Mężczyźni w edukacji

Bibliografia “Mężczyźni w edukacji” gromadzi piśmiennictwo z lat 2004-2019 i zawiera 27 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

 

Książki:

1. Edukacja równościowa jako wyzwanie w zakresie przygotowania przyszłej kadry pedagogicznej / Marzanna Pogorzelska // W : Obszary i przestrzenie edukacji : meandry, konteksty, dylematy : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Jasińskiego w 70. rocznicę urodzin / red. naukowa Eugenia Karcz-Taranowicz. – Opole ; Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016. – S. 351-361
*Dot. także ról zawodowych kobiet i mężczyzn w percepcji kandydatów do zawodu pedagoga
M 214797 (Opole)

2. Feminizacja zawodu nauczycielskiego i jej konsekwencje socjalizacyjne / Jacek Kurzępa // W : Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim / red. nauk. Robert Fudali, Mirosław Kowalski ; Uniwersytet Zielonogórski. – Kraków : “Impuls”, 2006. – S. 43-65
M 195333 M 195334 M 195335 (Opole)

3. Getto nauczycielek – w pułapce stereotypu / Iwona Chmura-Rutkowska // W : Płeć i rodzaj w edukacji / red. Mariola Chomczyńska-Rubacha. – Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2004. – S. 109-121
* Dot. także mężczyzn w zawodzie nauczyciela
C 051416 (Kluczbork), M 191041 (Opole)

4. Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim / red. nauk. Robert Fudali, Mirosław Kowalski ; Uniwersytet Zielonogórski. – Kraków : “Impuls”, 2006. – 173,[1] s. ; 24 cm.
M 195333 M 195334 M 195335 (Opole)

5. Komunikacja niewerbalna nauczycieli z uczniami / Robert Fudali // W : Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim / red. nauk. Robert Fudali, Mirosław Kowalski ; Uniwersytet Zielonogórski. – Kraków : “Impuls”, 2006. – S. 85-100
*Dot. zachowań niewerbalnych nauczycieli – kobiet i mężczyzn
M 195333 M 195334 M 195335 (Opole)

6. Kondycja zawodowa nauczycieli : w poszukiwaniu skutecznej profilaktyki wypalenia zawodowego / Elżbieta Lisowska. – Kraków : “Impuls”, 2018. – 273 s. : il. ; 24 cm.
* Dot. kobiet i mężczyzn
M 054954 (Brzeg), M 069042 (Nysa), M 218020 (Opole)

7. O potrzebie identyfikacji chłopców z osobą nauczyciela mężczyzny / Iwona Rudek // W : Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim / red. nauk. Robert Fudali, Mirosław Kowalski ; Uniwersytet Zielonogórski. – Kraków : “Impuls”, 2006. – S. 119-129
M 195333 M 195334 M 195335 (Opole)

8. Potencjał rozwoju osobowego nauczycieli : badania porównawcze kobiet i mężczyzn / Anna Mróz // W : Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim / red. nauk. Robert Fudali, Mirosław Kowalski ; Uniwersytet Zielonogórski. – Kraków : “Impuls”, 2006. – S. 165-173
M 195333 M 195334 M 195335 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

9. Co stresuje mężczyzn w pełnieniu roli nauczyciela? / Stanisław Korczyński // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. – T. 22 (2013), s. 133-145

10. Deficyt spodni / Ewa Miłoszewska, Iza Kujawska // Głos Nauczycielski. – 2004, nr 45, s. 8
* Feminizacja kadry nauczycielskiej

11. Feminizacja zawodu / Małgorzata Bednarska // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 2, s. 8-13

12. Feminizacja zawodu nauczyciela. Cz. 2 / Małgorzata Bednarska // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 3, s. 72-75

13. Feminizm jako dekompozycja pedagogiki? / Lucyna Kopciewicz // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2005, nr 4, s. 141-153

14. Gdzie ci mężczyźni? / Włodzisław Kuzitowicz // Głos Pedagogiczny. – 2013, nr 47, s. 62-63
* Mężczyzna pracujący jako nauczyciel małych dzieci

15. Kim jest? Co wie i potrafi? – współczesny nauczyciel (mężczyzna) w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej : (zarys teoretyczny tematu) / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. – 2009, nr 1/2, s. 41-49

16. Mężczyzna jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej = Man as a teacher of early-school education / Iwona Czaja-Chudyba, Beata Drwal, Magdalena Miłosz // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2017, nr 2, [cz.] 2, s. 267-281

17. Mężczyzna w opiece nad dzieckiem / Mirela Nawrot // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 7/8, s. 76-77

18. Mężczyzna w przedszkolu / Karolina Drygasiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 6, s. 61-62

19. Mężczyźni w edukacji / Jacek Jakubowski // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 141-142

20. Nauczyciele-mężczyźni w edukacji i wychowaniu początkowym / Marzena Rusaczyk. – Bibliogr. // Edukacja. – 2009, nr 3, s. 119-127

21. O tym, co odstrasza panów od szkół / Paulina Koperna // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 1, s. 86-92

22. Szkoła potrzebuje mężczyzn / Paulina Koperna // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 5, s. 99-104

23. Szkoła potrzebuje mężczyzn / Paulina Koperna // Psychologia w Szkole. – 2014, nr 3, s. 87-92

24. Szkoły kuszą mężczyzn / Paulina Koperna // Psychologia w Szkole. – 2014, nr 5, s. 109-113

25. Toksyczne nauczycielki : więcej mężczyzn w szkole to mniej agresji wśród uczniów / Piotr Krzyżanowski // Wprost. – 2003, nr 43, s. 60-61

26. Wpływ płci na poziom satysfakcji z pracy nauczycieli łódzkich szkół podstawowych / Anna Rogozińska-Pawełczyk // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów . – 2012, nr 2, s. 117-131

27. Zagadnienie płciowego różnicowania funkcjonowania osobowościowego kandydatów na nauczycieli / Konstantinos Tsirigotis, Ewa Lewik-Tsirigotis // Nauczyciel i Szkoła. – 2004, nr 1/2, s. 175-193

28. Zawodowe uwarunkowania zadowolenia z pracy wśród nauczycieli / Elżbieta Lisowska // Forum Pedagogiczne. – 2017, [nr] 1, s. 227-243

 

Zob. też: Płeć w edukacji

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu