%20wymiaru%20praktycznego.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 3.04.2023 r.]

250. Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym w opiniach nauczycieli : (nie)świadoma niewiedza versus pogłębiona refleksja pedagogiczna / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2022, nr 3, s. 76-87
* Dostępne w Internecie: https://problemyopiekunczo-wychowaw.pl/resources/html/article/details?id=228824&language=pl [dostęp: 12.04.2023 r.]

251. Motywy wyboru zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Małgorzata Szumilas // Kieleckie Studia Edukacji Wczesnoszkolnej. – T. 3 (2000), s. 149-156

252. Nabywanie kompetencji kluczowych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zmieniającym się świecie edukacyjnym i społecznym / Aneta Kamińska // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – T. 31, nr 1 (2014), s. 53-67
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/131 [dostęp: 3.04.2023 r.]

253. Nauczyciel edukacji początkowej a uczeń zdolny : wokół problemu (nie)kompetencji / Małgorzata Kwiatkowska-Góralczyk. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 4, s. 13-21

254. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej / Kazimierz Żegnałek // Życie Szkoły. – 2006, nr 3, s. 4-9

255. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej a matematyka / Barbara Nawolska, Joanna Żądło-Treder // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2017, nr 1, s. 121-132
* Dostępne w Internecie: https://czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/Barbara-NAWOLSKA-Joanna-%C5%BB%C4%84D%C5%81O-TREDER-Nauczyciel-edukacji-wczesnoszkolnej.pdf [dostęp: 3.04.2023 r.]

256. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej kreatorem wszechstronnego rozwoju umysłowego wychowanków / Urszula Tyluś // Nauczanie Początkowe. – 2010/2011, nr 2, s. 17-22

257. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na łamach „Życia Szkoły” w latach 1980-1997 / Tomasz Jałmużna // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. – T. 1 (2002), s. 51-66

258. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w procesie kształtowania wymiaru aktywności fizycznej / Mirosława Szark-Eckardt, Beata Augustyńska, Jerzy Eider // Handel Wewnętrzny. – R. 62, nr 6 (2016), s. 319-330
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/562702 [dostęp: 3.04.2023 r.]

259. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej : wybrane konteksty pracy „refleksyjnego praktyka” / Beata Oelszlaeger-Kosturek // Kwartalnik Edukacyjny. – 2016, nr 4, s. 14-25

260. Nauczyciel klas początkowych w opinii uczniów / Elżbieta Marek // Edukacja i Dialog. – 1993, nr 1, s. 22-24

261. Nauczyciel, program, podręcznik a dziecko w drodze do przyszłości / Monika Zatorska // Życie Szkoły. – 2017, nr 5, s. 12-15

262. Nauczyciel wczesnej edukacji w okresie przemian społeczno-ustrojowych / Maria Plenkiewicz. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 9, s. 8-12

263. Nauczyciele edukacji początkowej w okresie reformy oświaty / Małgorzata Żytko // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2001, nr 3-4, s. 147-162

264. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i ich gotowość do zmiany / Małgorzata Żytko. – Bibliogr. // Edukacja. – 2015, nr 1, s. 47-59
* Omówienie doświadczeń nauczycieli związanych z wprowadzaniem innowacji edukacyjnych w procesie dokonywania zmian postaw i stylu pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym

265. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wobec reformy (stan oczekiwania czy przeczekiwania?) / Anna Gajdzica // Ruch Pedagogiczny. – 2002, nr 5-6, s. 71-81

266. Nauczyciele i studenci edukacji wczesnoszkolnej wobec realizacji zadań w obszarze szkolnego wychowania fizycznego w Kaliszu : doniesienie z badań / Anita Jesiołowska-Rygas, Andrzej Rygas // Wychowanie na co Dzień. – 2015, nr 6, s. 35-41

267. Nauczyciele klas I-III o edukacyjnych programach komputerowych stosowanych w realizacji treści matematycznych / Barbara Dudel // Edukacja. – 2011, nr 3, s. 57-65

268. Nauczyciele kształcenia zintegrowanego o wychowaniu fizycznym w klasach I-III / Małgorzata Pelczarska, Jerzy Występek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 8-9, s. 16-20

269. Nauczyciele-mężczyźni w edukacji i wychowaniu początkowym / Marzena Rusaczyk. – Bibliogr. // Edukacja. – 2009, nr 3, s. 119-127

270. Nauczyciele wczesnej edukacji w świetle międzynarodowych badań porównawczych / Agata Cudowska // Roczniki Pedagogiczne. – T. 14, nr 2 (2022), s. 61-78
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.kul.pl/bitstream/20.500.12153/4689/1/Cudowska_Nauczyciele.pdf [dostęp: 12.04.2023 r.]

271. Nauczyciel(ka) edukacji wczesnoszkolnej : czy zawód nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej ma płeć? / Ewa Sosnowska-Bielicz // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2019, nr spec. 1, s. 93-98
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2042759 [dostęp: 3.04.2023 r.]

272. Nauczycielska samoocena kompetencji zawodowych : (na przykładzie nauczycieli wczesnej edukacji) / Anna Struzik // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – T. 59/60 (2006/2007), s. 39-52

273. Niezbędne umiejętności do wykonywania zawodu nauczyciela klas I-III w dochodzeniu do miostrzostwa w świetle badań / Piotr Kowolik, Michał Pindera // Nauczyciel i Szkoła. – 1998, nr 1, s. 74-78

274. Nowoczesny system kształcenia naczycieli specjalizacji wczesnoszkolnej / Elżbieta Wieczór // Edukacja Dorosłych. – 2004, nr 4, s.73-81

275. O języku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w świetle zasad organizacji tekstu wypowiedzi / Dorota Szumna // Kwartalnik Edukacyjny. – 2007, nr 4, s. 18-27

276. O (nie)pełnieniu przez nauczyciela klas początkowych roli polonisty / Marta Krasuska-Betiuk. – Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2012, nr 3, s. 112-123
* Projekt „Wczesnoszkolna edukacja polonistyczna dzieci przebywających poza granicami RP w opinii nauczycieli polonijnych”

277. O potrzebie/konieczności rozwijania kompetencji komunikacyjnych przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Anna Grabowiec, Agnieszka Bochniarz // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – Vol. 35, nr 3 (2016), s. 271-284
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/606401 [dostęp: 3.04.2023 r.]

278. O potrzebie kształcenia studentów : przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie emisji głosu / Katarzyna Rogozińska // Studia Pedagogiczne. – T. 35 (2020), s. 77-88
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/dlibra/publication/4155/edition/3789?language=pl [dostęp: 3.04.2023 r.]

279. Obraz nauczyciela w oczach uczniów klas I-III szkół podstawowych / Olimpia Gogolin, Eugeniusz Szymik. – Bibliogr. // Chowanna. – T. 1 (2018), s. 237-254
* Dostępne w Internecie: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/16160/1/Gogolin_Obraz_nauczyciela_w_oczach.pdf [dostęp: 3.04.2023 r.]

280. Obraz szkolnej codzienności nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Sosnowska-Bielicz // Forum Pedagogiczne. – 2020, nr 1, s. 141-153
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2020_1_11 [dostęp: 3.04.2023 r.]

281. Obraz ucznia idealnego w opinii nauczycieli klas początkowych – homo faber czy homo creator? / Józefa Bałachowicz. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2013, nr 3, s. 87-104

282. Ocena wstępna emisji głosu kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej : komunikat z badań / Rafał Majzner // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Pedagogika. – Z. 13 (2016) s. 225-235
* Dostępne w Internecie: https://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Pedagogika/Pedagogika%2013_2016%20_sklad.pdf [dostęp: 4.04.2023 r.]

283. Odżywianie a emisja głosu mówionego i śpiewanego nauczycieli wczesnej edukacji / Rafał Majzner // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – Vol. 15, nr 4 (2020), s. 39-51
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1294367 [dostęp: 12.04.2023 r.]

284. Opinie nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej na temat uwarunkowań diagnozy dojrzałości szkolnej : doniesienia z badań / Jonna Skibska // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2018, nr 1, s. 155-166
* Dostępne w Internecie: https://czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/Joanna-SKIBSKA.pdf [dostęp: 3.04.2023 r.]

285. Organizowanie zebrań z rodzicami / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Życie Szkoły. – 2020, nr 6, s. 10-15

286. Oswajanie z tekstami kultury w przygotowaniu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – na przykładzie form teatralnych / Katarzyna Krasoń // Chowanna. – T. 2 (2013), s. 203-216
* Dostępne w Internecie: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/2447/1/Krason_Oswajanie_z_tekstami_kultury_w_przygotowaniu_nauczycieli.pdf [dostęp: 3.04.2023 r.]

287. Pedagogiczne drogowskazy na drodze do profesjonalizmu nauczyciela wczesnej edukacji w koncepcjach Marii Montessori i Helen Parkhurst / Agata Jacewicz // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2018, nr 2, [cz.] 2, s. 325-333
* Dostępne w Internecie: https://czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/Agata-JACEWICZ.pdf [dostęp: 12.04.2023 r.]

288. Poczucie partycypacji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zmianach edukacyjnych : raport z badań / Ewa Kochanowska // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – Vol. 12, nr 1 (2017), s. 99-111
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/478958 [dostęp: 3.04.2023 r.]

289. Poczucie własnej skuteczności nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Kulawska // Forum Pedagogiczne. – 2017, [nr] 2, s. 237-251
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/1999 [dostęp: 3.04.2023 r.]

290. Podmiotowe uwarunkowania krytycznej autorefleksji nauczycieli edukacji początkowej / Iwona Czaja-Chudyba // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – T. 62 (2009), s. 125-133

291. Portret mistrza w zawodzie nauczyciela wczesnej edukacji = Portrait of a master teacher in early childhood education / Anna Szkolak // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2016, nr 1, s. 39-50
* Dostępne w Internecie: https://czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/Anna-SZKOLAK.pdf [dostęp: 3.04.2023 r.]

292. Postępowanie nauczyciela klas początkowych w pracy z dzieckiem mutystycznym / Ewa Wójcik // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 3, s. 68-73

293. Potrzeby a rzeczywistość w doskonaleniu zawodowym nauczycieli kształcenia zintegrowanego w zakresie wychowania fizycznego / Krzysztof Warchoł // Lider. – 2005, nr 9, s. 13-15

294. Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli a adekwatność oceniania osiągnięć szkolnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na etapie nauczania zintegrowanego / Iwona Chrzanowska, Joanna Milczarek // Ruch Pedagogiczny. – 2005, nr 3-4, s. 31-46

295. Pozytywistyczny wizerunek nauczyciela wczesnej edukacji w pedagogice Adolfa Dygasińskiego / Wiesława Leżańska. – Bibliogr. // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 2014, nr 3-4, s. 32-45
* Dostępne w Internecie: https://pho.test.znp.edu.pl/files/2015/12/Przeg._H-O_3-4_2014_do_192_opt.pdf [dostęp: 3.04.2023 r.]

296. Praca nauczyciela z uczniem zdolnym w szkole podstawowej / Magda Jaskulska. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 2, s. 20-27
* Dot. badań przeprowadzonych w kwietniu 2017 r. na terenie Kędzierzyna-Koźla wśród nauczycieli wszystkich 12 szkół podstawowych (nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli przedmiotowców)

297. Praca zdalna – wskazówki dla nauczycieli / Joanna Obuchowska // Życie Szkoły. – 2020, nr 3-4, s. 55-61

298. Pracownia wczesnej edukacji jako środowisko uczące : rekonstrukcja teoretyczna i uwagi praktyczne / Jolanta Kruk. – Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2018, nr 3, s. 86-93
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/2000 [dostęp: 3.04.2023 r.]

299. Praktyczne kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 1, s. 6-11

300. Praktyczne kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji : refleksje i wnioski z realizacji projektu „Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła” / Beata Szurowska. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2013, nr 5, s. 376-385
* Dostępne w Internecie: https://e-szkolaspecjalna.pl/api/files/view/34293.pdf [dostęp: 3.04.2023 r.]

301. Praktyka pedagogiczna w kształceniu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Małgorzata Kunicka. – Tab. // Nowa Szkoła. – 2004, nr 4, s. 8-11

302. Praktyka studencka jako podstawowa forma przygotowania studentów do zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III / Sabina Wieruszewska-Duraj // Paedagogica at Utilitatem Disciplinae. – R. 1 (2005), s. 113-118

303. Problemy świadomości ekologicznej nauczycieli / Piotr Kowolik. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2016, nr 4, s. 105-115
* Badania przeprowadzone wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Dostępne w Internecie: https://edukacjaustawicznadoroslych.eu/images/2016/4/12_4_2016.pdf [dostęp: 3.04.2023 r.]

304. Profilaktyka dysortografii w programie kształcenia pedagogów wczesnoszkolnych / Jadwiga Jastrząb. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 7-8, dod. „Wkładka Metodyczna”, s. I-II

305. Pronormalizacyjne zmiany w obszarze edukacji włśczajacej w ocenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Joanna Skibska. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 6, s. 62-76
* Dostępne w Internecie: https://problemyopiekunczo-wychowaw.pl/resources/html/article/details?id=204279&language=pl [dostęp: 3.04.2023 r.]

306. Próba określenia kompetencji muzycznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zreformowanej szkole / Katarzyna Wojciechowska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2007, nr 3, s. 34-43

307. Przedmiot oraz cel pytań i stwierdzeń uczniów w edukacji wczesnoszkolnej w opiniach nauczycieli i uczniów / Beata Oelszlaeger-Kosturek // Konteksty Pedagogiczne. – 2016, nr 1, s. 139-153
* Dostępne w Internecie: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/109 [dostęp: 3.04.2023 r.]

308. Przedsiębiorczy nauczyciel wczesnej edukacji – raport z badań / Anna Szkolak-Stępień // Przedsiębiorczość – Edukacja. – [T.] 16, [nr] 2 (2020), s. 38-47

309. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość : teoria i praktyka kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Joanna Baranowska // Życie Szkoły. – 2005, nr 1, s. 60-61

310. Przygotowanie muzyczne przyszłych nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej / Alicja Delecka-Bury // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2006, nr 4, s. 12-21
* Materiały z badań

311. Przygotowanie nauczycieli do integrowania treści edukacji wczesnoszkolnej / Elżbieta Buchcic // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2007, nr 1, s. 37-43

312. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć muzycznych w edukacji wczesnoszkolnej : raport z badań / Anna Pękala // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – T. 31, nr 1 (2014), s. 97-109
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/456342 [dostęp: 3.04.2023 r.]

313. Przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – do prowadzenia lekcji wf / Marzena Kurzak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 7, s. 43-47

314. Przygotowanie nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TI / Dorota Szumna // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2015, nr 4, s. 11-17
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-764a6697-e5b9-4d78-a4cb-2327c2ffaaf9 [dostęp: 3.04.2023 r.]

315. Przygotowanie nauczycieli przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej do rozpoznawania w grupie rówieśniczej dzieci zdolnych / Samanta Derwich-Zdybel // Szkoła Specjalna. – 2016, nr 1, s. 5-16
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/903579 [dostęp: 3.04.2023 r.]

316. Przygotowanie nauczycieli wczesnej edukacji do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej – uczelniana fikcja czy realne możliwości? / Agnieszka Pawluk-Skrzypek, Monika Jurewicz. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 1, s. 59-69
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/894118 [dostęp: 3.04.2023 r.]

317. Przygotowanie przyszłych nauczycieli do wdrażania nauki programowania w edukacji elementarnej / Beata Kuźmińska-Sołśnia, Katarzyna Ziębakowska-Cecot // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2017, nr 3, s. 145-150
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-4532f4e3-8e0c-4c2a-8253-c2af3ca99019 [dostęp: 3.04.2023 r.]

318. Przyroda jako wartość dla przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji / Ligia Tuszyńska, Magdalena Kołodziejska. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2017, nr 4, s. 43-53
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ceon.element-1bdbb702-74a1-30f3-8b0c-e39341f01d2a [dostęp: 3.04.2023 r.]

319. Reforma edukacji z perspektywy nauczyciela klas I-III / Małgorzata Świdrak // Kwartalnik Edukacyjny. – 2005, nr 1, s. 64-71

320. Rola nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej uczniów / Ewa Domarecka, Paulina Tomaszek // Prima Educatione. – Vol. 2 (2018), s. 143-153
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/694615 [dostęp: 3.04.2023 r.]

321. Rola nauczyciela w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa uczniów w klasach I-III / Marian W. Wójtowicz // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. – T. 6, cz. 2 (2007), s. 171-182

322. Rola nauczyciela w kształtowaniu pojęć matematycznych / Lidia Pawelec. – Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. – 2012/2013, nr 2, s. 24-33

323. Rola nauczyciela w rozwoju mowy u dziecka / Beata Wołosiuk // Rozprawy Społeczne. – T. 8, nr 3 (2014), s. 14-19
* Dostępne w Internecie: https://rozprawyspoleczne.edu.pl/ROLA-NAUCZYCIELA-W-ROZWOJU-MOWY-DZIECKA,111179,0,1.html [dostęp: 3.04.2023 r.]

324. Rola nauczycieli I etapu kształcenia nauczania zintegrowanego w zapobieganiu wadom postawy / Katarzyna Figat // Lider. – 2001, nr 5, s. 19-20

325. Rozważania o znaczeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Iwona Błaszczak. – Roczniki Pedagogiczne. T. 12, nr 2 (2020), s. 129-143
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1810856 [dostęp: 3.04.2023 r.]

326. Rozwijanie kreatywności przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej : projekt edukacyjny z wykorzystaniem tekstów folkloru dziecięcego / Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2022, nr 9, s. 13-23
* Dostępne w Internecie: https://problemyopiekunczo-wychowaw.pl/resources/html/article/details?id=233625&language=pl [dostęp: 3.04.2023 r.]

327. Rozwijanie samodzielności poznawczej dziecka jako działanie (nie)pozorne nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Kochanowska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Pedagogika. – Z. 14 (2017), s. 179-191
* Dostepne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-d529c6b6-e19e-4c6d-b0e4-99c7559828de [dostęp: 3.04.2023 r.]

328. Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielek w okresie wczesnej dorosłości / Joanna M. Łukasik // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2020, [nr] 3, s. 85-97
* Dostępne w Internecie: https://edukacjaustawicznadoroslych.eu/images/2020/3/06_3_2020.pdf [dostęp: 12.04.2023 r.]

329. Rozwój zawodowy nauczycieli pracujących z dziećmi w młodszym wieku szkolnym / Marta Walewska // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – R. 10, nr 3 (2017), s. 385-398

330. Samoocena nauczycieli w zakresie kompetencji diagnostycznych i pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na etapie edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Kochanowska // Niepełnosprawność. – Nr 20 (2015), s. 143-154

331. Samoświadomość nauczycieli wczesnej edukacji w kontekście diagnozowania dyskalkulii rozwojowej / Anna Szkolak-Stępień // E-Mentor. – 2021, nr 2, s. 78-87
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1192463 [dostęp: 12.04.2023 r.]

332. Sposoby pokonywania stresu i jego skutków stosowane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej : wyniki badań / Grażyna Erenc-Grygoruk // Edukacja Humanistyczna. – 2016, nr 1, s. 119-130
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-6ca9505b-bb05-4669-8be3-eeec7487ed9a [dostęp: 3.04.2023 r.]

333. Sprawność językowa nauczyciela wczesnej edukacji / Agnieszka Głowala // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. – T. 6, cz. 2 (2007), s. 189-199

334. Statut Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej // Nauczyciel z Klasą. – 2000, nr 1, s. 40-41

335. Stres zawodowy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Stanisław Korczyński // Kwartalnik Edukacyjny. – 2019, nr 4, s. 40-62

336. Style adaptacji uczniów do szkoły : inspiracje dla nauczycieli wczesnej edukacji / Anna Babicka-Wirkus. – Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2019, nr 1, s. 26-34
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/4151 [dostęp: 3.04.2023 r.]

337. Sukces i zmiana służąca jego intensyfikacji w opiniach nauczycieli klas początkowych / Zenon Gajdzica // Ruch Pedagogiczny. – 2014, nr 3, s. 61-70

338. Szkoła jako przestrzeń inkubacji aktywności cyfrowej nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Natalia Walter. – Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2018, nr 2, s. 20-27
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/1347 [dostęp: 3.04.2023 r.]

339. Ścieżka logopedyczna w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej / Laurencja Lewandowska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 9, s. 23-25

340. Świadomość nauczyciela klas początkowych a współczesne konteksty edukacji / Małgorzata Kwiatkowska-Góralczyk. – Bibliogr. // Nowa Szkoła. – 2003, nr 5, s. 38-43

341. Świadomość praw dziecka wśród dzieci i ich rodziców : edukacyjne wyzwanie nauczycieli wczesnej edukacji? / Maria Sobieszczyk // Nowa Szkoła. – 2015, nr 4, s. 15-22

342. Trudności wychowawcze w edukacji wczesnoszkolnej z perspektywy nauczycieli / Beata Komorowska // Roczniki Pedagogiczne. – T. 6, nr 2 (2014), s. 97-107

343. Typologia nauczycielskiej refleksji dotyczącej pracy z uczniami / Joanna Szymczak. – Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2017, nr 4, s. 50-60
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b2d64532-b282-48c2-80d5-360a7c3bf4f2 [dostęp: 3.04.2023 r.]

344. Uczeń idealny a uczeń twórczy w percepcji nauczycieli wczesnej edukacji / Jolanta Bonar // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 21-26

345. Umiejętności matematyczne przyszłych polskich nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w świetle wyników badania TEDS / Monika Czajkowska // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2012, nr 1, s. 49-67
* Badanie Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli – Matematyka 2008 (TEDS-M) – międzynarodowe badanie, którego celem jest porównanie osiągnięć edukacyjnych w ramach szkolnictwa wyższego

346. Warsztat pracy nauczyciela wczesnej edukacji a jego świadomość zawodowa / Jolanta Kruk // Forum Oświatowe. – Vol. 27, nr 2 (2015), s. 155-168

347. Wizerunek nauczyciela wczesnej edukacji w opiniach rodziców i nauczycieli / Anna Jakubowicz-Bryx // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2016, nr 1, s. 7-23
* Dostępne w Internecie: https://czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/Anna-JAKUBOWICZ-BRYX.pdf [dostęp: 4.04.2023 r.]

348. Wizerunek nauczyciela wczesnej edukacji w pedagogice Anieli Szycówny (1869-1921) / Wiesława Leżańska. – Bibliogr. // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 2017, nr 1-2, s. 23-38
* Dostępne w Internecie: https://pho.znp.edu.pl/files/2012/05/5.-Wies%C5%82awa-Le%C5%BCa%C5%84ska.pdf [dostęp: 4.04.2023 r.]

349. Wizerunek nauczyciela wczesnej edukacji w pedagogice Henryka Wernica / Wiesława Leżańska. – Bibliogr. // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 2016, nr 1-2, s. 26-39
* Dostępne w Internecie: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/117033.pdf [dostęp: 4.04.2023 r.]

350. Wokół integracji : nauka tolerancji i akceptacji w szkole / Agata Semeniuk // Życie Szkoły. – 2020, nr 2, s. 34-36

351. Wpływ nauczycieli na rozwój ucznia zdolnego w klasach I-III / Lidia Pawelec // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 27-32

352. Współczesna literatura muzyczna dla dzieci jako źródło inspiracji dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Małgorzata Krej // Wychowanie Muzyczne. – 2021, nr 4, s. 8-15

353. Współczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w reformowanej szkole / Maria Plenkiewicz // Nauczyciel i Szkoła. – 2001, nr 1/2, s. 124-133

354. Współczesny portret nauczyciela wczesnej edukacji / Klaudia Augustynek // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – Vol. 10, nr 1 (2022), s. 167-173

355. Współpraca rodziców z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej w świetle badań sondażowych = The cooperation between parents and early childhood education teachers in the light of surveys / Olimpia Gogolin, Eugeniusz Szymik // Studia i Prace Pedagogiczne. – [Nr] 3 (2016), s. 87-105
* Dostępne w Internecie: https://wydawnictwo.wsei.eu/wp-content/uploads/2020/09/SIPP_3_2016.pdf [dostęp: 4.04.2023 r.]

356. Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej / Mariusz Rzeszotek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2020, nr 1, s. 47-49

357. Wychowawca klas początkowych osobą znaczącą i modelem / Małgorzata Nadolna // Nauczanie Początkowe. – 1992/1993, nr 3, s. 40-44

358. Wykorzystanie metod aktywizujących przez nauczycieli przedszkoli i klas I-III : raport z badań / Urszula Ordon // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2015, nr 3, s. 129-143
* Dostępne w Internecie: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-2de66341-f2f5-4f5c-8f02-cb7ed5fd4aa9?q=bwmeta1.element.desklight-4ef0817b-2c62-4e57-903b-8d68ab6207cd;8&qt=CHILDREN-STATELESS [dostęp: 4.04.2023 r.]

359. Wymiary profesjonalizmu nauczyciela wczesnej edukacji z perspektywy kandydatów do zawodu / Ewa Kochanowska // Forum Pedagogiczne. – 2020, nr 1, s. 95-110
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/549761 [dostęp: 12.04.2023 r.]

360. Wypalenie zawodowe nauczycielek edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Krzysztof Dziurzyński // Journal of Modern Science. – 2019, t. 2, s. 11-38
* Dostępne w Internecie:
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/81318/dziurzynski_wypalenie_zawodowe_2019.pdf?sequence=3&isAllowed=y [dostęp: 4.04.2023 r.]

361. Z badań nad językiem mówionym nauczycieli klas początkowych / Alicja Kubik // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagogika i Psychologia. – Z. 2 (2004), s. 66-73

362. Zadania instytucji kształcenia nauczycieli w zakresie kształtowania nowoczesnych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z językiem angielskim / Cezary Wosiński // Poliglota. – 2005, nr 1, s. 35-41

363. Zadania nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w zakresie kształtowania i rozwijania kultury muzycznej dzieci / Rafał Majzner // Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. – Nr 11 (2016), s. 433-443
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/579440 [dostęp: 4.04.2023 r.]

364. Zadania nauczyciela wczesnej edukacji w kontekście reformy edukacji z 2017 roku / Łucja Reczek-Zymróz // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2017, nr 2, [cz.] 1, s. 11-18
* Dostępne w Internecie:
https://czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/%C5%81ucja-RECZEK-ZYMR%C3%93Z.pdf [dostęp: 4.04.2023 r.]

365. „Zanim rozpocznie się szkoła” : wyobrażenia studentów wczesnej edukacji o pracy nauczyciela – wychowawcy uczniów pierwszej klasy / Joanna Nowak // Przegląd Pedagogiczny. – 2016, nr 2, s. 118-126

* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/544596 [dostęp: 12.04.2023 r.]

366. Zatrzymać zwolnienia / Witold Salański // Głos Nauczycielski. – 2016, nr 20, s. 5
* Problemy z utrzymaniem zatrudnienia wśród nauczcieli klas I-III

367. Zawód nauczyciela wczesnej edukacji na przestrzeni dziejów / Anna Szkolak // Konspekt. – 2014, nr 4, s. 18-21

368. Zdobywanie i budowanie autorytetu przez nauczycieli wczesnej edukacji / Anna Jakubowicz-Bryx // Roczniki Pedagogiczne. – T. 6, nr 2 (2014), s. 83-96
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1811163 [dostęp: 4.04.2023 r.]

369. Zmiany w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji w kotekście antycypacji zawodu przez studentów / Małgorzata Suświłło. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 2, s. 3-13
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/893926 [dostęp: 4.04.2023 r.]

370. Znaczenie praktyk pedagogicznych dla zmian w obszarze kluczowych kompetencji nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Joanna Sikorska, Anna Schmidt // Studia Edukacyjne. – Nr 49 (2018), s. 445-462
* Dostępne w Internecie: http://cse.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/49.pdf [dostęp: 4.04.2023 r.]

371. Znajomość prawidłowości rozwojowych dziecka sześcioletniego przez nauczycieli klas I-III / Renata Stawinoga // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – T. 34, z. 2 (2015), s. 103-111
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/606881 [dostęp: 4.04.2023 r.]

372. Źródła kompetencji zawodowych nauczycieli wczesnej edukacji / Anna Jakubowicz-Bryx. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 7-8, s. 23-27

Zob. też: Scenariusze i konspekty zajęć edukacji wczesnoszkolnej; TIK w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu