Płeć w edukacji

Bibliografia “Płeć w edukacji” gromadzi piśmiennictwo z lat 1990-2019 i zawiera 163 opisy bibliograficzne książek i artykułów z czasopism. Zestawienie zostało opracowane na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

1. Bo świat nie jest niebiesko-różowy! : lekcje języka polskiego przełamujące stereotypy płciowe / Karolina Kwak // W : Trudne lekcje języka polskiego : ku rozwiązaniom praktycznym / red. Anna Janus-Sitarz, Agnieszka Handzel, Agnieszka Kania, Agnieszka Kulig. – Kraków : “Universitas”, cop. 2015. – 53-64
M 214491 M 214492 (Opole)

2. Brak misji na wizji i wizji w edukacji : media publiczne i polityka edukacyjna na rzecz równości płci : raport / [red. Joanna Piotrowska]. – Warszawa : Fundacja Feminoteka, 2009. – 179 s. : il. ; 21 cm.

3. Być dziewczyną – być chłopakiem i przetrwać : płeć i przemoc w szkole w narracjach młodzieży / Iwona Chmura-Rutkowska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019. – 356 stron : ilustracja, fotografie, wykresy ; 24 cm.

4. Czy płeć ma znaczenie? : gender w polonistycznej edukacji ponadgimnazjalnej / Karolina Kwak // W : Edukacja polonistyczna wobec Innego / red. Anna Janus-Sitarz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2014. – S. 267-286
M 212497 (Opole)

5. Czy płód jest mężczyzną : ukryte przekazy dotyczące płci w podręcznikach do biologii / Mariola Świderska, Marta Lebiedzik // W : Płeć i rodzaj w edukacji / red. Mariola Chomczyńska-Rubacha. – Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2004. – S. 169-174
C 051416 (Kluczbork), M 191041 (Opole)

6. Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet : studium dynamiki dostępu / Agnieszka Gromkowska-Melosik. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2011. – 514, [1] s. ; 24 cm.
M 211067 (Opole)

7. Edukacja równościowa jako wyzwanie w zakresie przygotowania przyszłej kadry pedagogicznej / Marzanna Pogorzelska // W : Obszary i przestrzenie edukacji : meandry, konteksty, dylematy : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Jasińskiego w 70. rocznicę urodzin / red. naukowa Eugenia Karcz-Taranowicz. – Opole ; Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016. – S. 351-361
M 214797 (Opole)

8. Gender? : a o co chodzi? / Dorota Obidniak // W : Edukacja : przewodnik Krytyki Politycznej / [aut. Rafał Bakalarczyk et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej : we współpr. z Goethe-Institut, 2013. – S. 288-305
M 216443 M 216525 (Opole)

9. Gender na lekcjach polskiego / Magdalena Stoch. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2015. – 213 s. : il. ; 24 cm. – (Kultura i Społeczeństwo)
M 214254 (Opole)

10. Gender w podręcznikach : projekt badawczy, raport. T. 1, O projekcie, metodologia badań, wprowadzenie teoretyczne / pod red. Iwony Chmury-Rutkowskiej, Macieja Dudy, Marty Mazurek i Aleksandry Sołtysiak-Łuczak. – Warszawa : Fundacja Feminoteka, 2016. – 427 s. : il. ; 21 cm.

11. Gender w podręcznikach : projekt badawczy, raport. T. 2, Raporty przedmiotowe i rekomendacje / pod red. Iwony Chmury-Rutkowskiej, Macieja Dudy, Marty Mazurek i Aleksandry Sołtysiak-Łuczak. – Warszawa : Fundacja Feminoteka, 2016. – 369 s. : il. ; 21 cm.

12. Gender w podręcznikach : projekt badawczy, raport. T. 3, Raporty przedmiotowe i rekomendacje / pod red. Iwony Chmury-Rutkowskiej, Macieja Dudy, Marty Mazurek i Aleksandry Sołtysiak-Łuczak. – Warszawa : Fundacja Feminoteka, 2016. – 357 s. : il. ; 21 cm.
Data publikacji

13. Getto nauczycielek : w pułapce stereotypu / Iwona Chmura-Rutkowska // W : Płeć i rodzaj w edukacji / red. Mariola Chomczyńska-Rubacha. – Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2004. – S. 109-121
C 051416 (Kluczbork), M 191041 (Opole)

14. Indywidualizacja wymagań dydaktycznych uzależniona od płci uczniów = Individualization of educational requirements based on the student’s gender / Grzegorz Koc // W: Człowiek w zmieniającej się perspektywie = The man in the changing prospect / red. nauk. Zofia Szarota, Adrian Biela. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015. – S. 77-83

15. „Kobiecość w klasie” : kształtowanie gender w perspektywie socjopedagogicznej / Joanna Ostrouch // W : Płeć i rodzaj w edukacji / red. Mariola Chomczyńska-Rubacha. – Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2004. – S. 33-39
C 051416 (Kluczbork), M 191041 (Opole)

16. Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim / red. nauk. Robert Fudali, Mirosław Kowalski ; Uniwersytet Zielonogórski. – Kraków : “Impuls”, 2006. – 173,[1] s. ; 24 cm.
M 195333 M 195334 M 195335 (Opole)

17. Koniec mitu niewinności? : płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji / red. nauk. Lucyna Kopciewicz, Edyta Zierkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Psychologii i Kultury “Eneteia”, 2009. – 346, [6] s. : il. ; 24 cm. – (Seria Akademicka)
M 205181 (Opole)

18. Kontrowersje wokół edukacji dziewcząt i chłopców / Joanna Smyła. – Bibliogr. // W : Codzienność szkoły : uczeń = The everyday life at school : the apprentice / pod red. Ewy Bochnio, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. – Kraków : “Impuls”, 2014. – S. 157-167
M 63072 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 212579 M 212580 C 212572 (Opole)

19. Kształcenie chłopców i dziewcząt : naturalny porządek, nierówność czy dyskryminacja? / Grzegorz Mazurkiewicz ; [współpr. Bogusława Bębnik]. – Kraków ; Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2006. – 144 s. : il. ; 23 cm.

20. Kształtowanie tożsamości dziewcząt i chłopców w przestrzeni szkolnej : symetria ról czy petryfikacja stereotypów? / Justyna Wojniak // W: Kobieta i mężczyzna, jedna przestrzeń – dwa światy / red. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Kraków : Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2015. – S. 651-661

21. Milczenie owiec : dziewczęca perspektywa doświadczania przemocy ze względu na płeć w polskich gimnazjach / Iwona Chmura-Rutkowska. – Bibliogr. // W : Kontrowersje wokół socjalizacji dziewcząt i kobiet / red. nauk. Agata Matysiak-Błaszczyk, Barbara Jankowiak. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016. – S. 157-174
M 215176 M 215177 (Opole)

22. Modele funkcjonowania kobiet i mężczyzn w podręcznikach wychowania do życia w rodzinie / Alicja Skowrońska // W : Płeć i rodzaj w edukacji / red. Mariola Chomczyńska-Rubacha. – Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2004. – S. 203-210
C 051416 (Kluczbork), M 191041 (Opole)

23. Nauczyciele wobec zachowań szkolnych uczniów i uczennic starszych klas szkoły podstawowej / Renata Szczepanik // W : Płeć i rodzaj w edukacji / red. Mariola Chomczyńska-Rubacha. – Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2004. – S. 93-107
C 051416 (Kluczbork), M 191041 (Opole)

24. Nauczycielskie i uczniowskie przekazy socjalizacyjne związane z płcią / Mariola Chomczyńska-Rubacha // W : Płeć i rodzaj w edukacji / red. Mariola Chomczyńska-Rubacha. – Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2004. – S. 53-62
C 051416 (Kluczbork), M 191041 (Opole)

25. Nauczycielskie koncepcje ról społecznych kobiety i mężczyzny – czynnik wzmacniający czy osłabiający szanse rozwojowe dziewcząt i chłopców? / Elżbieta Górnikowska-Zwolak // W : Płeć i rodzaj w edukacji / red. Mariola Chomczyńska-Rubacha. – Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2004. – S. 85-91
C 051416 (Kluczbork), M 191041 (Opole)

26. Nauczycielskie poniżanie : szkolna przemoc wobec dziewcząt / Lucyna Kopciewicz. – Warszawa : Difin, 2011. – 192 s. ; 24 cm. – (Engram)
M 61822 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 052883 (Kluczbork), C 066185 (Nysa), M 205616 M 205617 (Opole)

27. “Nieracjonalna i nietwórcza, bo dziewczynka”, czyli dezintegracja genderowa jako efekt stereotypizacyjnej pracy szkoły / Lucyna Kopciewicz // W : (Anty)edukacja wczesnoszkolna / red. nauk. Dorota Klus-Stańska. – Kraków : “Impuls”, 2015. – S. 225-250
M 64513 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 213989 M 213990 (Opole)

28. Oblicza płci : język, kultura, edukacja / pod red. Małgorzaty Karwatowskiej, Jolanty Szpyry-Kozłowskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. – 322 s. : il. kolor. ; 24 cm.

29. Obraz systemu ról płciowych w polskich podręcznikach dla klas początkowych / Dorota Pankowska // W : Koniec mitu niewinności? : płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji / red. nauk. Lucyna Kopciewicz, Edyta Zierkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Psychologii i Kultury “Eneteia”, 2009. – S. 29-67
M 205181 (Opole)

30. Płeć i rodzaj w edukacji / red. Mariola Chomczyńska-Rubacha. – Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2004. – 224 s. ; 24 cm.
C 051416 (Kluczbork), M 191041 (Opole)

31. Płeć i szkoła : od edukacji rodzajowej do pedagogiki rodzaju / Mariola Chomczyńska-Rubacha. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – 222, [1] s. ; 21 cm. – (Wykłady z Pedagogiki)
M 61992 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 052833 (Kluczbork), C 066276 (Nysa), C 205887 M 205922 M 205923 M 205924 M 205925 M 208814 M 209664 (Opole)

32. Płeć kulturowa nauczycieli / Mariola Chomczyńska-Rubacha, Krzysztof Rubacha. – Kraków : “Impuls”, 2007. – 188 s. ; 25 cm.
C 196875 (Opole)

33. Podwójny standard w edukacji : kobiecość i męskość w podręcznikach szkolnych / Iza Desperak // W : Płeć i rodzaj w edukacji / red. Mariola Chomczyńska-Rubacha. – Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2004. – S. 139-154
C 051416 (Kluczbork), M 191041 (Opole)

34. Predyspozycja czy predestynacja? : stereotypy płci i rola szkoły w kontekście rozważań o zdrowiu / Ewelina Flatow // W : Koniec mitu niewinności? : płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji / red. nauk. Lucyna Kopciewicz, Edyta Zierkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Psychologii i Kultury “Eneteia”, 2009. – S. 193-215
M 205181 (Opole)

35. Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji : poradnik dla nauczycielek i nauczycieli / Ewa Majewska, Ewa Rutkowska ; współpr. Małgorzata Jonczy-Adamska, Anna Wołosik. – Gliwice : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, [ca 2008]. – 248 s. ; 24 cm.
C 198688 (Opole)

36. Schematy rodzaju (gender) w pracy pedagogicznej nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej / Lucyna Kopciewicz // W : Płeć i rodzaj w edukacji / red. Mariola Chomczyńska-Rubacha. – Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2004. – S. 75-84
C 051416 (Kluczbork), M 191041 (Opole)

37. Stereotyp płci czy płeć języka? : szkolne interakcje komunikacyjne nauczycielek z uczennicami i uczniami / Ewa Bochno // W : Koniec mitu niewinności? : płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji / red. nauk. Lucyna Kopciewicz, Edyta Zierkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Psychologii i Kultury “Eneteia”, 2009. – S. 181-191
M 205181 (Opole)

38. Ślepa na płeć : edukacja równościowa po polsku : raport krytyczny / Anna Dzierzgowska, Ewa Rutkowska. – Warszawa : Fundacja Feminoteka, 2008. – 89 s. ; 21 cm.

39. Warunki edukacji szkolnej dziewcząt i chłopców : różnice, ich przyczyny i skutki / Ewa Muszyńska // W : Płeć i rodzaj w edukacji / red. Mariola Chomczyńska-Rubacha. – Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2004. – S. 43-51
C 051416 (Kluczbork), M 191041 (Opole)

40. Wizerunki dziewczynek i chłopców w podręcznikach do nauczania początkowego i do nauczania zintegrowanego / Dorota Pankowska // W : Płeć i rodzaj w edukacji / red. Mariola Chomczyńska-Rubacha. – Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2004. – S. 125-138
C 051416 (Kluczbork), M 191041 (Opole)

41. Wychowanie a role płciowe : program edukacyjny / Dorota Pankowska. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 288 s. ; 21 cm. – (Kompetentny Nauczyciel / Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne)
M 049424 (Brzeg), M 063069 (Nysa)

42. Wychowanie do równości płci wyzwaniem współczesnej edukacji / Marzanna Pogorzelska. – Bibliogr. // W : Wychowanie a role płciowe : program naukowa Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik. – Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa CeDeWu, 2015. – S. 129-140

 

Artykuły w czasopismach:

43. Cechy nauczyciela i środowiska szkolnego a nasilenie dyskryminacji uczniów ze względu na płeć i pochodzenie społeczne / Roman Dolata, Barbara Murawska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1996, nr 2, s. 131-146

44. Chłopcy – nowi opresjonowani? : zwrot w genderowych badaniach edukacyjnych / Lucyna Kopciewicz // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – T. 18, nr 2 (2015), s. 37-53

45. Czy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej potrafią bezstronnie ocenić osiągnięcia dziewcząt i chłopców z języka polskiego? / Paulina Skórska [et al.]. – Bibliogr. // Edukacja. – 2017, nr 3, s. 52-69

46. Czy szkoła ma płeć? / Monika Frąckowiak // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 13-23

47. Czy umysł ma płeć? : stereotypy płciowe w szkole / Aleksandra Jagła // Życie Szkoły. – 2012, nr 9, s. 33-35

48. Czym się różni kobieta od mężczyzny? : scenariusz zajęć / Marta Wilamowska // Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. – 2018, nr 2, s. 39-44
* Scenariusz zajęć dla osób (9-16 lat) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym

49. Dostęp kobiet i mężczyzn do studiów wyższych : studium porównawcze / Agnieszka Gromkowska-Melosik // Rocznik Lubuski. – T. 41, cz. 2 (2015), s. 39-49

50. Dualizm ról i stereotypów płciowych : konsekwencje edukacyjne / Dorota Pankowska // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2002, nr 2, s. 79-92

51. Dyskryminacja w szkole ze względu na płeć w perspektywie krytycznej socjologii edukacji / Mariola Chomczyńska-Rubacha. – Bibliogr. // Kultura i Edukacja. – 2011, nr 1, s. 39-58

52. Dystrybucja sukcesu edukacyjnego wśród kobiet i mężczyzn : studium z pedagogiki porównawczej / Agnieszka Gromkowska-Melosik // Studia Edukacyjne. – Nr 31 (2014), s. 59-71

53. Dziewczęta i chłopcy, razem czy osobno? : dwie perspektywy postrzegania edukacji / Beata Ecler-Nocoń // Studia z Teorii Wychowania. – T. 6, nr 1 (2015), s. 161-175

54. Dziewczęta i chłopcy w szkole : zmiany perspektyw badań zagadnienia nierówności płci we francuskiej socjologii edukacji w latach 1970-2000 / Lucyna Kopciewicz // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia Wychowania. – Z. 15 (2003), s. 197-208

55. Dziewczyna i chłopak, czyli heca na… wzorową i naganną? / Sylwia Jaskulska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 10, s. 3-8

56. “Dziewczyny na politechniki” : analiza wybranych przekazów reklamowych promujących przełamywanie stereotypów zawodowych i barier płciowych w obszarze męskich kierunków studiów / Emilia Szymczak // Studia Edukacyjne. – Nr 36 (2015), s. 87-112

57. Edukacja chłopców i dziewcząt : polska szkoła a równouprawnienie płci / Kamila Rokitnicka // Zeszyty Naukowe. Seria Nauki Humanistyczne / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. – Nr 3 (2010), s. 132-142

58. Edukacja rozdzielnopłciowa / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. – 2013, nr 17-18, s. 16

59. Edukacja rozdzielnopłciowa. Cz. 2 / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. – 2013, nr 20, s. 16

60. Edukacja rozdzielnopłciowa. Cz. 3 / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. – 2013, nr 22, s. 16

61. Edukacja rozdzielnopłciowa. Cz. 4 / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. – 2013, nr 24, s. 16

62. Edukacja w kontekście kształtowania roli kobiety / Joanna M. Kamińska. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 9, s. 17-19

63. Edukacja zróżnicowana – model przestarzały czy nowoczesna forma kształcenia? / Katarzyna Szymala // Nowa Szkoła. – 2010, nr 4, s. 32-36

64. “Fartuchowce” i strażacy – czyli płeć w elementarzu / Iwona Chmura-Rutkowska // Forum Oświatowe. – 2002, t. 2, s. 47-64

65. Feminizacja zawodu / Małgorzata Bednarska // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 2, s. 8-13

66. Feminizacja zawodu nauczyciela. Cz. 2 / Małgorzata Bednarska // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 3, s. 72-75

67. Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na tle uczniów sprawnych intelektualnie : znaczenie formy kształcenia i płci / Grzegorz Szumski, Maciej Karwowski. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2012, nr 3, s. 33-55

68. Identyfikacja nauczycieli z płcią a ich relacje z uczniami / Anna Perkowska-Klejman. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2009, nr 3-4, s. 71-83

69. Gender – edukacja (nie) wrażliwa na płeć / Martyna Strembska-Kozieł // Wychowawca. – 2015, nr 5, s. 28-29

70. Gender (rodzaj) i druga szansa : feministyczne kontrowersje wokół edukacji dorosłych / Lucyna Kopciewicz // Edukacja Dorosłych. – 2004, nr 1-2, s. 35-53

71. Identyfikacja nauczycieli z płcią a ich relacje z uczniami / Anna Perkowska-Klejman. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2009, nr 3-4, s. 71-83

72. Identyfikacja płciowa uczniów zdolnych w zakresie przedmiotów ścisłych / Sylwia Bedyńska. – Bibliogr. // Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo. – T. 5, nr 1-2 (2008), s. 89-99

73. Jesień życia kobiety – aspekty edukacyjne / Monika Sulik. – Bibliogr. // Chowanna. – T. 2 (2009), s. 143-154

74. Kobiety do szydełkowania, mężczyźni do matematyki : o niejasności wokół edukacji zróżnicowanej / Katarzyna Nagórny // Kultura i Edukacja. – 2008, nr 3, s. 88-101

75. Kobiety, mężczyźni i edukacja / Małgorzata Fuszara // Prace Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych. – Nr 3 (2000), s. 341-366

76. Koedukacja czy edukacja zróżnicowana? / Dobrochna Lama // Cywilizacja. – Nr 30 (2009), s. 143-148

77. Kompetencje matematyczne i płeć kulturowa : próba rekonstrukcji debaty / Agnieszka Gromkowska-Melosik // Studia Edukacyjne. – Nr 12 (2010), s. 71-86

78. Kto się boi gender w szkole? / Dorota Osuch // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 2, s. 56-58

79. Kulturowa transmisja stereotypu płci : co sprawia, że mężczyźni studiują na kierunkach ścisłych lub technicznych, a kobiety na kierunkach humanistycznych lub społecznych? = Cultural transmision of gender stereotype : why do men choose to study technology and science, whereas women opt for humanities and social sciences? / Sławomir Trusz // Labor et Educatio. – Nr 3 (2015), s. 265-301

80. Kwestia płci i rodzaju : “nieobecny dyskurs” w kształceniu nauczycieli / Dorota Pankowska // Przegląd Badań Edukacyjnych. – 2014, nr 2, s. 129-148

81. Kwestie gender w polityce edukacyjnej : analiza programów polskich partii politycznych / Katarzyna Zawadzka // Świat Idei i Polityki. – T. 14 (2015), s. 391-412

82. Lekcje matematyki – czy mają płeć? / Dorota Turska. – Bibliogr. // Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo. – T. 5, nr 1-2 (2008), s. 77-88

83. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie?. – (Teczka wychowawcy) // Sygnał. – 2014, nr 1, s. 35-36
* Scenariusz dla klas IV-VI szkoły podstawowej dotyczący pojęcia stereotypu płciowego

84. Matematyczne niepowodzenia dziewcząt i mniejszości etnicznych : przyczyny, wyjaśnienia, środki zaradcze w świetle ideologii edukacyjnych / Lucyna Kopciewicz // Kultura i Edukacja. – 2013, nr 2, s. 29-55

85. Matematyka i dziewczęta : w stronę krytycznej analizy dyskursu / Lucyna Kopciewicz // Przegląd Badań Edukacyjnych. – 2009, nr 1, s. 61-73

86. Matematyka i poetyka czyli płeć w szkole / Marek Kaczmarzyk, Dorota Kopeć // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 4, s. 23-26

87. Matematyka i problem gender / Lucyna Kopciewicz // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2010, nr 2, s. 39-52

88. Matematyka powinna być interesująca? : pytanie o efekty “krytycznego” kształcenia nauczycielek wczesnej edukacji / Lucyna Kopciewicz. – Bibliogr. // Kultura i Edukacja. – 2010, nr 2, s. 32-45

89. Męskość i kobiecość w lekturach szkolnych – opis i analiza projektu “Równia Literacka” Fundacji Punkt Widzenia / Ewelina Seklecka, Anna Walicka // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. – [T.] 8, [nr] 1 (2016), s. 43-56

90. Męskość jako przedmiot narracji w wybranych podręcznikach do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie : przekazy jawne, ukryte i pominiętę / Joanna Dec-Piotrowska, Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Dyskursy Młodych Andragogów. – [T.] 16 (2015), s. 369-382

91. Mniejsze różnice / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2014, nr 3, s. 6-7
* Gender w badaniach PISA

92. Modele ról kobiety w podręcznikach do wychowania seksualnego / Dorota Pauluk. – Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2007, nr 3, s. 154-165

93. Motywacja osób dorosłych do podejmowania kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem kobiet jako grupy defaworyzowanej / Magdalena Dolatowska // Edukacja Dorosłych. – 2006, nr 4, s. 91-100

94. Na drodze do męskości : chłopiec w szkole zróżnicowanej ze względu na płeć / Martyna Klaus-Kowalska // Ars Educandi. – T. 11 (2014), s. 175-185

95. Nauczyciele – mężczyźni w edukacji i wychowaniu początkowym / Marzena Rusaczyk. – Bibliogr. // Edukacja. – 2009, nr 3, s. 119-127

96. Nauczycielskie atrybucje zdolności do matematyki uczniów i uczennic / Dorota Turska, Urszula Oszwa. – Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2017, nr 2, s. 25-40

97. Neutralność płci w szwedzkiej polityce edukacyjnej / Anna Odrowąż-Coates // Studia Edukacyjne. – Nr 38 (2016), s. 227-251

98. (Nie)obecność akademicka kobiet : kobiety w polskim szkolnictwie wyższym / Natalia Ulaniecka. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2017, nr 3, s. 183-193

99. Nierówny dostęp do edukacji wczesnoszkolnej ze względu na płeć w Islamskiej Republice Pakistanu / Mirosław Waleczek // Cieszyński Almanach Pedagogiczny. – T. 2 (2013), s. 196-213

100. O różnicach między płciami w kontekście uczenia się i nauczania języków obcych / Agnieszka Rumianowska // Neofilolog. – Nr 36 (2011), s. 49-56

101. O różnicach w kształceniu dziewcząt i chłopców / Artur Górecki // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 6, s. 39-41

102. Obraz systemu ról płciowych w podręcznikach : analiza porównawcza / Dorota Pankowska // Przegląd Badań Edukacyjnych. – 2005, nr 1, s. 37-58

103. Partycypacja uczniów w procesie uczenia się a ich płeć i wiek / Joanna Borowska // Zarządzanie Publiczne. – 2014, nr 2, s. 163-175

104. Piotrek czy Karolina? / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2017, nr 38, s. 14
* Osoba transpłciowa w klasie

105. Płciowość jako kategoria pedagogiczna / Paulina Nowotarska // Chowanna. – T. 1 (2018), s. 303-324

106. Płciowość w wychowaniu integralnym / Krystyna Ostrowska // Wychowawca. – 2009, nr 4, s. 5-7

107. Płeć a uzdolnienia matematyczne / Kazimierz Kotlarski // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1991, nr 1, s. 99-107

108. Płeć a wyniki w skali Wechslera u dzieci z trudnościami w uczeniu się / Stanisława Tucholska // Psychologia Wychowawcza. – 1996, nr 1, s. 23-29

109. Płeć dziecka a edukacja szkolna / Anna Pawlikowska // Kwartalnik Edukacyjny. – 2002, nr 1, s. 39-46

110. Płeć, edukacja i uczenie się / Barbara Merrill ; tł. Maciej Machniewski // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2003, nr 1, s. 99-120

111. “Płeć matematyki” : zróżnicowania osiągnięć ze względu na płeć wśród uzdolnionych uczniów / Alicja Zawistowska // Studia Socjologiczne. – 2013, nr 3, s. 75-95

112. Płeć, mózg a uczenie się – niebezpieczne mity / Magdalena Goetz // Biologia w Szkole. – 2019, nr 2, s. 30-34

113. Płeć, mózg a uczenie się – niebezpieczne mity / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. – 2019, nr 106, s. 30-34

114. Płeć nauczycieli / Grażyna Poraj // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 107-113

115. Płeć przy tablicy / Agnieszka Gruszczyńska // Pogranicza. – 2010, nr 6, s. 60-65

116. Płeć ucznia a jego szanse edukacyjne / Anita Rawa-Kochanowska // Przegląd Badań Edukacyjnych. -2010, nr 1/2, s. 193-204

117. Płeć ucznia czyli równość w szkole / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. – 2005, nr 7, s. 16-19

118. Płeć w szkole : przewidywane potrzeby edukacyjne w perspektywie różnic płci / Bogumiła Salmonowicz // Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu. – Z. 4 (2008), s. 85-93

119. Płeć w ujęciu kulturowym a edukacja / Mirosław Szymański // Nowa Szkoła. – 2005, nr 9, s. 4-6
120. Poczucie autoskuteczności w matematyce uczniów i uczennic / Dorota Turska // Kultura i Edukacja. 2013, nr 3, s. 98-115

121. Poczucie humoru pedagogów w kontekście różnic międzypłciowych / Anna Karłyk-Ćwik, Anna Radomska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2016, nr 8, s. 43-52

122. Polityka równego statusu kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej a równość płci w polskim systemie edukacyjnym / Elżbieta Górnikowska-Zwolak // Kultura i Społeczeństwo. – 2005, nr 2, s. 173-197

123. Poziom osiągnięć gimnazjalistów z informatyki : czy płeć może mieć wpływ na osiągnięcia z informatyki? / Janusz Nowak, Ryszard Gmoch // Nowa Szkoła. – 2013, nr 2, s. 29-35
* Badania przeprowadzone w 18 szkołach województwa opolskiego

124. Pracowite dziewczynki, inteligentni chłopcy? / Dorota Turska // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 1, s. 87-92

125. Problematyka płci w kierowaniu szkołą : lekcja 4 rok szkolny 2010/2011 / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 12, s. 33-40

126. Prywatne – publiczne – polityczne : genderowe konteksty edukacji / Barbara Biskup // Rocznik Pedagogiczny. – T. 37 (2014), s. 203-216

127. Razem czy osobno? : przegląd badań nad edukacją zróżnicowaną ze względu na płeć / Maciej Koniewski, Robert Mazelanik. – Bibliogr. // Edukacja. – 2017, nr 3, s. 20-36

128. Równościowe przedszkole? / Jacek Urban // Wychowawca. – 2013, nr 7/8, s. 36-39
* Komentarz do opracowania “Równościowe przedszkole: jak uczynić wychowanie przedszkolne wrażliwym na płeć” Anny Dzierzgowskiej, Joanny Piotrowskiej, Ewy Rutkowskiej

129. Równość płci w edukacji / Agata Milata-Troinska // Gazeta Szkolna. – 2010, nr 51, s. 1, 4-5

130. Równość płci w szkolnictwie wyższym i nauce : teoria i praktyka / Agnieszka Dziedziczak-Foltyn. – Bibliogr. // Przegląd Socjologiczny. – T. 59, [z.] 3 (2010), s. 87-107

131. Równość rodzajowa w edukacji jako konstrukt teoretyczny i praktyka oświatowa / Mariola Chomczyńska-Rubacha // Kultura i Edukacja. 2012, nr 4, s. 88-101

132. Różnice międzypłciowe w podręcznikach do życia w rodzinie / Barbara Jamrozowicz. – Bibliogr. // Edukacja. – 2018, nr 1, s. 19-34

133. Różnice osiągnięć dziewcząt i chłopców w rozwiązywaniu zadań matematycznych / Monika Czajkowska // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – T. 21, nr 1 (2018), s. 119-134

134. Różnice w sporządzaniu notatek na lekcji w zależności od płci / Marzena Wysocka // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 1, s. 162-163

135. Samostanowienie jako realizacja postulatu równości płci – różność w jedności, czyli o edukacji i społeczno-kulturowym wymiarze płci / Agnieszka Majewska-Kafarowska // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. – [T.] 9 (2007), s. 143-154

136. Socjalizacja w płeć kulturową jako czynnik różnicowania możliwości edukacyjnych i marginalizacji / Urszula Kluczyńska // Rocznik Lubuski. – T. 34, cz. 1 (2008), s. 133-151

137. Stereotyp płci w uczeniu się matematyki : percepcja nauczyciela / Dorota Turska, Urszula Oszwa. – Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2018, nr 3, s. 57-73

138. Stereotypy płciowe / Agnieszka Sznajder // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 12, s. 42-44

139. Stereotypy związane z płcią. – (Teczka wychowawcy) // Sygnał. – 2014, nr 1, s. 37-38
* Scenariusz dla szkoły ponadgimnazjalnej

140. 6-latki [Sześciolatki] ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na starcie szkolnym : studium różnicy płci w kontekście reformy oświaty / Marzena Buchnat, Iwona Chmura-Rutkowska // Studia Edukacyjne. – Nr 27 (2013), s. 185-218

141. Szkolnictwo zróżnicowane ze względu na płeć : wprowadzenie do dyskusji / Agnieszka Gromkowska-Melosik // Studia Edukacyjne. – Nr 11 (2010), s. 85-100

142. Szkolny apartheid : segregacja płci w szkołach podnosi poziom nauczania i dyscypliny / Rafał Geremek // Wprost. – 2003, nr 20, s. 68-71

143. Szkoła i nauczyciel wobec orientacji homoseksualnej ucznia / Janusz Rusaczyk // Remedium. – 2009, nr 7-8, s. 49-51

144. Szkoła potrzebuje mężczyzn / Paulina Koperna // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 5, s. 99-104

145. Szkoła potrzebuje mężczyzn / Paulina Koperna // Psychologia w Szkole. – 2014, nr 3, s. 87-92

146. Ścieżki edukacyjne młodych kobiet i mężczyzn a stuktura ich wartości zawodowych / Elżbieta Turska, Marta Stasiła-Sieradzka, Agata Diec. – Bibliogr. // Czasopismo Psychologiczne. – T. 18, nr 2 (2012), s. 307-315

147. Świadomość kwestii genderowych wśród przyszłych pedagogów / Marzanna Pogorzelska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2016, nr 4 , s. 54-57

148. Świat dziewcząt i chłopców / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. – 2009, nr 17, s. 12
* Scenariusz warsztatów dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym dotyczący podobieństw i różnic płci

149. Teoretyczne uzasadnienia edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć / Maciej Koniewski, Robert Mazelanik. – Bibliogr. // Edukacja. – 2018, nr 1, s. 5-18

150. Trafność prognostyczna wskaźników osiągnięć gimnazjalnych względem wyników maturalnych dziewcząt i chłopców / Karolina Świst, Paulina Skórska. – Bibliogr. // Edukacja. – 2016, nr 4, s. 42-60

151. Trening socjalizacyjny: wybrane zagadnienia ról płciowych w procesie edukacji / Magdalena Ślusarczyk // Kultura i Edukacja. – 2011, nr 2, s. 19-38

152. Uczeń to człowiek czy jego płeć? / Anita Rawa-Kochanowska // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 1, s. 41-50

153. Umiejętność czytania : edukacyjna luka płci / Robert Mazelanik. – Bibliogr. // Meritum. – 2011, nr 3, s. 80-84

154. Uniwersytet i płeć / Agata Zawiszewska // Pogranicza. – 2010, nr 6, s. 51-59

155. Uwarunkowania aktywności edukacyjnej kobiet / Joanna Jarmużek // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – R. 1, nr 2 (2008), s. 7-14

156. W stronę dziewcząt : pytanie o pedagogikę feministyczną / Lucyna Kopciewicz // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2007, nr 2, s. 27-45

157. Wstępna edukacja nauczycieli w perspektywie feministycznej / Mariola Chomczyńska-Rubacha. – Bibliogr. // Kultura i Edukacja. – 2010, nr 2, s. 46-59

158. Wybór kierunku studiów : mechanizm segregacji / Ewa Cukrowska-Torzewska. – Bibliogr. // Edukacja. – 2017, nr 4, s. 31-44
* Dot. segregacji ze względu na płeć

159. Wychowanie i edukacja a płeć / Ewa Muszyńska // Studia Edukacyjne. – Nr 5 (2000), s. 93-109

160. Wykluczenie i rodzaj (gender) w przestrzeni zasadniczych szkół zawodowych / Lucyna Kopciewicz // Forum Oświatowe. – 2007, nr 1, s. 27-51

161. Zaangażowanie w czytanie a osiągnięcia szkolne gimnazjalistów / Zofia Zasacka, Krzysztof Bulkowski. – Bibliogr. // Edukacja. – 2015, nr 4, s. 107-129

162. Zagadnienie płciowego różnicowania funkcjonowania osobowościowego kandydatów na nauczycieli / Konstantinos Tsirigotis, Ewa Lewik-Tsirigotis // Nauczyciel i Szkoła. – 2004, nr 1/2, s. 175-193

163. Zagrożenie stereotypem, bezradność intelektualna a oceny szkolne dziewcząt z matematyki / Sylwia Bedyńska, Piotr Rycielski. – Bibliogr. // Edukacja. – 2016, nr 1, s. 102-111

164. Zamykani w rolach / Sławomir Trusz // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 4, s. 48-55
* Stereotypy płciowe

 

Zob. też: Kobiety w zawodzie nauczycielaMężczyźni w zawodzie nauczyciela

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów

PBW w Opolu