Kobiety w zawodzie nauczyciela

Bibliografia „Kobiety w zawodzie nauczyciela” gromadzi piśmiennictwo z lat 2003-2021 i zawiera 44 opisy bibliograficzne książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

1. Aktywność fizyczna nauczycielek / Joanna Renata Syska // W : Status praxis w praktyce nauczycielskiej / redakcja naukowa Jacek Piekarski, Liliana Tomaszewska, Ewa Bartuś, Dariusz Szadkowski. – Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2015. – S. 221-237

2. Awans społeczny kobiet nauczycielek w okresie PRL : zarys problemu / Maria Radziszewska // W : Obywatelki na obcasach : kobiety w życiu publicznym (XIX-XXI w.). T. 2 / red. Urszula Kozłowska, Tomasz Sikorski, Adam Wątor. – Warszawa ; Radzymin : Wydawnictwo von borowiecky, 2016. – S. 173-192

3. Codzienność w narracjach nauczycielek w okresie średniej dorosłości. T. 2 / (wybór i opracowanie) Joanna M. Łukasik. – Kraków : Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM, 2016. – 296 stron : ilustracje ; 24 cm.

4. Dobrostan psychiczny w ujęciu hedonistycznym nauczycielek a ich osobowości / Kinga Mydlarz. – Bibliogr. // W : Edukacja i/a mózg : mózg a/i edukacja : Education and brain : brain and education / red. nauk. Mirosław Kowalski, Irena Koszyk, Sławomir Śliwa. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2016. – S. 133-146
M 64745 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054288 (Kluczbork), M 216524 (Opole)

5. Edukacja kobiet, kobiety w edukacji : szkice historyczno-pedagogiczne / Katarzyna Dormus, Anna Włoch, Justyna Wojniak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – 171 stron ; 24 cm.
M 054632 M 054633 (Brzeg)

6. Edukacja równościowa jako wyzwanie w zakresie przygotowania przyszłej kadry pedagogicznej / Marzanna Pogorzelska // W : Obszary i przestrzenie edukacji : meandry, konteksty, dylematy : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Jasińskiego w 70. rocznicę urodzin / red. naukowa Eugenia Karcz-Taranowicz. – Opole ; Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016. – S. 351-361
* Dot. także ról zawodowych kobiet i mężczyzn w percepcji kandydatów do zawodu pedagoga
M 214797 (Opole)

7. Feminizacja zawodu nauczycielskiego i jej konsekwencje socjalizacyjne / Jacek Kurzępa // W : Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim / red. nauk. Robert Fudali, Mirosław Kowalski ; Uniwersytet Zielonogórski. – Kraków : „Impuls”, 2006. – S. 43-65
M 195333 M 195334 M 195335 (Opole)

8. Historia życia jako terapia : edukacyjny wymiar opowieści w badaniu tożsamości nauczycielek / Michał Tomczak // W : Tożsamość, polityka, biznes : kobiety w przestrzeni publicznej / red. nauk. Sylwia Bykowska, Katarzyna Kamińska-Moczyło ; [Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim. – Starogard Gdański : Pomorska Szkoła Wyższa, 2014. – S. 57-76

9. Getto nauczycielek – w pułapce stereotypu / Iwona Chmura-Rutkowska // W : Płeć i rodzaj w edukacji / red. Mariola Chomczyńska-Rubacha. – Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2004. – S. 109-121
C 051416 (Kluczbork), M 191041 (Opole)

10. Kobieta w roli dyrektora szkoły / Marta Czechowska-Bieluga. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 185 s. ; 24 cm.
M 052661 (Kluczbork), M 203234 (Opole)

11. Komunikacja niewerbalna nauczycieli z uczniami / Robert Fudali // W : Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim / red. nauk. Robert Fudali, Mirosław Kowalski ; Uniwersytet Zielonogórski. – Kraków : „Impuls”, 2006. – S. 85-100
* Dot. zachowań niewerbalnych nauczycieli – kobiet i mężczyzn
M 195333 M 195334 M 195335 (Opole)

12. Miejsce kobiety w edukacji – perspektywa historyczna / Marcin Gierczyk, Dagmara Dobosz // W : Współczesna kobieta : szkice do portretu na tle przemian społeczno-kulturowych / pod red. Dagmary Dobosz, Katarzyny Joniec. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. – S. 29-44

13. Nauczycielki i nauczyciele wczesnej edukacji : kobieta i mężczyzna przy tablicy / Tomasz Dobrowolski // W : Horyzonty i perspektywy edukacji równościowej / redakcja naukowa: Grzegorz Piekarski, Marta Anna Sałapata. – Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, [2018]. – S. 156-166
M 64882 KK (Kędzierzyn-Koźle)

14. Świadomość nauczycielek-wychowawczyń kształcenia zintegrowanego a podejmowanie przez nie działania wychowawcze / Katarzyna Kochan // Komunikacja niewerbalna nauczycieli z uczniami / Robert Fudali // W : Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim / red. nauk. Robert Fudali, Mirosław Kowalski ; Uniwersytet Zielonogórski. – Kraków : „Impuls”, 2006. – S. 131-142
* Dot. zachowań niewerbalnych nauczycieli – kobiet i mężczyzn
M 195333 M 195334 M 195335 (Opole)

15. Tożsamość nauczycielek w średnim wieku życia / Joanna M. Łukasik // W : Tożsamość w warunkach zmiany społecznej / red. nauk. Zbyszko Melosik, Mirosław J. Szymański. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2016. – S. 108-122

Artykuły w czasopismach:

16. Adaptacja zawodowa nauczycielek w okresie prokreacyjnym i menopauzalnym / Grażyna Poraj // Przegląd Menopauzalny. – R. 8, nr 4 (2009), s. 222-227

17. Czytam, bo lubię / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2018, nr 27-28, s. 8
* Badania Biblioteki Narodowej dot. czytelnictwa wśród nauczycielek języka polskiego

18. Deficyt spodni / Ewa Miłoszewska, Iza Kujawska // Głos Nauczycielski. – 2004, nr 45, s. 8
* Feminizacja kadry nauczycielskiej

19. Feminizacja w zawodzie nauczyciela / Zbigniew Ostrach // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. – 2009, nr 1, s. 94-102

20. Feminizacja zawodu / Małgorzata Bednarska // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 2, s. 8-13

21. Feminizacja zawodu nauczyciela. Cz. 2 / Małgorzata Bednarska // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 3, s. 72-75

22. Feminizacja zawodu nauczycielskiego – „różowe kołnierzyki” i paradoksy rynku pracy / Agnieszka Gromkowska-Melosik // Przegląd Badań Edukacyjnych. – 2017, nr 2, s. 75-90
* Dostępne w Internecie: https://apcz.umk.pl/PBE/article/view/PBE.2017.020

23. Feminizacja zawodu nauczycielskiego : „różowe kołnierzyki” i paradoksy rynku pracy / Agnieszka Gromkowska-Melosik // Studia Edukacyjne. – Nr 25 (2013), s. 85-100
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/8625/1/SE_25_s_85-100.pdf

24. Infantylizujący stereotyp nauczycielki wczesnej edukacji : w poszukiwaniu kontekstów i źródeł ukrytego dyskursu „naszej pani” / Dorota Klus-Stańska // Kultura i Edukacja. – 2010, nr 2, s. 17-31
* Dostępne w Internecie: http://www.kultura-i-edukacja.pl/ojs/index.php?journal=kie&page=article&op=view&path%5B%5D=394

25. Kobieta katechetka / Elżbieta Osewska // Katecheta. – 2002, nr 7-8, s. 113-120

26. Kobiety w szkolnictwie wyższym w Polsce na tle krajów europejskich = Women in tertiary education in Poland and in Europe : a comparison / Małgorzata Krywult-Albańska, Łukasz Albański // Zeszyty Wydziału Humanistycznego. – [T.] 7 (2012), s. 143-159

27. Koncepcje wzorca osobowego polskiej wychowawczyni przedszkola w aspekcie paradygmatów edukacyjnych nowego wychowania / Wiesława Leżańska // Ruch Pedagogiczny. – 2015, nr 3, s. 123-130

28. Matematyka powinna być interesująca? : pytanie o efekty „krytycznego” kształcenia nauczycielek wczesnej edukacji / Lucyna Kopciewicz. – Bibliogr. // Kultura i Edukacja. – 2010, nr 2, s. 32-45
* Dostępne w Internecie: http://www.kultura-i-edukacja.pl/ojs/index.php?journal=kie&page=article&op=view&path%5B%5D=395

29. Media a świat wartości nauczycielek przedszkoli / Krystyna Żuchelkowska, Maria Gładyszewska // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 12, s. 11-15

30. Motywy wyboru zawodu nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Sosnowska-Bielicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2021, nr 4, s. 68-80

31. (Nie)obecność akademicka kobiet – kobiety w polskim szkolnictwie wyższym = Women in Polish higher education / Natalia Ulaniecka // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2017, t. 3, s. 183-193
* Dostępne w Internecie: https://edukacjaustawicznadoroslych.eu/images/2017/3/18_3_2017.pdf

32. O potrzebie ustanowienia sieci współdziałania pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym nauczycielek (analiza przy użyciu kategorii czasu) / Alicja Korzeniecka-Bondar // Chowanna. – T. 2 (2013), s. 171-177

33. O stereotypie „pani od polskiego” w opinii studentów / Blanka Skórska // Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne. – 2017, nr 3, s. 51-65
* Dostępne w Internecie: https://doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Hum+18_3_2017/a373b2d8-0856-4197-a975-1af185895b05

34. Optymizm nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej = Optimism of early childhood education teachers / Ewa Sosnowska-Bielicz // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2018, nr 2, [cz.] 2, s. 419-428

35. Poczucie trudności w realizacji czynności zawodowych u nauczycielek wychowania przedszkolnego / Radmila Burkovičová // Zagadnienia Społeczne. – 2016, nr 2, s. 117-128

36. Poczucie umiejscowienia kontroli a system wartości nauczycielek / Jan F. Terelak, Magdalena Kiełek // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach. – R. 12, nr 23 (2011), s. 50-69

37. Preferencje pedagogiczne nauczycielek szkół muzycznych i nauczycielek wychowania fizycznego / Tomasz Frołowicz, E. Frołowicz // Wychowanie Fizyczne i Sport. – 2003, nr 2, s. 207-222

38. Psychologiczne funkcjonowanie nauczycielek w okresie menopauzalnym / Grażyna Poraj // Przegląd Menopauzalny. – R. 8, nr 2 (2009), s. 102-107

39. Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielek w okresie wczesnej dorosłości / Joanna M. Łukasik. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2020, nr 3, s. 85-97
* Dostępne w Internecie: https://edukacjaustawicznadoroslych.eu/images/2020/3/06_3_2020.pdf

40. Społeczno-kulturowy wymiar doświadczeń kobiet będących nauczycielami akademickimi : refleksje z badań / Monika Sulik // Chowanna. – 2013, t. 2, s. 289-301

41. Syndrom wypalenia zawodowego nauczycielek i nauczycieli różnych przedmiotów / Maria Dąbrowska-Brudnik // Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. – 2015, nr 4, s. 16-27
* Dostępne w Internecie: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/184761.pdf

42. Środowiskowa i społeczno-demograficzna charakterystyka dyrektorek szkół / Marta Czechowska-Bieluga // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 7, s. 34-35

43. Uniwersytet, kobiety i władza – o obecności kobiet w okolicach szczytu akademickich hierarchii / Lucyna Kopciewicz, Karolina Rzepecka // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2009, nr 3, s. 87-104

44. Wypalenie zawodowe nauczycielek edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej = Professional burnout of pre-school and early-school teachers / Krzysztof Dziurzyński // Journal of Modern Science. – 2019, t. 2, s. 11-38
* Dostępne w Internecie: https://www.jomswsge.com/Wypalenie-zawodowe-nauczycielek-edukacji-przedszkolnej-i-wczesnoszkolnej,109736,0,1.html

 

Zob. też: Mężczyźni w zawodzie nauczyciela; Płeć w edukacji

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu