Mężczyźni w zawodzie nauczyciela

Bibliografia „Mężczyźni w zawodzie nauczyciela” gromadzi piśmiennictwo z lat 2003-2020 i zawiera 39 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

1. Dobrze być rodzynkiem, czyli mężczyźni w zawodach sfeminizowanych / Małgorzata Fuszara // W : Nowi mężczyźni ? : zmieniajace się modele męskości we współczesnej Polsce / pod red. Małgorzaty Fuszary. – Warszawa : „Trio”, 2008. – S. 329-360
M 199719 (Opole)

2. Edukacja równościowa jako wyzwanie w zakresie przygotowania przyszłej kadry pedagogicznej / Marzanna Pogorzelska // W : Obszary i przestrzenie edukacji : meandry, konteksty, dylematy : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Jasińskiego w 70. rocznicę urodzin / red. naukowa Eugenia Karcz-Taranowicz. – Opole ; Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016. – S. 351-361
* Dot. także ról zawodowych kobiet i mężczyzn w percepcji kandydatów do zawodu pedagoga
M 214797 (Opole)

3. Feminizacja zawodu nauczycielskiego i jej konsekwencje socjalizacyjne / Jacek Kurzępa // W : Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim / red. nauk. Robert Fudali, Mirosław Kowalski ; Uniwersytet Zielonogórski. – Kraków : „Impuls”, 2006. – S. 43-65
M 195333 M 195334 M 195335 (Opole)

4. Getto nauczycielek – w pułapce stereotypu / Iwona Chmura-Rutkowska // W : Płeć i rodzaj w edukacji / red. Mariola Chomczyńska-Rubacha. – Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2004. – S. 109-121
* Dot. także mężczyzn w zawodzie nauczyciela
C 051416 (Kluczbork), M 191041 (Opole)

5. Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim / red. nauk. Robert Fudali, Mirosław Kowalski ; Uniwersytet Zielonogórski. – Kraków : “Impuls”, 2006. – 173,[1] s. ; 24 cm.
M 195333 M 195334 M 195335 (Opole)

6. Komunikacja niewerbalna nauczycieli z uczniami / Robert Fudali // W : Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim / red. nauk. Robert Fudali, Mirosław Kowalski ; Uniwersytet Zielonogórski. – Kraków : „Impuls”, 2006. – S. 85-100
* Dot. zachowań niewerbalnych nauczycieli – kobiet i mężczyzn
M 195333 M 195334 M 195335 (Opole)

7. Kondycja zawodowa nauczycieli : w poszukiwaniu skutecznej profilaktyki wypalenia zawodowego / Elżbieta Lisowska. – Kraków : „Impuls”, 2018. – 273 s. : il. ; 24 cm.
* Dot. kobiet i mężczyzn
M 054954 (Brzeg), M 069042 (Nysa), M 218020 (Opole)

8. Mężczyźni – nauczyciele gimnazjalni i licealni / Karina Jankowska // W : Nowi mężczyźni ? : zmieniajace się modele męskości we współczesnej Polsce / pod red. Małgorzaty Fuszary. – Warszawa : „Trio”, 2008. – S. 361-387
M 199719 (Opole)

9. Nauczycielki i nauczyciele wczesnej edukacji : kobieta i mężczyzna przy tablicy / Tomasz Dobrowolski // W : Horyzonty i perspektywy edukacji równościowej / redakcja naukowa: Grzegorz Piekarski, Marta Anna Sałapata. – Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, [2018]. – S. 156-166
M 64882 KK (Kędzierzyn-Koźle)

10. O potrzebie identyfikacji chłopców z osobą nauczyciela mężczyzny / Iwona Rudek // W : Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim / red. nauk. Robert Fudali, Mirosław Kowalski ; Uniwersytet Zielonogórski. – Kraków : „Impuls”, 2006. – S. 119-129
M 195333 M 195334 M 195335 (Opole)

11. Potencjał rozwoju osobowego nauczycieli : badania porównawcze kobiet i mężczyzn / Anna Mróz // W : Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim / red. nauk. Robert Fudali, Mirosław Kowalski ; Uniwersytet Zielonogórski. – Kraków : „Impuls”, 2006. – S. 165-173
M 195333 M 195334 M 195335 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

12. Co stresuje mężczyzn w pełnieniu roli nauczyciela? / Stanisław Korczyński // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. – T. 22 (2013), s. 133-145
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Naukowe_Akademii_im_Jana_Dlugosza_w_Czestochowie_Pedagogika/Prace_Naukowe_Akademii_im_Jana_Dlugosza_w_Czestochowie_Pedagogika-r2013-t22/Prace_Naukowe_Akademii_im_Jana_Dlugosza_w_Czestochowie_Pedagogika-r2013-t22-s133-145/Prace_Naukowe_Akademii_im_Jana_Dlugosza_w_Czestochowie_Pedagogika-r2013-t22-s133-145.pdf

13. Deficyt spodni / Ewa Miłoszewska, Iza Kujawska // Głos Nauczycielski. – 2004, nr 45, s. 8
* Feminizacja kadry nauczycielskiej

14. Dyskryminacja w szkole ze względu na płeć w perspektywie krytycznej socjologii edukacji / Mariola Chomczyńska-Rubacha // Kultura i Edukacja. 2011, nr 1, s. 39-58
* Dostępne w Internecie: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991032949739705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,m%C4%99%C5%BCczyzn%20szkolnictwo&offset=20

15. Eine erste Bilanz der Bundesinitiative „Mehr Männer in Kitas” = Wstępne rezultaty inicjatywy federalnej „Więcej mężczyzn w przedszkolach” = First results of the Federal Initiative „More Men in Early Childhood Education” / Stephan Höyng. – Keryks. [Nr] 13 (2014), s. 219-242
* Tekst równoległy w języku polskim, niemieckim

16. Fazy feminizacji profesji nauczycielskiej : przykłady z wybranych krajów = Stages of feminisation in the teaching profession : examples from selected countries / Danuta Piróg, Daria Wiejaczka // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. -[T.] 14 (2020), s. 132-146
* Dostępne w Internecie: https://server854104.nazwa.pl/wordpress/wpn_Danuta_Pirog/wp-content/uploads/2020/12/Pirog_Wiejaczka_2020.pdf

17. Feminizacja zawodu / Małgorzata Bednarska // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 2, s. 8-13

18. Feminizacja zawodu nauczyciela. Cz. 2 / Małgorzata Bednarska // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 3, s. 72-75

19. Feminizm jako dekompozycja pedagogiki? / Lucyna Kopciewicz // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2005, nr 4, s. 141-153

20. Gdzie ci mężczyźni? / Włodzisław Kuzitowicz // Głos Pedagogiczny. – 2013, nr 47, s. 62-63
* Mężczyzna pracujący jako nauczyciel małych dzieci

21. Kim jest? Co wie i potrafi? – współczesny nauczyciel (mężczyzna) w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej : (zarys teoretyczny tematu) / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. – 2009, nr 1/2, s. 41-49

22. Mężczyzna jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej = Man as a teacher of early-school education / Iwona Czaja-Chudyba, Beata Drwal, Magdalena Miłosz // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2017, nr 2, [cz.] 2, s. 267-281
* Dostępne w Internecie: https://czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/Iwona-CZAJA-CHUDYBA-Beata-DRWAL-Magdalena-W%C5%81OCH.pdf

23. Mężczyzna w opiece nad dzieckiem / Mirela Nawrot // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 7/8, s. 76-77

24. Mężczyzna w przedszkolu / Karolina Drygasiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 6, s. 61-62

25. Mężczyźni w edukacji / Jacek Jakubowski // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 141-142

26. Mężczyźni w zawodach kobiecych : projekty zorientowane na wsparcie zatrudnienia mężczyzn w placówkach przedszkolnych Niemiec = Men in traditionally female professions : projects oriented on the support of employment of male staff in German pre-school facilities / Inetta Nowosad // Dyskursy Młodych Andragogów. – [T.] 21 (2020), s. 331-340
* Dostępne w Internecie: http://www.dma.wpps.uz.zgora.pl/index.php?journal=DMA&page=article&op=view&path%5B%5D=505&path%5B%5D=497

27. Nauczyciele-mężczyźni w edukacji i wychowaniu początkowym / Marzena Rusaczyk. – Bibliogr. // Edukacja. – 2009, nr 3, s. 119-127

28. Nauczyciel(ka) edukacji wczesnoszkolnej : czy zawód nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej ma płeć? = Teacher of early childhood education : does the teaching profession of early childhood education have gender? / Ewa Sosnowska-Bielicz // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2019, nr spec. 1, s. 93-98
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/5529/12%20sosnowska-bielicz-nauczyciel%28ka%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

29. O tym, co odstrasza panów od szkół / Paulina Koperna // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 1, s. 86-92

30. Stereotyp płci w uczeniu się matematyki : percepcja nauczyciela / Dorota Turska, Urszula Oszwa // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2018, nr 3, s. 57-73
* Dostępne w Internecie: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052513448005066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,nauczyciele%20p%C5%82e%C4%87&offset=10

31. Syndrom wypalenia zawodowego nauczycielek i nauczycieli różnych przedmiotów / Maria Dąbrowska-Brudnik // Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. – 2015, nr 4, s. 16-27
* Dostępne w Internecie: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/184761.pdf

32. Szkoła potrzebuje mężczyzn / Paulina Koperna // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 5, s. 99-104

33. Szkoła potrzebuje mężczyzn / Paulina Koperna // Psychologia w Szkole. – 2014, nr 3, s. 87-92

34. Szkoły kuszą mężczyzn / Paulina Koperna // Psychologia w Szkole. – 2014, nr 5, s. 109-113

35. Teachers’ perception of men in the feminised occupations = Nauczyciele o mężczyznach w sfeminizowanych zawodach / Anna Dudak // Szkoła, Zawód, Praca. – 2019, nr 17, s. 308-319
* Dostępne w Internecie: https://szkola-zawod-praca.ukw.edu.pl/index.php/szp/article/view/24/19

36. Toksyczne nauczycielki : więcej mężczyzn w szkole to mniej agresji wśród uczniów / Piotr Krzyżanowski // Wprost. – 2003, nr 43, s. 60-61

37. Wpływ płci na poziom satysfakcji z pracy nauczycieli łódzkich szkół podstawowych / Anna Rogozińska-Pawełczyk // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów . – 2012, nr 2, s. 117-131

38. Zagadnienie płciowego różnicowania funkcjonowania osobowościowego kandydatów na nauczycieli / Konstantinos Tsirigotis, Ewa Lewik-Tsirigotis // Nauczyciel i Szkoła. – 2004, nr 1/2, s. 175-193

39. Zawodowe uwarunkowania zadowolenia z pracy wśród nauczycieli / Elżbieta Lisowska // Forum Pedagogiczne. – 2017, [nr] 1, s. 227-243
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/1350/2058

Zob. też: Płeć w edukacji

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu