TIK w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

Niniejsze zestawienie bibliograficzne „TIK w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej” obejmuje wybór literatury za lata 2009-2022 i składa się ze 124 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

Książki:

1. Badanie skuteczności programu komputerowego do nauki czytania / Jan Amos Jelinek // W : Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka / pod red. Elżbiety Płóciennik, Doroty Radzikowskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 75-83
M 64905 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 218804 M 216857 M 218803 (Opole)

2. Chaos wizualny w sieci : analiza wizualno-werbalna wybranych internetowych stron edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym / Malgorzata Karczmarzyk // W : Zagrożenia ze strony mediów / pod redakcją Grażyny Pankowskiej. – Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017. – S. 107-124
M 069003 (Nysa), M 217292 M 217293 (Opole)

3. Cyfrowe słowa… : nowoczesne aplikacje multimedialne w kształceniu polonistycznym (etap wczesnoszkolny) / Anna Wileczek, Izabela Jaros // W : Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 2 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2014. – S. 123-133
M 213295/II (Opole)

4. Czy e-podręczniki mogą stanowić zmianę paradygmatu podręcznika w edukacji wczesnoszkolnej / Marek Piotrowski, Angelika Wiśniewska, Klaudia Piotrowska // W : Pedagogika wczesnoszkolna : rekonstrukcja kluczowych problemów / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona Kopaczyńska, Mirosława Nyczaj-Drąg. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. – S. 145-158
M 054666 C 054667 (Brzeg), M 069076 (Nysa), M 217550 M 217981 (Opole)

5. Dorośli w wychowaniu małych dzieci do życia w świecie nowych technologii / Katarzyna Makaruk, Szymon Wójcik // W : Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych : pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami / [redakcja naukowa Jacek Pyżalski]. – Łódź : Wydawnictwo „Eter” – Flowmotion Jakub Podgórski ; Poznań : dla Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, 2017. – S. 183-203

6. Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej / red. nauk. Ewa Janicka-Olejnik, Krzysztof Klimek. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016. – 168 s. : il. ; 21 cm.
M 215087 M 219078 (Opole)

7. Dzieci w wieku przedszkolnym w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych : w stronę zagrożeń / Jacek Pyżalski // W : Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych : pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami / [redakcja naukowa Jacek Pyżalski]. – Łódź : Wydawnictwo “Eter” – Flowmotion Jakub Podgórski ; Poznań : dla Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, 2017. – S. 159-181

8. Dzieci z sieci : dostęp i korzystanie z internetu przez dzieci w wieku przedszkolnym / Dominik Batorski // W : Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych : pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami / [redakcja naukowa Jacek Pyżalski]. – Łódź : Wydawnictwo “Eter” – Flowmotion Jakub Podgórski ; Poznań : dla Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, 2017. – S. 79-94

9. E-osobowość dziecka w wieku przedszkolnym – miraż czy rzeczywistość = E-personality of a child in pre-school age – illusion or reality / Krystyna Kamińska // W : Nowe wyzwania dla Europy XXI wieku w dziedzinie zarządzania i edukacji / red. Magdalena Sitek, Tadeusz Graca ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalanej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. – Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2015. – S. 443-460

10. E-przedszkole – analiza skutków rozprzestrzeniania się e-learningu w nauczaniu dzieci / Aleksandra Nowak, Marcin Ograbek, Katarzyna Świniarska // W : Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski. – Poznań ; Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – S. 445-450
M 205660 M 205661 C 205650 (Opole)

11. Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych / Wojciech Czerski. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – 280 s. : il., wykr. ; 24 cm.
M 217671 M 217672 (Opole)

12. Jak technologie informacyjno-komunikacyjne mogą wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym? : studium teoretyczne / Michał Klichowski, Jacek Pyżalski, Kinga Kuszak, Anna Klichowska // W : Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych : pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami / [redakcja naukowa Jacek Pyżalski]. – Łódź : Wydawnictwo „Eter” – Flowmotion Jakub Podgórski ; Poznań : dla Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, 2017. – S. 115-157

13. Komputer w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym z perspektywy kompetencji ucznia i nauczyciela / Ewa Szymanowska // W : Komputerowe wspomaganie dydaktyki / red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009. – S. 39-49
M 203925 (Opole)

14. Komputerowe wspomaganie edukacji przedszkolnej / Krystyna Żuchelkowska // W : Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / pod redakcją Stanisława Juszczyka i Ireny Polewczyk. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2016. – S. 323-331
M 64458 KK M 64634 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 068398 (Nysa), C 216382 M 216264 (Opole)

15. Konstruktywizm pedagogiczny a technologie informacyjne w edukacji wczesnoszkolnej / Nataliya Woźniak // W : Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek. – Warszawa : Difin, 2014. – S. 143-150
M 212186 (Opole)

16. Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych : pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami / [redakcja naukowa Jacek Pyżalski]. – Łódź : Wydawnictwo „Eter” – Flowmotion Jakub Podgórski ; Poznań : dla Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, 2017. – 227 stron : ilustracje, wykresy ; 21 cm.

17. Media a dziecko przedszkolne / Urszula Hudaszek // W : Zagrożenia a bezpieczeństwo : stan i koncepcje zmian w edukacji / red. nauk. Tomasz Wojciech Konopka. – Kielce : Oficyna Wydawnicza Staropolskiej Szkoły Wyższej, 2014. – S. 135-152

18. Monitorowanie jakości procesu dydaktycznego z wykorzystaniem ICT / Paweł Plaskura // W : Globalne i regionalne konteksty w edukacji wczesnoszkolnej / redakcja naukowa Mariya Leshchenko, Olga Zamecka-Zalas, Izabela Kiełtyk-Zaborowska, Jolanta Jarocka-Piesik. – Piotrków Trybunalski : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2019. – S. 151-163

19. Możliwości nowych technologii w edukacji i rozwoju małych dzieci : przegląd mobilnych aplikacji interaktywnych / Małgorzata Cackowska // W : Smartfon i tablet w dziecięcych rękach / Hussein Bougsiaa, Małgorzata Cackowska, Lucyna Kopciewicz, Tomasz Nowicki.Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016. – S. 374-402
M 216337 (Opole)

20. Multibook – nowe narzędzie nauczyciela i uczenia na pierwszym etapie edukacji : potencjał nowoczesnych technologii w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Ewelina Majewska-Pyrkosz // W : Cyfrowa przestrzeń kształcenia / pod red. Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015. – S. 233-243
M 214242/I (Opole)

21. Nauczanie i wychowanie w edukacji zintegrowanej z wykorzystaniem technologii informacyjnej / Grzegorz Kiedrowicz, Marek Pytlak // W : Kształcenie nauczycieli do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej : teoria i praktyka / pod redakcją Elżbiety Sałaty i Justyny Bojanowicz. – Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego. Wydawnictwo, copyright 2017. – S. 173-184

22. Neurobiologia wyjątkowości dziecka w wieku 3-6 lat a przestrzeń TIK / Marek Kaczmarzyk // W : Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych : pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami / [redakcja naukowa Jacek Pyżalski]. – Łódź : Wydawnictwo „Eter” – Flowmotion Jakub Podgórski ; Poznań : dla Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, 2017. – S. 61-77

23. Nowoczesne technologie multimedialne w edukacji dziecka w młodszym wieku szkolnym / Joanna Skibska // W : Multimedialny wymiar edukacji / red. nauk. Danuta Morańska, Katarzyna Wójcik. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. – 423 s. : il. ; 24 cm. – S. 379-390
M 213899 (Opole)

24. Oddziaływanie przestrzeni internetowej na aktywność uczniów klas I-III edukacji wczesnoszkolnej = The impact of Internet space on the activity of students in grades I-III of early school education / Teresa Janicka-Panek // W : Drogi i bezdroża edukacji w okresie pandemii Covid-19 = Pathways and roadsless of education during the Covid-19 pandemic / redakcja naukowa Ryszard Bera, Stanisława Byra, Nella Nyczkało. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022. – S. 627-642

25. Podcast w nauczaniu wczesnoszkolnym / Krzysztof Zajdel // W : Edukacja alternatywna na rzecz demokratyzacji procesu kształcenia / red. nauk. Renata Nowakowska-Siuta. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014. – S. 373-381

26. Programy edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Piotr Antczak, Kamila Wijas // W : Komputerowe wspomaganie dydaktyki / red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009. – S. 51-63
M 203925 (Opole)

27. Rozwijanie inteligencji logiczno-matematycznej dziecka w wieku wczesnoszkolnym : wykorzystanie gier internetowych / Katarzyna Wójcik // W : Multimedialny wymiar edukacji / red. nauk. Danuta Morańska, Katarzyna Wójcik. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. – S. 391-403
M 213899 (Opole)

28. Sposoby rozwijania zainteresowań informatycznych uczniów w wieku wczesnoszkolnym / Maciej Celiński // W : Pedagogika wczesnoszkolna w Polsce i na świecie : teoria i implikacje praktyczne / redakcja naukowa Barbara Borowska, Marta Buk-Cegiełka. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. – S. 139-151
M 055260 (Brzeg), M 220537 (Opole)

29. Tablica interaktywna w edukacji wczesnoszkolnej : zbiór ćwiczeń dla klas 1-3 szkoły podstawowej / Dorota Zbisławska. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. – 87, [1] s. : il. ; 19 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).

30. Tablica interaktywna w procesie nauczania wczesnoszkolnego / Kamila Majewska. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – 221 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
M 64957 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 216400 M 215134 M 215135 (Opole)

31. Technologia informacyjna zagrożeniem czy wsparciem dla dziecka? : kilka uwag krytycznych / Bronisław Siemieniecki // W : Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / pod redakcją Stanisława Juszczyka i Ireny Polewczyk. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2016. – S. 95-105
M 64458 KK M 64634 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 068398 (Nysa), C 216382 M 216264 (Opole)

32. Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach : przykładowe konspekty i polecane praktyki / Małgorzata Ostrowska, Danuta Sterna. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015. – S. 127-149 : TIK w edukacji wczesnoszkolnej
M 63693 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 053745 M 053746 M 053747 (Kluczbork), C 067760 M 067759 (Nysa), M 213766 M 213767 M 213897 (Opole)

33. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) / Maria Lewandowska // W : Uczę w klasach młodszych : przykłady oceniania rozwojowego w Szkołach Uczących Się / pod redakcją Danuty Sterny. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015. – S. 98-103
M 216429 M 217991 (Opole)

34. Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji przedszkolnej / Małgorzata Wielądek // W : Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji : aspekty prawne, organizacyjne i społeczne / [red. nauk. Małgorzata Such-Pyrgiel, Anna Gołębiowska]. – Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2021. – S. 50-57

35. Technologie informacyjno-komunikacyjne w krzewieniu kultury czytelniczej uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Piotr Szeligowski, Monika Wachowicz // W : Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? : o tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2017. – S. 33-45
M 054882 (Kluczbork), M 069067 (Nysa), M 217241 M 217242 M 217243 M 217244 (Opole)

36. Technologie mobilne we wczesnej edukacji / Sławomir Koziej, Izabela Jaros // W : Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej / redakcja naukowa Mirosław Z. Babiarz, Karol Bidziński, Alicja Giermakowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2016. – S. 215-225

37. W stronę dobrej edukacji przedszkolnej / Krystyna Żuchelkowska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. – 214, [1] s. ; 21 cm.
M 217453 (Opole)

38. Wpływ technologii na rozwój dziecka / [nadzór merytoryczny Patryk Cichoracki, Kinga Kamińska]. – Poznań : Forum Media, cop. 2017. – 52 strony ; 21 cm.

39. Wykorzystanie komputera w edukacji przedszkolnej : prezentacja programu autorskiego / Małgorzata Sroka // W : Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / pod redakcją Stanisława Juszczyka i Ireny Polewczyk. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2016. – S. 333-339
M 64458 KK M 64634 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 068398 (Nysa), C 216382 M 216264 (Opole)

40. Wykorzystanie przez nauczyciela klas początkowych multimedialnych programów komputerowych o charakterze edukacyjnym / Sylwia Polcyn-Matuszewska // W : Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka / pod red. Elżbiety Płóciennik, Doroty Radzikowskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 63-73
M 64905 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 218804 M 216857 M 218803 (Opole)

41. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Yuliya Asotska-Wierzba // W : Nauczanie dzieci języków obcych : globalne wyzwania, lokalne rozwiązania / pod redakcją Joanny Rokity-Jaśkow i Katarzyny Nosidlak. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021. – S. 154-164

42. Wykorzystywanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu na poziomie edukacji wczesnoszkolnej / Olga Balkiewicz // W : Media cyfrowe szansą na innowacyjność nauczyciela / redakcja naukowa Elżbieta Perzycka, Anna Rosiak, Sandra Malinowska. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017. – S. 41-60

43. Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej : ogromna szansa i wielkie zagrożenie / Katarzyna Gerlecka, Justyna Ziętek-Smoczyńska // W : Edukacja dziecka : różnorodność perspektyw i działań / redakcja naukowa Eugenia Rostańska, Bożena Marzec, Katarzyna Wójcik. – Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu, 2017. – S. 349-354

44. Znaczenie internetu w rozwoju społeczno-moralnym dziecka w trzeciej klasie szkoły podstawowej / Ewa Kawczyńska // W : Edukowanie przez wrażliwe wspieranie dziecka wczesnej edukacji / pod redakcją Danuty Tomczyk ; Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum. – Szczecin : Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, 2017. – S. 67-80

45. Znajomość przez nauczycieli narzędzi wykorzystywanych w pracy zdalnej w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej / Karolina Szczęsna // W : Edukacja w dobie pandemii / pod redakcją Elżbiety Sałaty i Justyny Bojanowicz. – Radom : UTH Radom, 2022. – S. 75-83

Artykuły w czasopismach:

46. Analogowo-cyfrowe spotkania edukacyjne w przestrzeni wczesnoszkolnej / Teresa Piątek // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2017, nr 1, s. 235-240
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/457304 [dostęp: 12.04.2023 r.]

47. Dobre praktyki wykorzystania WEB 2.0 i TIK w edukacji wczesnoszkolnej / Agnieszka Baska // Meritum. – 2021, nr 3, s. 37-42
* Zawiera scenariusz zajęć rewalidacyjnych usprawniających koncentrację, uwagę, koordynację wzrokowo-ruchową ucznia z autyzmem, klasa II szkoły podstawowej

48. Dziecko w sieci : kompetencje medialne nabyte w domu / Paulina Barańska // Pedagogia Ojcostwa. – 2016, nr 2, s. 115-126

49. Dziennik elektroniczny w pracy nauczyciela / Kamila Majewska // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika. – Z. 31 (2015), s. 159-170
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/3113/AUNC_2015_t.32_z.423.pdf?sequence=1 [dostęp: 12.04.2023 r.]

50. E-gotowość szkolna nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej / Jacek Ścibór // Meritum. – 2013, nr 2, s. 61-63

51. Generatory w edukacji / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. – 2020, nr 6, s. 22-27
* Przegląd różnego rodzaju generatorów do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej

52. Gry w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem platformy Educaplay / Wioletta Jachym // Życie Szkoły. – 2023, nr 2-3, s. 43-46

53. Implementacja technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej / Izabela Jaros // Nauczanie Początkowe. – 2015/2016, nr 2, s. 59-71

54. Internet – kreatywne narzędzie wspomagania edukacji na etapie wczesnoszkolnym / Lidia Pawelec // Nauczanie Początkowe. – 2015/2016, nr 2, s. 7-15

55. Komputer jako narzędzie edukacji małego dziecka / Małgorzata Gogolewska-Tośka // Wychowawca. – 2016, nr 11, s. 29-30

56. Komputer w edukacji wczesnoszkolnej / Julia Franczuk // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2011, nr 2, s. 75-80

57. Komputer w przedszkolu / Agnieszka Skibicka, Barbara Skibicka-Nowakowska // Przedszkolne ABC. – 2017, nr 4, s. 24-28

58. Komputer – zabawka czy narzędzie rozwoju? / Agnieszka Olczak, Rafał Olczak // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 3, s. 42-45

59. Kształcenie z wykorzystaniem technologii komputerowej : scenariusz zajęć dla klasy II / Małgorzata Gogolewska-Tośka // Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 1, s. 78-82

60. Lapbook : interaktywna pomoc dydaktyczna, której zawartość ogranicza tylko nasza wyobraźnia / Dominika Góra // Bliżej Przedszkola. – 2022, nr 7-8, s. 16-17

61. Mój przyjaciel komputer / Joanna Chmiel // Bliżej Przedszkola. – 2014, nr 7-8, s. 100-103
* Scenariusz zajęć dla najstarszej grupy przedszkolnej

62. Multimedia jako pośrednik w zdobywaniu wiedzy przez uczniów w młodszym wieku szkolnym / Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe. – 2015/2016, nr 2, s. 23-31

63. Nauczanie zdalne (e-learning) cechą nowoczesnych technologii w edukacji / Krystyna Łangowska-Marcinowska // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – Vol. 8, nr 2 (2020), s. 63-69
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1371231 [dostęp: 13.04.2023 r.]

64. Nauczanie zdalne : jak się do niego przygotować? / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. – 2021, nr 2-3, s. 16-19

65. Nauczyciele wychowania przedszkolnego i klas I-III wobec edukacji matematycznej z wykorzystaniem nowych technologii / Monika Czajkowska, Klaudia Mróz. – Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2021, nr 1, s. 113-126
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1806806 [dostęp: 12.04.2023 r.]

66. Nauka programowania od klasy pierwszej / Ewa Stolarczyk // Życie Szkoły. – 2017, nr 7, s. 10-14

67. Nowa technologia w starej szkole / Agnieszka Szplit // Nauczanie Początkowe. – 2015/2016, nr 3, s. 95-102
* Wykorzystanie technologii komputerowej w edukacji językowej dzieci w młodszym wieku szkolnym

68. Nowe technologie i język obcy / Dorota Janczak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 2, dod. „Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola”, s. 4-5

69. Nowe technologie w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej : raport z badań / Agnieszka Iwanicka // Studia Edukacyjne. – Nr 54 (2019), s. 283-296
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/916794 [dostęp: 12.04.2023 r.]

70. Nowoczesne technologie komunikacyjne w życiu dzieci / Magdalena Buzor // Nauczanie Początkowe. – 2013/2014, nr 3, s. 59-64
* Zawiera domowy kodeks użytkowania komputera

71. Nowoczesne technologie w edukacji przedszkolnej / Krzysztof Jaworski ; rozm. przepr. Eryk Chilmon // TIK w Edukacji. – 2017, nr 4, s. 50-53

72. Opinie nauczycieli wczesnoszkolnych o zastosowaniu technologii informacyjnej podczas uczenia się / nauczania muzyki poprzez audiację / Ewa Anna Zwolińska // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – Vol. 15, nr 1 (2020), s. 61-78
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/478710 [dostęp: 12.04.2023 r.]

73. Ortografia na tablicy interaktywnej / Joanna Apanasewicz // TIK w Edukacji. – 2017, nr 5, s. 35-37
* Scenariusz dla klas I-III szkoły podstawowej

74. Pinterest w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. – 2020, nr 8, s. 12-16

75. Podcasty w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. – 2020, nr 7, s. 16-20

76. Poznawanie przyrody przy użyciu tabletów / Joanna Apanasewicz // IT w Edukacji. – 2016 nr 1, s. 28-31
* Scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej z użyciem tabletów

77. Projekt „Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej” / Agnieszka Borowiecka // Meritum. – 2009, nr 4, s. 74-79

78. Przedszkolak w sieci / Aleksandra Małyska [et al.] // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 10, s. 24-30

79. Przenikanie myśli pedagogicznej Marii Montessori do współczesnej edukacji zintegrowanej / Sylwia Romanowska-Jonio // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 2021, nr 3-4, s. 80-95
* Celem artykułu jest zaprezentowanie, jak w praktyce edukacyjnej można wykorzystać wartościowe podłoże wychowawcze i pomoce dydaktyczne M. Montessori oraz nowe technologie m.in. iPady, zestaw edukacyjny Photon i platformę Canva
Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1926833 [dostęp: 12.04.2023 r.]

80. Przygotowanie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej do realizacji zdalnego nauczania / Maria Łukawska // Karpacki Przegląd Naukowy. – 2021, nr 1, s. 75-86
* Dostępne w Internecie: http://www.ktnio.pl/Home/PokazPdf?nazwaPliku=KPN%20kwartalnik%2FKarpacki%20Przegl%C4%85d%20Naukowy%20Nr%201(35)-2021.pdf [dostęp: 13.04.2023 r.]

81. Przyjazny tablet / Dorota Zaród // Głos Nauczycielski. – 2016, nr 36, s. 13
* Tablet jako narzędzie w pracy z młodszymi uczniami

82. QR Quest czyli podchody w wersji elektronicznej / Joanna Apanasewicz // IT w Edukacji. – 2015, nr 3, s. 30-31

83. Sterujemy robotem – program Lighbot / Justyna Klimczyk // TIK w Edukacji. – 2018, nr 1, s. 32-34
* Scenariusz zajęć zintegrowanych

84. Szkoła na miarę XXI wieku / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 6, s. 72-74

85. Świat multimediów / Grażyna Penkowska ; rozm. przepr. Kamila Olga Stępień // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 8, s. 14-17
* Dziecko w wieku przedszkolnym a multimedia

86. Tablica interaktywna – nowoczesny środek dydaktyczny – wsparciem w edukacji wczesnoszkolnej (i nie tylko) / Krzysztof Ciemcioch // Konteksty Pedagogiczne. – 2016, nr 1, s. 197-210
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/646423 [dostęp: 12.04.2023 r.]

87. Tablica interaktywna w przedszkolu / Ewa Skwarka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 10, s. 34-39

88. Tablice interaktywne na co dzień / Joanna Sałasińska-Andruszkiewicz // Życie Szkoły. – 2015, nr 3, s. 10-13

89. Technologia informacyjna w edukacji dziecka / Kazimierz Wenta // Edukacja Humanistyczna. – 2013, nr 2, s. 17-34

90. Technologia informacyjno-komunikacyjna w procesie uczenia się i tworzenia wiedzy / Renata Zaborek // Nauczanie Początkowe. – 2015/2016, nr 2, s. 16-22

91. Technologie informacyjne w przedszkolu – szansa czy zagrożenie? / Małgorzata Pietrzycka // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2016, nr 4, s. 251-256
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/455392 [dostęp: 12.04.2023 r.]

92. TIK w edukacji wczesnoszkolnej, czyli Rola i możliwości wykorzystania wybranych narzędzi cyfrowych w uczeniu się dzieci klas młodszych / Katarzyna Pluta // Kwartalnik Edukacyjny. – 2021, nr 1/2, s. 36-50
* Dostępne w Internecie: https://ke.pcen.pl/images/artykuly/104-105/3._Katarzyna_Pluta_TIK_w_edukacji_wczesnoszkolnej.pdf [dostęp: 12.04.2023 r.]

93. Treści edukacyjne zajęć komputerowych w klasach I-III / Magdalena Buzor // Nauczanie Początkowe. – 2013/2014, nr 3, s. 50-58

94. Twórcze wykorzystanie serwisu internetowego YouTube w edukacji muzycznej dzieci / Katarzyna Rogozińska // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2018, nr 2, s. 104-108
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/455992 [dostęp: 12.04.2023 r.]

95. Ucząc dzieci wczorajszymi metodami, zabieramy im jutro / Izabela Breguła // Głos Pedagogiczny. – 2017, nr 92, s. 13-16

96. Ucząc dzieci wczorajszymi metodami, zabieramy im jutro / Izabela Breguła // Życie Szkoły. – 2017, nr 7, s. 2-7

97. Uczenie przy pomocy chmury / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. – 2018, nr 9, s. 36-41

98. Uczenie się matematyki przez uczniów klasy pierwszej podczas korzystania z programów multimedialnych / Jan Amos Jelinek // Ruch Pedagogiczny. – 2013, nr 3, s. 181-194
* Badania dotyczące zachowania uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej podczas korzystania z programu multimedialnego „Klik uczy liczyć w Zielonej Szkole” oraz ustalenie efektywności tego procesu

99. Uczenie przy pomocy chmury / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. – 2018, nr 9, s. 36-41

100. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych miejskich i wiejskich jako użytkownicy narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych / Katarzyna Myśliwiec // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2016, nr 3, s. 191-196
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/456254 [dostęp: 12.04.2023 r .]

101. Uczyć na miarę naszych czasów : nowe technologie na lekcjach języka obcego w nauczaniu początkowym / Jakub Adamczewski // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – Vol. 15, nr 1 (2020), s. 79-91
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/478712 [dostęp: 12.04.2023 r.]

102. Web 2.0 we wczesnej nauce języka obcego / Izabela Jaros // Nauczanie Początkowe. – 2013/2014, nr 3, s. 100-105

103. Wiosna dookoła nas : scenariusz zajęć z wykorzystaniem Technik Freineta, Oceniania Kształtującego i narzędzi TIK / Małgorzata Wesołowska // Sygnał. – 2018, nr 4, s. 28-33

104. Współczesne technologie informacyjne źródłem przemian zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej / Katarzyna Myśliwiec // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2014, nr 5, cz. 2, s. 61-66
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/457273 [dostęp: 12.04.2023 r.]

105. Wstęp do programowania z robotami Dash i Dot / Anna Świć // IT w Edukacji. – 2016, nr 2, s. 22-24
* Zawiera scenariusze zajęć dla przedszkoli w oparciu o technologię komputerową i multimedialną: 1. Dash szuka drogi do Dota ; 2. Muzyczny kod

106. Wygeneruj i wydrukuj / Beata Skrzypiec // TIK w Edukacji. – 2020, nr 1, s. 52-54
* Generatory online przydatne podczas zajęć z klasami I-III szkoły podstawowej

107. Wykorzystanie aplikacji multimedialnych na zajęciach edukacyjnych / Izabela Breguła // Życie Szkoły. – 2018, nr 2, s. 2-7

108. Wykorzystanie nowych technologii w edukacji / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Życie Szkoły. – 2021, nr 1, s. 10-14

109. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w klasach I-III / Monika Wojteczek // Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 1, s. 64-77

110. Wykorzystywanie technologii IT w edukacji uczniów klas I-III w ocenie nauczycieli i rodziców / Karolina Wojtyna // Edukacja, Terapia, Opieka. – Vol. 3 (2021), s. 95-109
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2087453 [dostęp: 12.04.2023 r.]

111. Wywołani do tablicy: o zastosowaniu tablic Kanban w przedsięwzięciach edukacyjnych / Szymon Urbanowicz // Monitor Dyrektora Przedszkola. – 2022, nr 8, s. 9-14

112. YouTube w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Ostarek // Biologia w Szkole. – 2022, nr 2, s. 36-38
* Zawiera przykłady różnych aktywności, które można wykorzystać w szkole na lekcjach i nie tylko

113. YouTube w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. – 2021, nr 10, s. 10-13

114. Z komputerem na Ty / Justyna Klaska // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 1, s. 61-64

115. Zagadkowy labirynt w aplikacji Kodable / Anna Świć // TIK w Edukacji. – 2016, nr 4, s. 26-27
* Scenariusz lekcji dla przedszkoli i nauczania początkowego. Temat: Zagadkowy labirynt – przygotowanie do pracy w aplikacji Kodable

116. Zagrożenia w świecie multimediów / Marta Cholewińska-Dacka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 1, s. 42-45

117. Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej : badania wstępne nad celowością wprowadzenia przedmiotu przez reformę programową / Konrad Gauda // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2013, nr 4, s. 51-59
* Dostępne w Internecie: https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-49aa59c3-901a-4c11-86d3-911d83c8b8f7 [dostęp: 12.04.2023 r.]

118. Zalety stosowania ćwiczeń interaktywnych w przedszkolu / Roman Lorens // Nauczanie Początkowe. – 2013/2014, nr 3, s. 43-49

119. Zdalna nauka – moje doświadczenia : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas II i III szkoły podstawowej / Izabela Faleńczyk // Wychowawca. – 2020, nr 10, s. 29

120. Zdalne nauczanie języka obcego w edukacji przedszkolnej – ujęcie praktyczne / Monika Szymańska // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – Vol. 9, nr 1 (2021), s. 53-64
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1371203 [dostęp: 13.04.2023 r.]

121. Zdalnie – muzykalnie / Katarzyna Forecka-Waśko // Wychowanie w Przedszkolu. – 2020, nr 6, s. 37-40
* Edukacja zdalna w nauczaniu muzyki i rytmiki dziecka w wieku przedszkolnym

122. Zimowe zabawy matematyczne przy tablicy interaktywnej / Ewa Skwarka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 2, s. 38-40

123. Znaczenie nowych mediów cyfrowych w przygotowaniu zawodowym nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w kontekście potrzeb modernizacji procesu dydaktycznego / Irena Pulak, Jolanta Stanek // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2017, nr 1, s. 77-88
* Dostępne w Internecie: https://czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/Irena-PULAK-Jolanta-STANIEK-Znaczenie-nowych-medi%C3%B3w-cyfrowych-w-przygotowaniu.pdf [dostęp: 12.04.2023 r.]

124. Zróżnicowanie poziomu kompetencji informatycznych uczniów klas początkowych / Marcin Musioł // Chowanna. – T. 2 (2012), s. 313-323
* Dostępne w Internecie: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/2387/1/Musiol_Zroznicowanie_poziomu_kompetencji_informatycznych.pdf [dostęp: 12.04.2023 r.]

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu